Meidogger:Frou Watzema/Kladblok/Foarbyld-Test

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Red copyright.svg Green copyright.svg Blue copyright.svg Foarbyld-Test In earste konsept foar de List fan Frysktalige plaknammen bûten Fryslân:

Drinte
Fryske namme Offisjele namme Boarne [1] taljochting
Alde Willem (Westerfjild) Green copyright.svg Oude Willem E
Anhâld Red copyright.svg Anholt
Beilerfeart (plak) Green copyright.svg Beilervaart E
Boppesmilde Green copyright.svg Bovensmilde E
Dwingelo Green copyright.svg Dwingeloo FA [2]
Ekslo Exloo
Feanhuzen Green copyright.svg Veenhuizen OF, H, OF: Feanhuzen
Vledder (doarp) / Fledder Vledder FA [2] wurdt hjir no Vledder (doarp) neamd
Frederiksoard Green copyright.svg Frederiksoord FA [2]
Hegersmilde Hogersmilde FA [2]
Ien Green copyright.svg Een FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Leutingewâlde Leutingewolde E
Matsleat Matsloot E
Nij-Amsterdam (Drinte) Nieuw-Amsterdam (Drinte) E
Nij-Roan Nieuw-Roden M, sjoch "Roan"
Nijtap Green copyright.svg Nietap H Histoaryske Feriening Nijtap
Noarch Norg BS Eeltsje Halbertsma / Jelle Hendriks Brouwer
Peizerwâlde Peizerwold E
Roan Green copyright.svg Roden FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer; Bûsboekje 2005 side 152 Fryske Krite Roan
Roaneres Green copyright.svg Roderesch O sjoch "Roan"
Roanerwâlde Roderwolde O sjoch "Roan"
Sandebuer Sandebuur
Stienbergen (Noardenfjild) Steenbergen (Noardenfjild) E
Súdfjilde Zuidvelde EE
Súdlaren Zuidlaren OF, E OF: Súdlaren
Westerfjilde Westervelde
Wilhelminaoard Wilhelminaoord E
Flevolân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Almeare Almere M ôflaat fan de eartiidske mar. Yn 'e sprektaal wurdt de 'a' fan it earste wurdlid útsprutsen kreksa as de 'a' yn 'bal'.
Emmeloard Emmeloord M/OF OF: Emmeloard
Lelystêd Lelystad M/OF Bûsboekje 2005 (KFS) side 151; OF: Lelystêd
Skoklân Schokland H, E
Gelderlân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Apeldoarn Apeldoorn H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
Arnhim Arnhem H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
Bueren Buren
Easterhout (Gelderlân) Oosterhout (Gelderlân) E
Elburch (plak) Elburg (plak)
Felp Velp
Holkerfean Holkerveen E
Hurderwyk / Harderwyk Harderwijk H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151: Harderwyk (as de namme fan 'e fisksoarte harder ôflaat is, is "Hurderwyk" fout)
Kalifornje (Maasdriel) Californië (Maasdriel)
Kulemboarch Culemborg
Moarst Moorst
Nijtsjerk (Gelderlân) Nijkerk EE
Nymwegen/Nimwegen Green copyright.svg Nijmegen H
Sâltbommel Green copyright.svg Zaltbommel H
Sutfen Zutphen H
Tyl Tiel
Winterswyk Green copyright.svg Winterswijk M, E
Grinslân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Aldedyk (De Marne) Oudedijk (De Marne) EE
Aldesyl (Iemsmûn) Oldenzijl
Appingedaam Appingedam M
Bad Nijeskâns Bad Nieuweschans AF Nijeskâns
Balmahuzen Balmahuizen E
Barnwert Barnwerd
Boekstee Buikstede
Delfsyl Delfzijl H
Djipswâl (De Like) Diepswal (De Like) EE
Djipswâl (Súdhorn) Diepswal (Súdhorn) EE
Eastein (Iemsmûn) Oosteinde (Iemsmûn) EE
Easternijlân Oosternieland EE
Ellerhûzen Ellerhuizen E
Eppenhuzen Eppenhuizen E
Feandam of Feandaam Veendam H
Fiskflyt / Fisfliet Visvliet FA [2]; wurdt hjir no Fiskflyt neamd
Fjildstreek Veldstreek E
Fjouwerhuzen (De Marne) Vierhuizen (De Marne) EE
Flydoarp Vliedorp E
't Foan Faan (plak) H?
