Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk/argyf2

  Ut Wikipedy

  Brigitta Boccoli[boarne bewurkje]

  Dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you?

  I'm proposing to you and to our dearest friend Drewes (oerlis) the page of the sister of the wonderful Benedicta Boccoli, to correct a little. There are just:

  • To translate a line from English
  • The new adjective Laziysk (from lazio) that I son't know how to write in Frysk

  Thanks a lot for your precious help, and see you soon!!!

  Rei Momo (oerlis) 21 jun 2015, 19.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank youuuuuuuuuuuu and have a nice day!!! Rei Momo (oerlis) 24 jun 2015, 13.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tagelyk bewurke[boarne bewurkje]

  Tagelyk bewurke Alfred Edward Housman en de side wie ferrûn seit er. De útwreiding fan it stik is ferlern gien. No bliuwt it earst in stobbe. Jo kinne der neat oan dwaan, mar ik baal as in stekker fansels! Groetnis, Drewes (oerlis) 27 jul 2015, 17.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fansels Ieneach, in back up meitsje is wol sa ferstannich. Mar nochris: ik nim it jo net kwea ôf. Drewes (oerlis) 27 jul 2015, 17.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  oer: De Fizioenen fan Mary[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, Ik ha in lytse korreksje oanbrocht yn dyn artikel 'De Fizioenen fan Mary'. Dy kapitale F moat ek út de artikeltitel sels wei. Dat slagget my net. Soest dêr noch in kear nei sjen kinne? Top8 14:55 CET

  Ik begryp dat jo korreksje goed bedoeld wie, mar behalven lidwurden en foarsetsels hearre wurden yn titels mei in haadletter skreaun te wurden. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 okt 2015, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Benedicta Boccoli[boarne bewurkje]

  Dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? Here is arriving the cold.... but not yet ice!!! Ah ah ah...

  Please, I ask 2 minutes of your time to trnslate in Frysk the 2 lines I put in this page. Thanks a lot for your precious help!

  Rei Momo (oerlis) 11 okt 2015, 02.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Done. Sorry I didn't do it sooner; had some other things to take care of for a while. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 okt 2015, 18.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  No problem, thanks a lot for your precious help!!! When you'll have other 5 minutes, I opened this new page, just 4 minutes to translate from German, please, if you want.
  Last 4 augustus my father is gone unto the Heaven, :-(... He was dokter, and 85 y.o. But I go on, with my life... and with Wikipedia!

  Thanks a lot for your precious help! I'll be pleased to help you in Italian or Portuguese. See you soon

  Rei Momo (oerlis) 22 okt 2015, 15.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thanks a lot[boarne bewurkje]

  For the wikihelp of everyday and for the force! Rei Momo (oerlis) 27 okt 2015, 21.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Antonio Napolioni[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? Here arrived cold, very cold, brrr, brrr!

  I've opened this page now, and I ask some minute of your precious time to correct it and just translate the 2 lines I put in English. Please, it's correct the new category? I want to say People from Markee, the same of Lombardysk persoan for people from Lombardije.

  Thanks a lot for your precious help and pacience!

  Rei Momo (oerlis) 25 nov 2015, 11.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank youuuuuu, and see you soon! Rei Momo (oerlis) 25 nov 2015, 23.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Gjin piid[boarne bewurkje]

  Goejûn Ieneach. Wat is neffens jo de krekte oersetting fan ongewervelde dieren? Drewes (oerlis) 14 des 2015, 18.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goed. Ik hie net-wringedieren, mar wringleazen kin om my ek wol. Drewes (oerlis) 14 des 2015, 18.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Merry Christmas and Happy 2016!!![boarne bewurkje]

  Rei Momo (oerlis) 24 des 2015, 21.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wangsek[boarne bewurkje]

  Wangpûde: forjit my net. Drewes (oerlis) 29 jan 2016, 22.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Lalla Weiss[boarne bewurkje]

  Dag Ieneach fan 'e Esk, Ik heb je artikel over Lalla Weiss zo goed en zo kwaad als het ging zonder Fries te kennen vertaald in het Nederlands. Zou je eens willen kijken of ik geen stommiteiten heb begaan? Het woord manljuskultuer heb ik vertaald met mannelijkheidscultus, klopt dat? Groet, Kattiel (oerlis) 15 maa 2016, 18.21 (CEST)

  Al dy kompanjys[boarne bewurkje]

  Ieneach, wat moat it wêze: Westyndyske Kompanjy of West-Yndyske Kompanjy? Drewes (oerlis) 16 maa 2016, 17.59 (CEST)

  Fiis[boarne bewurkje]

  Ieneach, oant no ta seine wy 'fice'. Drewes (oerlis) 16 maa 2016, 19.39 (CEST)

  'fise-' te skriuwen bin ik it mei iens. Drewes (oerlis) 16 maa 2016, 20.24 (CEST)

  Maurizio Malvestiti[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? Me I'm fine!

  Please, I ask some minutes, 2 minutes, of your time to translate in Frysk the new picture I put in this page, just 2 minutes. Thanks a lot for your precious help!

  Rei Momo (oerlis) 28 maa 2016, 09.35 (CEST)

  Thank youuuu and have a nice Saturday night!!! Rei Momo (oerlis) 28 maa 2016, 15.54 (CEST)

  Bashar Warda[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, today it's raining a lot!!!

  I opened this new page now, and I ask you some minute for a little help to correct my mistakes and translates the line in English, please. Thanks a lot for your precious help, and see you soon!

  Rei Momo (oerlis) 31 maa 2016, 09.46 (CEST)

  Thanks a lot, and see you soon!!! Rei Momo (oerlis) 2 jun 2016, 00.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  'Joegoslaavje' en 'Sânsibar'[boarne bewurkje]

  Jûn Ieneach. Jo hawwe noch net sjoen dat ik beide lannen oan de list taheakke haw fernim ik. Hindrik Sijens seit Joegoslavië en Sansibar. Groetnis Drewes (oerlis) 9 jun 2016, 18.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Utsletten[boarne bewurkje]

  Bêste Ieneach. Neat oan'e hân wat oerlis oanbelanget. Ik tocht, ik wachtsje efkes mei reagearjen oant de grutste hei derôf is. It soe samar wier wêze kinne dat wy mei in healjier wer mei itselde sitte, mar wy sjogge dan wol wer oft de man syn eigen glêzen ynsmyt. Dat ik soe it earst mar by in healjier útsluting litte.Drewes (oerlis) 7 jul 2016, 18.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Och Ieneach, lit no earst mar gewurde. Mei twa klikken slute jin ien sa wer út at it nedich is. Drewes (oerlis) 7 jul 2016, 19.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  MisterAnthony[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Sels haw ik gjin nocht oan it ferbetterjen fan MisterAnthony syn allegeduerige behyplike bydragen, mar at jo dêr de enerzjy wol foar hawwe mei er om my syn gong gean. Drewes (oerlis) 27 jul 2016, 18.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Winkellj(e)u[boarne bewurkje]

  Goejûn Ieneach. Winkelbetsjinde griist my oan. Winkelbetsjinner net Drewes (oerlis) 30 aug 2016, 21.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynboboksen[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Ik folge Robin syn gepiel mei ynfoboksen al in skoftke, mar haw in probleem: ik wit hast neat fan it meitsjen fan ynfoboksen en de gefolgen fan mear ynfloed fan Wikidata op ús Wikipedy kin ik net no oersjen. Dat at jo my oer dy saken rieplachtsje wolle doch dat asjebleaft yn Jip en Janneketaal foar Wikysipels. No al dit: ik bin in prinsipe foar safolle mooglik selstannigens fan Wikipedy. Drewes (oerlis) 5 sep 2016, 01.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik begjin it te begripen en sil de saak folgje. Tige tank. Drewes (oerlis) 5 sep 2016, 16.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Muzyknoat[boarne bewurkje]

  Nei de lêste feroaring is net goed mear te sjen hokker ôfbylding by hokker tekst heart. En de ôfbyldings binne no ek te lyts foar âldere minsken. Pyt (oerlis) 17 sep 2016, 11.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik hie de tekst oerset fan de Sealter ferzje en de byldoantsjuttings gewoan oernommen. Ik fûn it al frjemd dat dy net daliks by it artikel te sjen wiene, mar no hawwe Jo dat as goede geast fersoarge. Tankewol!
  Ik haw in skoft lang net op Wikipedia wurke, dat no freegje ik my ôf, wêr’t dy ôfbyldings dan stiene; der is dochs net mear in aparte upload-map per taal?
  Hoe’t it dan fierder mei it byinoar hâlden fan ôfbyldings en tekst moat, sil ik dat dan noch mar werris besykje?Pyt (oerlis) 17 sep 2016, 12.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tankewol foar alle ynfo en wurk. De Sealter side wie myn wurk ek, mar dat is seis jier lyn. Ik moat dus alles noch marris goed besjen. Pyt (oerlis) 17 sep 2016, 14.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jier nul berikt?[boarne bewurkje]

  Boppeslaaaach!!! Alles kreas. :-) --PiefPafPier (oerlis) 18 sep 2016, 20.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Siik[boarne bewurkje]

  Ha'k fergeemje de gryp hân, man! De mosken foelen dea fan it dak ôf, mar wa lei der fan 't wykein siik op bêd? Jawis, ûnderskreaune. Mar goed, dat hawwe we wer hân, en no geane we wer fierder. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 sep 2016, 11.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jo binne no winterklear. Betterskip! --PiefPafPier (oerlis) 27 sep 2016, 20.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moai dat jo bettere binne Ieneach, mar in gryp fan twa/trije dagen bestiet net. It hat in oar firus of bistke west. Drewes (oerlis) 27 sep 2016, 21.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bydragen fan ‎24.251.24.185[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Mei iens, Fred Rogers wiskje en at ús freon it wer docht: blokkearje. Drewes (oerlis) 16 okt 2016, 14.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Spookje[boarne bewurkje]

  Hoi I, Ik haw ek gjin nocht oan it ferbetterjen fan Spookje syn/har minne Frysk en de ynhâldelike flaters yn de tekst. Drewes (oerlis) 15 nov 2016, 13.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Richard Liuwehert[boarne bewurkje]

  Ieneach, Ik haw de foarâlden fan Richard oan it artikel taheakke. Faaks sitte der lju by dy't jo ûnder in oare namme behannele hawwe. Lit jo each der es oer gean. Drewes (oerlis) 19 nov 2016, 21.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Liv and Maddie[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Wolle jo oer Liv and Maddie gear? Groetnis. Drewes (oerlis) 20 nov 2016, 17.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik hie der al op rekkene dat jo him/har sa moai fan replyk tsjinje soene. Drewes (oerlis) 20 nov 2016, 18.07 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Could you translate what I wrote here? 104.58.147.208 13 feb 2017, 23.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Done. I made it a new paragraph and left out the information which was already on the page in other sections. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 23.17 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Osinga[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. De man Osinga is gjin útjouwerij.

  Happy New Year!!![boarne bewurkje]

  Success and lonf life, see you soon. Rei Momo (oerlis) 29 des 2016, 07.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  (Súdnederlânske) kategoryen[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Nee gjin probleem hear, Flaamsk en Waalsk mei om my ek. Histoarysk-geografysk hie Súdlike Nederlannen better west, mar dat hie dan fan'e miet ôf oan moatten. Drewes (oerlis) 29 des 2016, 17.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  OAN ALLE MEIDOGGERS: FOLLE LOK EN SEINE yn 2017! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 des 2016, 21.30 (CET)[boarne bewurkje]

  .

  The Donald[boarne bewurkje]

  Ieneach. Efkes oant 10 telle en in slokje nimme. Drewes (oerlis) 5 jan 2017, 20.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Misery[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Nee, ik haw gjin beswier tsjin it feroarjen fan Missoury --> Missoery. Der sille grif noch 'tich' nammen foar itselde yn'e beneaming komme. Drewes (oerlis) 2 feb 2017, 18.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Talitten Yn 'e Wâlden[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach Meidogger Ytsma stjoerde my dit berjocht: My is frege om efkes in berjochtsje te dwaan út namme fan Yn 'e Wâlden
  Bêste Drewes, Moai dat myn Yn 'e Wâlden wer frijjûn is, mar as IP 145.87 ensfh. net frijjûn wurdt jout soks net al tefolle. Groetnis, Yn 'e Wâlden

  Witte jo hoe't dat sit/moat? Drewes (oerlis) 8 feb 2017, 17.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik wist al hoe't jo oer de man tinke, mar wy hawwe yndertiid besletten ta in heal jier útletting en dan fierder sjen hoe't it giet. Ik freegje it in oare 'techneut' wol. Oars gjin noed, twa jier lang donderjeie sit der net mear yn. Drewes (oerlis) 8 feb 2017, 18.07 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bêste Ieneach, ik woe jo net negearje, mar allinne it 'technysk' probleem út hannen nimme. Wy binne hjir fanâlds went om meiïoar te oerlizzen en meiïnoar Wikipedy stal te jaan en dat moat ek sa bliuwe fyn ik. Ik fernuvere my allinne dat jo no noch sa fûl tsjin in 'proeftiid' fan Yn 'e Wâlden binne. Sa't ik in heal jier lyn ek al sein haw: by misdwaan kin jin ien mei twa klikken wer útslute en 'gesoademiter' yn gefal fan dejinge dêr't wy it oer ha sil ik ek net tolerearje. Yn alle gefallen bin ik der net op út myn 'sin samar troch te driuwen'. Drewes (oerlis) 9 feb 2017, 18.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bêste Ieneach. Jo hawwe it nei alle wierskyn wol folge, de saak Yn'e Wâlden. Op oanstean fan Kening Aldgilles ha ik it útsluten fan de Wâldman werombrocht nei 1 jier, mar ien ferkeard wurd fan syn kant..... Drewes (oerlis) 19 feb 2017, 19.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Eangst[boarne bewurkje]

  Bêste Ieneach. Dat sipierwêzen kinne jo oan my oerlitte. At jo rjochtlik reden hawwe sil 'yn eangst en beven te sitten' is it fuortendaliks dien mei de feroarsaker. Drewes (oerlis) 12 feb 2017, 20.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Om strideraasje mei jo foar te kommen, haw ik besletten de earste jierren gjin direkte fraach fan jo te beänderjen en omkeard ek gjin direkte fraach oan jo te stellen. Yn 'e Wâlden (oerlis) 13 feb 2017, 09.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ieneach. Ik bin fan doel om Yn 'e Wâlden binnen 24 oeren foar altyd út te sluten om reden fan syn lêste reäksjes bûten Wikipedy om. Drewes (oerlis) 18 feb 2017, 17.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hy siket meistanners om it 'autistysk behear' fan Wikipedy oan te pakken. Ik wol jo it stik besparje en ek foarkomme dat der oalje op it fjoer smiten wurdt. Lit it asjeblyft oan my oer. Drewes (oerlis) 18 feb 2017, 17.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Antwoord op uw bericht[boarne bewurkje]

  Beste "Eenoog van de Es" , ik heb uw bericht beantwoord op mijn overlegpagina op de Nederlandstalige Wikipedia. Ik hoop dat uw zorg daarmee is weggenomen. Met vriendelijke groet, Ellywa (oerlis) 16 feb 2017, 17.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ieneach fersus Wâldman[boarne bewurkje]

  Ieneach, wat bliuwt it stil hin? Drewes (oerlis) 20 feb 2017, 21.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Korreksje: hy stiet no op ien jier útsletting. Ik jou oare behearders (en fêste meidoggers) noch, siz mar, in wike of sa. At reäksjes útbliuwe nim ik selstannich in beslút. Moai dat jo der kalm ûnder bliuwe. Drewes (oerlis) 20 feb 2017, 22.12 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Lins[boarne bewurkje]

  "No problemo" Drewes (oerlis) 23 feb 2017, 23.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Antwurd[boarne bewurkje]

  Hoi Ieneach fan 'e Esk,

  Sorry foar myn lette antwurd. Wat Yn 'e Wâlden oangiet sitte do en ik op ien line. Hy is ferskate kearen oer in grins gongen en ferskate kearen is syn akkount om dy reden blokkearre. Op Wikipedia besykje ik sa rasjoneel mooglik te observearjen. Ik tink dat soks ek wol heart by myn rol as 'behearder' en 'autokraat' (wiky-rol). Der moat dus in logyske opbou yn 't blokkearjen sitte en myn hanneljen moat ik letter ferantwurdzje/rjochtfeardigje kinne. Stel dat Yn 'e Wâlden him yn 'e takomst nochris misdraacht, dan sil syn blokkade nóch langer wêze.

  Wat ik net faak genôch sis en wat ik faker dwaan moatte soe, is dat ik dyn bydragen tige wurdearje. Do bist mei Drewes prachtich moai aktyf en de Fryske Wikipedia is der bot mei holpen. Ek as ik in pear wiken net aktyf bin, sjoch ik yn 'e Koartlyn feroare nei de lêste ûntwikkelingen. It docht my altiten sa'n deugd om dy en Drewes wer dwaande te sjen. Jim jouwe my ynspiraasje om hjir ris wat faker by te dragen en ik hoopje dat ik dêr ynkoarten wer wat mear tiid foar haw.

  Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 27 feb 2017, 19.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hoi Ieneach fan 'e Esk,
  Dyn fersyk om Yn 'e Wâlden foar in perioade fan fiif jier te blokkearjen fyn ik okee. Ik sil it oan Drewes foarstelle. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 27 feb 2017, 21.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik haw gjin beswier. Drewes (oerlis) 28 feb 2017, 13.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik koe it net litte Ieneach: [1] Drewes (oerlis) 28 feb 2017, 19.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Belle van Zuylen[boarne bewurkje]

  Go your gang. Drewes (oerlis) 27 feb 2017, 22.17 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Koergan (grêfhichte)[boarne bewurkje]

  Ieneach. Soene jo hjir ek efkes nei sjen wolle? Drewes (oerlis) 1 mrt 2017, 16.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hypotes/ze[boarne bewurkje]

  Ieneach. Hypotese of hypoteze? Drewes (oerlis) 1 mrt 2017, 17.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Besnijenis[boarne bewurkje]

  Goeie. Om my meie jo Rinze van der Velde besnije. Drewes (oerlis) 3 mrt 2017, 22.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ri(e)de[boarne bewurkje]

  Goeie. Is it reedriidster of reedrydster? Drewes (oerlis) 18 mrt 2017, 22.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018[boarne bewurkje]

  Goejûn Ieneach. Sa'n (poppekast)projekt hoecht om my ek net. It lemma hawwe wy no en dat kinne wy tenei útwreidzje en byhâlde. Drewes (oerlis) 25 mrt 2017, 19.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Xhosa (taal)[boarne bewurkje]

  Jûn Ieneach. Wat moat Xhosa (taal) neffens jo yn it Frysk wurde? Drewes (oerlis) 23 apr 2017, 20.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Spûk[boarne bewurkje]

  Ieneach. Tsjek dit:

  Fan in freon krige ik de beskikking oer in programma dat my alle dagen wol tsien nije ip-adressen besoargje kin. Ik haw earder al sein dat ik my hjir troch sa'n minkukel net wei njidzje liet/lit. Jo moatte in Wâldman no ienris net dûm meitsje. No kinne jo fansels de dagen folje mei it útsluten fan ip-nûmers, mar dan hawwe jo aanst grif ek oaren te pakken. Jo kinne my fansels ek rêstich de stavering hifkje litte, dan hat de Wiky der ek noch wat oan. Spûk fan in Wâldman

  https://www.politie.nl/themas/stalking.html --PiefPafPier (oerlis) 25 apr 2017, 20.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Drewes (oerlis) 26 apr 2017, 18.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ieneach. Weromsette, mar net blokkearje ynearsten. Pier ôfwachtsje stel ik út. Drewes (oerlis) 2 maa 2017, 18.30 (CEST)

  Dat der ûnskuldigen útsletten wurde soene wie'k yndie benaud foar. Goed. Drewes (oerlis) 2 maa 2017, 18.55 (CEST)

