Turn Coat

Ut Wikipedy
Turn Coat
algemiene gegevens
auteur Jim Butcher
taal Ingelsk
foarm roman
sjenre fantasy
1e publikaasje 2009, New York
oarspr. útjwr. Roc Books
rige
rige The Dresden Files
● foarich diel Small Favor
● folgjend diel Changes
kodearring
ISBN 0 45 14 62 564

Turn Coat is in roman fan it fantasysjenre, skreaun troch de Amerikaanske auteur Jim Butcher. De titel betsjut "Draai [de] Jas [om]", mar as it stavere wêze soe as turncoat (oaninoar), wie it in Ingelsk wurd dat "ferrieder" betsjut. It boek, dat skreaun is yn it ik-perspektyf, foarmet it alfde diel fan 'e romansearje The Dresden Files, dy't ta it subsjenre fan 'e urban fantasy heart. It folget as sadanich op Small Favor. Yn Turn Coat wurdt de help fan Harry Dresden, praktisearjend tsjoender en privee-detektive te Chicago, ynroppen troch in âlde fijân dy't troch al syn eardere freonen no as ferrieder sjoen wurdt. Turn Coat waard yn 2009 publisearre troch de New Yorkske útjouwerij Roc Books.

Ynhâld[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Harry Dresden, tsjoender en privee-detektive te Chicago, hat de lêste moannen mei oanboazjende riten fan pineholle te krijen. In ûndersyk yn it sikehûs hat resultearre yn 'e fernieling fan in CAT-scanner (tsjoenderij en technyk kinne mar min oerinoar), en ien bad yn blusskom fûn Harry wol genôch, dat hy doar der fierders net mear yn te fersjen. Op in gleone simmerdei as er wer flink lêst hat, stiet ynienen in ferwûne Donald Morgan by him foar de doar. Morgan is in warder fan 'e Wite Ried fan Tsjoenderij, dy't Harry syn libben lange tiid soer makke hat om't er derfan oertsjûge wie dat Harry him mei swarte magy dwaande hold (sjoch: Storm Front). Underwilens is Harry sels ek warder wurden, al wurdt er noch altyd net alhiel fertroud troch guon fan 'e âldere tsjoenders. Syn relaasje mei Morgan is nea wer goed kommen, en it is dan ek in ferrassing dat er by Harry oankloppet.

In noch gruttere ferrassing is dat Morgan seit dat er socht wurdt troch de warders fan 'e Wite Ried en dan bewusteleas yninoar sakket. Harry oerwint syn oanstriid om him bûten lizze te litten en de doar wer ticht te smiten. Ynstee sleept er Morgan nei binnen ta. De man hat dúdlik in dokter nedich, mar as er socht wurdt, sil er yn it sikehûs grif maklik te finen wêze. Dêrom skillet Harry in freon fan him op, patolooch-anatoom Waldo Butters, dy't delkomt en Morgan rûchwei oplapet. Nei't er wer by bewustwêzen kommen is, fertelt Morgan dat er twa dagen lyn thús op bêd gie en de oare moarns wekker waard yn 'e keamer fan Aleron LaFortier, in lid fan 'e Hege Ried (it bestjoer fan 'e Wite Ried), yn it haadkertier fan 'e Wite Ried yn Edinburgh. Hy hie in seare holle dy't derop wiisde dat er yn syn sliep delslein wie, en in beblet mês yn 'e hân dêr't LaFortier mei deastutsen wie. Wylst er oer it lyk fan LaFortier hinne stie en noch besocht om te begripen wat der bard wie, stoarmen inkele warders nei binnen ta en sloegen him yn 'e hechten foar moard. Nei't Morgan foar it ferstân krige hokker kant it mei him útgie (sûnder mis de deastraf), ûntsnapte er en socht er beskûl op it lêste plak dêr't er socht wurde sil: by syn âlde fijân Harry Dresden.

Harry mei Morgan net lije, mar hy is derfan oertsjûge dat de man gjin ferrieder is. Hy is him der lykwols fan bewust dat der àl in ferrieder aktyf is yn of deunby de Hege Ried, eat dat de lêste jierren al ferskate kearen bleken is troch útlekte ynformaasje yn 'e oarloch fan 'e Wite Ried mei it Reade Hôf fan 'e fampieren. It liket derop dat dy ferrieder no Morgan de skuld op 'e lea skowe wol, sadat er sels trochgean kin mei syn sabotaazje fan 'e Wite Ried, wylst de warders tagelyk ien fan harren kundichste oanfierders ferlieze soene. Morgan fertelt dat de warders him in betsjoening oplein hawwe wêrmei't se him wer opspoare kinne, mar dat er dy foar teminsten 48 oeren bûten wurking steld hat. Dat betsjut dat Harry twa dagen de tiid hat om út te finen wa't de echte ferrieder is. Om't it oandacht lûke soe as er no ynienen út it neat wei by de Wite Ried fragen begûn te stellen, beslút Harry op in oare manear oan ynformaasje te kommen. Hy giet nei syn healbroer Thomas Raith ta, dy't in fampier fan it Wite Hôf is, en bepraat him om 'e frou fan wa't er hâldt, Justine, om help te freegjen. Justine is no in neiste meiwurkster fan Thomas syn suster Lara Raith, dy't yn alles behalven namme de hearskeresse oer it Wite Hôf is. Thomas stimt mei tsjinnichheid mei dat foarstel yn.

Underweis werom nei hûs merkt Harry dat er folge wurdt. It blykt te gean om in boppenatuerlik wêzen fan sa'n kweadaardichheid, dat er der letterlik beroerd fan wurdt. Hy siket help by syn freonen Billy en Georgia, dy't de lieders fan in ridel wearwolven binne. By in konfrontaasje mei it wêzen wurdt Kirby, ien fan 'e wearwolven, deade, wylst syn partner Andi swierferwûne rekket. Mei help fan Billy en Georgia wit Harry it wêzen lykwols op 'e flecht te jeien. Hy is der ridlik wis fan dat it in yee naaldlooshii is, better bekend ûnder de Ingelske namme skin-walker: in boasaardich boppenatuerlik soarte fan warlock út 'e mytology fan 'e Navaho. Wat dy yn Chicago moat, safier fan it Amerikaanske Súdwesten ôf, is Harry net dúdlik, mar it liket him gjin tafal dat it wêzen krekt no opdûkt is.