Fraansum Fransum
Fraansumer Foarwurk Fransumer Voorwerk EE
Gaaikemadyk Gaaikemadijk E
Gaaikemawear Gaaikemaweer
Grins (stêd) Groningen H/FA Frysk Hânwurdboek side 634
De Grinzer Pein Opende FA [2]
Gryptsjerk / Grypskerk Grijpskerk FA [2]; wurdt hjir no Gryptsjerk neamd
Grut Maarslach Groot Maarslag E
Gruttegast Grootegast FA/OF [2]; Omrop Fryslân
Hegemieden Hoogemeeden EE
Hegesân Hoogezand EE It Hegesân is in buorskip by it doarp Donkerbroek yn de gemeente Eaststellingwerf.
Heinebuorren Heineburen E
De Hispel De Haspel
Holwien Holwinde
Hornhuzen Hornhuizen E
Jonkersfeart Jonkersvaart M, E
Keuningswyk Keuningswijk E
Kleasterbuorren Kloosterburen EE
De Knyp De Knijp
Kokswyk Kokswijk E
Kommersyl Kommerzijl E
Korherne / Koerherne Kornhorn M / BS Koerherne, neffens Jelle Hendriks Brouwer
Kropswâlde Kropswolde E
Krúswei (Grinslân) Kruisweg (Grinslân) E
Kuzemerbalke Kuzemerbalk
Lauwerseach Lauwersoog OF OF: Lauwerseach
Lauwerssyl Lauwerszijl OF Omrop Fryslân
Leechtsjerk Leegkerk E
't Lege 't Lage van de Weg
Liens Leens FA [2]
De Like Leek FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Lyts Maarslach Klein Maarslag E
Lytse Hûskes Kleine Huisjes E
Lúkswâld Lucaswolde M
Lytsegast Lutjegast B Jelle Hendriks Brouwer
't Malik 't Malijk
Marnehuzen Marnehuizen E
Mearum Marum FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Menskewear Mensingeweer
Muntendaam Muntendam E
Nij-Scheemda Nieuw-Scheemda E
Nijtsjerk (Gruttegast) Nijkerk (Gruttegast) E
Nijtsjerk (De Marne) Niekerk (De Marne) E
Noardbroek Noordbroek E
Noarddyk Noorddijk (Grinslân) EE
Noardhorn Noordhorn FA [2]
Noardlaren Noordlaren M, E
Noardpoldersyl Noordpolderzijl EE
Noardwyk (Grinslân) Noordwijk M, EE
Nús Nuis
Okswert Okswerd
Peebosk Peebos e
Piterbuorren Pieterburen M
Pitersyl Pieterzijl E
Riich Molenrij
Rohoan Roodehaan
Rûgesân Ruigezand E
Saaksumhuzen Saaxumhuizen
Sâltkamp Zoutkamp FA [2]
Sânhuzen Zevenhuizen EE
Sânwyk Zandwijk E
Sappemar Sappemeer M
Sebaldebuorren Sebaldeburen E
Sethûs Zethuis E
Siddebuorren Siddeburen M
Syldyk Zijldijk EE
Skyldwâlde Schildwolde E
Skouwen (De Marne) Schouwen (De Marne) M
Skouwersyl Schouwerzijl M, E
Spanjertsdyk Spanjaardsdijk M, E
Startenhuzen Startenhuizen E
Stedskanaal Stadskanaal M
Stiendaam Steendam E
Stitswert Stitswerd
Stoart (De Marne) 't Stort
Súdbroek Zuidbroek E
Súdhorn (plak) Zuidhorn (plak) FA [2]
Suerdyk Zuurdijk E
Termuntersyl Termunterzijl M, E
De Tinten De Tenten M
Uskwert Usquert
Waadwert Wadwerd
Waaierhuzen Wierhuzen E
Warfhuzen Warfhuizen E
Westernijlân Westernieland E
Wetterhuzen Waterhuizen E
Willemstêd (Grinslân) Willemstad (Grinslân) E
De Wylp De Wilp FA [2]
WynskoatRed copyright.svg Winschoten BS Jelle Hendriks Brouwer
Witewierrum Wittewierum H
Limburch
Fryske namme Offisjele namme Boarne [1] taljochting
Faals Vaals
Fenlo Venlo
Hearlen Heerlen
Kling-Kulle Klein-Kullen hjir is blykber de Limburchske namme oernommen
Tsjerkrie Kerkrade
Noard-Brabân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Bergen op Soom Bergen op Zoom
Bokstel (plak) Boxtel (plak)
De Bosk 's-Hertogenbosch
Keatsheuvel Kaatsheuvel
Tilburch Tilburg
Waalwyk (stêd) Waalwijk M, E
Willemstêd (Noard-Brabân) Willemstad (Noard-Brabân) M, E
Noard-Hollân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Aalsmear Aalsmeer
Aartswâld Aartswoud E
Abbetsjerk Abbekerk E
Ald-Loasdrecht Oud-Loosdrecht M
Alkmar Alkmaar H?