  Goeie. Neffens my kinne we it belied fan nl. earst wol oernimme. Se hawwe dêr it stânpunt dat der gjin goede reden is foar it brûken fan iepen proxies, mar blokkearje net fuortdaliks. Oranje ljocht sis mar. It reade ljocht folget út bykommende nuvere omstannichheden (1+1=2). It útsluten fan iepen proxies dy't al misbrûkt binne op nl. of oare wiky's hoege we net benaud foar te wêzen. Dy binne goed kontrolearre. Foar ip-adressen dy't (noch) net bekend stean as iepen proxies leit de latte fansels heger om ta blokkearjen oer te gean. It ip-adres kin letter nochris kontrolearre wurde (mei it risiko fan wiskjen), of de 'sokpop' falt letter op in oare wize op. Sa hawwe we by myn witten gjin Fryske taalfirtuoazen yn it bûtenlân sitten (fia GeoIP te sjen) mei ûnoanpast hâlden & dragen (1+1+1=3). It kin fansels wêze dat mear meidoggers wat te sizzen hawwe wolle oer dit ûnderwerp.
  Ik haw yn elts gefal no 21.261 ip-adressen en ip-ranges dy't as iepen proxy blokkearre binne op nl. yn in SQLite-database set, mei de datum fan ynfier op nl. as referinsje (om de reden fan blokkearjen neisjen te kinnen). Kloppet it dat ik foar ekstra rjochten foar it ynfieren by Kening Aldgilles wêze moat? --PiefPafPier (oerlis) 3 maa 2017, 18.05 (CEST)

  Kategoryen[boarne bewurkje]

  Ieneach. Gjin beswier. Mei dy fan Fryslân help ik wol. Drewes (oerlis) 29 apr 2017, 17.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No hie ik de kategory ‘Dokumint nei type’ oanmakke. By de Ned. ferzje stiet Wikidata net en in Ingelske wjergader kin ik ek net fine. Ofsjoen fan dat woe ik dy kategory no subkategory fan ‘Dokumint’ meitsje, mar ik sjoch net hoe’t dat moat. En – off-topic – ha jo op it artikel ‘Boek (dokumint)’ in redir nei ‘Boek (lêsboek)’ set. Mar it giet dêr net allinnich oer ‘Lêsboeken’. Mar faaks ha jo der wol in goede reden foar. romke fan tomke (daam) (oerlis) 14 maa 2017, 22.10 (CEST)
  Neat te tankjen Ieneach. Graach dien. Drewes (oerlis) 28 maa 2017, 19.24 (CEST)

  Edzard, Itzert[boarne bewurkje]

  Ieneach goeie. Dat moatte we net. Wat soene se sels skreaun hawwe? It neFriezen dat at se Edzard skreaune hoecht it om my net Ferwesterlauwerske te wurden, mar at jo der bliid fan wurde......Drewes (oerlis) 8 maa 2017, 16.27 (CEST)

  Namybje en dy[boarne bewurkje]

  Ieneach. Hold your horses. Wy litte it sa mar. Ik hie ek gjin beswier dy âlde foarmen, bin wat te hastich west, haw net genôch neitocht oer de konsekwinsjes at je ta it uterste konsekwint wêze wolle teminsten. Mar skerpsliperij op it mêd fan stavering hawwe jin my nea ferwite kinnen ommers. Drewes (oerlis) 19 maa 2017, 11.59 (CEST)

  Auteursrjocht foto's[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach (en oaren, mar ik plak it hjir mar tusken). Ik haw 3 foto's wat geskikter makke foar ús siden, mar de oanlieding wie eins wat oars. Ik twivelje deroan oft de orizjinelen wol rjochtefrij binne, fanwegen it stikje eftergrûn en de opstelling fan it wurk. Hoewol jammer, soe ik de orizjinelen wol wiskje wolle, om gjin geseur te krijen. De bewurkingen mei allinnich it skilderij derop kinne fansels gewoan stean bliuwe. Hawwe jo der faaks ideeën oer?

  Sj. ek: https://blog.iusmentis.com/2007/10/25/zijn-fotos-van-schilderijen-auteursrechtelijk-beschermd/ --PiefPafPier (oerlis) 19 maa 2017, 21.03 (CEST)

  Sokpop[boarne bewurkje]

  Goeie Drewes en Ieneach. Ik woe útstelle Kening Aldgilles of in 'Wikipedia Steward' te freegjen it IP-adres fan it nije akkount nij te sjen. Wat fine jo? --PiefPafPier (oerlis) 30 maa 2017, 14.10 (CEST)

  Wat is it oanbelangjend adres ek wer? Drewes (oerlis) 30 maa 2017, 18.40 (CEST)
  nl:Wikipedia:Steward? Sjoerddebruin en Trijnstel komme hjir ek wolris. --PiefPafPier (oerlis) 30 maa 2017, 19.47 (CEST)
  Ik bin by Trijnstel te rie west. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 maa 2017, 20.28 (CEST)

  Bis Drewes (oerlis) 30 maa 2017, 21.06 (CEST)

  Hjirby it antwurd fan Trijnstel: Het is inderdaad een sokpop van Yn 'e W. Je kunt het account veilig blokkeren. De proxyrange heb ik al voor een jaar globaal geblokt. Ik zie overigens dat jullie proxy-ip's regelmatig voor onbepaalde tijd blokkeren. Dat zou ik niet doen. Je kunt beter voor 1 of 2 jaar blokken; proxy's kunnen namelijk wisselen en anders lopen er straks ook valide gebruikers tegen zo'n blokkade aan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 maa 2017, 21.50 (CEST)

  Moai wurk! Drewes (oerlis) 30 maa 2017, 22.13 (CEST)

  Iens mei Trijn. Hulde! --PiefPafPier (oerlis) 30 maa 2017, 22.40 (CEST)

  Test[boarne bewurkje]

  As ik hjir delset: @PiefPafPier, krije jo dan in melding, Pier?

  Nee, allinnich de e-mail. --PiefPafPier (oerlis) 31 maa 2017, 13.34 (CEST)
  @Meidogger:PiefPafPier Ik sil it mar even weromteste; jo sille sels ek wol sjen wolle oft alles wurket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2017, 15.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Meidogger:Drewes Ha jo al sjoen wat Pier no dien hat? Hy hat ús in 'ping' jûn. Ik bin hjir wol mei ynnommen. Dit makket kommunikaasje tusken meidoggers in stik makliker, want no hoege jo net mear hinne en wer te switchen tusken oerlissiden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2017, 15.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It wurket noch net goed. {{Antw oan|Meidochnamme}} moat nei fêstlizzen yn 'e boarne feroarje nei @[[Meidogger:Meidochnamme]], oars is it net foar ien kear. --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 15.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik hie it mis. Op de Ingelske wiky giet it ek net sa, dat we moatte it mar probearje. At ik de boarne besjoch fan it stikje fan Trijnstel op Meta, dan sjoch ik wol "@[...]". Nuver. :-\ --PiefPafPier (oerlis) 3 jun 2017, 19.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  De Nachtwacht of Het Melkmeisje of sokssawat[boarne bewurkje]

  Ieneach. Ik hâld it earst mar by plaatsjes fan skilderijen, mar wa wit? Nea noait seze. Drewes (oerlis) 2 jun 2017, 16.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Berjochten[boarne bewurkje]

  Sa’t jo faaks fernommen hawwe, wie ik wakker dwaande mei it berjocht ‘Plantesoarte’. Mar dat berjocht is oan nochal wat siden keppele, dat dy woe ik net ferinnewearje. No ha ik in nij berjocht ‘TaksoPlant’ makke (en ik begjin it al in bytsje te begripen) mar it soe fansels better wêze as de útwreidings dy’t ik dêr yn makke ha oan it berjocht ‘Plantesoarte’ tafoege wurde sadat alles nei itselde ferwize kin. Mar dan wol sa, dat net oanwêzige ynformaasje net allinnich net werjûn wurdt, mar ek negearre. Dat der dus mei oare wurden by it ûntbrekken fan bygelyks de auteur net komt te stean {{auteur}}. Soks kin grif. Witte jo hoe? romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 jun 2017, 19.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @romke fan tomke (daam): Jawis, ik haw fan 'e middei wol sjoen wat jo diene, en sels noch in pear oanwizings besocht te jaan fia de oerlisside fan it berjocht (jo binne skaai fergetten), mar ik woe my net tefolle mei it spul bemuoie. Antwurd op jo fraach: ja, dat kin.
  • It is it handichst om in ynfoboks fan dit soarte brûke. Dat ried ik jo yn prinsipe ek oan foar in nije ynfoboks. Mar dy is dan fansels net mear te kombinearjen mei de âlde, en foar wat jo wolle soe de ynfoboks dan op alle betreffende siden ferfongen wurde moatte. Dat sjit dus net op.
  • Wat ek kin, is in 'if'-dinkje (ik wit net hoe't it hjit) tafoegje oan 'e lemma's dy't, as se net ynfolle wurde, ûnsichtber bliuwe moatte. No bejou ik my op tin iis, want hoe't dat wurket, begryp ik sels ek net, ik wit allinnich dàt it wurket. Dan hawwe jo by in normaal lemma bygelyks |'''Oerflak''' || {{{Oerflak}}} stean, en by sa'n lemma dat ûnsichtber bliuwe moat as it net ynfolle is {{#if: {{{Hichte|}}} | {{!}} '''Hichte''' {{!!}} {{{Hichte}}} }} Ik fyn dit ûntyglik dreech om út te lizzen. Sjoch marris by Berjocht:Stêd mei flagge, dan kinne jo it spul dêrwei kopiëarje. Allinnich it doelwurd (hjirboppe "hichte") feroarje en fierders nearne oankomme, dan soe it wurkje moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 jun 2017, 21.14 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik sil der (tink fan moarn) yndûke en it teste op 'TaksoPlant'. As it dan wurket dan bewurkje ik 'Plantesoarte'. Dy kin dan mei de taksonomy ek sa útwreide wurde dat der wol romte is foar wat jo op it oerlis yn 'Taksoplant' skriuwe. Der barre nammers - suver krektlyk as destiids yn it ûnderwetterskerm fan WordPerfect - wûnderbaarlike dingen yn de Wikikoade. As jo nei it berjocht 'Plantesoarte' sjogge, dan stiet {{{Namme}}} fet én kursyf. Kursyf is te begripen, fet net. Dat sit hielendal net yn de koade. En woe der lang om let allinnich út troch de rigel mei {{{Ofbyld}}} der oerhinne te kopiearjen en dan te feroarjen... romke fan tomke (daam) (oerlis) 8 jun 2017, 21.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @romke fan tomke (daam): Ja, man! Ik wit der alles fan. Je moatte soms nuvere keunstgrepen tapasse om it te krijen sa't je it hawwe wolle. Dat sein hawwende: yn 'e koade kin in útropteken oan it begjin fan 'e regel (yn it plak fan wêr't oars in | stiet) de tekst ek fet meitsje. Ik wit net oft jo dat al witte of at dat hjir it gefal is, mar ik neam it mar even. No, súkses moarn. By problemen hâldt ik my beskikber. Ik wol my ek wol wat aktiver opstelle, mar ik haw wol troch, jo wolle der sels even mei ompiele. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 jun 2017, 21.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dêr bin ik nochris. Dat fette siet him yndied yn in útropteken (ik sjoch op normale grutte it ferskil net tusken in útropteken en steande streek). Fierder slagget it wol, op ien ding nei. Sa't jo no by Ierdappel sjen kinne, stiet ûnderoan de taksoboks de namme noch in kear. Mar dy wol ik sintreard hawwe en dat slagget net. Kinne jo dêr nei sjen? En kloppet myn taksonomyske yndieling sa't dy der no stiet? romke fan tomke (daam) (oerlis) 9 jun 2017, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @romke fan tomke (daam): No, ik haw der nei sjoen. Om mar mei it ienfâldichste te begjinnen, de taksonomyske yndielding kloppet, mar jo moatte wol yn 'e gaten hâlde dat dingen as stamme, klasse, famylje en skaai mear as ien bestjutting hawwe, en dat se dus pas nei it goede artikel trochwize as der [[stamme (taksonomy)|stamme]] ensfh. stiet.
  Dan de namme ûnderoan. Ik begryp earlik sein net goed wêrom't jo dêr de namme noch in kear hawwe wolle; dy stiet ommers al in kear yn 'e ynfoboks. Liket my dûbele ynformaasje. Ik haw ek in ferskriklik soad muoite hân om him sintrearre te krijen. It sil wol kinne, mar ik kin my no even net betinke hoe. Uteinlik haw ik gewoan it hiele if-ding derút smiten, want dat hat dêr ek gjin doel. As jo dêr 'if' stean hawwe, dan betsjut dat dat de namme ûnderoan der allinnich ynkomt as jo earder by 'namme' al wat ynfolle hawwe, en 'namme' sille jo grif nea leech litte. Hmm. No betink ik my ynienen dat jo de 'if' der fansels yn hawwe woene om't jo dizze ynfoboks mei de âlde ynfoboks ferrane wolle. Tsja, dan wurdt it muoilik, want ik krige dat sintrearjen ek net foarinoar. Ik soe jo dêrom oanriede om dy ûnderste namme der gewoan út te litten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2017, 16.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It giet my der net om dat dy namme dêr stean moat (want dat moat en hoecht hielendal net), mar ik wol alles wat dêrboppe no moai sintreard stiet yn sa'n if-klausule hawwe sadat ik dêrnei it berjocht 'Plantesoarte' oerskriuwe kin sûnder dat dêroan keppele siden mei allerhande net-oanwêzige ynformaasje oanklaud sitte mar letter wol maklik oanfolle wurde kinne. Mar ik freubelje noch wol wat troch. Ynearsten liket it derop dat dy if-klausule him gjin byt fan hokker opmaak ek mar oanlûke wol, mar sa sille wy dus net. Fierder seach ik dat jo fan in hiel soad haadletters lytse makke hawwe. As ik de saak no aanst kopiearje nei berjocht 'Plantesoarte', hat dat dan gjin gefolgen foar alle dêroan keppe siden dy't foar't neist wol haadletters brûke? romke fan tomke (daam) (oerlis) 9 jun 2017, 16.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @romke fan tomke (daam): Ha! Moares leare, dat ding! :-) Ja, bin net sa fan 'e haadletters, en hoewol't jo dat fansels sels witte moatte en ik der eins neat mei te krijen haw, wurde my myn eigen foarkarren my wolris oermânsk. Ik haw der noch even nei sjoen. Sa soene jo der gjin swierrichheden mei krije moatte. Jo moatte no wol haadletters skriuwe yn 'e tekst fan it berjocht op 'e ferskillende siden, mar dy binne net mear te sjen yn 'e ynfoboksen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2017, 16.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Sykje de ferskillen:
  {{#if: {{{hichte|}}} | {{!}} [[hichte]]: {{!!}} {{{hichte}} }}
  | align="center" | {{#if: {{{hichte|}}} | {{{hichte}}} }}
  De ûnderste docht it goed. Dat is moai. It hie noch moaier west as ik no begriep hoe’t it krekt wurket (ik leau dat dy útroptekens tusken akkolades harsels in sel taëigenje. It koe wol in if-then-else-ding wêze…)… Mar goed, alles dat earst as hurde tekst út Ierdappel helle waard, wurdt der no as al of net oanwêzige fariabelen úthelle.romke fan tomke (daam) (oerlis) 9 jun 2017, 17.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @romke fan tomke (daam): Ik hâld dit der altiten by: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions , en brûk in tekstbewurker mei 'syntax highlighting' at it te grut wurdt. --PiefPafPier (fergetten te ûndertekenjen)
  @PiefPafPier: Dêr hie ik al sjoen mar koe dit probleem dêr net gewaarwurde. No falt dat dochs al net ta oft jo net rjocht witte wêr't jo mei dwaande binne... romke fan tomke (daam) (oerlis) 9 jun 2017, 18.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @romke fan tomke (daam): No, de oanhâlder wint, sille we mar sizze. Hartstikkene moai dat it spul wurket. Ik tink wolris dat je suver kompjûterprogrammeur wêze moatte om alles hjir goed nei te kommen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2017, 17.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @romke fan tomke (daam): No, Daam, tige tank foar jo krewearjen. Hjirmei hawwe jo mei-iens ek in probleem oplost dêr't ik al in skoft mei omrûn. Yn 'e ynfoboksen fan persoanen hie ik nammentlik ûnderoan in aparte dwersbalke ynboud foar offisjele websiden, mei dêrûnder in twakoloms brede romte foar de namme fan sokke websiden. Dat fûn ik wol moai en ik woe der eins net fan ôf. It probleem wie dat as der gjin webside ynfolle waard, de dwersbalke mei de tekst "offisjele webside" dochs ferskynde (mei neat derûnder). Dat twong my derta om dan "n.f.t." of "gjint" yn te foljen. Mar jo oplossing foar it ierdappelprobleem wurket ek foar websideswierrichheden. Nochris: tige tank! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2017, 18.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ja, klear. Wy ha der wer wat fan leard en ik kin der no ienkear min oer dat de kompjûter net dwaan wol wat ik wol en dat is him ek noch net faak slagge (salang't de hurde skiif teminsten gjin belies jout). romke fan tomke (daam) (oerlis) 9 jun 2017, 18.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Blokkering van gebruiker:Japan Football[boarne bewurkje]

  Hallo! Ek sien nou eers jy is 'n administrateur op Wes-Fries-wiki. Blokkeer gerus Meidogger:Japan Football ASAP voor hy nog skade doen...Groetnis, --Aliwal2012 (oerlis) 17 jun 2017, 10.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik haw him foar ien dei útsletten. Wat sille dwaan mei dizze meidogger?Drewes (oerlis) 17 jun 2017, 12.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes en PiefPafPier: Tsja, Drewes, dat frege ik my ek ôf. Dêrom hie ik ris ien fan 'e Afrikaansktalige Wikipedy frege, dêr't se ditselde probleem yn febrewaris hân hawwe. Aliwal2012 seit:
  The procedure to follow is:
  1. Write him a friendly note on his user page to make him aware of the problem/ complaint you raised. I don't think he will react favourably to this.
  2. Give him a final warning on your own wikipedia's pages
  3. Contact a sysop (administrator) on Western Frisian Wikipedia to block his user rights (blacklisting). This should finally get rid of his spam actions.
  No, de freonlike fraach is steld. En earlik is earlik, hy hat hjoed noch net wer nije stobben oanmakke. Dat it is in griis gebiet. Lit him oars earst mar even begean. Sadree't er wer in stobbe oanmakket in lêste warskôging, de stobbe wiskje en as er dan noch net harkje wol de man sels útslute. Sille we it sa dwaan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2017, 13.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It patroan is mei in bot yn it grut gegevens duplisearjen út ien boarne. At de meidogger net prate wol, dan kinne we, wat my oanbelanget, útgean fan spam om besikers nei 'national-football-teams.com' te lûken, en/of it skeinen fan auteursrjocht ("Unauthorized publishing and copying of this website's content and images strictly prohibited!" ûnderoan). Yn it lêste gefal moat alles ek noch fuort. --PiefPafPier (oerlis) 17 jun 2017, 13.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes en PiefPafPier: No, dat lêste liket my wat al te al te. Ik tink dat dit gewoan in healwizeling is dy't gek is fan fuotbal, yn 't bysûnder Japansk fuotbal, en dat útdrage wol oan 'e wrâld (en dêr al of net in bot foar brûkt). Yn elts gefal hat er in fêst sjabloan yn it Frysk opsteld dêr't er de fariabele gegevens hieltyd yn oanpast. Pier syn fermoeden dat er spam ferspriedt foar dy fuotbalwebside, dêr sjoch ik gjin bewiis foar, want syn siden hjirre en de korrespondearjende siden op dy website komme inkeld oerien wat statistiken oangiet. Of it soe wêze moatte dat it spesifyk om it neamen fan dy site giet, lykas lêsten mei Babepedia.
  Ik soe yn prinsipe net safolle problemen mei syn bydragen hawwe as er ús der net sa ûnder bedobbe. Mar it feit dat er op 'e Ingelske Wikipedia sokpoppekast spile hat, jout fansels wol te tinken. Oan 'e oare kant sjoch ik net yn hoe't we dizze man sûnder mear de doar wize kinne, want hy hat gjin fandalisme pleegd en gjin kwetsend of yntimidearjend gedrach sjen litten. Foar sokpoppekast op oare Wikys kinne we him hjir moeilik bestraffe. Sille we oars tsjin him sizze dat we beslist gjin nije stobben mear fan him sjen wolle en dat er der daliks útfljocht as er in nije stobbe oanmakket? Graach even antwurd, hearen, want we moatte út 'e rie. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2017, 18.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  OK, akkoart. --PiefPafPier (oerlis) 17 jun 2017, 19.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No hie ik sakrekt in moai antwurd skreaun, fytst Pier der trochhinne fergeemje! Ik beskôgje Japan Football as fanaat, net as fandaal. Al dy stobben, tsja, dy haw ik ek faak oanmakke. Doch wat jimme tinke dat goed is, mar ik bin net fûl op syn bydragen tsjin. Drewes (oerlis) 17 jun 2017, 19.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes en PiefPafPier: Dêr bin ik it mei iens, it is in fanaat, gjin fandaal. Dat wol net sizze dat er hielendal gjin lêst feroarsaket, fansels. Begryp my goed, ik haw der neat op tsjin dat meidoggers stobben oanmeitsje, mar 250 op ien dei, dat fyn ik wol ekstreem. No, ik sil him wol even tasprekke, en dan lit ik him der wer yn en dan sille we mar hoopje dat it goed giet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2017, 21.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  We hebben dezelfde problemen gehad op nlwiki waar in eerste instantie niet ingegegrepen werd en zo een duizend artikels aangemaakt werden. Maar volledig bronloos en ook nergens via google iets terug te vinden waardoor er een heleboel weer verwijderd moesten worden. Ik zou zeggen: enkel toelaten als er verifieerbare bronnen bij vermeld worden anders kunnen jullie nog maanden nadien rotzooi opruimen. --DirkVE (oerlis) 26 jun 2017, 12.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Marten Hylkes Kingma[boarne bewurkje]