Tink derom: Yn de tekst hjirûnder wurdt de ôfrin fan it ferhaal beskreaun.
As jo it ferhaal sels lêze wolle, is it mooglik better dat jo it no folgjende diel fan 'e plotbeskriuwing (earst noch) net lêze.

Georgia giet mei Andi nei it sikehûs. Wylst Billy de fragen fan 'e tahastige plysje beäntwurdet, spilet Harry fan ruten om net bestrûpt te reitsjen yn it ûndersyk nei de dea fan Kirby. Op syn rûte troch ferskate steechjes wurdt er lykwols opwachte troch syn freondinne Karrin Murphy, in resjersjeur fan 'e Spesjale Undersyksienheid fan it Chicago Police Department. Hja wol witte wat der oan 'e hân is, en hoewol't Harry har leaver bûten de saak hâlde soe, jout er ta en fertelt er har alles dat er wit oer sawol Morgan as de skin-walker. Nei't Murphy him thúsbrocht hat, ûnderstiet Harry Morgan oer de skin-walker. Morgan jout ta dat er fia Tucson nei Chicago flechte is, wat him troch it territoarium fan it wêzen brocht hawwe kin. Skin-walkers foegje de magy fan harren slachtoffers by har eigen, dat in machtige mar ferwûne tsjoender as Morgan wie nei alle gedachten genôch om 'e skin-walker efter him oan nei Chicago ta te lokjen. It wêzen kin net lang bûten syn eigen territoarium oerlibje, mar mear as langernôch om syn kâns ôf te wachtsjen om Morgan of Harry te ferslinen.

Harry skillet syn kontakten yn it Paranet op, in organisaasje fan licht paranormaal bejeftige minsken yn Noard-Amearika, dy't er inkele jierren earder sels mei oprjochte hat (sjoch: White Night). Hy doar net tefolle te sizzen, dat hy freget inkeld oft harren ek wat opfallen is dat oars as oars is. Sa kriget er te hearren oer tanommen aktiviteit fan warders fan 'e Wite Ried yn guon plakken. It liket derop dat der in syktocht nei Morgan geande is, mar dat Harry dêr mei opsetsin bûten holden wurdt.

Foar't Harry beslute kin oft dy ynformaasje him in reden jout dy't ûnfertocht genôch is om syn kontakten yn 'e Wite Ried te befreegjen oer wat der geande is, wurdt er opskille troch Thomas, dy't in moeting mei Justine regele hat. De moeting fynt plak yn Zero, in dekadinte nachtklub dêr't de riken hinne geane om harsels út te libjen. It docht bliken dat de klub eins eigendom is fan it Wite Hôf. Harry en Thomas treffe Justine, dy't harren in advertinsje op in webside op it ynternet sjen lit, wêryn't $5 miljoen en bykommende geunsten oanbean wurde foar de yn bedutsen termen omskreaune hiermoard op Donald Morgan. Harry, dy't der folslein wis fan is dat de altyd geheimsinnich dwaande Wite Ried fan Tsjoenderij nea sa'n iepentlike advertinsje pleatse soe, begrypt dat de skimige organisaasje dêr't de ferrieder yn 'e Wite Ried foar wurket (en dy't Harry by himsels de 'Swarte Ried' neamd hat) hjirefter sit.

De moeting mei Justine wurdt ûnderbrutsen troch Madeline Raith, in nicht fan Thomas. Hja is in fampier fan it Wite Hôf dy't harsels folslein troch har ynderlike demon liede lit, en dêrmei it tsjinstelde fan Thomas, dy't oanhâldend mei syn demon wrakselet. Madeline is Justine nei Zero folge, en besiket mei Thomas om te boartsjen troch Justine te bedriigjen en wiidweidich te fertellen wat se mei it fanke dwaan sil as se har ienris yn har macht krigen hat. Wat se net begrypt, is dat Thomas wier fan Justine hâldt, en it komt har dan ek alhiel oer it mad as Thomas ynienen syn selsbehearsking ferliest, mei boppeminsklike krêft in oan 'e flier fêstskroeve metalene stoel losskuort en dy oan stikken slacht op har holle en rêch. As se warleas op in tafel leit, nûget Thomas Justine út om Madeline in tút te jaan. Wite fampieren tarre op gefoelens fan lust, mar wiere leafde kinne se beslist net oer. Thomas hat Justine sadwaande al jierrenlang net oanreitsje kinnen, en as Justine Madeline tutet en dan har lange hier oer har hiele lichem hinne sleept, besoarget se har dêrmei de freeslikste brânwûnen.

Nei't se de slim tramtearre Madeline oan har eigen lot oerlitten hawwe, ferlitte Thomas, Justine en Harry de nachtklub. Justine keart werom nei Thomas syn suster Lara, ûnder wa har beskerming se stiet. Wylst Thomas syn auto ophellet, hat Harry in moeting mei Anastasia Luccio, in tsjoenster dy't oan it haad stiet fan 'e training fan nije rekruten foar de warders fan 'e Wite Ried. Hy ûnderhâldt ek in romantyske relaasje mei har. Se is kommen om Harry te warskôgjen oer de saak mei Morgan, en bringt út dat it syn eardere mentor Ebenezar McCoy wie, dy't woe dat hy bûten de saak holden waard. Harry ornearret dat McCoy benaud is foar syn reäksje as er útfynt dat Morgan, dy't him ommers jierrenlang op 'e hûd sitten hat, no sels op 'e flecht is foar de warders. Mei muoite wit er foar te kommen dat Luccio mei him nei hûs giet troch har wiis te meitsjen dat er nei it sikehûs sil om by Andi te wekjen. Dat is wat dat er oars al dwaan moatte soe, mar hy docht it him net oan tiid. Ynstee lit er him troch Thomas thúsbringe, dêr't er Morgan reemeitsje moat om him earne oars ûnder te bringen. It is nammers langer net fertroud om de man yn syn lytse appartemint te ferbergjen.

