Strjitten yn Ljouwert

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Beginestrjitte

De Strjitten fan Ljouwert:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

1 - 8[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • D Hondecoeterstrjitte -
 • Dahliastrjitte - plantesoarte dahlia
 • Dammeleane -
 • Daslook -
 • De Burd - eilân De Burd by Grou
 • De Boech - punt fan in skip
 • De Bontekoe -
 • De Boarn - De Boarn, wetternamme
 • De Sintrale -
 • De Deelen - feangebiet De Deelen by Aldeboarn
 • De Eanjen -
 • De Dulf -
 • De Fennen -
 • De Fluezen - De Fluezen wetternamme
 • De Gealannen - De Gealannen , natoergebiet by Bilgaard
 • De Griene Stjer - De Griene Stjer, rekreaasjegebiet.
 • De Grûnzen - De Grûnzen, kanaal yn de gemeente Nijefurd
 • De Headollen -
 • De Hûn -
 • De Ienhoarn -
 • De Jokse -
 • De Kei -
 • De la Reystrjitte -
 • De Lauwers -De Lauwers, wetternamme
 • De Leien - De Leien, wetternamme
 • De Linde - De Linde, wetternamme
 • De Lits - De Lits, wetternamme
 • De Merodestrjitte - Willem de Merode
 • De Oerset -
 • De Opslach -
 • De Pelswei -
 • De Pitrus -
 • De Prunus - prunus, plantesoarte
 • De Ryd - De Ryd, marke by Gytsjerk
 • De Rubus -
 • De Ruyterwei - Michiel Adriaenssoan de Ruyter, seeheld
 • De Swemmer - De Swemmer, wetternamme
 • De Trije Dukatons -
 • De Tsjonger - De Tsjonger wetternamme.
 • De Túnkerij -
 • De Welle -
 • De Werf -
 • De Wjittering - namme foar in streamke
 • De Wetstrjitte -
 • De Wimerts - De Wimerts wetternamme by Wâldsein
 • Deinumerstrjitte - dyk nei Deinum.
 • Dekamastrjitte - famylje Dekema, ferfeanterslaach
 • Delystrjitte -
 • Dinnenstrjitte - din, beamsoarte
 • Diaconessenpark -
 • Diepenbrockstrjitte -
 • Dirk Boutsstrjitte - Dirk Bouts
 • Dirk Zeperwei - Dirk Zeper, sjippesieder en boargemaster fan Ljouwert.
 • Doelestrjitte -
 • Dokkumerstrjitte - strjitte nei Dokkum
 • Dokkumertrekwei -
 • Doniastrjitte -
 • Dotingastate - Dotingastate (Dronryp) en Dotingastate (Marsum)
 • Douwe Kalmaleane - skriuwer Douwe Kalma
 • Douwemastins -
 • Dr. Jacob Botkewei - geakundige Jacob Botke
 • Dr. Wumkeswei - Geart Aeilco Wumkes, Frysk teolooch en histoarikus.
 • Drachtsterwei - rint rjochting Drachten
 • Dragoonsplein -
 • Droevendal -
 • Drûge Haven -
 • Dronriperstrjitte - strjitte nei Dronryp
 • Droppingsstrjitte -
 • Drúfstreek -
 • Duivesteinstrjitte -
 • Dulfplein -.

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Eastergoaplein - Eastergoa wie ien fan de sân seelannen, ien fan de trije dy't binnen de grinzen fan de hjoeddeiske provinsje Fryslân leinen. Letter wie it ien fan de trije goaen, fan Fryslân.
 • Eastergoawei - sjoch Eastergoaplein
 • Eastergrêftswâl -
 • Easterkade -
 • Eastersingel -
 • Edisonstrjitte - útfiner Thomas Edison
 • Eekhoffstrjitte - Wopke Eekhoff, Frysk argivaris en útjouwer
 • Eelsmastate - Eelsmastate, state
 • Eeltsje Folkertsmawei - Fryske skriuwer Eeltsje Folkertsma
 • Eeltsjemar - Eeltsjemar, wetternamme
 • Eeskwerd -
 • Egelantierstrjitte -
 • Eigen Brood Bovenal -
 • Eillartsstrjitte -
 • Einsteinwei - Albert Einstein, teoretysk natuerkundige
 • Eksterstrjitte - fûgelnamme akster
 • Elgersmastate - state Elgersmastate
 • Elias Vonckstrjitte - Elias Vonck
 • Elisabeth Wolffstrjitte - Elisabeth Wolff
 • Elizabethstrjitte -
 • Elzenstrjitte - els, beammesoarte
 • Emmakade -
 • Emmanuel Murandstrjitte - better: Emanuel Murant, keunstskider
 • Emmaplein - keninginne Emma
 • Emmastrjitte - keninginne Emma
 • Epemastate - state Epemastate
 • Eskdoarnstrjitte - eskdoarn, beamsoarte
 • Eskenstrjitte - esk beamsoarte.
 • Europaplein -
 • Euterpestrjitte -
 • Evertsenstrjitte -
 • Eysingastrjitte,
 • Eysmastate - Eysmastate, state.