  Hoi, we zijn samen bezig geweest met Marten Hylkes Kingma, ik was inderdaad de cat vergeten aan te passen, maar moest ook naar wikidata en de jaarlijst. In het inmiddels gekoppelde Nederlandse artikel staan zijn andere twee echtgenotes, die ik heb kunnen traceren via Alle Friezen. Ze werden genoemd in zijn overlijdensakte en ook op Parlement.comCeescamel (oerlis) 7 aug 2017, 16.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ceescamel: Maakt niet uit, Wikipedia moeten we toch samen doen. Dank voor het opsporen van de de juiste sterfdatum en de andere beide echtgenotes; ik heb ze er hier bij gezet. Thumb up icon.svg Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 aug 2017, 17.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Milo Moiré[boarne bewurkje]

  Hello. About the name. All media, except the one you used it, doesn't tell the real name. So i guess it is not a good idea to reveal her name here. If her real name would be named in many good media, then it is the time to enter it. What you think? Thanks. --KurtR (oerlis) 12 aug 2017, 00.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Another thing: [2]. --KurtR (oerlis) 12 aug 2017, 15.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Look, you wanted a source, so I gave you a source. The name is in the public space. I am not a great computer scientist. If I had no trouble what so ever in finding it, then no one has. So there is no reason not to mention it. Anyway, we're not in the business of keeping things secret here. The only reason I could think of to keep her name hush-hush, would be if she was a rape victim or something like that, and that is clearly not the case.
  You've been at this for at least three times now. If you continue what I can only describe as edit-warring, you will be blocked from the Frisian Wikipedia. You may consider this a formal warning. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 aug 2017, 00.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  You are kidding: You tell me about block? You never had a source, thats why I did it back. It was YOUR mistake cause of lag of source! Also with Luzern: You falsely entered Luzern as her place of born. You really should be more careful with editing!
  About the real name: When all print outlets take care of privacy of a person except one then it makes sense to me not to name her. When more serious newspapers brings the name, then it's ok. So we did in the German Wikipedia. Think about privacy! --KurtR (oerlis) 13 aug 2017, 03.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  There was no mistake made at all, as you are perfectly well aware. There is no rule that there has be a source added for every little thing. It was YOU who threw away perfectly good information not once, not twice, but three times. I suspect you knew all along that there was nothing wrong with this information, but threw it out anyway, which would be a form of vandalism. Your ideas about keeping names secret which are already in the public space are ridiculous. If Milo Moiré wanted privacy, she should stay out of the public sphere. Instead she seems to do everything possible to draw attention to herself. Now, there's nothing wrong with what she does, but she clearly has given up any possibility of the kind of privacy you're talking about.
  I had already understood that ideas concerning protection of privacy have gone completely over the top in Germany. (I saw a documentary on that idiot who flew that GermanWings plane into the ground, and even after that no one who knew that bastard privately would talk to the police because of 'privacy concerns'. This is totally outrageous. People like that, who protect a murderer, should be locked up themselves.) Anyway, what I'm trying to say, is that I'm not entirely unfamiliar with German ideas of privacy, but that you want to keep information secret that's already widely known, has left me completely flabbergasted. Well, what you do on the German Wikipedia about that is your business. But German ideas about privacy are not shared by the rest of the world, and we don't take kindly to you trying to impose them on us. I don't come over to German Wikipedia to add her real name to your page on Moiré, so please don't you come over here (again) to remove it from our page on her.
  As for the Luzern issue, the comment on that in the source is unclear. That it is only the place where she lives is your interpretation. It's perfectly possible that it's (also) the place where she was born. After re-reading the source and establishing that it did in fact not say that in so many words, I changed the wording in the introduction of the article without throwing away other information.
  Another thing: I don't appreciate being talked down to, not in your original comment, which was quite patronising, and especially not in your last comment. You do not get to tell anyone on the Frisian Wikipedia what to do and when a thing is O.K. and when not. The German Wikipedia has no authority of any kind over the Frisian Wikipedia. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 aug 2017, 16.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Komplimint[boarne bewurkje]

  Grouwe paffers Glês whiskey
  Grouwe paffers & in smout glês whiskey

  Heu dy Ieneach fan 'e Esk!

  Do krijst fan my in oergryslik fet komplimint foar dyn bewurkingen op de siden Eeltsje Hiddes Halbertsma en Joast Hiddes Halbertsma! Do hast grif langere siden skreaun, mar dizze twa bewurkingen fûn ik derút springen. Hasto in protte wurk hân fan it boarne-ûndersyk?

  Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 sep 2017, 00.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Kening Aldgilles: Tige tank! Sa'n blyk fan wurdearring is hiel bemoedigjend. Och, in protte wurk, ik haw alle boeken dy't ik haw en dy't op ienige wize mei de Halbertsma's ferbân holden ris even op in steapel lein en sa bin ik oan 'e gong gien. Ik haw der net de doar foar út west, sa net. Yn 'e regel doch ik it ek net sa mâl mei de noaten en boarnen, hear. Foar net-Fryske ûnderwerpen ferwiis ik foar boarnen meastal mar nei de korrespondearjende side op 'e Ingelske of de Nederlânske Wikipedy, dat skeelt in bealchfol wurk. Mar mei Fryske ûnderwerpen kin dat fansels net.
  De direkte oanlieding om 'e Halbertsma's ris ûnder hannen te nimmen wie doe't ik ta myn ferheardens seach dat de Ingelske Wikipedy noch hielendal neat oer de Halbertsma's hie útsein in 'artikel' fan twa regels tekst oer Eeltsje. Dat doe tocht ik, dan moat ik dêr mar ris even oer gear. Mar dêr binne se frijwat strang oangeande noaten en boarnen. Folle mear as hjir, yn elts gefal, dat sadwaande. Hoewol't ik it Ingelsk wol aardich yn 'e macht haw, is it dúdlik net myn memmetaal. It helpt dan as je in grûntekst hawwe dy't je (loskes) oersette kinne. Ik fyn dat teminsten folle nofliker as om út 'e losse hân in stikje yn it Ingelsk te skriuwen. Boppedat hie it wat apart west as de Ingelske Wikipedy bettere artikels oer de trije Halbertsma's en Rimen en Teltsjes hie as de Fryske Wikipedy, dat it mês snie yn dizze saak oan twa kanten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 sep 2017, 00.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hoi Ieneach, dyn systeem fan boarnefermelding koe ik net (kin allinnich APA), mar ik kin as lêzer hiel maklik by de boarnen komme. Wier geniaal dien! De Ingelske ferzje sjocht der trouwens lyksa aardich út! Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 3 sep 2017, 09.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Kening Aldgilles: No, nochris betanke, mar ik haw dat systeem net betocht, hear. Ik haw it oernommen út wittenskiplike útjeften, dêr't ik tocht dat it ridlik faak foarkaam. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 sep 2017, 12.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kategory:Tsjerkegebou yn Gaasterlân-Sleat[boarne bewurkje]

  Ik sjoch dat der in Kategory:Tsjerkegebou yn Gaasterlân-Sleat tafoege is. Is it net handiger dat wy de gemeentlike yndieling fan Fryske tsjerkegebouwen neffens de besteande gemeenten oanhâlde? RomkeHoekstra (oerlis) 14 sep 2017, 19.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Goeie, Romke. Ik haw de lêste tiid ris oer dy yndieling neitocht. Dy nije gemeenten, fral Súdwest-Fryslân, mar ek De Fryske Marren, Ljouwert en De Waadhoeke, dat binne sokke grutte lapen, noch even en hiel Fryslân hat noch mar trije of fjouwer gemeenten. As it safier komt, dan kinne we de yndieling per gemeente ek wol hielendal ôfskaffe en alles mar oer Fryslân as provinsje dwaan. Dêrom liket it my weardefol ta om de sitewaasje fan nei de gemeentlike weryndieling fan 1984 te bewarjen njonken de sitewaasje fan hjoed de dei, temear om't dy eardere sitewaasje yn 'e kategory-yndieling foar in grut part al bestiet, en wêrom soene wy dien wurk fuortsmite? (Ik haw ta myn grutte ferheardens sjoen dat soks op 'e Nederlânske Wikipedy wol dien wurdt. Hiel nuver.)
  Fierders libbet dy yndieling noch by in hiel soad minsken, merk ik wol oan it praat, want der wurdt noch gauris ferwiist nei Nijefurd of Wymbritseradiel, wierskynlik om't, sa't ik hjirboppe al sei, de nije gemeenten lykas Súdwest-Fryslân sa ûnbidige grut binne dat der gjin tou oan fêst te knoopjen falt. Boppedat bestiet der gjin ien-op-ienrelaasje tusken de âlde gemeenten en de nije, ik bedoel net alle âlde gemeenten binne yn har gehiel yn ien nije gemeente opgien. Boarnsterhim is bgl. ferskuord mank fjouwer nije gemeenten, en Littenseradiel giet mei in goed fearnsjier op yn trije nije gemeenten. Ek dêrom liket it my handich ta om 'e âlde yndieling foar bouwurken te hanthavenjen. En ynsafier't dy noch net bestiet, kin er noch wol even oanmakke wurde no't ik der dochs noch even in kear by lâns gean. Even tusken heakjes: jo binne nochal warber west mei de yndieling fan tsjerken en sa yn 'e noardeasthoeke fan Fryslân, mar binne jo jo der wol bewust fan dat per 1 jannewaris 2019 Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân opgeane yn 'e nije gemeente Noardeast-Fryslân? As we de âlde yndieling fuortsmite, dan soe al jo wurk dus om 'e nocht wêze. Ik soe dat sonde fine. Ik haw foar doarpen en buorskippen ek de yndieling fan foar 1984 noch kategorisearre, mar foar bouwurken giet my dat te fier, dat dat woe ik mar litte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 sep 2017, 12.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik bin der mei op'e hichte dat Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân fusearje en as it safier is dan sil Wikipedy ek mei moatte. Dat leveret wer wurk op en tagelyk wurdt der dan wer wurk wei. Mar dat hawwe jo no ienris mei alle feroarings. Mei it ferfangen fan in âld kezyn is it âlde wurk ek wei. Mar ik seach dat der no in kategory foar eardere gemeenten oanmakke is en dat fyn ik in stik dúdliker. Sa foeget it wat ta sûnder ôfbrek oan de offisjele gemeenteyndieling. Wol moatte wy no konsekwint wêze yn it tafoegjen fan de nije èn âlde gemeente by de beskriuwing fan (bygelyks) in gebou, want oars bliuwt it noch lestich sykjen. Sa is it yn alle gefallen dik yn oarder!--RomkeHoekstra (oerlis) 16 sep 2017, 06.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ik moat sizze dat ik jo ferliking fan 'e kategorisearring fan 'e Wikipedy mei in kezyn net sa treffend fyn. By it ferfangen fan in âld kezyn moat it âlde derút, oars kin it nije der net yn. Dy kategoryen mei de yndieling yn eardere gemeenten sit de yndieling yn nije gemeenten hielendal net yn 't paad. Anyway (sizze se tsjintwurdich), it wie altyd al myn bedoeling om 'e yndieling yn eardere gemeenten yn in apart mapke te setten, want wat dat oangiet hawwe jo gelyk: oars wie it betiizjend west. Mar ja, safier wie ik earjuster noch net.
  De yndieling, net allinnich fan bouwurken, mar ek fan doarpen en buorskippen en sa, rûn hjir trouwens noch sân jier efter doe't ik der in moanne of sa lyn mei oan 'e gong gie: sels Súdwest-Fryslân, dat per 1 jann. 2011 al ûntstien wie, wie mar hiel ynsidinteel yn 'e kategorisearring trochfierd. Foar it meastepart wiene de kategoryen fan 'e âlde gemeenten yn 'e kategoryen fan 'e nije gemeenten set, wat ik sowieso net sa fraai fyn en wat fansels allinnich wurket as de âlde gemeente yn syn gehiel yn 'e nije opgien is. No is it fansels myn bedoeling om dit mar ien kear te dwaan, en dêrom haw ik no mei-iens ek Noardeast-Fryslân oeral tafoege en Dong., Ferw. en Koll. by de eardere gemeenten set. Dan rinne we no mar ris in jier foar ynstee fan sân jier efter. By it ûntstean fan De Waadhoeke, oer in pear moanne, en Noardeast, oer in goed jier, moat dan allinnich noch even sjoen wurde nei de tekst op 'e siden 'e oanbelangjende gemeenten.
  Fierders liket my it it tafoegjen fan âlde gemeenten by de beskriuwing fan bgl. in gebou gjin beswier. Ik stel foar om dat gewoan te dwaan as: "... yn 'e gemeente X (foarhinne Y)." As jo it net witte of net wis fan jo saak binne, kinne jo gewoan even nei de side fan it doarp gean dêr't it gebou stiet en dan dêr nei de kategoryen sjen: ik garandearje dat dy yndieling no doocht. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 sep 2017, 12.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik bedoelde it neamen fan beide gemeenten yn de kategorisearring BY de beskriuwing, net YN de beskriuwing, mar soks kin ek altiten noch. En mei dat kezyn sjarsearre ik fansels wat, mar wat ik dêr mei sizze woe is dat "sûnde fan it wurk" net in reden wêze moat om it dan mar sa te hâlden. Sa is it om my wol goed. --RomkeHoekstra (oerlis) 16 sep 2017, 12.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: O, sa. No ja, 'sonde fan it wurk' soe gjin reden wêze moatte om it te litten, dat sizze jo no wol, en dêr hawwe jo ek wol gelyk oan, mar oan 'e oare kant wurde we hjir fansels net betelle, ik bedoel, it is allegear hobbywurk, en dan sjogge je wolris mei sin de oare kant út omdat je der gjin sin oan hawwe. Ik hie ek wol earder sjoen dat it mei de gemeenteyndieling in soadsje wie, mar ik haw der hiel lang ûnbidich tsjinoan skytskoarre om der oan te begjinnen. Mar it jout dan ek wol wer in goed gefoel dat de put (hast) klearre is, moat ik sizze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 sep 2017, 13.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Just a picture in Maurizio Malvestiti[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? Me fine, just a little older... eh eh eh, last 29 september I did 40 (+10!!!) years.

  Please, I ask you 2 minutes to you, to translate just the 2 lines of the new picture I put in this page, just 2 lines. Thank you very much for your precious help!!! Have a nice Sunday.

  Rei Momo (oerlis) 14 okt 2017, 22.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Rei Momo: I would have been happy to do it for you, but Drewes got there first. Anyway, a belated happy birthday to you, Rei Momo! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 okt 2017, 11.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Great, thank youuuu!!! Rei Momo (oerlis) 16 okt 2017, 11.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  SKS skûtsjesilen[boarne bewurkje]

  Bêste Ieneach fan 'e Esk. Ik ha de resultaten fan it skûtsjesilen 2016 en 2017 taheakke. Mar dêrby ha ik wat sitten te griemen mei de lay out. Soenen jo dêr efkes nei sjen wolle (en eft. oanpasse)? Ik bin foar it earst op de Fryske Wikipedy en ik wit net wat ik ferkeard dien ha. Groetnis,Frakkerbak (oerlis) 26 okt 2017, 22.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Frakkerbak: Goeijûn, Frakkerbak. Ik haw der even nei sjoen en yn de tabel Kommisje wat oanpast. Is it sa goed? Oars moatte jo even wat dúdliker sizze wêr't it jo om giet, want it is foar my no krekt "zoek de 10 verschillen". Ik sit sels ek hielendal net yn it skûtsjesilen, dat ik far hjir blyn, om it mar yn syltermen te sizzen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 okt 2017, 22.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bêste Ieneach fan 'e Esk, Neffens my is it sa oplost, ik sjoch it net mear. Ik bin it mei jo iens, dat ik it net dudlik omskreaun hie. En dan is it sykjen om in nuddel yn in strontpream, om it sa mar ris te sizzen. Tige tank, groetnisse Frakkerbak (oerlis) 27 okt 2017, 00.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frakkerbak: Graach dien. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 okt 2017, 21.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tsjerken fan Feinsum en Britsum[boarne bewurkje]

  Soene jo yn de Kategory:Tsjerkegebou yn Ljouwert (gemeente); Kategory:Ryksmonumint yn Ljouwert (gemeente); Kategory:Tsjerkegebou yn Ljouwerteradiel en Kategory:Ryksmonumint yn Ljouwerteradiel in ferwizing meitsje kinne nei de beskriuwing fan de tsjerken fan Britsum (2 tsjerken) en Feinsum (1 tsjerke). Beide tsjerken wurde al wiidweidich beskreaun yn de artikels fan Britsum en Feinsum. Ik wit net hoe dat moat en jo hawwe dit alris faker by de ein hân mei tsjerken dy't beskreaun waarden yn artikels oer Russyske kleasters.--RomkeHoekstra (oerlis) 2 des 2017, 09.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Jawis, wol ik dat wol dwaan. It is net sa dreech, hear. Jo meitsje in nije side fan 'e namme fan in tsjerke, en dan wize jo dy troch mei #REDIRECT [[XXX]], wêrby't "XXX" stiet foar de side dêr't jo nei trochferwize wolle. As jo nei in spesifike paragraaf op dy side trochferwize wolle, dogge jo: #REDIRECT [[XXX#YYY]], wêrby't "#" oanjout dat it om in paragraaf giet en "YYY" de namme fan de paragraaf is. Tink derom dat dit allinnich wurket mei paragrafen fan it heechste nivo, wêrfan't de titels yn platte tekst oan beide kanten == hawwe. Foar paragrafen mei === of noch mear =-tekens wurket dit net. Om sa'n trochwizing yn in kategory te krijen hoege jo dan allinnich mar de gaadlike kategoryen op 'e trochwiisside ta te foegjen. Yn 'e kategory komt sa'n trochwizing dan automatysk kursyf te stean om't it systeem daliks sjocht dat it om in trochwizing giet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2017, 21.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dúdlik, betanke foar de útlis. Ik hoopje dat ik it ûnthâlde kin, want it komt net sa faak foar.--RomkeHoekstra (oerlis) 7 des 2017, 11.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Graach dien. En dizze útlis bliuwt hjir gewoan stean, dat jo kinne it yn prinsipe ek altyd wer opsykje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 des 2017, 22.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik haw it ris besocht, en foar koppen mei === woe it no ek. Skynber is dat wilens ferbettere. Mysha (oerlis)
  @Mysha: Jo hawwe gelyk (ik haw it ek even besocht). No, hartstikkene moai dat jo my dêr even attint op meitsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 des 2017, 22.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik haw earst no lêzen wêr't de fraach oarspronklik oer gie. Sa't ik it lês freget RomkeHoekstra om in kategory foar in seksje fan in side, dat de tsjerken fan dy doarpen yn de krekte kategory komme. At in seksje eins in eigen kategory hawwe moatte soe, betsjut dat dan net dat de seksje eins in eigen side hawwe moat? Mysha (oerlis)
  @Mysha: Hmm. Net yn alle gefallen, soe ik sizze. Mar yn dizze spesifike gefallen haw ik my al ôffrege, wylst ik mei de trochwizings oan 'e gong wie, oft it eins net better wêze soe om de paragrafen oer dy tsjerken by de artikels oer de doarpen wei te heljen en der selsstannige siden fan te meitsjen. Dêr't dan by Feinsum en Britsum nei ferwiisd wurdt, fansels. Dat kinne we miskien noch wolris dwaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 des 2017, 22.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Guon seksjes binne sa lang (lykas by de tsjerken fan Feinsum en Britsum), dat it wol de muoite wurdich is om der in selstannich artikel fan te meitsjen. Mar as in seksje mar in pear rigels telt soe it sa neffens my net sa nedich wêze.--RomkeHoekstra (oerlis) 8 des 2017, 09.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Och, wy seinen hjir yn de Wikipedy oarspronklik dat alles wat in eigen namme hie in side yn de Wikipedy hawwe koe. Ik wit net of dat noch hieltiid sa sjoen wurdt (en: sjocht dat oars), mar in tsjerke moat ornaris genôch oer te skriuwen wêze foar in eigen side. At da tnoch net sa is is it in stobbe, dy't letter útwreide wurde kin nei in folsleine side. Mysha (oerlis)
  Mei iens. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 des 2017, 19.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Frozen[boarne bewurkje]