As er thús arrivearret, ûntdekt er dat syn tsjoenderslearlinge, Molly Carpenter, ûnderwilens delkommen is. Morgan hat it fanke sa lulk witten te krijen, dat Mouse it iennichste dat har derfan wjerhâldt om him te liif te gean. Mouse is Harry syn reuseftige en grizelich yntelliginte Tibetaanske mastyf, dy't har tsjinholden hat troch simpelwei boppe-op har lizzen te gean. Nei't Harry it spul delbêde hat, beslút er om Molly mar te fertellen wat der allegear geande is, mei't se Morgan no dochs al sjoen hat. Neitiid bringt Harry de ferwûne Morgan mei help fan Thomas nei in hierde opslachromte dy't er ynrjochte hat as skûlplak. Dêr bliuwe Molly en Mouse by him om him te fersoargjen.

Sels set Harry ôf nei de Ferburgene Sealen, it haadkertier fan 'e Wite Ried, dat yn 'e Skotske haadstêd Edinburgh fêstige is. Om dêr te kommen, brûkt er in rûte troch it Nevernever, de parallelle wrâld fan it boppenatuerlike, dêr't him ûnderweis it paad tichtset wurdt troch in ridel meunsterlike spinnen ter grutte fan skiep. Nei't Harry sjen litten hat dat se oan him ferkearden hawwe om ta fijân te meitsjen, litte se him lykwols gewurde. As er in healoerke nei't er út Chicago ôfset is yn Edinburgh oankomt, siket Harry Ebenezar McCoy op, dy't lid is fan 'e Hege Ried, it bestjoer fan 'e Wite Ried. Dy makket er yn bedutsen termen dúdlik wat der oan 'e hân is. Harry heakket dêroan ta dat er ûndersyk dwaan wol nei de moard op LaFortier. McCoy riedt him oan om te begjinnen by "Injun Joe" Listens-to-Wind, in oar lid fan 'e Hege Ried, dy't yn 'e keamer fan LaFortier is. Op it plak delikt is noch neat feroare; sels it stoflik omskot fan LaFortier leit der noch, om't de Merlyn, de foarsitter fan 'e Hege Ried, besykje wol om troch manipulaasje fan 'e enerzjy fan 'e beskermingbetsjoenings om 'e keamer hinne in byld te krijen wat der foarfallen is. Dat liket Harry in hiel drege en fiersochte metoade ta.

De Yndiaanske medisynman Listens-to-Wind leit Harry út dat der gjin goede útkomsten foar dizze saak binne. Morgan is in beskermeling fan 'e Merlyn (de foarsitter fan 'e Hege Ried), en eltsenien wit dat. Dus as Morgan skuldich befûn wurdt, sil dat de reputaasje fan 'e Merlyn, dy't de Wite Ried al sa lang byinoar hâldt, in flinke knau jaan. Mar LaFortier wie it oansprekpunt yn 'e Hege Ried foar tsjoenders út it grutste part fan 'e net-Westerske dielen fan 'e wrâld, dy't it gefoel hawwe dat fierders net ien yn 'e Hege Ried nei harren harket. As Morgan ûnskuldich befûn wurdt, sille dy lju it as in dôfpotaffêre beskôgje dy't bewurkmastere is troch de Merlyn en syn meistanners. Soks sil perfoarst ta twaspjalt liede en miskien sels wol ta in yntern wapene konflikt binnen de Wite Ried. Listens-to-Wind makket Harry dúdlik dat dy lêste mooglikheid noch minder is as de earste. Dêrom moat Morgan skuldich befûn wurde, ek al is er dat eins net. As Listens-to-Wind him eefkes allinnich lit, sjocht Harry syn kâns skoan om foto's fan it plak delikt te meitsjen.

Nei syn petear mei Listens-to-Wind giet Harry nei de Merlyn ta, mei wa't er bepaald gjin freonen is (sjoch: Proven Guilty). Hy biedt oan om 'e moard op LaFortier te ûndersykjen as de Merlyn him ynsjoch jout yn dy syn dossier en yn alle ynformaasje dy't oant safier oer de moard sammele is. It is typearjend foar de drege sitewaasje fan 'e Merlyn dat er dat foarstel net daliks ôfwiist. Uteinlik giet er akkoart, mar allinnich as Harry net inkeld de ûnskuld fan Morgan bewiist, mar ek de wiere moardner opspoart. Harry stimt dêrmei yn, en de Merlyn stjoert him mei Samuel Peabody, in tsjoender dy't oan it haad fan 'e burokrasy fan 'e Wite Ried stiet, om 'e dokuminten op te heljen. Dêrby kriget Harry rûzje mei Peabody troch harren folslein tsjinstelde karakters.

Werom yn Chicago is Harry troch alle ynspannings fan 'e ôfrûne dei yn kombinaasje mei syn oanhâldende pineholle út 'e liken. Hy lit in berjocht efter op it antwurdapparaat fan Murphy en jout him del. Murphy stiet de oare moarns al ier by him foar de doar. Harry lit har (folslein tsjin 'e regels yn) it dossier fan 'e Wite Ried oer de moard op LaFortier lêze, om't sy mear ûnderfining mei soks hat. It falt Murphy daliks op dat LaFortier blykber gjin gebrûk makke hat fan syn deadsflok, in lêste betsjoening dy't stjerrende tsjoenders as wapen tsjin harren fijannen brûke kinne. Sterker noch, der it liket derop dat noch LaFortier, noch syn moardner gebrûk makke hawwe fan lykfol hokker foarm fan magy, en dat de wrakseling tusken harren poer fysyk west hat. It is Harry en Murphy ûndúdlik wêrom't dat is en oft it fan belang foar de oplossing fan 'e saak is. Murphy kin Harry fierders noch wol in stikje goerie jaan: folgje it jild. Tsjûgen kinne it mis hawwe en fertochten lige, mar it jildspoar is altyd betrouber. Yn dit gefal is "it jild" de $5 miljoen dy't oermakke is nei in bankrekken op namme fan Morgan, mei as doel om it lykje te litten as hat dyselde him foar de moard op LaFortier betelje litten. Harry hat lykwols net de know-how fan it ynternasjonaal bankferkear om dêr lykfolwat oer te efterheljen.