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • It Far -
 • It Sinderlân.
 • It Soal -
 • It Wiid -
 • Ibisstrjitte -
 • Icaruswei -
 • Idzerdastins - stins Idzerdastins
 • Iebuert -
 • Iepenstrjitte -
 • Iestrjitte -
 • Iewâl -
 • Ikestrjitte - beamsoarte iik
 • Ingelskeplein -
 • Ingelskestrjitte -
 • Ingelumerstrjitte - rjochting it doarp Ingelum
 • Insulindestrjitte -
 • Ynvaazjestrjitte -
 • Irenestrjitte -

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Kalmoes - plantenamme Kalmûs-
 • Kealledykje -
 • Kealledwersstrjitte -
 • Keallestrjitte -
 • Kamgers -
 • Kanaalstrjitte -
 • Kanaalwei -
 • Kanadezenleane -
 • Karel Doormanstrjitte - Karel Doorman, seeoffisier
 • Kastanjestrjitte - plantenamme kastanje
 • Keechsdykje - Keech
 • Keetwâltsje -
 • Keimemastins - stins Keimpemastins
 • Keizersgrêft -
 • Keizerskroan -
 • Kelders -
 • Kelvinstrjitte - natuerkundige ienheid Kelvin
 • Kersenstrjitte -
 • Krikelbeamstrjitte - beamsoarte Krikelbeam
 • Kingmastate - state Kingmastate
 • Kinkhoarnstrjitte -
 • Kippenburch - útspanning Kippenburch
 • Klokstrjitte -
 • Kleasterhof -
 • Klysterstrjitte - fûgelsoarte klyster
 • Koekoekstrjitte -
 • Koplein -
 • Koerierstersespel -
 • Kostrjitte -
 • Keningsstrjitte -
 • Kikkertsblom - kikkertsblom
 • Konvoaistrjitte -
 • Koermakkersstrjitte -
 • Koetsebeistrjitte - kûtsebei
 • Koudenburch - Koudenburch
 • Krijn van der Helmstrjitte - Krijn van der Helm
 • Krommesyl - Krommesyl
 • Krûpend Grien -
 • Krúsdobbe - wetternamme Krúsdobbe
 • Krússtrjitte -
 • Kwartelstrjitte - fûgelnamme kwartel
 • Kwekerijstrjitte -
 • Kwelderstrjitte - kwelder as bûtendyks lân.

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Maarten Harpertszn. Trompstrjitte - seeheld Maarten Harpertszn. Tromp
 • Maagdepalm -
 • Maerten Gerritszstrjitte -
 • Meagere Weide -
 • Magnoliastrjitte -
 • Maitiidsklokje -
 • Mannagers -
 • Manon de Bercystrjitte - Manon de Bercy
 • Marconistrjitte -
 • Margaretha de Heerstrjitte - Margaretha de Heer
 • Margrietstrjitte -
 • Maria Annastrjitsje -
 • Maria Louisastrjitte - Maria Louisa
 • Mariahof -
 • Marijkestrjitte -
 • Marningewei -
 • Marnixstrjitte -
 • Marowijnestrjitte - Surinaamske rivier Marowijne
 • Marshallwei -
 • Marsumerstrjitte -- rjochting Marsum
 • Marswei -
 • Martenastate - state Martenastate
 • Matthias van Pellicomstrjitte - Matthias van Pellicom
 • Mauritsplein - Maurits
 • Mauritsstrjitte -
 • Melkemastate -
 • Menamerstrjitte -
 • Mendelssohnstrjitte -
 • Menno van Coehoornstrjitte - festingbouwer Menno van Coehoorn
 • Mercuriuswei -
 • Merelplein -
 • Merelstrjitte -
 • Mesdagstrjitte -
 • Miezenstrjitte -
 • Middelseeleane - wetternamme Middelsee
 • Miedegers - plantesoarte miedegers
 • Mullumerstrjitte - rjochting Mullum
 • Minnemastrjitte -
 • Mockemastate - state Mockemastate
 • Moezel - wetternamme Moezel
 • Molepaad -
 • Molestrjitte -
 • Moleplaat -
 • Mondriaanstrjitte - keunstkilder Piet Mondriaan
 • Monnikemuorrestrjitte -
 • Monsmastate - state Monsmastate yn Blije bygelyks
 • Morsewei - Samuel Morse
 • Mozartstrjitte -
 • Mr. P.J. Troelstrawei - sosjalist Pieter Jelles Troelstra
 • Miggesteech -
 • Moarkstrjitte -
 • Moskenstrjitte.