  Frozen (film út 2013) is currently under Kategory:Amerikaanske tekenfilm, but it is not a traditionally drawn animated film. It is a computer-animated film. Currently the pages animaasjefilm and animaasje redirect to tekenfilm, even though they are different topics. There is also no category for :Kategory:Amerikaanske animaasjefilm even though Frozen is not hand drawn. Help? Kkjj (oerlis) 2 des 2017, 18.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Also note: I have left notes at Oerlis:Frozen (film út 2013) and Oerlis:Liv and Maddie. Kkjj (oerlis) 2 des 2017, 18.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Kkjj: Dear Kkjj, I read your message late this afternoon, and have been thinking about it off and on since then. To my mind there is no difference between animaasjefilm and tekenfilm: they mean exactly the same thing: an animation film. Just that, without any references as to how it is made. I even looked it up in a dictionary to be absolutely sure, and the definition of animaasjefilm which was given there was literally "tekenfilm". Now I agree with you that there is a difference between hand-drawn animation films and computer animated films, but in West Frisian they are both called tekenfilms or animaasjefilms. In the categories we use tekenfilm because it is a more 'Frisian' word, whereas animaasje(film) is clearly a loanword derived from French, possibly via English. I don't think the difference between hand-drawn and computer animated films is so significant that it's necessary to start an entirely new tree of categories to accomodate it. Looking at how other Wikipedias handle this problem, I see that the Dutch Wikipedia has one category titled Animatiefilms ("animation films"). (Like in West Frisian, in Dutch animatiefilm and tekenfilm mean exactly the same.) In the Categorie:Animatiefilm there is a subcategory called Computeranimatiefilm ("computer animation films"). I think it is best for the West Frisian Wikipedia to follow the Dutch Wikipedia at this point, and add one extra category, called Kompjûtertekenfilm. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2017, 22.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  I think it would be good to release protection on The Fox and the Hound because it's been over five years since it was protected. It was protected on August 9, 2012, which was almost five years and four months ago. The IPs have been blocked, and the page was translated. Note though that animated and animated film are two different things, which is why animaasje needs an article. Kkjj (oerlis) 4 des 2017, 02.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Alright, I've changed animaasje to a disambiguation page. As for releasing the protection on The Fox and the Hound, I'll leave that up to Drewes, who put the protection in place. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 des 2017, 17.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Aardich perbleem. Kompjûteranimaasje-films binne oarnaris yn tekenfilm-styl, dat ik soe de films as tekenfilms beskôgje; fralek om't hânmjittige tekenfilms hjoeddedei faak mei kompjûterhelp dien wurde. Mar fansels binne der mear animaasjefilms as allinnich tekenfilms: alles wat freemswiis dien wurdt is animaasje, fansels, dat klaaipopanimaasjefilms binne ek animaasjefilms. Mysha (oerlis)
  @Mysha: Tsja, dêr sizze jo sawat. Dêr hie ik noch net op sind. Dan moat it noch wer oars. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 des 2017, 22.38 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Underkategoryen[boarne bewurkje]

  Ik sjoch dat Bokkensbrêge no trije kategoryen hat. Mar Brêge yn Snits is in ûnderkategory fan Bouwurk yn Snits. En dat is dan wer in ûnderkategory fan Bouwurk yn Súdwest-Fryslân. Dat moatte dy oerkategoryen der wier ek by? Wêr hâldt it dan op? Brêge yn Snits is ek in ûnderkategory fan Brêge yn Fryslân, en sa binne der ek Bouwurk yn Fryslân nei eardere gemeente, Bouwurk yn Fryslân nei gemeente, Bouwurk yn Fryslân, Ferfier yn Fryslân, Brêge yn Nederlân ... . It liket my betterom allinnich de ûnderkategory op te nimmen. Mysha (oerlis)

  @Mysha: Ja, ik jou ta dat it wat dûbel is, mar ik woe sa graach alle bouwurken yn Fryslân even yn gemeentekategoryen ûnderbrocht hawwe. Alle oare brêgen yn dy gemeenten sitte dêr ek yn, dat dan steane se moai byinoar. Neam it mar neuroatysk, mar ik sjoch leaver dat der in kategory tefolle is as ien te min. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 des 2017, 22.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Alle bouwurken yn in gemeente binne ek yn dy kategory ûnderbrocht at dy fierders ferdield binne oer ûnderkategoryen. En alles fan ien soart stiet krekt kreaser byelkoar yn de ûnderkategory om't der dan gjin oare dingen tusken steane. Dat is it idee fan ûnderkategoryen. Alles koenen wy alles op Bouwurken op de Wrâld sette, mar stie der in hiel protte trochelkoar. Hawar, ik sil it net fuorthelje, mar neffens makket dit it net better. Mysha (oerlis)

  William F. Hanson[boarne bewurkje]

  I'm curious how you discovered William F. Hanson as I am currently researching his musical career. Thank you! Todrobbins (oerlis) 3 jan 2018, 00.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Todrobbins: Well, I'm very interested in Native American history, and I wrote the article on Zitkála-Ša for this Wikipedia. Hanson collaborated with her when they wrote The Sun Dance in 1913, the first Native American opera. In 2017 the article on Zitkála-Ša was an article of the week on this Wikipedia (similar to the article of the day on the English Wikipedia), and therefore the introduction was displayed on our main page. As Hanson remained a red link at that time, I figured I'd google him and see what came up. I wrote my article on him with the info I found here and with what I already knew from the Zitkála-Ša article. I hope this is helpful to you. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jan 2018, 17.36 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hilda van der Meulen[boarne bewurkje]

  Hoe kan Hilda van der Meulen nu ooit haar eigen foto beschikbaar stellen? Dat kan alleen de fotograaf doen. Deze foto is en blijft daarmee een schending van het auteursrecht van de fotograaf, en mag dus niet op Wikipedia worden gezet zonder dat hij daar toestemming voor heeft gegeven. Edoderoo (oerlis) 6 jan 2018, 16.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  En dat geldt natuurlijk precies eender voor Marijke Jongbloed, die kan ook niet haar eigen foto's van licentie veranderen. Dat kan ze alleen doen van foto's die ze zelf heeft gemaakt, en dan staat ze er natuurlijk niet zelf op. Edoderoo (oerlis) 6 jan 2018, 16.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Och, kom no. Ik lit ek geregeldwei (pas)foto's fan mysels meitsje en fanséls haw ik dêr de rjochten op en net de fotograaf, dy't ik foar syn tsjinsten betelje. Yn it gefal dat it om in parsefotograaf giet, of om in moadefotograaf, dy't dejingen dy't er op 'e foto set dêrfoar betellet, leit it fansels oars. Mar ik haw alhiel gjin reden om mar daliks oan te nimmen, sa't jo blykber dogge, dat dizze froulju lige soene oer de fraach oft se sels de rjochten op dizze troch harren oanbeane foto's wol of net yn 'e hannen hawwe. En sels as dat wol sa wêze soe, hannelje wy fan 'e Fryske Wikipedy te goeder trou troch de froulju op harren wurd te leauwen, en dêrnjonken soene de foto's yn sa'n gefal ek noch altyd ûnder it sitaatrjocht falle. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 jan 2018, 00.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Spiers of Speyer[boarne bewurkje]

  Ik seach dat jo okkerlêsten de namme fan Speyer feroare ha yn Spiers. De motivaasje wie: hjir bestiet in bekendere Nederlânske namme foar dy't sûnder beswier yn it Frysk oernommen wurde kin. No wurdt de stêd op de Nederlânsktalige side gewoan Speyer neamd, wylst yn de tekst achter de namme Speyer tusken heaken de histoaryske Nederlânske namme Spiers neamd wurdt. Earlik sein tink ik net dat in soad minsken yn it Nederlânsktalige gebiet de ferâlderde namme Spiers noch kinne. --RomkeHoekstra (oerlis) 9 jan 2018, 20.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Miene jo dat no, Romke? Want ik hie noch nea fan Speyer heard, mar Spiers ken ik wol. Wat se op nl: dogge, fyn ik net sa ynteressant; dêr litte se in hiel soad dingen yn it Ingelsk of yn dit gefal yn it Dútsk stean. Dat sein hawwende, sil ik jo net yn 'e wei stean as jo it artikel graach Speyer neame wolle; jo hawwe it op 't lêst ek skreaun. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 jan 2018, 20.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  De fraach is eins oft Spiers in Fryske plaknamme is foar Speyer en dêr haw ik sa myn twifels oer. As dat no net it gefal is, dan liket it my better om de offisjele namme te brûken dan de (histoaryske) Nederlânsktalige namme oer te nimmen. Wite jo oft hjir ôfspraken oer makke binne? Want ik kin it wol feroarje, mar as in oar it mei jo iens is en dy feroaret it wer yn Spiers, dan bliuwe wy oan de gong.
  @RomkeHoekstra: As it foarhinne yn it Hollânsk sa neamd waard, dan grif ek yn it Frysk. Wat dat oangiet, sjoch ik gjin inkel probleem. Ik bedoel, it begjint net mei in V, Z of Ch, der sitte gjin Q of X yn, en de 'ie' foar de 'r' kin ek moai. Mar, sa't ik al sei, as jo leaver Speyer hawwe, dan moatte jo de side mar omneame. Dy foarm soe net mýn foarkar hawwe, mar ik ferlies der ek perfoarst gjin sliep om, hear. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 jan 2018, 20.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad op Wikipedia[boarne bewurkje]

  (Excuses voor mijn niet-Friese bijdrage)

  Beste Ieneach fan 'e Esk,

  Zoals je ongetwijfeld weet zijn Leeuwarden / Friesland dit jaar Europese Culturele Hoofdstad. Vanuit Wikimedia Nederland denken wij momenteel na over mogelijkheden om hier ook op Wikimedia/Wikimedia Commons/Wikidata aandacht aan te besteden. Eén van de activiteiten die we in ieder geval op de (Nederlandstalige) Wikipedia willen opzetten is een schrijfweek over Friesland, zoals in voorgaande jaren ook al over bijvoorbeeld Gelderland is georganiseerd (voorlopig gepland in oktober 2018). Het lijkt ons ook erg leuk om hier op één of andere manier de Friese Wikipedia-gemeenschap bij te betrekken. Als jij, of andere Friese Wikipedianen, ideeën hebt voor activiteiten die hier goed bij zouden kunnen aansluiten, dan zijn wij daar benieuwd naar!

  Met vriendelijke groet, --AWossink (oerlis) 11 jan 2018, 13.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Beste AWossink, ik zou het zo een-twee-drie niet weten, maar als me nog iets te binnen schiet, dan zal ik het zeker laten horen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jan 2018, 14.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tiid[boarne bewurkje]

  Ik nim oan dat CURRENT yn UTC is, en LOCAL yn de tiid fan de lêzer. Mysha (oerlis)

  @Mysha: Dêr sizze jo wat. Sa sil 't wol wêze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jan 2018, 21.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[boarne bewurkje]

  WMF Surveys, 29 mrt 2018, 20.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Infobox oersette[boarne bewurkje]

  Neffens Drewes kinne jo my miskyn fertelle hoe't jo in infobox oersette kin nei it Frysk. Sjoch ek myn berjocht oan Drewes. Ik haw in technyske eftergrûn. Groetnis Skriem (oerlis) 6 apr 2018, 21.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Skriem: Jawis, dêr wol ik jo wol even by helpe. Jo hawwe gelyk, in ynfoboks spesifyk foar koaren hawwe wy noch net, mar der bestiet wol in algemiene ynfoboks foar organisaasjes: Berjocht:Organisaasje algemien. Kinne jo dêr wat mei? As jo dêr net mei út de fuotten kinne, moatte jo it mar sizze, dan meitsje we gewoan in nijenien oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 apr 2018, 00.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk: Bêst genôch. Dat sjocht der netsjes út: Dit is 't wat ús bynt. Skriem (oerlis) 7 apr 2018, 14.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Thumb up icon.svg Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 apr 2018, 01.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[boarne bewurkje]

  WMF Surveys, 13 apr 2018, 03.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tsjinfuotter[boarne bewurkje]

  Moai keazen: Ik siet te folle fêst yn "itselde"; ik wie der suver wat mei oan. Mysha (oerlis)

  Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[boarne bewurkje]

  WMF Surveys, 20 apr 2018, 02.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynventarisaasje siden fan de wike takom jier[boarne bewurkje]

  Graach dien. Wurdt dizze side noch brûkt? De jierren dy't der neamd wurde binne wat betizend. Aliter (oerlis) 25 apr 2018, 15.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Aliter: Jawis, Aliter, wurdt dy noch brûkt. Dat is de list fan artikels dy't yn oanmerking komme om (takom jier) side fan 'e wike te wurden. Ik haw it fersoargjen fan 'e siden fan 'e wiken in jier as fjouwer lyn fan Geoffrey oernommen, mar de earste kear dat ik dat die, hie ik der sa'n wurk fan om wat gaadlike siden te finen (dy't noch net earder side fan 'e wike west hiene), dat ik doe in ynventarisaasje begûn bin. Dat makket it in stik makliker, en dan kin ik yn septimber yn in wike tiid of sa (dat wol sizze, útsmaard oer in stikmannich dagen) de siden fan 'e wike fan takom jier oanmeitsje. Doe't ik dy list begûn, haw ik sein dat dat elkenien der siden by sette mocht dy't oan in tal minimumeasken foldogge (genôch tekst, plaatsje, stavering kin dermei troch, ensfh.), mar yn 'e praktyk hat bliken dien dat ik de iennichste bin dy't him brûkt. De list hiet earst 'Ynventarisaasje fan 'e siden fan 'e wike fan 2016' of sokssawat, mar doe moast ik him elk jier omneame, dat úteinlik haw ik der 'Ynventarisaasje fan 'e siden fan 'e wike fan takom jier' fan makke. Doe haw ik skynber dy jiertallen stean litten. Goed dat jo my dêr even op wize; ik sil se fuorthelje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 apr 2018, 22.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Argyf[boarne bewurkje]

  Ieneach. Dizze ûnnoazelsma wol in part fan syn oerlisside yn in argyf ûnderbringe, mar wit net hoe't dat moat. Graach jo ynstruksje. Drewes (oerlis) 25 apr 2018, 18.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: No, Drewes, ik haw dat sels dien troch in nije side oan te meitsjen mei de namme "Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk/argyf1", dus ik soe sizze, folje jo meidoggernamme yn en dan kinne jo dat oernimme. Dan knippe jo de hiele meuk fan jo oerlisside ôf en plakke it op 'e nij-oanmakke argyfside. Dan moatte jo boppe oan jo oerlisside even in link dêrhinne oanmeitsje, en boppe-oan 'e nije side in link nei jo oerlisside. Sjoch marris hoe't ik dat hjir dien haw, krekt sa't jo ek links tusken artikels oanmeitsje, mei [[ ]]. (De link nei myn argyfside stiet hjir fuort ûnder de titel fan 'e oerlisside.) Ik wit dat bgl. Kening Aldgilles der folle mear wurk fan makke hat, mei ikoantsjes en sawathinne, mar as jo dêr neat foar fiele, kin it ek wol ta mei hoe't ik it hjir beskreaun haw. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 apr 2018, 22.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Tige tank. It is my slagge. Drewes (oerlis) 26 apr 2018, 19.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Ja, ik haw it sjoen. Gjin tank. No, dêr kaam wol wat los, hin? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 apr 2018, 20.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  George Bird Grinnell[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, ik zag je edit.

  Er zou ook een My Life as an Indian: The Story of a Red Woman and a White Man in the Lodges of the Blackfeet eerstmaals gepubliceerd zijn in 1907 zijn door ene J. W. Schultz. Het zou geïnspireerd zijn op de verhalen van Lewis and Clark and George Catlin’s afbeeldingen]. Zou dit iets van doen hebben met de publicatie van Grinnell? :) Lotje (oerlis) 27 apr 2018, 06.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hebbes: het voorwoord was dit werk van James Willard Schultz dit werk was van de hand van George Bird Grinnell.