In tillefoantsje fan Thomas ûnderbrekt it petear fan Harry en Murphy. Thomas warskôget him dat "se" de opslachromte driigje te ûntdekken en dat der tefolle fan "harren" binne foar him om tsjin te hâlden, foar't it tillefoanpetear abrupt ôfbrutsen wurdt. Harry en Murphy hastigje harren nei de opslachromte, dêr't se mear as tweintich mannen yn grize pakken treffen, dy't allegear safolle opinoar lykje dat it wol wêzens út it Nevernever wêze moatte dy't in minsklik stal oannommen hawwe. Murphy sjit de beide dea dy't op 'e útkyk steane, mar de wêzens lykje in beskaat mienskiplik bewustwêzen te hawwen, en de rest komt daliks efter harren oan. As dúdlik wurdt dat se net ûntkomme kinne, bringt Harry mei syn toverstêf in sirkel oan yn it grint om harren hinne, dy't er in magyske lading jout. De grize pakken kinne no net by harren komme, mar Harry en Murphy kinne de sirkel net út. Dejinge dy't de grize pakken oproppen hat út it Nevernever lit him dan sjen. It blykt in Ernest Armand Tinwhistle te wêzen, in Ingelske hierling dy't ien inkele tsjoen ta syn foldwaan hat: it oproppen fan wêzens út 'e parallelle wrâld fan it boppenatuerlike, dy't er dan bynt oan syn wil. Hy stiet sadwaande bekend as 'Biner'.

Biner kin Harry syn magyske sirkel trochbrekke, wêrnei't de grize pakken Harry en Murphy oermânsk wurde sille, mar ear't dat bart, kin Murphy him troch de holle sjitte, sadat er dêr neat mear oan hat. Dy ympasse besiket Biner te trochbrekken troch op Harry yn te praten. It docht bliken dat er op 'e advertinsje op it ynternet ôfkommen is en Morgan deadzje wol om 'e priis te ynkassearjen dy't op dy syn holle set is. Hy besiket Harry derfan te oertsjûgjen dat dy neat te ferliezen hat troch him syn gong gean te litten. Harry hâldt him oan 'e praat wylst er út syn eachhoeke wei in lytse stofwolkje yn 'e rekken hâldt, dat troch it grint om Biner en syn grize pakken hinne beweecht. Uteinlik blykt dat Molly te wêzen, dy't as gjin oar in wale fan ûnsichtberens oer harsels en oaren hinne lizze kin, en dy't in gruttere sirkel om it hiele selskip hinne lutsen hat. As se dy in magyske lading jout, wurdt de ferbining fan 'e grize pakken mei it Nevernever ôfsnien, mei as gefolch dat de manifestaasjes fan 'e wêzens yn 'e minsklike wrâld yninoar sakje ta heapkes ektoplasma. Biner wurdt oermastere troch Murphy en ôffierd troch de plysje, wylst Harry him mei Molly, Mouse en Morgan ôfjout om fia it Nevernever in better skûlplak te sykjen. It sit Harry lykwols dwers dat Thomas him net mei de konfrontaasje bemuoid hat; wat is der mei syn healbroer bard?

Yn it Nevernever redendiele Morgan en Harry oer hoe't Biner de lokaasje fan Morgan fûn hawwe kin. Morgan fertinkt Thomas fan ferrie, net wittend dat dat Harry syn healbroer is, mar Harry wol dêr neat fan witte. Hy ûnderstiet Morgan oer hoe't dy himsels ûnfynber makke hat foar de Wite Ried, en Morgan fertelt dat er dat dien hat troch de geunst fan Titania, de keninginne fan it Simmerhôf fan 'e ierdgeasten, op te freegjen dêr't er noch rjocht op hie (sjoch: Proven Guilty). Hja hat tasein him 48 oeren lang te ferbergjen foar alle magyske manearen fan opspoaring. Molly ornearret dat der hielendal gjin magy foar nedich is om harren fan Harry syn appartemint nei de opslachromte folge te hawwen. Nei't se weromkeard binne yn syn appartemint, freget Harry it elfke Toet-toet om help, en dy ûntdekt yn minder as gjin tiid dat der yn it foaroerlizzende flatgebou in keardel mei in telelins sit dy't Harry syn appartemint yn 'e rekken hâldt.

Nei't Harry de man mei gebearten dúdlik makket dat er him trochhat en mei him prate wol, besiket dyselde út te naaien, mar Toet-toet hat syn auto sabotearre, dat hy giet nearne hinne. It blykt in begjinnend privee-detektive te wêzen dy't Vince Graver hjit. As Harry him fertelt dat er brûkt wurdt foar it belizzen fan in moardoanslach, beslút Graver dat er neat mear mei syn opdrachtjouwer te krijen hawwe wol. Oan 'e oare kant is er ek sa ynteger dat er wegeret om Harry de namme fan syn opdrachtjouwer te fertellen. Harry kin soks op himsels wol wurdearje, mar it komt him no al ferhipte min út. Mar Molly seit dat sy wol eefkes mei de man prate sil. Se docht har beha ûnder har T-shirt wei, triuwt har boarsten foarút en stekt heupwidzjend de strjitte oer – en komt net folle letter werom mei de namme fan in Evelyn Derek, dy't wurket by it abbekatekantoar Smith, Cohen & Mackleroy. As Harry dyselde yn har kantoar opsiket, docht bliken dat se him net fertelle kin wa't har opdrachtjouwer is, om't der mei har ûnthâld omknoeid is troch in fampier fan it Wite Hôf.