Amstelfean Amstelveen E
Andyk Andijk E
Ankefean Ankeveen M
Beverwyk Beverwijk H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
Blarikum (plak) Blaricum (plak)
Blommedaal Bloemendaal
Breukelefean Breukeleveen E
Broek op Langedyk Broek op Langedijk E
De Burch (plak) Den Burg op Teksel
De Cocksdoarp De Cocksdorp E
Daam (Wieringen) Dam (Wieringen)
Dimen Diemen
Easterklyf Oosterklief
Easterlân (Wieringen) Oosterland (Wieringen) E
Eastsaan Oostzaan
Felsen Velsen H?
Foalendam / Follendaam Volendam M wurdt, alteast op 'e Klaai, yn 'e sprektaal útsprutsen as "Foalendam". Wy ha no de histoaryske foarn Follendaam
Fryske Buert Friese Buurt E
Grevelân 's-Graveland
Haarlim Haarlem H/FA Frysk Hânwurdboek 654
Haarlimmermar Haarlemmermeer H namme fan de gemeente ôflaat fan 'e eardere mar
Harkebuert Harkebuurt E
Heechwâld Hoogwoud BS De Tsjerne, Wumkes
Hearhugowaard Heerhugowaard E
De Helder Den Helder
Hiemstee (Noard-Hollân) Heemstede (Noard-Hollân)
Hiemstsjerk Heemskerk E
Hilfertsom Hilversum H
Hoarn Hoorn H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
Hollebalch Hollebalg
Huzen (gemeente) Huizen
Inkhuzen Enkhuizen H/FA FA: Inkhuzen
Julianadoarp Julianadorp E
Kastrikum Castricum
Katryp Catrijp
Koartehoef Kortenhoef
Kreileroard Kreileroord E
Langedyk Langedijk E
Lânsmar Landsmeer E
Loasdrecht Loosdrecht M
Muiderberch Muiderberg E
Muyefjild Muyeveld E
Mûntsjedam Monnickendam
Nij-Loasdrecht Nieuw-Loosdrecht M
Noard-Stroe Noord-Stroe E
Noardbueren Noordburen
Noarderbuert (Wieringen) Noorderbuurt (Wieringen) E
De Oever Den Oever
Opmar Opmeer E
Poarmerein / Purmerein Purmerend H hjit hjir no Poarmerein; 'Purmerein' ken ik 'e santiger en tachtiger jierren fan feekeaplju dy't dêr doe nei de feemerk giene Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 mai 2019, 22.02 (CEST)
Saandam Zaandam H
Saanstêd Zaanstad H
Sânbuorren (Wieringen) Zandburen (Wieringen E
Sânfoart Zandvoort
Skagen Schagen we hawwe in kategory:Skagen
Steed Gruttebroek Stede Grootebroek
Sweach Zwaag
Tsjerkebuorren (Andyk) Kerkbuurt (Andyk) E
Utgeast Uitgeest E
Uthoarn Uithoorn E
Warmenhuzen Warmenhuizen E
Westerklyf Westerklief
Oerisel
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Aldemerk Oldemarkt H?
Balkbrêge Balkbrug E
Bloksyl Blokzijl H
Dedemsfeart (doarp) Dedemsvaart E
Dimter Deventer H/FA Frysk Hânwurdboek side 307
Eesfean Eesveen E
Gitern? / Gietern / Gythoarn Giethoorn H No Gythoarn, H. Twerda skriuwt oer Gitern, by literatuer oer de feanterijtiid wurde de ynwenners meast 'Gitersken' neamd; Hendrik Twerda, Fan Fryslâns Forline, Boalsert, 1968, A.J. Osinga N.V., side 321: "De Mannen fan Gietern komme".