  @Lotje: Hallo Lotje. U stelt wel moeilijke vragen, hoor. En zo vroeg op de ochtend ook. :-( Dan lig ik nog met het vel over de ogen, zoals we hier in Fryslân zeggen. Ik mag dan wel het artikel over Grinnell op deze Wikipedia hebben geschreven, maar wat betreft zijn bibliografie papagaai ik de Engelse Wikipedia maar wat na. Dus als ik u goed begrijp heeft Grinnell in My Life as an Indian etc. alleen het voorwoord geschreven? Want dan moet dat er even bij. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2018, 22.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ieneach fan 'e Esk:, leuke uitdrukking met het vel over de ogen die ik zal onthouden. btw, wat voor jou misschien vroeg in de ochtend is kan voor een ander laat in de avond zijn. :) Hangt ervan af aan welke kant van de planeet je zit natuurlijk. En ja, als je de links volgt komt je natuurlijk terecht bij hetgeen ik aangeef. Vraagje: ben nieuwsgierig naar de betekenis van je gebruikersnaam! Lotje (oerlis) 28 apr 2018, 06.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ter info en verduidelijking: James Willard Schultz. Lotje (oerlis) 28 apr 2018, 06.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Duidelijk: redactie en voorwoord. Dat zal ik er even bij zetten. En oorsponkelijk uitgegeven in 1907. Dat moet ook even veranderd. Dank voor het opmerkzaam maken hierop. Wat betreft mijn gebruikersnaam, die betekent in het Hollands -- sorry, Nederlands: "Eenoog van de Es". Het is een verwijzing naar Odin. Wat betreft het tijdsverschil: dat kan, natuurlijk, maar ik had begrepen dat u gewoon (of misschien wel buitengewoon) in Vlaanderen woont. Het kan zijn dat het veranderd is toen ik even niet oplette, maar volgens mij ligt dat in dezelfde tijdzône als Fryslân. :-)

  Ik zal er maar voor uitkomen: ik heb als een nieuwgierig aagje zitten lezen op uw overlegpagina op de Nederlandse Wikipedia. Toen u contact met me zocht, was ik benieuwd naar welk vlees ik in de kuip had, om het zo maar uit te drukken. Temeer omdat ik uw naam op de overlegpagina van Drewes al verscheidene keren voorbij had zien komen. Ik wil me verder niet mengen in de discussie daar, want als moderator van de Friese Wikipedia heb ik daar niks mee te maken. Maar als ik hier onder ons nog even ongevraagd een mening mag poneren: wat ik heb gelezen, bevestigt voor mij weer eens wat voor onaangename omgangssfeer er op nl: heerst, een bijkomende reden waarom ik daar niet aan het Wikipedia-projekt wil deelnemen (de hoofdreden is dat Nederlands mijn moedertaal niet is). Dat een totaal ongeschikt iemand als die Brimz het daar tot moderator heeft gebracht, vind ik moeilijk te begrijpen. En dat van de andere moderatoren blijkbaar niemand hem op de vingers tikt als hij zonder enige aanleiding iemand toevoegt "Misschien moest je je niet bemoeien met zaken waar je geen verstand van hebt," vind ik totaal onbegrijpelijk. Zoiets zou hem hier een serieuze waarschuwing opleveren, en bij herhaling wat mij betreft een blokkade. Zo ga je gewoon niet met elkaar om. Er zijn tegenwoordig online cursussen Fries beschikbaar. Misschien iets voor u? Kunt u meedoen met een project waar uw bijdragen wèl worden gewaardeerd. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 apr 2018, 22.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Moai sein Heare God.Drewes (oerlis) 28 apr 2018, 22.39 (CEST) [Drewes vindt dat ik het mooi gezegd heb en voegt meteen even een krachtterm toe. :-)]Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk: goede morgen. Je mag me best tutoyeren hoor! Soms verandert mijn tijdzone... en dat gebeurt meestal wanneer ik een dag (of 2...) niet online ben. Maar nu heb je wel gelijk, voor het ogenblik zit ik op de Fryslân time zone. :-).
  Je betoog is en een hart onder de riem. Maar Lotje never gives in en zal blijven roepen tot de deur opengaat. Het doel heiligt de middelen nietwaar. En wat zegt Drewes, Mooie zin is dat of morgen is het zondag :-)
  De best online cursus Fries bevindt zich hier, in de schoot van de Friezen. Wanneer ik iets niet begrijp vraag ik het gewoon. Groetjes Lotje (oerlis) 29 apr 2018, 05.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Mooi dat ik morele steun kon bieden. Jij bent duidelijk iemand die de moedfearren net hingje lit ("de moedveren niet laat hangen"), zoals we hier zeggen (d.w.s. iemand die niet opgeeft). En Drewes zei letterlijk: "Mooi gezegd Here God". (Van sizze-sei-sein, "zeggen-zei-gezegd"). Ik heb me even afgevraagd of hij soms een nieuwe religie wilde beginnen met ondergetekende as opperwezen, maar helaas zal de toevoeging "Here God" wel gewoon een krachtterm zijn geweest. :-) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 apr 2018, 22.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Nee, o Odin. Drewes (oerlis) 29 apr 2018, 22.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: L.O.L. Da's in goeien, Drewes! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 apr 2018, 22.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Lokwinsk[boarne bewurkje]

  Ieneach. Ik haw wat oan it sneupen west nei besikerstallen de wikiside yn de ôfrûne moanne (doch ik wol faker). Wat docht bliken? De troch jo oanmakke siden dy't porno, seksualiteit en sa oanbelangje wurde fierwei it meast besocht. Wa hie dat tinke kind? Drewes (oerlis) 28 apr 2018, 20.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: LOL! Ja, wa hie no tinke kind dat seks ferkeapet? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 apr 2018, 21.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Kinne jo my dêr in link fan jaan? Want ik wit earlik sein net wêr't ik dat sykje moat, en it liket my wolris ynteressant om te besjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 apr 2018, 23.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ieneach fan 'e Esk: Gewoan 'sidegegevens' yn de linkerkolom oanklikke foar in oersjoch fan de ôfrûne moanne. Fansels wol efkes kontrolearje oft der meidoggers bewurkingen die hawwe op dy datums. Drewes (oerlis) 29 apr 2018, 12.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: O, op dy manier. Ik siet al op Metawiki te sykjen. Dêr koe ik wol alderhanne ynteressante gegevens oer de Wikipedy fine, mar net oer ôfsûnderlike siden. Moai, tankjewol foar de tip. Wer wat leard. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 apr 2018, 21.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Keunstwurk (organisaasje)[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, de afbeeldingen op commons Foto ter beschikking gesteld door Keunstwurk, betreffen deze Keunstwurk denk je? Lotje (oerlis) 6 maa 2018, 14.40 (CEST)

  @Lotje: Ik weet het niet, Lotje. Het zou kunnen, maar het hoeft niet. "Keunstwurk", dat begrijp je denk ik wel, betekent gewoon "Kunstwerk", dus dat hoeft niet noodzakelijkerwijze met de provinciale cultuurorganisatie te maken te hebben. Maar als het niets met Keunstwurk te maken heeft, dan heeft de aanbieder in dit geval volgens mij wel bewust de indruk van het tegendeel willen wekken. Ik heb geprobeerd om de sites die daar worden genoemd (http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/70133 enz.) te linken an de site van Keunstwurk (https://www.keunstwurk.nl/), d.w.z. als die websites van Keunstwurk zijn, zou je er ook via de site van Keunstwurk moeten kunnen komen, maar ik heb geen verband kunnen vinden. Lang verhaal kort: ik weet het niet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 maa 2018, 19.25 (CEST)
  @Ieneach fan 'e Esk:, ik raakte er ook niet uit, vandaar mijn vraag. Toch bedankt hoor. Lotje (oerlis) 7 maa 2018, 09.27 (CEST)

  Asterix-teltsjes[boarne bewurkje]

  Dy kategoryen, dy kamen derby doe't ik al leard hie te wikipedyen, dat sadwaande is it my net sa eigen as oar wiki-wurk. Goed dat jo der om tocht hawwe. Lykwols liket it allegear wat yn 'e tiis mei dy teken-teltsje-strip-figuer-ferhalen kategoryen. De side oer dizze tekenteltsje-rige stiet no ûnder Kategory:Stripfiguer en dy wer ûnder Kategory:Strip. Dêr stiet ek Kategory:Stripferhaal yn, mei dêryn wer de side Tekenteltsje, dy't oan de iene kant seit dat in Tekenteltsje itselde is as in Stripferhaal, mar oan de oare kant dan ûnder dy stripferhalen ek de spotprint telt, dêr oanjûn as kartûn, wylst der dêr ek dúdlik te sjen is dat it wurd tsjut op de stripen dy der brûkt wurde. En sa giet it troch. Wat dogge wy dêr mei? Aliter (oerlis) 6 maa 2018, 22.04 (CEST)

  @Aliter: Gjin tank, hear, en ik woe net bestraffend dwaan of sa, sa bedoelde ik it net. Wat de kategory-yndieling oanbelanget: de kategory:Strip is in boppekategory, om it sa mar oan te tsjutten, dêr't alles yn moat dat mei strips te krijen hat. Dus kat:stripfiguer stiet dêr goed. Asterix is sawol in striprige as de haadpersoan fan dy rige, dus jo artikel kin sawol yn 'e kategory:stripfiguer as yn 'e kategory:striprige, tink ik. Of jo moatte fan doel wêze om noch in aparte side oer it personaazje Asterix te skriuwen, mar dan kin it ek altyd wer feroare wurde. In stripferhaal is neffens my in op himsels steande strip, lykas ien fan 'e Asterix-albums. Ik haw fan 'e jûn frijwol de hiele ynhâld fan 'e kategory:stripferhaal oerhevele nei kategory:striprige, want it wiene allegear searjes stripalbums.
  Wat de side tekenteltsje oangiet, dêr hawwe jo hielendal gelyk oan. Dêr mei wolris nei sjoen wurde. Persoanlik fyn ik it wurd 'tekenteltsje' wat ûndúdlik en soe dat leaver ferfongen wurden sjen troch 'strip'. Jawis, dat is in lienwurd út it Ingelsk, mar it is yn elts gefal dúdlik wat dêrmei bedoeld wurdt. Fierders jou ik de foarkar oan 'e stavering 'cartoon' boppe 'kartûn'. En in cartoon of spotprint is neffens my wat oars as in stripferhaal/tekenteltsje en heart dêrom neffens my net thús op 'e side tekenteltsje, of it moat wêze as foarbyld fan wat net in tekenteltsje is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 maa 2018, 23.01 (CEST)
  Ik wit it ek net krekt hoe't it moat mei al dy stripfigueren dêr't de rigen nei neamd binne. Mar hjir hie ik de side dúdlik oer de boeken skreaun. Of wy moatte ôfprate dat dy kombenaasjes altiten ûnder de tekenteltsjefiguer komme.
  Strip(e)-ferhaal/teltsje wurdt allegear wol brûkt. Mar fansels binne de betsjuttings net allegear krekt itselde. Teken-... binne fansels wider om't de ôfbylden net yn stripefoarm hoege te wêzen, lykas Struwwelpeter ...
  Ik haw sels leaver "spotprint". Dat oare wurd kin lykwols yn it Frysk sa net skreaun wurde dat it soe werstavere wurde moatte. Dat sein, yn in flaach fan ynkonsekwinsje is it krekt al mei de Ingelske foarm opnaam yn it wurdboek. Mar "spotprint" is dúdliker. Tekend, en tige koarte teltsjes, dat it past, en it wurdt yndie al sa brûkt. Aliter (oerlis) 13 maa 2018, 23.35 (CEST)
  @Aliter: Punt 1: No ja, okee, dy side hawwe jo skreaun oer de striprige, mar as dat is fansels ienfâldich genôch oan te passen, as jo derfan meitsje: "Asterix de Galjer is in striprige (en tagelyk de haadpersoan fan dy striprige) fan ..." ensfh. As jo dat beslist net wolle, no ek bêst, dan helje ik de kategory:Stripfiguer wol fuort. Ik haw trouwens altyd tocht dat de titel fan 'e rige "Asterix en Obelix" wie. Of is dat allinnich yn it Nederlânsk sa?
  Punt 2: O, sa. Dus in tekenteltsje kin ek in plaatsjeboek mei tekst derby wêze. Dan moat dat op dy side al even dúdlik oanjûn wurde, en dan moat der foar stripferhaal eins in eigen artikel komme.
  Punt 3: Ik jou ek de foarkar oan "spotprint", mar de kar wie tusken "cartoon" en "kartûn", en dan kies ik foar "cartoon". Litte we dan yndie mar "spotprint" oanhâlde. In spotprint is dan wol tekene, mar lykwols beslist gjin ferhaal of teltsje. It is mar ien plaatsje mei soms in pear wurden yntekene tekst derby ta ferdúdliking, en in ferhaal/teltsje bestiet ymplisyt út mear as ien plaatsje. It is ek gjin strip, wat ek mear as ien plaatsje ynplisearret. Dat spotprint, tekenteltsje en stripferhaal allegearre tekene binne, feroaret dêr neat oan. Neffens my hat it dus yn prinsipe neat mei it artikel stripferhaal/tekenteltsje te krijen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 maa 2018, 15.12 (CEST)

  Oerlis beheardersrjochten[boarne bewurkje]

  ... they told Drewes and myself we should make the decision regarding this policy. Allinne Aliter hat sein dat de aktive meidoggers it mar sizze moatte. Drewes (oerlis) 12 maa 2018, 11.37 (CEST)

  @Drewes: O. Ik miende dat Geoffrey ek sokssawat sein hie. No ja, gelokkich giet it net om offisjele notulen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 maa 2018, 15.01 (CEST)
  En aktive meidoggers, dat binne jo en ik dus, want meidoggers dy't net behearder binne, giet dit net oan om't dy gjin rjochten te ferliezen hawwe, liket my... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 maa 2018, 22.25 (CEST)
  Mar wy soenen it fansels in skande fine kinne dat behearders en útfurders dy rjochten hâlde/kwytreitsje. Dat wy neat te ferliezen hawwe seit net dat wy der gjin miening oer hawwe kinne. Mysha (oerlis)
  Mysha is my krekt foar. Om my meie aktive 'gewoane' meidoggers meiprate. Drewes (oerlis) 15 maa 2018, 11.56 (CEST)
  @Mysha en Drewes: Fansels, eltsenien kin en mei oeral in miening oer hawwe. De fraach is oft net-behearders meibeslisse meie oer de rjochten fan behearders. My liek fan net, mar as jimme dat oars sjogge, wol ik wol in stap fansiden dwaan. Yn elts gefal wol ik de frije diskusje net yn 'e wei stean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 maa 2018, 23.44 (CEST)

  Ulbe fan Aylva[boarne bewurkje]

  Hallo, Ieneach fan 'e Esk, ik zag dat je aan dit artikel werkte. dit zou (aldus de beschrijving) ene Ulbe van Aylva (1551-1617) zijn. Die vind ik hier nergens terug. Heb jij enig idee wie dit wél is? Bedankt. :) Lotje (oerlis) 10 jul 2018, 17.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Hoi, Lotje. Nou ja, "werkte aan", ik heb daar iets aan de categorie-indeling gedaan, zoals bij alle biografieën hier op fy:. Ik ben bang dat ik je gedachtengang hier even niet kan volgen. Waarom twijfel je aan de identiteit van de afgebeelde persoon? Alleen omdat wij op fy: geen artikel over hem hebben? Dan verkeer je wellicht onder de (valse) indruk dat wij op fy: pagina's hebben over àlle Friese edelen die ooit hebben geleefd. :-) Dat is dus niet zo. En aangezien (in elk geval) in Friesland (maar ik heb altijd verondersteld in heel Nederland) kinderen traditioneel naar grootouders en ooms en tantes werden vernoemd, zullen er ongetwijfeld verschillende Ulbes van Aylva hebben bestaan. Ik hoop dat je hier iets aan hebt... :-( Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 jul 2018, 21.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Zie: deze pagina. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 jul 2018, 21.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bedankt Ieneach fan 'e Esk, tijdens mijn double check stootte ik op deze Ulbe van Aylva Grietman van Baarderadeel, geboren in 1551, zoon van Hobbe Heringa en Doede Eelsma, getrouwd met Sjoukje Heringa en deze Ulbe Douwes van Aylva geboren 1551 in Holwerd, Westdongeradeel (Friesland), zoon van Douwe Tjaerts van Aylva en Frouck Ernst van Mockema. Neem er dan nog deze kaar met beschrijving bij en ik ben totaal van de kaart. :) Lotje (oerlis) 11 jul 2018, 06.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Dit zijn waarschijnlijk neven, vernoemd naar dezelfde grootvader. Dat ze in hetzelfde jaar geboren zijn, komt wel meer voor. (Ik heb zelf bijvoorbeeld vijf neven die Klaas heten. Die delen volgens mij geen geboortejaar, maar dat had makkelijk gekund.) Dat deze Ulbes ook in hetzelfde jaar zijn overleden, is opmerkelijk, maar daarom nog niet onmogelijk. Deze Ulbe Douwes en deze Ulbe Douwes zijn ongetwijfeld dezelfde persoon (let op de overlijdensdatum). Deze Ulbe Hobbes is denk ik de persoon op het schilderij (en niet de Ulbe Douwes naar wie ik je gisteren verwees). Ik baseer dit op het feit dat er onder het kopje Notities staat: "Ulbo van Aijlva, zoon van Hobbe van Aijlva en Frouk Mockema, ..."; en bij het schilderij staat bij de beschrijving achter "Inscriptions" vermeld dat de afgebeelde wapens van de families Van Aylva en Mockema zijn. De stamboom op de genealogische pagina van Ulbe Hobbes moet je maar negeren, aangezien daar overduidelijk een grote fout in zit: Hobbe Heringa en Doedt (niet Doede, dat is een mannennaam) Eelsma kunnen natuurlijk niet een kind hebben dat de achternaam Aylva draagt. De Ulbe van Aylva die in de beschrijving van de landkaart wordt genoemd, is volgens mij de Ulbe waarvan wij al een artikel hebben. Kun je het nog volgen? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 jul 2018, 22.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Holala, wat een dikke boterham. Bedankt voor de gedetailleerde beschrijving. En daar heb je nu werkelijk de vinger op de wonde gelegd: in de veronderstelling dat ik een en ander had aangepast en mij inderdaad had gebaseerd op informatie van de genealogieonline.nl zou ik foute informatie bij Wikipedia hebben geïntroduceerd (...). Moraal van het verhaal: eerst te rade gaan bij Ieneach fan 'e Esk. :) :) Ik zal de interwikilink maken naar Ulbe fan Aylva (1659-1725), de Ulbe waarvan een artikel bestaat. Misschien kan ik gelijk ook de afbeelding toevoegen? Lotje (oerlis) 12 jul 2018, 07.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Hoe bedoel je "interwikilink aanmaken"? Er zijn toch nog geen andere Wikipedia's met een artikel over deze man? En de afbeelding is van een andere Ulbe... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2018, 22.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Sorry, mezelf weer niet goed uitgedrukt. Ik bedoelde deze hier. Lotje (oerlis) 13 jul 2018, 05.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: O. :-), ik was gisteren ook niet al te helder, geloof ik... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jul 2018, 20.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Haniastate (Holwert)[boarne bewurkje]

  Only me again, ik liep deze afbeelding tegen mijn virtuele lijfje. Een optie om deze afbeelding aan het artikel toe te voegen? Er staat immers een verwijzing op naar de Aylva's. Lotje (oerlis) 12 jul 2018, 08.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje en Drewes: Aan het artikel van Ulbe van Aylva, bedoel je? Maar de Aylva's hadden meer huizen bij Holwert; we weten niet in welk huis hij geboren is. Niettemin kan de afbeelding er dan nog wel bij, maar ik zie een ander probleem. Dit: Ofbyld:Holwert Haniastate 1722.jpg zou een afbeelding van Haniastate in Holwert zijn, en dit: Ofbyld:Slot Tjessens, tekening Stellingwerf Collectie Fries Museum - Holwerd - 20114255 - RCE.jpg een afbeelding van Slot Tjessens, ook in Holwert. Het is echter duidelijk hetzelfde huis, en volgens mij zelfs gewoon dezelfde tekening. Terwijl dat volgens Stinsen in Friesland duidelijk verschillende gebouwen waren. Omdat bij de afbeelding van Huis Tjessens de naam van het huis op de tekening is geschreven, ben ik geneigd om dat voor waar aan te nemen, wat zou betekenen dat de afbeelding van "Haniastate" een foute toeschrijving moet zijn. Wat denkt Drewes hiervan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2018, 22.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moarn mear. Drewes hat starichoan pineholle fan al dy states. Drewes (oerlis) 12 jul 2018, 23.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk:, goed dat je dit opmerkte, er zijn er nog een paar: Huis Schratenbach in 1723 en De Beijert of Weduwe huis in 1722... Bij het Frysk Museum zou men het in principe toch moeten weten?
  @Drewes: let me guess Drewes krijgt langzaamaan hoofdpijn van al die states. :) Lotje (oerlis) 13 jul 2018, 06.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: In één keer raak. Arme Drewes. Ik kan het me wel voorstellen: ik vind dit zelf ook een ingewikkeld gedoe, hoor. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jul 2018, 21.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Het is bekend dat het werk van J. Stellingwerff vrij veel onjuistheden bevat, zie Stellingwerff. De afbeelding van Haniastate is de juiste, zie mijn opmerkingen aldaar. In het geval Huis Schratenbach - De Beijert of Weduwehuis weet ik niet hoe het precies zit. Echter in 1722/23 zijn er volgens mij twee weduwen Schratenbach die het huis zouden hebben kunnen bewoond. Kijk, Stellingwerff kreeg totaal 3.300 tekeningen aangeleverd uit het hele land van tekenaars die niet per se plaatselijk bekend geweest hoeven te zijn. Namen van huizen konden veranderden met nieuwe eigenaars en in de volksmond kon een huis anders aangeduid worden dan met de offisjele naam, enzovoort. Een vergissing is zo snel gemaakt. Weduwehuis b.v. lijkt me typisch een voorbeeld van zo'n onofficiele naam. Maar goed ik ben geen deskundige. Drewes (oerlis) 13 jul 2018, 15.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje en Drewes: Drewes, dank voor het voorkomen dat ik een foute aanpassing maakte door de afbeelding bij Haniastate weg te halen. Wat betreft de beide afbeeldingen die Lotje aandraagt: de uitleg van Drewes klinkt mij logisch in de oren. En deze beide afbeeldingen zitten bij ons (nog) nergens aan vast, dus het probleem ligt bij Commons. Weet Lotje misschien de procedure om daar aan te kaarten dat ze een doublure in hun collectie hebben? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jul 2018, 21.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hallo Ieneach fan 'e Esk, opgelost --> ter info, het sjabloon duplicate wordt hiervoor gebruikt. :) Lotje (oerlis) 14 jul 2018, 07.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Bedankt, Lotje! Weer wat geleerd. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2018, 20.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Graag gedaan. :) Lotje (oerlis) 15 jul 2018, 06.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ferfrysking fan nammen ensfh.[boarne bewurkje]