As Harry wer thúskomt, treft er dêr Anastasia Luccio oan, dy't yn syn appartemint Morgan ûntdutsen hat, wêrnei't se troch Molly oanfallen is om foar te kommen dat se daliks de warders derby roppe soe. Op 'e nij is it Mouse dy't de sitewaasje delbêde hat oant Harry thúskaam. Luccio is lulk dat Harry tsjin har liigd hat, mar kin syn motiven dêrfoar wol begripe. As Morgan, dy't al mear as in iuw op Luccio fereale west hat, foar it ferstân kriget dat sy in relaasje mei Harry ûnderhâldt, liedt dat ta oanboazjende spannings. Luccio beslút Harry en Morgan te helpen. Om't it iennichste spoar dat Harry witten hat te finen, nei it Wite Hôf liedt, sette Harry en Luccio ôf nei it lângoed fan Lara Raith, dat noardlik fan Chicago leit. Dêr ûndersteane se Lara oer de belutsenens fan it Wite Hôf by de saak, mar Lara hâldt út dat se nearne fan ôfwit. Wylst se yn 'e Raith-filla binne, kringt de skinwalker it gebou binnen. It wêzen makket koarte metten mei it befeiligingspersoniel en falt dan Harry, Luccio en Lara Raith oan. Luccio rint dêrby in brutsen kaaibonke op, wat har behinderet om fierder mei te fjochtsjen. As Harry foar it ferstân kriget dat de skinwalker mar wat mei him en Lara omboartet, easket er te witten wat it wêzen no eins wol. De skinwalker antwurdet dat er Morgan hawwe wol, dy't uterlik moarn tsjin sinne-ûndergong oan him oerdroegen wurde moat. Sa net, dan sil er Thomas fermoardzje, dy't er oermastere hat en finzen hâldt.

Nei't it walchlike wêzen him ôfjûn hat, slút Harry in tydlik ferbûn mei Lara Raith om mei de skinwalker ôf te weven. Se komme ta de konklúzje dat it omgriemen mei it ûnthâld fan Evelyn Derek it wurk west hawwe moat fan Madeline Raith, dy't wol thús wie doe't de skinwalker oanfoel, mar net opdaagjen kommen is om 'e Raith-filla te ferdigenjen. Harry ornearret dat se as marionet brûkt wurdt en dat se fia har de 'poppespiler' fine kinne. Hy draacht oan Lara, dy't konneksjes yn it ynternasjonale bankwêzen hat, de gegevens oer fan 'e bankrekken dy't op namme fan Morgan iepene wie, om te sjen wêr't it jild hinne liedt. Harry kin de skinwalker net opspoare troch gebrûk te meitsjen fan tsjoenderij, mar om't it wêzen sein hat dat Harry him berikke kin fia Thomas syn mobile tillefoan, freget Harry Lara om ris te sjen oft se de mobile tillefoan ek mei technyske middels opspoare kin. Ear't er de Raith-filla ferlit, siket Harry Justine op, dy't by it gefjocht slim ferwûne rekke is troch in feech mei de klauwen fan 'e skinwalker. Justine, dy't heal platspuite is mei pinestillers, neamt yn it bywêzen fan Luccio dat Thomas Harry syn healbroer is. Underweis werom nei syn appartemint seit Luccio ta dat geheim stilhâlde sillen of it moat wêze dat it echt net oars kin.

Nei't er Luccio by him thús ôfset hat, riidt Harry nei it John H. Stroger Jr. Hospital of Cook County, dêr't Andi Macklin noch altyd op 'e intensive care leit. Harry praat mei Billy, dy't graach helpe wol om mei de skinwalker ôf te weven, mar allinnich as Harry him alles fertelt dat der spilet. Harry beslút dat de wearwolven dat wol fertsjinne hawwe, hoewol't it better foar harren wie as se net alles wisten. Op oantrúnjen fan Billy ljochtet er him lykwols folslein oer de saak yn. Dêrnei giet er nei it plysjeburo, dêr't er Murphy opsiket en har bypraat oer alles wat der sûnt it gefjocht by de opslachromten bard is. Murphy merkt daliks op dat Madeline Raith yn panyk rekke wêze moat doe't Harry en Luccio by de Raith-filla arrivearren, en om help skille hawwe moat. Dy help kaam yn 'e foarm fan 'e oanfal fan 'e skinwalker, dy't har de mooglikheid joech om ûngemurken fuort te glûpen. Want dy oanfal hie ein gjin sin; der wie gjin inkele reden foar de skinwalker om syn boadskip yn persoan oer te bringen. Harry kin himsels wol foar de kop slaan dat er dat ferbân net earder lein hat. It betsjut dat Madeline Raith en de skinwalker foar deselde opdrachtjouwer wurkje.