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Naauw - wetternamme Naauw
 • Nachtegealstrjitte - fûgelsoarte nachtegeal
 • Natalstrjitte -
 • Nauwesteech -
 • Nelson Mandelaplein - Nelson Mandela, presidint Súd-Afrika
 • Neptunuswei -
 • Newtonwei -
 • Nicolaas Beetsstrjitte - Nederlânsk skriuwer Nicolaas Beets
 • Nicolaas Tulpstrjitte - Nicolaas Tulp
 • Nicolaes Maesstrjitte - Nicolaes Maes
 • Nij Amsterdamstrjitte -
 • Nij Rapenburch - Rapenburch
 • Nij Sonnenborgh -
 • Nije Hollanderdyk -
 • Nije Easterstrjitte -
 • Nije Skrâns -
 • Nijebuorren -
 • Nijekade -
 • Nijstêd -
 • Nijesteech -
 • Nijewei -
 • Nijstrjitsje -
 • Nijdamstrastate -
 • Nijlânsdyk - wyk Nijlân
 • Noarder Stienplaat -
 • Noordendorpstrjitte -
 • Noarderplantaazje -
 • Noardersingel - wetternamme Noardersingel
 • Noarderwei -
 • Noardfliet -
 • Noardflietstrjitte -
 • Nutebeamstrjitte - beamsoarte nutebeam
 • Nutestrjitte -
 • Nyckle Haismawei - Frysk skriuwer Nyckle Haisma
 • Nynke van Hichtumwei - skriuwster Nynke van Hichtum

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • P C Hooftstrjitte - Pieter Cornelisz Hooft
 • Pallaswei -
 • Papaverstrjitte -
 • Papingastins - stins Papingastins -
 • Paramaribostrjitte - Paramaribo, haadstêd fan Suriname
 • Pascalstrjitte - natuerkindige Blaise Pascal
 • Pasteurwei - ûntdekker penisiline Louis Pasteur
 • Pasveerwei -
 • Paul Krugerstrjitte - Paul Kruger
 • Paulus Akkermanwei - Frysk skriuwer Paulus Akkerman
 • Paulus Moreelsestrjitte - Paulus Moreelse
 • Paulus Potterstrjitte - skilder Paulus Potter
 • Peaskeblom -
 • Pilekaanstrjitte -
 • Piperstrjitte -
 • Parresstrjitte -
 • Perkswâltsje -
 • Pjiskstrjitte -
 • Pier Panderstrjitte - keunstner Pier Pander
 • Piet Heinstrjitte - seeheld Piet Hein
 • Piet Kramerplein -
 • Pieter de Hooghstrjitte - keunstskilder Pieter de Hoogh
 • Pieter de Swartstrjitte - Pieter de Swart
 • Pieter Feddesstrjitte -
 • Pieter Langendijkstrjitte - Pieter Langendijk
 • Pieter Lastmanstrjitte -
 • Pieter Meeterstrjitte -
 • Pieter Pauwstrjitte -
 • Pieter Sipmawei -
 • Pieter Stuyvesantwei - Pieter Stuyvesant
 • Pieter-Christiaanstrjitte -
 • Pitersbuorren -
 • Piterseeljestrjitte - plant en kokskrûd Piterseelje
 • Piterseeljewâltsje -
 • Pylksteech -
 • Pikemar - wetternamme Pikemar
 • Pilotenespul -
 • Pinkstrjitte -
 • Pioenstrjitte -
 • Planetenleane -
 • Plataanstrjitte -
 • Plutowei -
 • Poelrút - wetterplant poelrút -
 • Polderstrjitte -
 • Pollukswei -
 • Poalstjerwei - poalstjer
 • Poppewei -
 • Poptasteech -
 • Poptawei -
 • Populierstrjitte -
 • Posthoarnsteech -
 • Poststrjitte -
 • Potgieterstrjitte -
 • Potmargewâl - wetternamme De Potmarge
 • Pottebakkersplak -
 • Prins Bernhardstrjitte -
 • Prins Clausplein -
 • Prins Hendrikstrjitte -
 • Prinsetún - park yn Ljouwert, Prinsetún -
 • Prinsessenwei -
 • Prof Mr P S Gerbrandywei -
 • Purcellstrjitte - Purcell
 • Putsmastins - stins Putsmastins.