  fuortset fan Meidogger oerlis:Drewes#nl.wikipedia

  @Ieneach fan 'e Esk: Je bedoelde dus dat 'I am most welcome' om hier de aanpassingen naar Katarina fan Braganza te maken. Dat is goed. Doe ik meteen, op de rest kom ik later terug, wanneer ik jullie mooie Friese taal heb ontleed. :) Lotje (oerlis) 15 jul 2018, 06.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ieneach fan 'e Esk: hier zit ik met een probleem: Madeara --> Braganza?
  @Lotje: Ja, dat soort problemen krijg je dus als je namen begint te verfriesen. Begrijp je nu de dilemma's waar wij hier dagelijks mee te maken hebben? In de balk bij Madeara staan alle distrikten van Portugal in het Portugees (uitgezonderd Madeira en de Azoren, wat natuurlijk aparte gevallen zijn, dat zul je begrijpen). Moeten die namen worden verfriest? Ik zou zelf prima kunnen leven met het district Braganza, maar als je zoiets structureel aanpakt zou Beja dan eigenlijk Bezja moeten worden, enz. Als je dat doorzet, zijn geografische namen uiteindelijk niet meer te herkennen. Daarom bekijken we dit soort dingen, zoals Drewes ook al aangaf, per geval. In het geval van Bragança zou een oplossing kunnen zijn (d.w.z. als die pagina is geschreven), dat je in de aanhef zet "Bragança (historisch in het Fries Braganza) is..." of iets dergelijks, en dan Braganza doorwijst naar Bragança. Zolang het artikel niet bestaat zou ik persoonlijk de (rode) links zo simpel mogelijk houden, namelijk door de Portugese spelling aan te houden. Kortom: leden van het Huis van Braganza, het historische koningshuis van Portugal, zou ik als "Braganza" schrijven, maar voor de geografische naam zou ik de Portugese spelling aanhouden, althans tot het artikel over de plaats of het district is geschreven, en dan kun je de kwestie opnieuw afwegen, één van beide vormen kiezen en de andere doorwijzen. Maar goed, in zo'n kwestie staat het iedereen vrij om een eigen keuze te maken. Het belangrijkste is dat de lezer uiteindelijk op de juiste pagina terechtkomt.
  @Ieneach fan 'e Esk: Zijn er ook richtlijnen m.b.t. ê, è, é, ô enz? Lotje (oerlis) 15 jul 2018, 06.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Voor als je een naam wilt verfriesen, bedoel je? Dan kun je eigenlijk alleen letters met diakritische tekens gebruiken die in het Fries voorkomen. Het Fries heeft de volgende diakritische tekens: â en ô (beide uitgesproken als in "contrôle"), ê (de ai in "militair"), û (de korte of lange oe, vergelijk Engels full en room, waarvan het verschil in uitspraak niet in de Friese spelling wordt uitgedrukt), ú (de korte of lange uu, vergelijk Duits schütz en über, waarvan het verschil ook weer ontbreekt in de spelling). Om het nog wat ingewikkelder te maken verdwijnt trouwens het scherpteken, zoals wij dat noemen (accent aigue) van de u als het om een open lettergreep gaat. Dat is vergelijkbaar met wat er in het Nederlands (en Fries) met dubbele klinkers gebeurt: boom (dichte lettergreep), bo-men (open lettergreep), zo ook: drúf ("druif"), dru-ven. De kapjes (â, ê, ô, û) blijven wel altijd op de klinker staan. Maar álle diakritische tekens verdwijnen zodra je hoofdletters gaat schrijven. Dus út ("uit"), maar Ut 'e Striid (skûtsje) en ôflieding ("afleiding"), maar Oflieding. Dit is m.i. een heel curieuze traditie; ik ken geen enkele andere taal waar de diakritische tekens op hoofdletters niet worden geschreven. Verder kwam in de oude spelling van voor ca. 1982 de é voor, die de ee van zee weergaf; tegenwoordig zie je de é in het Fries nog slechts in straatnamen als Sédyk ("Zeedijk", wat nu als "seedyk" wordt geschreven), en, heel zeldzaam, in woorden als grouwélich ("gruwelijk") en mandélich ("medeplichtig"), waar de é aangeeft dat de klemtoon op de 2e lettergreep valt, terwijl men er anders vanuit zou mogen gaan dat die woorden met de klemtoon op de eerste lettergreep uitgesproken worden (wat dus niet zo is). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 jul 2018, 22.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bedankt Ieneach fan 'e Esk, heel wat nuttige informoasie die ik moet verwerken. Lotje (oerlis) 16 jul 2018, 06.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Graag gedaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2018, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Vertaling[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, wil je eens kijken naar mijn vertaling? Ha! Okee Drewes, no bin ik wekker. Nee, ik tocht dat "de Wikischim" koade wie foar har hjitfolger Brimz. Ik hie allinnich nei de skiednis fan 'e side sjoen, en dêr wiene inkeld Lotje en Brims oer gear west. Dan moat ik boppesteande even oanpasse.

  Ha! Okee Drewes, nu ben ik wakker. Nee, ik dacht dat "de Wikischim" de code was voor haar plaaggeest Brimz. Ik heb [had] allicht [alleen ('allenig')] niet [naar] de geschiedenis van een [de] bladzijde gezien [gekeken], en er [daar] waren enkel Lotje en Brims [mee bezig geweest]. Dan moet ik bovenstaande even aanpassen. :) Lotje (oerlis) 20 jul 2018, 06.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Ah, Lotje, wrijf 't er nog maar eens in! Ik had een vreselijke bok geschoten en Drewes moest me uit de droom helpen. Wie noemt zich nu ook 'de Wikischim'? Ik dacht dat je daarmee die vervelende Brimz bedoelde. Die heeft zijn naam trouwens goed gekozen, want een brims betekent in het Fries "horzel". Voor dat soort irritante beesten hadden wij vroeger op de boerderij (mijn vader was veehouder) een goedje in een spuitbus.
  Wat betreft je vertaling: ik heb er een paar foutjes uitgehaald, zoals je hierboven kunt zien. Over het woord 'gezien' het volgende: het Fries heeft één werkwoord (sjen, verl. tijd seach, volt. deelw. sjoen) voor het Nederlandse 'zien' en 'kijken'. Anders gezegd: het Fries beschikt niet over een apart woord voor 'kijken'. Hierboven past gezien de context beter de vertaling 'gekeken'. Nei (vergelijk Ned. 'na') = 'naar' (het Fries heeft ook maar één woord voor 'naar' en 'na').
  En der ('er', spr. uit: d'r) is een afgezwakte vorm van dêr ('daar'; spr. uit: "dair", rijmt op militair). Er (spr. uit: ur) heeft dan weer niets te maken met het Nederlandse 'er', maar is een afgezwakte vorm van hy ('hij'). Het Friese er korrespondeert dus met het Ned. 'ie': 'Heeft-ie dat gedaan?' -- Hat er dat dien? Ook belangrijk: niet het Friese hat verwarren met het Ned. 'had'. Hat is t.t., dus 'heeft'; verl. tijd is hie (van hawwe - hie - hân). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2018, 12.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Een kleine attentie, en volgens mij een heel toepasselijke blijk van dankbaarheid
  Oei, Ieneach fan 'e Esk, ik wilde het er écht niet nog eens in wrijven, alleen mijn nieuwsgierigheid speelde mij parten. Ik vind het fijn dat je zoveel uitleg geeft en wil me dan ook langs deze weg bedanken voor hetgeen ik als een heel persoonlijk frysk coaching beschouw.
  Effe iets anders, op Godehok staat Godehok folge Hildehok op leider fan de Longobarden. Dat zal waarschijnlijk Godehok folge Hildehok op as leider fan de Longobarden zijn. :) Lotje (oerlis) 20 jul 2018, 15.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Zoals Adam Smith waarschijnlijk zou zeggen: geen dank, liever geld. Hartstikke bedankt voor de mooie foto. :-) Wat betreft Godehok, daar had je gelijk, en 'leider' was ook fout geschreven (moet lieder zijn). Er staan ongetwijfeld nog honderden andere dergelijke fouten in deze encyclopedie. :-( Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2018, 15.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ieneach fan 'e Esk:, @Drewes: het verheugt mij dat Brims mij niet langer stalkt, en ik ben ervan overtuigd dat jullie daar voor iets tussen zitten. Bedankt. Lotje (oerlis) 25 jul 2018, 14.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Nou, graag gedaan. Al moet ik zeggen dat ik sceptisch ben. I hate to rain on your parade, maar hij kan natuurlijk ook gewoon op vakantie zijn. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 jul 2018, 21.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Voor mijn part mag deze gebruiker er gerust nog een paar jaartjes aanbreien (aan zijn lotjewikantie bedoeld ik natuurlijk). Lotje (oerlis) 26 jul 2018, 06.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Crailo[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, only me again! Ik stootte ik op een afbeelding waarvan ik me afvroeg of dit het crailo hier betreft. Er heerst nogal verwarring in het algemeen geloof ik. Lotje (oerlis) 20 jul 2018, 07.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Lijkt me wel, want Crailo (had ik trouwens nog nooit van gehoord) ligt in het Gooi, het stukje van Noord-Holland dat noordelijk van de provincie Utrecht naar het oosten uitsteekt. (Het Gooi is waar de Nederlandse tv-industrie zetelt, in Hilversum, en in de omliggende plaatsen wonen zodoende nogal wat mensen die heel well-to-do zijn, om maar eens een typisch Nederlandse uitdrukking te gebruiken.) Bij de beschijving van de foto staat "Dhr. Benninga uit Laren" en Laren is één van die plaatsen in het Gooi waar de upper ten van de Nederlandse tv-prominenten is neergestreken. Maar more to the point, het ligt dus ook in het Gooi en daarom dicht bij Crailo. Dus het Crailo van de foto en het Crailo in het Gooi zullen ongetwijfeld dezelfde plaats zijn. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2018, 12.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bedankt, Ieneach fan 'e Esk. Lotje (oerlis) 20 jul 2018, 15.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Soeaven[boarne bewurkje]

  Ik ha yn oanfollong op it artikel 'Pauslike soeaven in artikeltsje makke oer de Soeaven. It slagget my lykwols net mear om it te publisearjen om't der in trochferwizing makke is troch jo. Hoe no fierder? --RomkeHoekstra (oerlis) 20 jul 2018, 14.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra:O... Witte jo wat? Ik smyt de trochferwizing wol even fuort. Mar as soks nochris bart, gewoan nei de trochferwizing gean, it tabblêd "boarne bewurkje" iepenklappe en jo tekst oer de trochferwizing hinne plakke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2018, 15.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Tank foar de útlis, it is no klear!--RomkeHoekstra (oerlis) 20 jul 2018, 17.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sânbak[boarne bewurkje]

  Hoi 1each. Wêrom soe Meidogger:Rmir2 by ús yn'e sânbak boartsje wolle? Drewes (oerlis) 31 jul 2018, 21.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Goejûn. Dat haw ik my ek alris ôffrege. Hy wol syn wurk der blykber it leafst yn ien kear opklappe, en 'der' is yn dit gefal de Deenske Wikipedy. Miskien is it wol sa dat er dêr op ûnôf wurk al op- en oanmerkings kriget. Dan hat er it hjir op syn skûlplak fansels aardich rêstiger. Ik moat sizze, ik ergerje my der eins al wat oan: ik fyn as jo kladspul foar Wikipedy skriuwe wolle yn jo eigen sânbak, bêst, mar doch dat wol op 'e Wikipedy dêr't dy teksten foar bedoeld binne. Mar, oan 'e oare kant, ik wit net oft we der wol folle fan sizze kinne; hy rint ommers net ien yn it paad. Dat sil grif ek syn earste ferwar wêze as er derop oansprutsen wurdt. Op in gruttere Wikipedy soe der wierskynlik gjin hoanne nei kraaie, om't dêr deis safolle edits trochfierd wurde dat Rmir2 syn spul dêryn weiwurde soe. Mar om't wy in lytse Wikipedy binne, rint it hjir aardich yn 'e gaten wat er docht. Ik wit net wat we hjir mei moatte. Wat fine jo? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2018, 22.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik soe wolle dat er oppakt. Enne...jo binne de man by útsek dy't him dat fatsoenlik boadskipje kin (LOL). Drewes (oerlis) 31 jul 2018, 22.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Ik haw in berjocht foar him efterlitten. Sjoch: Meidogger oerlis:Rmir2#Sandbox. It soe moai wêze as jo it ek even ûndertekenje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2018, 23.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bêste Ieneach,

  Tabellen[boarne bewurkje]

  It probleem mei de tabellen fan de kalinders docht him ek foar by guon lântabellen. Sjoch mar ris nei it artikel Frankryk. It probleem liket hiel bot op it probleem datsto lêsten al oplost hiest. Soesto ek ris nei dit probleemke sjen wolle? Do hast der no mear ûnderfining mei as ik. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 2 aug 2018, 14.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Taalkeppeling[boarne bewurkje]

  By it meitsjen fan in artikel keppelje ik dat altiten mei oare talen. Ik komt faak foar dat ik by in Nederlânsktalich artikel gjin Frysk ferzje sjoch stean (lykas by it Nederlânsktalige artikel fan Gertrudis fan Nijvel of Der Aa-tsjerke), wylst dy der dan wol is. By in Fryslân-relatearre ûnderwerp sjoch ik by it Nederlânsktalige artikel dy keppeling wol stean (lykas Jehannes de Dopertsjerke (Hilaard) of de Fryske Akademy. Witte jo hoe't dat sit? Groetnis--RomkeHoekstra (oerlis) 7 aug 2018, 10.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Even foar de dúdlikheid: jo sjogge no op 'e Nederlânske Wikipedy by Gertrudis fan Nijvel of Der Aa-tsjerke gjin link nei it korrespondearjende artikel op 'e Fryske Wikipedy stean? Want ik sjoch dat nammentlik wol. As dy keppeling nei it Frysk by jo no noch hieltyd mist, dan leit him dat, tink ik, oan jo kompjûter. Smite jo jo browserskiednis wolris fuort? Want soms giet in kompjûter troch mei âlde ferzjes fan in webside te toanen as dy noch yn 'e browserskiednis sitte. Dêrom is it de baas om altyd foar it ôfsluten fan 'e ynternetbrowser de skiednis (browser cache) leech te meitsjen. Fierders kin ik, wat dit oangiet, sa gau even neat betinke... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 aug 2018, 15.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik sjoch yndied no op 'e Nederlânske Wikipedy by Gertrudis fan Nijvel of Der Aa-tsjerke gjin link nei it korrespondearjende artikel op 'e Fryske Wikipedy stean. It eigenaardige is dat ik de linken nei it Fryske artikel net sjoch by artikels dy't ik skreaun ha oer ûnderwerpen dêr't meardere talen in korrespondearjend artikel fan ha. Sjoch ik dan efkes ûnder "koppeling bewerken" dan sjoch ik dêr it Fryske artikel wol wer stean. Ik wurkje op twa kompjûters en beide hawwe se itselde, mar ik sil jo tip jûn efkes opfolgje. Miskien dat dat it probleem is, mar apart is wol dat ik it probleem by artikels oer de Fryske tsjerken net ha as der fierder gjin oare taalkeppelingen binne.--RomkeHoekstra (oerlis) 7 aug 2018, 18.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ja, ho, wacht 's even. Jo sizze, dy Fryske link by siden as Gertrudis van Nijvel etc. hawwe jo wol, mar hy stiet net yn it foarsortearre rychje keppelings, mar ûnder 'koppelingen bewerken': dat is dus de link dy't ûnderoan it rychje taalkeppelings stiet? Ja, dan wurdt it in hiel oar ferhaal. Wikipedia is in jier lyn (of miskien is ûnderwilens ek wol twa jier lyn) begûn om dy taalkeppelings foar te sortearjen. Persoanlik fyn ik dat de betutteling ten top, en haw der alris yn fersjoen, mar ik kin der neat foar fine om dat werom te setten nei hoe't it foarhinne wie. By my steane op 'e Nederlânske side de Fryske keppelings wol yn it foarsortearre rychje, mar by jo net. Tsja, dat soe dan lizze kinne oan jo wenplak. Ik wit dus net wêr't jo wenje, en dat hoege jo my ek net te fertellen as jo dat net wolle, mar as jo, sis mar, yn It Goai of Súd-Limburch wenje, of miskien wol yn Austraalje (soe samar kinne), dan kin ik my foarstelle dat Wikipedia tinkt: dy man hat wierskynlik neat mei it Frysk, dat dy taallink sortearje wy by him net foar. Hiel ferfelend foar jo, dat wol. Miskien kinne jo by Wikimedia ris freegje oft der wat oan te dwaan falt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 aug 2018, 00.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ha, Romke, ik haw it fûn. Ik sette boppesteande reäksje hjir del, en doe tocht ik by mysels: ferrek, soe dy foarsortearring fan taallinks ek útset wurde kinne yn Ynstellings? Dat is dus yndie sa. Okee: gean nei Ynstellings, rjochts boppe-oan op jo byldskerm, njonken 'myn oerlis', dêr't jo ek de meldings krije dat der boadskippen foar jo efterlitten binne en dat jo betanke wurde, witte jo wol? Dan by Ynstellings moatte jo it tabblêd 'Uterlik' hawwe. Dêr hielendal ûnderoan, ûnder it kopke 'Languages', stiet oanfinke "Use a compact language list, with languages relevant to you." Dy oanfinking moatte jo útsette. Dan moat it klear wêze. Tink derom, it kin wol wêze dat jo dy oanfinking op 'e Nederlânske Wikipedy ek noch in kear fuorthelje moatte. Dat wie by my teminsten wol sa. Súkses dermei. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 aug 2018, 00.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It is no klear hear en sjoch no de hiele rige. It wurke ynearsten noch net en ik docht dat dat kaam om't ik yn Dútslân sit. Mar it moast ek noch op de Nederlânsktalige wiki oanpast wurde en no krij ik de hiele list. Betanke! --RomkeHoekstra (oerlis) 10 aug 2018, 08.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Moai sa. Graach dien. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 aug 2018, 18.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Uytland[boarne bewurkje]

  Goeie 1each. Wisten jo dat Fryslân yn it noarden en noardwesten in regio Uytland hat? Jo binne thús yn de Bjirmen en sa.. It liket my ta dat it in toeristysk/kommersjeel baksel is. Drewes (oerlis) 7 aug 2018, 19.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oft ik der even op reagearje mei. Ik kom oarspronklik flakby dy omkriten wei. Ik haw der noch nea fan heard. It liket yndie mear op in toeristysk betinksel. It oarspronklike 'Uytland' wie de ûnbedykte lân tink ik Kneppelfreed (oerlis) 7 aug 2018, 22.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes en Kneppelfreed: Ja, dit is fansels in grutte grap, hin? Dit 'Uytland' soe hast heal Fryslân beslaan (Bartlehiem oant Harns). It roait wier kant noch igge. Moai dat jo dy Hollanners even it leksum opsein hawwe, Drewes. Der hat al ien op reägearre, ha jo dat wol sjoen? Se binne dêr oars altyd nochal kritysk op nije siden, mar hjir litte se it al goed slûpe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 aug 2018, 00.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sâlt en aai[boarne bewurkje]