De iennichste line nei dy opdrachtjouwer ta dy't Harry-en-dy yn 'e hannen hawwe, is Biner, dy't noch altyd fêstholden wurdt troch de plysje. Harry freget Murphy lykwols om him gean te litten. By it op hurdhannige wize losmeitsjen fan syn hânboeiens skuort Murphy him oan it hier, sadat se wat hierren fan him yn 'e hannen hâldt. Dy brûkt Harry om in betsjoening te meitsjen dêr't se Biner mei folgje kinne. Mar Biner is ek net fan juster, en sadree't er frij is, giet er nei in motel ta, dêr't er al syn hier ôfskeard en yn 'e rivier springt, foar't er ûnder de dûs giet, om 'e wurking fan Harry syn betsjoenings ûnmooglik te meitsjen. Harry hie dêr al op rekkene, en hat om him te folgjen eins Vince Graver ynset. Biner, by wa't it nea opkomt dat in tsjoender in privee-detektive betelje kinne soe om immen te folgjen, liedt Graver nei in hotel yn 'e Chicago Loop ta, dêr't Harry en Murphy it fan him oernimme. Mei magyske middels wie Harry ôf te harkjen wat der yn Graver syn hotelkeamer bart. It docht bliken dat er dêr mei Madeline Raith is, oan wa't er syn teory fertelt dat Harry Morgan mei weromnommen hawwe moat nei syn appartemint. Dat wol Madeline net oan, om't neffens har nimmen sà dom wêze soe. Biner hâldt lykwols fol en de grize giet Harry oer de grouwe as er oppenearret dat de bêste wize om mei Harry en Morgan ôf te weven neffens him is om 'gewoan' Harry syn flatgebou yn 'e brân te stekken. Madeline wiist dat plan lykwols ôf, om't harren opdrachtjouwer wol dat Morgan de warders libben yn 'e hannen spile wurdt. Dêrom hat se in anonym tillefoantsje nei de warders makke, en sein dat Morgan by Harry Dresden ûnderdûkt is.

As er dat heart, rekket Harry in bytsje yn panyk, mar Murphy wit him gerêst te stellen troch derop te wizen dat de burokrasy fan 'e Wite Ried diskear ris yn syn foardiel wurket. It sil grif wol dagen duorje ear't de anonime tip fan Madeline trochspile is nei dejinge dy't him hawwe moat en dêr boppe oan 'e steapel komt te lizzen fan oanwizings dy't neilutsen wurde moatte. As Harry thúskomt, ûntdekt er dat Molly yn 'e tuskentiid besocht hat mei ferbeane tsjoenderij de holle fan 'e sliepende Luccio binnen te kringen. Se hat it mei de bêste bedoelings dien, om't se Luccio har hâlden en dragen net fertrout, en witten wol oft se soms ûnder in betsjoening ferkeart. Wat se dien hat, giet lykwols streekrjocht tsjin 'e regels fan 'e Wite Ried yn, en, wat minder is, se is trappearre troch Morgan. Harry seit har it mannewaar op, en it fanke is oprjocht beroufol, mar se seit ek dat Luccio neffens har yndie in tige lichte, subtile betsjoening oplein is.

Harry lit Luccio sliepe en nimt Morgan en Molly mei op Thomas syn boat de Water Beetle, nei it ûnbewenne eilantsje yn 'e Michiganmar dêr't er alris earder west hat (sjoch: Small Favor). Dêr ropt er de geast fan dat plak, de genius loci, op en giet mei dat oerâlde wêzen in krêftmjitting oan oant se ta in ferstânhâlding kommen binne. Neitiid is Harry ynienen alwittend wat it eilân oangiet, trochdat de geast syn kennis mei him dielt salang't er him op it eilân befynt. Harry fart de Water Beetle werom nei Chicago, dêr't er Morgan en Molly oan board efterlit, wylst er sels wat tillefoantsjes docht. Hy skillet de skinwalker op Thomas syn mobile tillefoan op en dielt it wêzen mei dat de ruil fan Morgan tsjin Thomas dy jûns plakfine sil op in plak dat Harry sels útkieze sil. Hy fertelt noch net dat er dêrfoar it eilantsje yn gedachten hat, om't de skinwalker him ien taliket dy't falskspylje sil troch te betiid te kommen. Dêrnei skillet er it haadkertier fan 'e Wite Ried yn Edinburgh op en jout troch dat hy Morgan ûnder syn beskerming hat, en dat er bewiis foar Morgan syn ûnskuld hat dat er dy jûns op it eilantsje iepenbier meitsje sil. (Hy hat hielendal gjin bewiis, mar ornearret dat dit berjocht de ferrieder binnen de Wite Ried twinge sil om yn te gripen.) Fierders hellet er Billy en Georgia op út it sikehûs en freget er Toet-toet om in legerke elfkes gear te bringen.

Werom op it eilantsje wurdt Harry lykwols opwachte troch de Poartewachter, it meast mysterieuze lid fan it bestjoer fan 'e Wite Ried. Dy besiket him de konfrontaasje mei de Wite Ried te ûntpraten, mar Harry hâldt foet by stik, en de Poartewachter seit úteinlings ta dat er him helpe sil safolle as er kin. Nei't Harry, Molly, Billy en Georgia tariedings makke hawwe, arrivearret in delegaasje fan it bestjoer fan 'e Wite Ried op it eilân, besteande út Ebenezar McCoy, Joe Listens-to-Wind en de grizelige Sineeske tsjoenster Alde Mai, oanfolle mei in stikmannich warders. Alde Mai wol Harry oppakke litte, it eilân ôfspeure nei Morgan en mei harren beiden weromkeare nei Edinburgh om dêr it spul fierder út te sykjen. Trochdat McCoy de sitewaasje trainearret, slagget dat lykwols net foar't Lara Raith en har susters mei in kloft oare fampieren fan it Wite Hôf arrivearje. De ûnderhannelings tusken de beide groepen begjinne op hoaske wize, mar rinne hast út op in iepen konfrontaasje, oant Harry, troch syn bân mei Demonreach, ynienen wit dat der twa groepen fijannen op it eilân oankommen binne. Hy wit Lara en Alde Mai safier te krijen dat dy tydlik de striidbile begrave om mei de mienskiplike fijân ôf te weven.