Ynskedee Enschede H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
De Kúnder Kuinre H
Oatmarsum Ootmarsum
Oldenseal Oldenzaal
Ossensyl Ossenzijl FA [2]
Sint-Janskleaster Sint-Jansklooster M
Stienwyk Steenwijk H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
Stienwikerwâld Steenwijkerwold E
Swartedyk Swartendijk FA Dizze namme soe de Zwartendijk by Kampen wêze kinne, oer in buorskip of doarp liket neat te finen.
Swartslûs / Swartslús Zwartsluis S De Woudklank
Swartewetterkleaster Zwartewatersklooster E
Swol Zwolle H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
Willemsoard (Stienwikerlân) Willemsoord E
Wite Peal (Oerisel) Witte Paal
Seelân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Aksel Axel H?
Feare Veere
Filippine Philippine
Flissingen Vissingen
Middelburch Middelburg
Sas fan Gent / Sas fan Gint Sas van Gent M moat eins Sas fan Gint wêze om't it Belgyske Gint histoarysk is
Sieriksee Zierikzee H?,E
Toalen (plak) Tholen (plak) H neamd nei it eilân dêr't it op lei, en de namme dêrfan moat al ferfryske wurde
Súd-Hollân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Alblasserdaam Alblasserdam E
Ald-Beierlân Oud-Beijerland
Ouderkerk oan de Isel / Aldertsjerk oan de Isel Ouderkerk aan den IJssel
Alfen oan de Ryn Alphen aan den Rijn M Ryn bestiet al
Boadegraven Bodegraven H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150; hjit hjir no Bodegreve
Brylle of De Bryl Brielle of Den Briel H?
Doardt Dordrecht H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150; It Nijs
Eastfoarne Oostvoorne E
Flaardingen Vlaardingen H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
Foarburch Voorburg EE
Foarskoat Voorschoten E
Gorkum Gorinchem/Gorcum H? waard hjir foarhinne Garkum neamd. Drewes en ik (Ieneach) snapten dat net en yn oerlis hawwe wy it omneamd, mar letter betocht ik dat it grif sa gien is: Warkum is yn Ned. Workum, dus dan is Gorkum yn it Frysk Garkum. Tsja.
De Haach Den Haag H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
Hellefuotslûs Hellevoetsluis E
Hoek fan Hollân /Hoeke fan Hollân Hoek van Holland M
Katwyk (Súd-Hollân) Katwijk S, E
Krimpen oan de Isel Krimpen aan den IJssel M Isel bestiet al
Leardam/Leardaam Leerdam M it hjit no Leardaam
Leien Leiden H/FA Frysk Hânwurdboek side 1068
Lekkertsjerk Lekkerkerk E
Maasslûs Maassluis H
Nijkeap Nieuwkoop EE we hawwe in kategory:Nijkeap
Noardwyk (Súd-Hollân) Noordwijk (Súd-Hollân) M, EE
Noardwikerhout Noordwijkerhout M, EE
Rynsburch Rijnsburg Ryn bestiet al
Skeveningen Scheveningen H
Skiedam Schiedam E
Skoanhoven Schoonhoven
Soetermar Zoetermeer EE
Swyndert Zwijndrecht (Súd-Hollân) we hawwe in kategory:Swyndert
Wâldbrêge Woubrugge EE hjit hjir no Wâldbrêge...
Utert
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Achttjinhoven Achttienhoven
Ald-Maarssefean Oud-Maarsseveen EE
Ald-Zuilen Oud-Zuilen
Aldewetter Oudewater H?, EE
Amersfoart Amersfoort H Bûsboekje 2005 (KFS) side 149
Bunskoat (stêd) Bunschoten (stêd) nei analogy fan Wynskoat, tink
Doarn Doorn
Fianen (Utert) Vianen (Utert)
Iembrêge Eembrugge EE
Iemdyk Eemdijk EE
Iemnes Eemnes
Iselstein IJsselstein Isel bestiet al
Loenen oan de Fecht Loenen aan de Vecht
Maarssefean Maarsseveen E
Martensdyk Maartensdijk E
Sânhuzen (Bunskoat) Zevenhuizen (Bunskoat)
Seist Zeist H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
Soestdyk Soestdijk E
Spakenburch Spakenburg
Utert Utrecht H/FA Frysk Hânwurdboek side 2212
Wâldenberch Woudenberg EE
Wyk by Duerstede Wijk bij Duurstede M, EE
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 {{{1}}}.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 Kaart van Friesland / Kaart fan Fryslân, 1986, in útjefte fan it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân, de Fryske Akademy, de Ljouwerter Krante, VVV Fryslân-Ljouwert, Falkplan-Suurland B.V. Eindhoven.