  Goeie 1each. Ik begryp net wêrom't jo keazen hawwe foar 'natoer' yn stee fan it gongbere 'natuer' foar dy nije kategoryen. Taalweb Frysk ferwiist 'natoer' ek nei 'natuer'. Gr. Drewes (oerlis) 15 aug 2018, 19.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Och, hearken, Drewes... Dêr haw ik nea iens by stilstien. Ik bin it trouwens net alhiel mei jo iens dat de foarm 'natuer' gongberder is as 'natoer', want neffens my wurdt 'natoer' yn 'e Fryske skriuwtaal mear brûkt as 'natuer' (hoewol it yn 'e sprektaal fansels krektoarsom is). Mar de foarm 'natuer' wie my ek bêst genôch west. Tsja. Dat is no fansels te let. Ik feroarje dy pear hûndert kategoryen net wer allegear: 'natoer' stiet ek gewoan yn it wurdboek. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 aug 2018, 19.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: P.S.: Ik wit al wêrom't ik 'natoer' brûkt haw ynstee fan 'natuer' (behalven dat my dy foarm ek mear foaroaan yn 'e mûle leit): ik bin begûn by de Kategory:Natoer, dy't al bestie. Dy is net troch my oanmakke, mar troch in anonimen-ien. As ik sjoch dat de kategoryen Natoerbehear en Natoergebiet oanmakke binne troch Swarte Kees, fermoedzje ik dat de kategory Natoer ek fan him is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 aug 2018, 19.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Brûk (tenei) asjebleaft de nijste stavering, neffens Taalweb Frysk. Oars krije wy ier of let wer in soad gedonder. Drewes (oerlis) 15 aug 2018, 19.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik besykje altyd al de gongberste wurdfoarmen te brûken yn kategorynammen. Dêrom skriuw ik dêr bgl. ek fan 'telefyzje', wylst ik oars leaver 'tillefyzje' brûk. Oft soks letter gedonder foarkomme kin, betwifelje ik. De lêste kear waard út it neat wei 'ieu' feroare yn 'iuw'. Dêr is fansels gjin krûd tsjin woeksen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 aug 2018, 21.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ping pong[boarne bewurkje]

  Pingpang, Pyfpafpang, Pongpingel, Bongelbang, Hingeltythang, Hangtithang, pfff... Hâld dat as ienfâldige Fryske doarpsjonge mar es út inoar. Drewes (oerlis) 17 aug 2018, 23.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Och ja. No ja, jo moatte mar sa tinke: we sjitte allegear wolris in bok. Jo moatte my ek wolris wekker skodzje. Iksels hie yn dit gefal fansels ek foarkennis om't ik de side oer de lêste Olympyske Spullen yn Pyeongchang skreaun haw... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 aug 2018, 23.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Privacy[boarne bewurkje]

  Eala, Ieneach fan 'e Esk. Juster foegen jo hjir de namme fan in lytse poppe ta. No binne oare Wikipedia's tige efterhâldend mei it jaan fan ynformaasje yn sokke gefallen. Faaks wurdt sokke ynformaasje dan ek ferburgen troch moderators. I belang fan de minderjierrige stiet dan foarop, wat de heit en mem dogge moatte dy sels witte. Yn dit gefal joegen dy sels de ynformaasje frij. Hat oer de privacy fan minderjierrigen wolris oerlis west op Wikipedy? Hoe giet de mienskip fan de Fryske Wikipedy hjirmei om? Frou Watzema (oerlis) 9 sep 2018, 11.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Frou Watzema: Goeie, Frou Watzema. Jo binne mis: ik haw de namme fan it bern net tafoege; dat wie Drewes. Ik haw der letter de bertedatum en in referinsje byset. Los dêrfan en yn Drewes syn ferdigening wol ik dêr noch wol even oan tafoegje dat ik de namme der ek byset hie as dy der op dat stuit noch net al by stien hie. Jo sizze it net mei safolle wurden, mar as ik by jo tusken de regels troch lês, begryp ik dat jo it leafst gjin persoansgegevens fan minderjierrigen yn 'e Wikipedy opnommen wurde sjogge. Yn prinsipe bin ik it dêr wol mei iens, mar yn dit gefal wie it sa (sa't josels ek al neame), dat de âlden sels de namme iepenbier makke hawwe. Ik haw it yn trije tillefyzjeprogramma's foarbykommen sjoen (sûnder dat ik der om socht), en it stie yn 'e Ljouwerter Krante, dêr't ik de referinsje wei hie, en sûnder mis sil it ek yn alle oare kranten en op gâns plakken op it ynternet fermelden wêze. Tsja, dan hat it fansels net mear in soad sin om roomser as de paus te wêze te wollen troch de namme hjir geheim te hâlden... Wat jo foarlêste fraach oangiet: nee, by myn witten hat oer dit ûnderwerp nea oerlis west. Sadwaande kin ik ek net foar oare meidoggers sprekke, mar iksels besykje der wol wat om te tinken. It is lykwols selden in probleem, want as it hjir oer lytse bern giet, is it yn 'e regel sa'n selde sitewaasje as hjirboppe, wêrby't in ferneamd persoan in bern krigen hat en dat sels oer Twitter of oare sosjale media omtoetert wêrnei't it troch de tradisjonele media oppikt wurdt. Sa't ik sei, dan hat it foar ús nei myn miening net in soad sin om noch op 'e rem te traapjen. Ik hoopje dat jo mei dit antwurd wat kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 sep 2018, 21.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  P.S.: Ik sjoch dat jo by The Fifth Season it wurd "rampsillich" ferfongen hawwe troch "jammerdearlik". Dat mei, as it jo in kwestje fan smaak is. Mar foar it gefal dat jo dit net witte: "rampsillich" stiet ek gewoan yn it wurdboek, hear. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 sep 2018, 21.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Eala, Ieneach fan 'e Esk. It muoit my dat ik de ferkearde oan it jaske lutsen ha.@Drewes: Yn boppesteande gedachtegong kin ik in hiel ein meigean. Wat noch net neamd is de relevânsje fan it neamen. Foeget it neamen fan de namme wat ta oan it begryp fan it lemma, yn dit gefal de mem as BN'er? Nijs is flechtich, in ensyklopedy is dat folle minder. It moat net sa wêze dat as it bern grut is, de ynformaasje foar eltsenien te lêzen is yn in ensyklopedy. Ja, wa't it echt witte wol sil e gegevens dan ek wol earne op ynternet fine kinne. Mar de ensyklopedy soe net it medium wêze moatte dy't soks fêstleit. Dêryn hoecht in ensyklopedy net foarop te rinnen en past efterhâldenheid, tinkt my. It neamen dat frou Jinek troud is en in bern hat kin dan folstean. Wy soene dit oerlis hjir op jo oerlisside ek ris foarlizze kinne oan 'de mienskip' op de Oerlisside. Dan kin elkenien der sines/harres fan sizze kinne. Dan soe dit oerlis dêrhinne ferpleatst wurde moatte. Hoe steane jo hjiryn? Frou Watzema (oerlis) 11 sep 2018, 07.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frou Watzema: Goeie. It stiet alle meidoggers altyd frij om oer lykfol hokker ûnderwerp (salang't dat ferbân hâldt mei de Wikipedy, fansels) in diskusje oan te swengeljen op 'e Oerlisside. Dat, as jo it hjir graach yn in breder ferbân oer hawwe wolle, dan is dat beslist de manier om sa'n diskusje op gong te krijen. Om my hoecht it net, mar dat moat foar jo gjin reden wêze om derfan ôf ts sjen. Ik haw hjirboppe myn miening al jûn, en dy wol ik bêst nochris op 'e Oerlisside werhelje as der sa'n diskusje komt. Oerlis plege is yn myn optyk noait ferkeard, en as de mearderheid derfoar wêze soe om ôfspraken oer dit ûnderwerp te meitsjen (bgl. dat we tenei gjin nammen fan poppen mear tafoegje, mar allinnich it geslacht en de bertedatum), dan kin ik my dêr ek bêst yn fine. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 sep 2018, 17.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dank foar jo meitinken. It ûnderwerp 'Privacy' komt frijwat yn it nijs dizze wike. Net sasear oer it boppesteande, mar oer Privacy, byldrjocht en copyright yn it algemien. It Europeesk Parlemint hat it moarn (woansdei) op har aginda setten en it beslút soe foar alle Wikipedia's grutte gefolgen krije kinne. Ik haw ús oerlis trouwens yn syn hiele hear en fear oerbrocht nei de Oerlisside. It boppesteande oerlis soe dus wol fuort kinne, mar dat is fansels oan jo.. Frou Watzema (oerlis) 11 sep 2018, 19.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Universele ynfoboks stêd[boarne bewurkje]

  Kinne jo yn Berjocht:Universele ynfoboks stêd ek romte foar it stedswapen tafoegje? --RomkeHoekstra (oerlis) 11 sep 2018, 18.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Dat kin wol, mar is it net handiger om dan Berjocht:Stêd mei flagge te brûken, want dat hat al romte foar it wapen èn de flagge. Ik haw dy oait ris oanmakke om ik it net foar elkoar krige om dy beide dingen nêst elkoar yn 'e Universele ynboboks stêd te krijen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 sep 2018, 18.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Berjocht:Stêd mei flagge jout wer gjin romte foar in tekst by it ôfbyld. Dêrnjonken is it sa dat fan in soad plakken wol in wapen mar gjin flagge is. It soe moai wêze as yn Berjocht:Universele ynfoboks stêd ûnder de plaknamme it wapen stean kin. Mar miskien kinne jo beide oanpasse want ik brûk beide wol --RomkeHoekstra (oerlis) 11 sep 2018, 18.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: It wapen lyk ûnder de plaknamme fyn ik persoanlik net moai, want dêr heart eins, nei myn miening, in foto fan it plak tusken, as dy teminsten beskikber is. Mar goed, as jo it wapen dêr hawwe wolle, kinne jo it wapen ek op it plak fan 'e foto sette, efter "ôfbylding". It is trouwens sa dat der altyd tekst tafoege wurde kin by in plaatsje, troch te dwaan:
  [[File:Sus-en-sa.svg|160px]]<br>Dizze tekst komt ûnder it plaatsje te stean.
  It krúsjale elemint is hjir de " <br> " nei it plaatsje. Oars komt de tekst dernêst. Mar ik sil noch wol even romte foar in ekstra plaatsje meitsje yn Berjocht:Universele ynfoboks stêd. Dan kinne we alle kanten út. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 sep 2018, 19.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk: Dik yn oarder en tige tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 11 sep 2018, 19.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk: It plaatsje fan it wapen falt nochal grut út. Moat ik noch wat dwaan om it wat lytser te meitsjen?--RomkeHoekstra (oerlis) 11 sep 2018, 19.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ja, ik wie noch in útlis oan it skriuwen. Okee, dit wurdt wol in bytsje yngewikkeld. Ik haw by Berjocht:Universele ynfoboks stêd romte makke foar noch in ôfbylding, en dy haw ik de namme 'wapen' jûn. Ik krige der allinnich gjin aparte balke boppe, dus hy stiet yn 'e ynfoboks lyk ûnder de oare ôfbylding ("ôfbylding"). Mar de romte fan "wapen" kin fansels foar lykfol hokker ôfbylding brûkt wurde. Dus jo kinne it wapen ek efter "ôfbylding" sette en in foto efter "wapen". Ik koe der ek gjin apart lemma by krije foar de tekst, dus dy moatte jo tafoegje sa't ik it hjirboppe foardien haw. De boppeste ôfbylding moat sa:
  ôfbylding = Nammefanplaatsje.svg
  De ûnderste ôfbylding moat sa ynfolle wurde:
  wapen = [[File:Nammefanplaatsje.svg|160px]]<br>Dizze tekst komt ûnder it plaatsje te stean.
  Tsja, dy universele ynfoboksen binne rotdingen wat it ynfoegjen fan plaatsjes oangiet. No stiet it my wer klear foar de geast wêrom't ik doe in aparte ynfoboks foar stêden mei in flagge en sa oanmakke haw. Mar goed, ik hoopje dat jo sa wer foarút kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 sep 2018, 19.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ik tink dat it wol dúdlik is, mar foar de wissichheid: wêr't ik hjirboppe 160px skreaun haw, dêr kinne jo de grutte fan it wapen dus oanpasse. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 sep 2018, 19.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  (Yn't) hea![boarne bewurkje]

  Goeie 1each. Wurdt it starichoan net tiid dat Stormy Daniels in beurt krijt? It minske is fanwegen The Donald net út de media wei te slaan. Soks komt ommers yn jo kream te pas(?) Drewes (oerlis) 14 sep 2018, 21.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Ha. Mar alle dûbelsinnnigens op in stokje: ik haw har wol op in listke stean fan siden dy't ik nochris dwaan wol, mar de list is lang, Drewes. Fan 'e wike haw ik twa dagen mei Michiel de Ruyter oan 'e gong west. Dat foel my ek al wer ôf, hoefolle tiid oft ik dêryn stekke moast. No moat ik noch tiid fine om it hiele ein op 'e Wikipedy te ploffen. Moarn mar, tink. Mar goed, Stormy Daniels, seine jo. Jawis, ik sil der by har wat mear urginsje efter sette. Kommende wike mar ris sjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 sep 2018, 22.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Al dy tiid hat lykwols in treflike side oplevere, mei gâns taaleigen der yn. (En siden oer bûtenlânske huorren binne al mear as genôch oanmakke tinkt my). It stikje oer De Ruyter soe om my wol by de etalaazjeartikels kinne. Hoe giet in foardracht foar de etalaazje hjir op Wikipedy? Frou Watzema (oerlis) 16 sep 2018, 09.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It is no oplost, it blike hjir "Topsiden" te hjitten. Daliks mar in nominaasje dien. Frou Watzema (oerlis) 16 sep 2018, 10.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frou Watzema: Tige tank foar jo komplimint. It is altyd moai om te hearren dat jins wurk wurdearre wurdt. Oer bûtenlânske huorren binne we it lykwols net iens, want ik fyn dat dy likefolle rjocht hawwe op in fermelding as elts oar persoan, en ik haw se in stik leaver as guon minsken... (mar goed, oer The Donald sil ik mar net wer begjinne). Wat jo nominaasje fan it artikel foar topside oangiet, dat fyn ik in hartstikkene moai gebaar, mar iksels kin dêr, as skriuwer fan it oangeande artikel, fansels neat oan of ta dwaan, dat dêr sille oaren oer oardiele moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 sep 2018, 15.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Peter[boarne bewurkje]

  Dei Ieneach fan 'e Esk, ferline wike hie ik hjir oerlis mei kollega Drewes. Dy ferwiist my eins troch nei jo. Wêrom wurdt Fryske pianist fout rekkene? Binne dêroer ôfspraken of regels op Wikipedy of foar it Frysk jilde? Graach dêr efkes reagearje, om it oerlis op ien plak te hâlden. Frou Watzema (oerlis) 27 sep 2018, 20.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kategoryen Wwikix[boarne bewurkje]

  Goeie 1each. Wwikix hat in ûnbidich tal kategoryen oanmakke. Ik haw him frege efkes lins te nimmen sadat wy syn wurk kontrolearje kinne. Soene jo dêr ris nei sjen wolle? Jo witte sa starichoan wol dat al dat kategoarisearjen myn kopke tee net is. Drewes (oerlis) 1 nov 2018, 18.20 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Goejûn, Drewes. Ik haw steksproefgewiis even sjoen nei wat er hjoed út 'e wei set hat, en ik moat sizze, dat liket neffens my net sa gek. Der sitte wol wat flaterkes yn, mar goed, dy meitsje jo en ik ek wolris. Ik haw op 't heden gjin tiid om al syn wurk bylâns te gean, want troch famylje-omstannichheden komt de Wikipedy foar my fan 'e wike wat op it twadde plan. Ik soe sizze: lit him earst marris even begean, want teminsten it grutste part fan wat er docht, liket my wol sinfol wurk ta. Jouwe jo dat oan him troch as jo it mei my iens binne? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 nov 2018, 19.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Goed. Ik hoopje al dat it gjin slimme famylje-omstannichheden oanbelanget. Drewes (oerlis) 1 nov 2018, 20.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: No, dat meie jo wol witte: der is in muoike fan my stoarn. It minske rûn tsjin 'e njoggentich, waard demint en wist dat ek, dat se woe hjir ek wol wei. Se wie widdo en hie sels gjin bern, dat dan moatte de muoikesizzers it spul berêde, sjoch. En dan moat der yn koarte tiid in soad regele wurde, dat is altyd in hektyske beweging, mar dat sille jo sels ek wolris meimakke hawwe, nim ik oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 nov 2018, 20.20 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Nammejouwing fan de Ynfoboksen[boarne bewurkje]

  Dei Ieneach fan 'e Esk. By it oanmeitsjen fan nije siden sykje ik gauris hokker besteande ynfoboks dêrby brûkt wurde kin. 'k Bin net goed op de hichte hokker ynfoboksen hjir op de Fryske Wikipedy besteane. Ik miste eins in oersjoch en ha de besteande ynfoboksen dêrom hjir ris foar my sels op in rychje setten. It falt my dêr op dat der net folle ienheid yn de nammen fan ynfoboksen liket te wêzen. No dogge jo de yndieling fan Wikipedysiden yn kategoryen hjir meastentiids. (By dat yndielen moatte ek net tefolle minsken tagelyk oer gear, dat jout allinnich mar betizing.). Earst soe ik it op de algemiene Oerlisside freegje, mar doch it no earst mar efkes by jo omdat jo wol mear oan yndielen dogge. It giet my meast om de nammejouwing as bygelyks "Berjocht:Ynfoboks...", "Berjocht:Universele ynfoboks...." , mar ek it koartere "Berjocht:Keunstner". Soe dêr net wat mear ienheid yn oanbrocht wurde kinne? Bygelyks alle Berjochtnammen begjinne litte met "Berjocht: Ynfoboks.." of by alle nammen it stikje "Ynfoboks" weilitte of sa? Sels soe ik leau'k kieze foar "Berjocht:Ynfoboks keunstner", mar it giet my benammen om mear ienheid yn de nammen fan de boksen. It liket my foar nije brûkers ek maklik. Dat der by oanpassing mooglik wat wurk oan fêst sit hoecht om my gjin beswier te wêzen, dat komt wol goed. Wat tinke jo fan de nammejouwing fan ynfoboksen? Of is dit mear in fraach om ris wat breder yn de Fryske "De kroech" oan te kaarten, sa't dat oerlis op de Nederlânske Wikipedia neamd wurdt? Groetnis, Frou Watzema (oerlis) 7 nov 2018, 19.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Frou Watzema: Goejûn, Frou Watzema. Ja, ik bin it mei jo iens, de nammejouwing fan 'e ynfoboksen, dêr sit net folle systeem yn. Dat komt lykwols foar in part om't der faak mear as ien ynfoboks bestiet foar itselde ûnderwerp. It is nammentlik sa dat wy hjir op 'e Fryske Wikipedy de ynfoboks as in diel fan 'e lay-out fan in artikel beskôgje. It stiet dêrom eltsenien frij om in nije ynfoboks foar harren artikel oan te meitsjen as de besteande ynfoboks de skriuwer om de iene of oare reden net befalt. Ik wit net hoe't soks op 'e Nederlânske Wikipedy dien wurdt, mar harren regelsucht dêr kennende, fermoedzje ik dat se dêr de meidoggers net frijlitte yn it oanmeitsjen fan ynfoboksen. Der hat hjir alris diskusje oer dit punt west, mar ik as behearder fiel ik der hielendal neat foar om oan 'e oare meidoggers regels op te lizzen foar it gebrûk fan ynfoboksen. Fandêr dat de nammejouwing soms nochal wat útinoar rint, want je kinne no ien kear net twa ynfoboksen mei deselde namme hawwe.
  In oare reden is dat der fan it begjin fan 'e Wikipedy ôf neffens my ek nea oandacht skonken is oan 'e nammejouwing fan ynfoboksen; eltsenien hat mar wat dien. De fraach is oft dat no sa slim is. Ik fyn sels fan net. It is ommers krekt de efterkant fan in borduersel: dêr rinne de triedden ek nuver trochinoar, mar oan 'e foarkant sjogge jo dat net. Krektsa binne de nammen fan ynfoboksen oan 'e "foarkant" fan 'e Wikipedyske artikels net te sjen.
  Dat sein hawwende, bin ik it lykwols al mei jo iens dat it goed wêze soe as der in list mei besteande ynfoboksen opsteld waard, sadat eltsenien se maklik fine kin. Ik sjoch dat jo dêr al in aardich begjintsje mei makke hawwe, mar it liket my de baas om se wat yn rubriken te setten, dus bgl. de ynfoboksen oer persoanen byinoar, dy oer geografyske dingen byinoar, ensfh. As we dat dogge, en we soargje derfoar dat de list goed te finen is, dan is it neffens my net nedich om mei omneamen fan ynfoboksen te begjinnen, want sa't ik al sei, de nammen dy sjogge jo oan 'e "foarkant" fan 'e artikels dochs net. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 nov 2018, 20.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk:, dankewol foar jo flotte reaksje. It giet my yndie om it finen fan de boksen. (Dat is moarns ek sa by it oandwaan fan in broek..) It finen wie ek de reden dat ik it oankaarte. Op de Hollânske Wikipedia komt it al wat krekter, mar de nammejouwing is wol wat mear 'streamline'. Mar jo binne fuortendaliks al oan de gong gien sjoch ik. Fuort oanpakke, dêr mei ik graach oer. It begjint der op te lykjen! Frou Watzema (oerlis) 7 nov 2018, 21.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frou Watzema: Ja, ik tink, it moat earst mar, dan binne we der ek mar wer ôf. Sokke putsjes wolle oars wol lizzen bliuwe, want it is nea it leukste wurk. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 nov 2018, 21.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frou Watzema: Goejûn. No, ditte is it sawat, leau 'k. Kinne jo hjir sa mei út 'e fuotten? Of sjogge jo noch wat dat my ûntkommen is? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 nov 2018, 21.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Best genôch, ik kin se no wol fine, en kin myn oanmakke alfabetyske list fuortsmite. It sykjen is eins net it grutste probleem, mar it finen.. 'k Ha der noch al wat langer op om stind. 'Omneame' dogge jo leavver net begryp ik. Mar in redirect nei de besteande nammen soe miskyn al kinne. Dus bygelyks: "Berjocht:Ynfoboks telefyzjesearje" > Redirect > "Berjocht:Universele ynfoboks telefyzjesearje". (It liket my ta dat hjir ek folle mear redirects oanmakke wurde as bygelyks op de Hollânske Wikipedia) Nije meidoggers komme dan fia it fekje 'Wikipedy trochsykje' wat earder op in goede ynfoboks. Nije (jongere) brûkers lêze faaks net de gebrûksoanwizing, mar komme der middels trial-and-error. Mar de sitewaasje is op dit stuit al in hiel stik ferbettere, dankewol. Frou Watzema (oerlis) 8 nov 2018, 21.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Frou Watzema: Graach dien. En in redirect meie jo om my yn sokke sitewaasjes bêst oanmeitsje. Dêr haw ik neat op tsjin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 nov 2018, 21.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Nicoletta Orsomando[boarne bewurkje]

  Thank you very much, see you soon!