De iene groep bestiet út 'e grize pakken dy't troch Biner oproppen binne. Harry liedt de warders, McCoy, Lara Raith en de fampieren harren yn 'e mjitte, wylst Alde Mai en Listens-to-Wind de oare groep fijannen ophâlde. Nei't mei de grize pakken ôfweefd is, geane Harry en Lara twaresom fierder om Biner en Madeleine Raith op te spoaren, wylst McCoy de warders en de oare fampieren werom liedt om Alde Mai en Listens-to-Wind te help te kommen. Lara rêdt Harry syn libben troch him foarby te hastigjen en in hângranaat ûntploffe te litten, wêrfan't de pinne fêstmakke wie oan in oer it paad spand tin triedsje, dat Harry net sjoen hie. Harry is troch de eksploazje eefkes út 'e tiid, en as er wer bykomt, is er finzen nommen troch Madeleine, dy't him fermoardzje wol. Se wurdt lykwols oanfallen troch Billy en Georgia, dy't har in skoft ophâlde. Harry wit ûnderwilens syn revolver te lûken. Hy sjit Biner del, dy't de beide wearwolven mei in jachtgewear te liif wol, en besiket dêrnei Madeleine dea te sjitten. Dat slagget lykwols net om't er sels noch dûbeld sjocht en fampieren in stik taaier binne as minsken. Uteinlik is it in hast folslein ferbrânde Lara Raith, dy't Harry op 'e nij rêdt troch Madeleine fan efteren oer it mad te kommen en oermânsk te wurden, wêrnei't se harsels genêst en Madeleine deadet troch Madeleine har libbensenerzjy op te sûgen sa't fampieren fan it Wite Hôf dat ornaris by minsken dogge.

Harry makket him út 'e fuotten om't er net wit oft Lara wol genôch selsbehearsking hawwe sil om op te hâlden as se alle libbensenerzjy út Madeleine sûgd hat, en om't er sels net har folgjende slachtoffer wurde wol. Hy sleept Biner, dy't yn syn boppeskonk rekke is, mei dêrwei. Biner fertelt him neitiid wat er wit oer Madeleine har opdrachtjouwer, wat net folle is, mar hy jout Harry ek in tas mei dêryn Madeleine har mobile tillefoan mei alles wat dêr eventueel yn stean kinne soe. Harry seit dat er, as de ynformaasje wat wurdich is, miskien wol ferjitte sil dat Biner net by de ûntploffing omkommen is. Biner seit ta om sa fluch mooglik te sjen dat er fan it eilân ôf komt en nea wer Harry syn paad te krusen.

As Harry fia Demonreach de oankomst op it eilân gewaarwurdt fan 'e skinwalker, dy't Thomas by him hat, hastiget er him werom nei de ruïne fan 'e fjoertoer, dêr't er Morgan ûnder beskerming fan Molly efterlitten hat. Hy wit de slim ferwûne Thomas oan 'e gryp fan 'e skinwalker te ûntskuorren. Yn it gefjocht dat folget, smyt Harry alles yn 'e striid dat er hat, mar hy kin it wêzen net oan. As er úteinlik te'nein op 'e grûn leit, en de skinwalker him deadzje sil, wurdt it meunster earst ôflaat troch de dappere Toet-toet en dêrnei ûnderbrutsen troch de oankomst fan Joe Listens-to-Wind. De skinwalker mient dat er mei dyselde ek eefkes ôfweve sil, mar de Yndiaanske medisynman blykt in maatsje te grut, sadat it wêzen op 't lêst slim ferwûne it hazzepaad kieze moat. Neitiid kommunisearret Listens-to-Wind fia Harry mei de geast fan Demonreach, sadat it eilân sels helpt om 'e wêzens út it Nevernever te ferslaan dy't McCoy, Alde Mai en de warders en fampieren op it strân befjochtsje. Dat is it lêste dat Harry wit foar't er út 'e tiid rekket.

As er wer by besleur komt, is Harry yn it selskip fan Listens-to-Wind, McCoy, Alde Mai, harren warders en Lara Raith. Ear't se har ôfjout, fertelt Lara him dat sy en har famylje Thomas meinommen hawwe en him fersoargje sille. McCoy fertelt him dat de wêzens út it Nevernever, dy't se op it strân befochten hawwe, meunsterlik grutte spinnen wiene. Molly en Morgan befine harren ûnderwilens oan 'e binnenkant fan in bolfoarmich enerzjyfjild dat fuortkomt út in troch Harry betsjoend kristal; dat hied er har jûn foar it gefal dàt. Nimmen kin troch it enerzjyfjild hinne komme, wat de reden is dat de warders Morgan noch net yn 'e hechten set hawwe. Hoewol't de ferrieder binnen de Wite Ried, deselde dy't de spinnen út it Nevernever nei it eilân brocht hie, al lang wer fuortglûpt is en der gjin kâns mear bestiet dat Harry syn plan om him te foarskyn te lokjen, wurkje sil, wol Harry noch altyd gjin belies jaan en wegeret er om Morgan oan 'e warders oer te dragen. Dêrop jout Morgan him út eigen beweging oer en wurdt ôffierd nei Edinburgh, dêr't er de oare deis terjocht stean sil foar de moard op LaFortier.

Werom yn Chicago wurdt Harry yn 'e haven opwachte troch Vince Graver, dy't him in stikmannich foto's oerlanget. Dy hat er yn opdracht fan Harry nommen yn 'e stege efter in âld slachthûs, dêr't men oerstekke kin fan Chicago nei it Nevernever om fia de koartst mooglik rûte yn Edinburgh te kommen. Of út Edinburgh wei yn Chicago, fansels. Op 'e foto's steane Alde Mai, McCoy, Joe Listens-to-Wind en de warders dy't by harren wiene, en noch ien oare persoan, dy't dy jûns neat yn Chicago te sykjen hie. As Harry de foto's oan Molly sjen lit, begrypt se dat de hiele konfrontaasje op it eilân inkeld de oandacht ôfliede moast fan it feit dat eltse tsjoender dy't hastich út Edinburgh kaam op dat iene punt yn Chicago arrivearje moast. Nei in koarte nacht reizgje Harry en Molly nei Edinburgh, dêr't se as tsjûgen by it proses fan Morgan oanwêzich wêze moatte. Harry ljochtet yn 't foar McCoy yn oer syn ûntdekking. By it proses wachtet er oant it lêste stuit foar't er yn oanwêzigens fan fiifhûndert tsjoenders de wiere skuldige oanwiist: Samuel Peabody, dy't as haad fan 'e burokrasy fan 'e Wite Ried tagong hat ta alderhanne topgeheime ynformaasje.