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Valeriusplein -
 • Valeriusstrjitte -
 • Van Andlastate - Van Andlastate, state
 • Van Asbeckstrjitte -
 • Van Beverwijckstrjitte -
 • Van Blomstrjitte -
 • Van Cronenburchstrjitte - Van Cronenburch
 • Van de Veldestrjitte -
 • Van der Helststrjitte -
 • Van der Kooystrjitte -
 • Van der Leckplein -
 • Van der Nootstrjitte -
 • Van der Wielenstrjitte -
 • Van Doesburgplein - Theo van Doesburg, skilder
 • Van Eesterenplein -
 • Van Galenstrjitte -
 • Van Gheelstins -
 • Van Harenstrjitte -
 • Van Harinxmaplein -
 • Van Heemstrastrjitte -
 • Van Helomastate -
 • Van Leeuwenhoekstrjitte - Anthony van Leeuwenhoek, útfiner
 • Van Lennepstrjitte - Jacob van Lennep, skriuwer
 • Van Loonstrjitte -
 • Van Miereveltplantsoen -
 • Van Ostadestrjitte -
 • Van Roonhuysestrjitte -
 • Van Swietenstrjitte -
 • Van Sytzamastrjitte -
 • Van Wageningenstrjitte -
 • Vegelinstrjitte -
 • Velstrawei -
 • Verdistrjitte - Verdi, komponist
 • Vermeerstrjitte - Johannes Vermeer, skilder
 • Verstolkstrjitte -
 • Vestawei -
 • Victoriestrjitte -
 • Vincent van Goghstrjitte - Vincent van Gogh, skilder
 • Voltastrjitte -
 • Vondelstrjitte - Joost van den Vondel, skriuwer
 • Vredeman de Vriesstrjitte - Vredeman de Vries.

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Wagnerstrjitte - Richard Wagner, komponist
 • Wâldstrjitte -
 • Waling Dykstrastrjitte - Waling Dykstra, Frysk skriuwer
 • Waltastate - der besteane meardere Waltastates, bygelyks Waltastate
 • Warmoezenierstrjitte -
 • Wassenberghstrjitte -
 • Weard - Weard
 • Weaze - Weaze
 • Weberstrjitte -
 • Wergeasterdyk - rjochting Wergea
 • Werpsterdyk -
 • Westerkade -
 • Westerparkstrjitte -
 • Westerplantaazje -
 • Westersingel -
 • Wetterbiis - wetterbiis, plantesoarte
 • Wettermunt - wettermunt, plantesoarte
 • Wiardaplantaazje -
 • Wiardastrjitte -
 • Wibrandastate - Wibrandastate, state
 • Wide Gasthússteech -
 • Wielendwinger -
 • Wybrand de Geeststrjitte - Wybrand de Geest
 • Wijnhornsterstrjitte -
 • Wilaarderbuorren -
 • Wylgenstrjitte - wylch, beamsoarte
 • Willem Alexanderplein - prins Willem Alexander fan de Nederlannen
 • Willem Loadewykstrjitte - Willem Loadewyk, "Us heit"
 • Willem Loréstrjitte - Willem Loré
 • Willem Ouwensstrjitte -
 • Willem Pijperstrjitte - Willem Pijper
 • Willem Sprengerstrjitte - Willem Sprenger
 • Willemskade -
 • Winamerstrjitte - rjochting Winaam
 • Winsemiusstrjitte -
 • Winterakonyt - winterakonyt, plant
 • Wismastate - Wismastate, state
 • Wissesdwinger -
 • Woelwyk -
 • Wollegaast -
 • Woudmansstrjitte -
 • Wouwermanstrjitte -
 • Wurdumerdyk - rjochting Wurdum
 • Wurkmanslust -
 • Wuttelhaven -

Y[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]