Ear't er lykwols finzen nommen wurde kin, ropt Peabody in mistwêzen út it Nevernever op dêr't de hiele Hege Ried foar nedich is om it te betwingen. Dat jout him de kâns om sels út te naaien. Hy kin yn 'e Ferburgene Sealen gjin poarte nei it Nevernever iepenje, en moat dêrom geandefoets it haadkertier ferlitte foar't er wier ûntsnappe kin. Harry set de efterfolging yn en wit him úteinlik by te heljen as er bûten de bûtenste poarte oerstapt nei it Nevernever. De beide tsjoenders wrakselje, en Peabody, dy't sterker is as er liket, wurdt Harry, dy't de lêste dagen in ferskaat oan ferwûnings oprûn hat, oermânsk. Krekt ear't er Harry deadzje kin, folget Morgan, dy't op 'e nij oan syn bewekkers ûntkommen is, harren nei it Nevernever en sjit Peabody dea.

Troch al it draven binne Morgan syn wûnen lykwols wer iepengien, en hy stjert oan bloedferlies nei't er Harry ferteld hat wat er wier oantrof doe't er yn it fertrek fan LaFrontier wekker waard: hy seach Anastasia Luccio mei it beblette mês yn 'e hân oer it lyk fan LaFrontier stean. Hy pakte har it mês ôf wist har út 'e keamer te krijen foar't er sels mei it mês yn 'e hân trappearre waard. It wie dúdlik dat Luccio net wist wat se die en ek dat se der letter gjin inkele oantins oan hie. Se ferkearde dus sûnder mis ûnder in betsjoening fan Peabody, doe't se de moard begie. Harry begrypt dan ek wêrom't noch de moardner, noch LaFortier tsjoenderij brûkt hat, want in tsjoender kin dat inkeld as er wier leaud yn it doel wêrfoar't er it brûkt, en Luccio die dat dúdlik net. Wat LaFortier oanbelange, dy fertroude Luccio ymplisyt en seach de moard nei alle gedachten nea oankommen.

Wylst Harry yn Edinburgh opbetteret fan syn ferwûnings, docht neitiid bliken dat Peabody mei betsjoenings in grut diel fan 'e warders kompromittearre en ek de leden fan 'e Hege Ried op subtile wize beynfloede hie. Ien fan 'e dingen dêr't er ferantwurdlik foar wie, blykt de romantyske relaasje te wêzen dy't Anastasio Luccio mei Harry oangien is. Dat wie foar Peabody blykber in manear om Harry syn meneuvels yn 'e rekken te hâlden. Oan dy relaasje komt no dan ek in abrupte ein, hoewol't Harry en Luccio freonen bliuwe. Wat de ynformaasje fan Morgan oer de wiere moardner fan LaFortier oangiet, dy dielt Harry net mei Luccio sels, mar inkeld mei de Poartewachter, dy't Luccio behannelet foar har betsjoening troch Peabody.

As Harry safierhinne opbettere is dat er wer op hûs oan sil, wurdt er opsocht troch Ebenezar McCoy, dy't him meinimt nei in ôfhandich part fan 'e tunnels dêr't it haadkertier fan 'e Wite Ried út bestiet. Dêr fertelt er him dat de sit fan LaFortier yn 'e Hege Ried opfolle is mei Gregori Cristos, dy't in fertrouling fan LaFortier wie. Dy hat himsels bewiisd yn ferskate konfrontaasjes mei fijannen fan 'e Wite Ried, mar McCoy fertrout him net. Hy hat syn talitting ta de Hege Ried ôftwongen troch te driigjen oars mei syn oanhingers út 'e Wite Ried te stappen, wat de ûndergong fan 'e organisaasje betsjut hie. Harry, dy't wit dat de spinnen nei it eilân Demonreach brocht wiene troch twa tsjoenders dy't er nea sjoen hat, ornearret dat it om Peabody en Cristos gie, en dat it de Swarte Ried no slagge is om in ynfiltrant yn it bestjoer fan 'e Wite Ried te krijen. McCoy fertelt lykwols dat de Hege Ried ûnder lieding fan 'e Merlyn by in stimming besletten hat dat Peabody allinnich wurke en dat der gjin Swarte Ried bestiet. Hy mient dat de Merlyn benaud wie dat in erkenning fan it bestean fan sa'n organisaasje foar guon oanlieding wêze soe om dêr oansluting by te sykjen. Dêrmei hat de Merlyn lykwols in gearspanning binnen de Wite Ried nedich makke fan lju dy't wól yn it bestean fan 'e Swarte Ried leauwe en harren tsjin dy organisaasje oankantsje wolle. McCoy sels stiet oan it haad fan dy gearspanning, dy't er mei gefoel foar humor de 'Grize Ried' neamd hat. Harry slút him dêrby oan.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar sekundêre boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.

The Dresden Files
A Fistful of Warlocks3 • A Restoration of Faith1 • Storm Front • Fool Moon • B Is for Bigfoot2,3 • Grave Peril • Summer Knight • Death Masks • Vignette1 • Blood Rites • Dead Beat • I Was a Teenage Bigfoot2,3 • Something Borrowed1 • Proven Guilty • AAAA Wizardry3 • White Night • It's My Birthday, Too1 • Heorot1 • Small Favor • Day Off1 • Backup1 • The Warrior1 • Last Call1 • Curses3 • Turn Coat • Love Hurts1 • Even Hand3 • Bigfoot on Campus2,3 • Changes • Aftermath1 • Ghost Story • Bombshells3 • Cold Days • Cold Case3 • Skin Game • Jury Duty3 • Day One3 • Zoo Day3 • Peace Talks • Battle Ground • Christmas Eve • Little Things
fet = roman; 1) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Side Jobs; 2) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Working for Bigfoot; 3) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Brief Cases