  I can help you in Italian.

  Rei Momo (oerlis) 21 jan 2019, 00.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dochs noch wat regels[boarne bewurkje]

  Moarn mear Drewes (oerlis) 14 feb 2019, 22.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goeie Ieneach. Jo hiene juster in nije regel taheakke oan it bytsje regels dat wy hawwe. Ik freegje my it folgjende ôf: soe it net better wêze, yn't algemien, in nije regel earst foar te lizzen oan de Wikymienskip, harren ynspraak te jaan mei it each op draachflak? Oars sorry dat ik jo feroaring juster sa hastich weromset ha. Drewes (oerlis) 15 feb 2019, 19.20 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Goejûn, Drewes. Ik haw it weromsetten fan myn tafoeging, sûnder dat jo dy weromsetting mei-iens in ûnderbouwing of reden joegen, wol in bytsje as koartôf ervaren, dat ik wurdearje it dat jo hjirboppe even sorry sizze. Sân deroer, we binne allegear wolris wat rimpen, dêr prate we fierders net mear oer. En as jo mienden dat ik op eigen manneboet nije regels oan it optinken bin, wurdt jo dwaan foar my ynienen in stik begrypliker. As de rollen omdraaid wiene, hie ik dan miskien ek wol wat rimpen reägearre. Mar der is hjir blykber sprake fan in misferstân, want ik haw it hielendal net as nije regel bedoeld.
  Yn myn belibbing haw ik gjin nije regel taheakke, mar in besteande regel fêstlein, wat fansels folle earder dien wurde moatten hie, mar ik haw der net earder op sind. Pas doe't ik jo diskusje mei Frou Watzema juster lies op 'e oerlisside fan John Preston Neale (wêryn't jo seinen dat 'Dochs noch wat regels' alle regels omfiemet dy't we hjir yn 'e Fryske Wikipedy hawwe), betocht ik ynienen dat dizze regel der noch net by stie. Dêrom haw ik myn edit ek karakterisearre as "aktualisearring".
  Neffens my is dizze regel nammentlik de facto fêstlein yn 'e hiele diskusje oer lannenammen mei Yn 'e Wâlden en syn Ukraïne-Oekraïne- en Jûgoslaavje-Joegoslaavje-feroarings. No sille jo grif sizze dat der doe net sprutsen is oer in regel, en dêr hawwe jo yn prinsipe ek gelyk oan, want dat is mei safolle wurden ek net bard (leau ik -- om hielendal wis te wêzen soe ik de hiele diskusje even weromlêze moatte en om earlik te wêzen haw ik dêr gjin sin oan). Mar yn elts gefal hawwe wy doe stimd oer de stavering fan lannenammen. As jo ienris in stimming holden hawwe, dan leit dêr neffens my yn besletten dat de útkomst net mear feroare wurde kin sûnder in nije stimming te hâlden, oars hat it hâlden fan 'e earste stimming gjin inkele sin. Mei myn tafoeging oan 'Dochs noch wat regels' woe ik dus inkeld even fêstlizze dat de stavering fan lannenammen net wer troch ien meidogger op eigen manneboet en nei eigen smaak feroare wurde kin (sa't Yn 'e Wâlden doe dien hat en sa't weromdraaid is by de stimming dy't wy doe holden hawwe). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 feb 2019, 22.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Martlers fan Gorkum[boarne bewurkje]

  Ik seach dat de martlers fan Gorkum by de Kategory:Spaansksinnich Noardnederlânsk persoan yn de Tachtichjierrige Oarloch foege binne. Ik freegje my ôf oft dat net wat te koart troch de bocht is. Dat de wettergeuzen it mier oan katoliken hiene wol noch net sizze dat alle katoliken fan de Noardlike Nederlannen Spaansksinnich wiene. Ik bedoel: dat se katolyk bleaune wol net sizze dat se foar de Spaanske saak keazen, ek al sil dat doe wol troch guon sa útlein wêze. It soe ek sa mar wêze kinne dat se gjin kant kieze koene. Dan haw ik noch in fraach oer it wurd "ciborium", ik ha dêr yn it Frysk mar siboarium fan makke, mar miskien moat dat ek wol syboarium wêze. Kinne jo dêr útslútsel oer jaan? Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 13 mrt 2019, 09.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Goeie. It maklikste earst mar. Ik haw ris even sjoen hoe't oare Wikipedyen 'ciborium' skriuwe, mar der wurdt nearne in y skreaun, dat dy hoecht der yn elts gefal net yn om't dat de oarspronklike skriuwwize wêze soe (lykas by 'gynekolooch'). En in y-klank yn in iepen wurdlid wurdt yn Frysk fierders stavere as "i", dat 'siboarium' liket my de juste skriuwwize ta. Dan oer de martelders. Ik nim trouwens oan dat jo de foarm 'martler' opsocht hawwe? Want ik soe 'martelder' skriuwe, mar it kin fansels skoan dat 'martler' ek in goede foarm fan it wurd is. Tsja, it binne lju yn 'e Tachtichjierrige Oarloch, dat ik haw dêr ris even sjoen hokker kategory ik se it bêst yn smite koe. It binne dúdlik gjin militêren, en ek gjin Súdnederlânske persoanen, dat dan bleau oer "Steatsk persoan yn 'e Tachtichj. Oarloch" en "Spaansksinnich Noardnederlânsk persoan yn de Tachtichj. Oarloch". Dy lêste liek my it meast te passen, mar jo hawwe gelyk, it is net alhiel korrekt. Ik sil de kategory-yndieling noch wol even oanpasse. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 mrt 2019, 15.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goeie, ik tink dat ik de kommende tiid wat mear artikels oer hilligen skriuwe wol. Soene jo faaks in ynfoboks foar in hillige meitsje kinne?--RomkeHoekstra (oerlis) 14 mrt 2019, 19.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Dat kin wol. Ik wit net oft ik der jûn noch oan ta kom. Oars wurdt it moarn of oaremoarn. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 mrt 2019, 21.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Hjir stiet er: Berjocht:Ynfoboks hillige. Ik haw him oan jo artikel oer Sebastiaan (hillige) tafoege om even te checken oft alles it goed docht. De lemma's "funksje1" oant en mei "funksje4" haw ik tafoege foar as it om biskoppen of pausen giet of sa. Dan kinne jo ek oanjaan wa't harren foargongers en opfolgers wiene. Jo moatte mar ris even sjen oft it sa nei 't sin is. Oars sizze jo it mar, der kin altyd noch wat oan feroare wurde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 mrt 2019, 17.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dik yn oarder hear. Sjocht der moai út. Tige tank! --RomkeHoekstra (oerlis) 15 mrt 2019, 21.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bomoanslaggen yn Sry Lanka (2019)[boarne bewurkje]

  Goeie, ik seach dat jo de titel fan it boppesteande lemma feroare ha. Ik ha der ynearsten ek wat op om sitten te stinnen, mar ik bin fan betinken dat it wurd peaske der wol by moat. De earste reden is dat it jier noch lang net om is en dat der warskôge wurdt foar mear oanslagen. Mochten der letter oanslagen (grut of lyts) plakfine, dêr't gjin Frysktalich lemma oer skreaun wurdt, dan dekt de titel de lading net mear. De twadde reden fan it neamen fan it wurdt peaske yn de titel is dat it peaskefeest útsocht wie om se út te fieren om sa safolle mooglik slachtoffers te meitsjen. Ik hie, lykas oarstalige wiki's dat dogge, ek allinne de datum neame kind, mar peaske is in wichtich karakteristyk fan de oanslagen en dêrom ha ik se peaske-oanslagen neamd. Dêrmei wurdt de tiid en ek de reden wêrom de oanslagen op dat stuit útfierd waarden oanjûn. Wolle jo it ien en oar noch efkes yn jo omgean litte? --RomkeHoekstra (oerlis) 23 apr 2019, 08.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Oangeande de beide arguminten dy't jo oandrage, bin ik it yn prinsipe net mei jo iens. Dat it jier noch net om is, dêr hawwe jo gelyk oan, mar as der nije oanslaggen komme, kinne we de titel feroarje yn "Bomoanslaggen yn Sry Lanka (april 2019)", dus dat is maklik oplost. Wat de tafoeging fan peaske oangiet: der wurde fansels folle mear oanslaggen op religieuze hjeldagen pleegd, en almeast binne dat islamityske (sjiïtyske) hjeldagen. Moatte we dy dan ek allegear yn 'e titel neame as we dêr artikels oer skriuwe? Want dat soe dan net mear as earlik wêze. Sa't ik by it omneamen al sein haw, liket it my de baas om de titel yn sokke gefallen sa koart mooglik te hâlden. Dat de oanslaggen útfierd binne mei peaske, komt dan wol yn 'e earste regel fan 'e tekst ta útdrukking, fyn ik. Oant safier myn miening. No is it fansels sa dat jo de skriuwer fan it artikel binne, dat dan fyn ik ek dat jo sels bepale kinne moatte hoe't jo it neame wolle. Dat as jo sizze: ik wol it wurd "peaske" yn 'e titel hawwe, dan wol ik jo net yn it paad stean, ek al bin ik net alhiel mei jo iens. Wat tinkt jo fan "Peaske-oanslaggen yn Sry Lanka (2019)". Sille we dat dan dwaan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 apr 2019, 17.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It wie my wat ûntkommen mar dik yn oarder hear!--RomkeHoekstra (oerlis) 26 apr 2019, 20.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Yntroduksje Seahopper[boarne bewurkje]

  Goeie, moat der ek sa'n yntroduksje berjocht foar de Seahopper Kondor by? Mysha (oerlis)

  @Mysha: Goeie. Uh, miskien kin dat better by de trochwizing. Ik sil der wol even nei sjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 jul 2019, 23.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Liggliluff?[boarne bewurkje]

  Goeie 1 each. Dat in wyldfjemde, dy't earder neat bydroegen hat, sûnder oerlis Sveriges län ferfryske hat ta 'Sweedske provinsjes' bin ik net bliid mei. Wat sille we? Drewes (oerlis) 28 jul 2019, 17.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Ja, ik bin der ek net sa fan sjarmearre. As er no allinnich fan Gävleborgs län "Gävleborg (provinsje)" makke hie, dan soe ik sizze fan: no ja, dat kin ek likegoed, mar "Provinsje Gävleburch" en "Provinsje Eastergötlân" binne fansels ferfryskings fan neat. Weromdraaie mar. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jul 2019, 22.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Ik bin sa frij west om mar in berjochtsje op 'e oerlisside fan Liggliluff te setten. Ik bin der fanwegen jo boppesteande kommentaar fan útgien dat jo it hjir mei iens binne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jul 2019, 22.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Ik haw it spul weromset. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jul 2019, 23.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Copyvio[boarne bewurkje]

  Dit is copyvio: Ofbyld:Daisy Duke.jpg. Zie ook w:en:File:Daisy Dukes.jpg. Alexis Jazz (oerlis) 29 jul 2019, 02.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oh, jullie hebben een EDP begrijp ik. Maar in dat geval moet er geen Creative Commons bijstaan. Alexis Jazz (oerlis) 29 jul 2019, 02.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  U hebt gelijk. Ik pas het even aan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jul 2019, 21.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sabeare dea[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Hawwe jo hjir ek in miening oer? Drewes (oerlis) 8 sep 2019, 20.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Tsja, Drewes, wat moatte wy dêrmei? Ynhâldlik is it fansels flauwe kul. It is my wol dúdlik wa't dat skreaun hat, en jo grif ek wol. Jo jouwe in beskate útlis oan dy wurden, mar it is sa dizenich steld, dat jo him dêr net op pakke kinne, tinke ik. Hy is al útsletten, hoewol't er him dêr ek neat fan oanlûkt, dus it iennichste dat we eventueel dwaan kinne is syn útsluting ferlingje. As jo dat dwaan wolle, hawwe jo myn stipe. Fierders wit ik it ek net. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 sep 2019, 22.00 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Fanwegen de staveringsflaters yn it kommentaar tink ik dat wy net te meitsjen hawwe mei W.. Hoe't it ek wêze mei, ik ha in part dêrfan ferberge foar net-behearders. Drewes (oerlis) 9 sep 2019, 19.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Bêst genôch, Drewes. Mar ik fermoedzje dat it him wol deeglik is. Yn lulkens wat skriuwe liedt ta typflaters. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 sep 2019, 21.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Community Insights Survey[boarne bewurkje]

  RMaung (WMF) 9 sep 2019, 18.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Reminder: Community Insights Survey[boarne bewurkje]

  RMaung (WMF) 20 sep 2019, 21.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Robert Buron[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? Me fine. It's a long time we don't correspond.

  I've opened this shot page, and I ask you, please, some minute to translate the few lines in English on the page, you'll spend just 3 minutes!!! I'll be please to help you in Italian and Portuguese. Thanks a lot for your precious help, see you soon!!!

  Rei Momo (oerlis) 29 okt 2019, 10.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Rei Momo: Hello there, Rei Momo. Nice to hear from you again. I am well and it is good to see that so are you. I translated the English parts in the article on Robert Buron. I also put his Finance ministership in the infobox. No problem. Have a nice day, Rei Momo! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 okt 2019, 22.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Good morning, dearest Ieneach fan 'e Esk , and thank you for your great help, have a wonderful day: peace, health, love.... and money!!! Rei Momo (oerlis) 30 okt 2019, 08.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kastiel fan Montsoreau[boarne bewurkje]

  Hello @Ieneach fan 'e Esk:, Could you please check this article I created. Thank you very much. All my very best, --Philippe49730 (oerlis) 4 des 2019, 10.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Good evening, Philippe49730. I've looked at your article and made some small changes. I'm not sure what your mean by: "It kastiel bestiet út 25 keamers, 23 iepen keamers en 6 treppen." It says here "The castle consists of 25 rooms, 23 open rooms en 6 stairwells." What are "open rooms"? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 des 2019, 21.12 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Sorry for the delay in my answer @Ieneach fan 'e Esk:, I didn't see neither your modifications nor your answer before today. Than you very much. I was trying to write "open fireplaces" or "monumental fireplaces" but failed to find the right word... All my very best, --Philippe49730 (oerlis) 11 des 2019, 14.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Philippe49730: My bad, Philippe49730, I forgot to use the "ping". The Frisian wurd for open fireplace(s) is "iepen hurd(en)". I'll adjust de text. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 des 2019, 17.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oekraïne[boarne bewurkje]

  By Oekraïne pas ik my hieltiten mar oan sa't it op Wikipedy skreaun wurdt, mar witte jo wêrom it net Ûkraïne is? Dan noch in fraach: it wurd "autosefaal" soe dat miskien skreaun wurde moatte as "autoséfaal"?--RomkeHoekstra (oerlis) 10 jan 2020, 13.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Goeie. Jawis, wit ik dat. 'Oekraïne' skriuwe we mei oe om't it sa yn 'e lannenlist fan 'e Fryske Akademy stiet. Der hat in pear jier lyn hjir yn 'e Wikipedy in hiele opskuor west oer de lannenammen, dat doe is besletten om 'e skriuwwize út 'e list fan lannenammen fan 'e F.A. oan te hâlden mei as útsûndering dat de Wikipedy de 'Fryskere' útgong op -je (Itaalje, Sloveenje, Etioopje) brûkt ynstee fan 'e útgong op -ië (Italië, Slovenië, Etiopië) dy't yn 'e lannelist fan 'e F.A. brûkt wurdt. No sil jo folgjende fraach wol wêze: wêrom skriuwt de F.A. 'Oekraïne' mei in oe? Dat sil te krijen hawwe mei it feit dat de measte Friezen wend binne oan 'e Nederlânske skriuwwize (ek mei in oe). Boppedat hat de F.A. by de lêste staveringsferoaring yn 2015 de regel ynfierd dat by it skriuwen fan in û-klank yn it Frysk nei de stavering fan it Nederlânske ekwifalint sjoen wurde moat. Dus: skriuwt it Nederlânsk in wurd mei in oe (koek, boeg, roes), dan wurde dy wurden no yn it Frysk ek mei in oe skreaun. (Foar 'koek' en 'boech' gou dat al, mar de stavering fan 'rûs' is feroare yn 'roes'. Oarsom jildt: as in wurd yn it Nederlânsk gjin û-klank hat mar yn it Frysk al, dan wurdt it stavere mei in û. Dêrom is de stavering fan bgl. 'droech' (Ned.: droog) feroare yn 'drûch'. Foar de stavering fan 'Oekraïne' giet dus op: yn it Nederlânsk in oe, dan ek yn it Frysk in oe. Dêrom haw ik okkerdeis jo stavering fan it minder bekende 'Rûteenje'/'Rûteensk' yn it artikel fan dy biskop dy't fermoarde wie troch de NKVD ek mar feroare yn 'Roeteenje'/'Roeteensk', want dat wurdt yn it Nederlânsk stavere as Roethenië/Roetheens.
  Wat jo twadde fraach oangiet, oer 'autosefaal', dêr soe ik gjin skerpteken op 'e e (é) sette. Yn prinsipe is it skerpteken op 'e e der yn 'e Fryske staveringsherfoarming fan 1980 út smiten. Foartiid skreau men bgl. 'sédyk', neitiid 'seedyk'. Inkeld yn gefallen dêr't normaalwei de klam hielendal ferkeard lein wurde soe, mei de é noch brûkt wurde. Dan giet it allinnich om wurden as 'grouwélich' en 'mandélich', dêr't de klam oars sûnder mis op it earste wurdlid komme soe te lizzen. Ik leau net dat 'autosefaal' ta dy groep heart; neffens my komt de klam dêr op it lêste wurdlid: "autosefaal". We brûke hjir yn 'e Wikipedy de e mei skerpteken noch wol foar bibelske nammen as 'Andréas' en 'Mattéus', mar neffens de jildende staveringsregels soene dy nammen eins skreaun wurde moatte as 'Andreäs' en 'Matteüs', sa't Drewes lêsten alris opmurken hat. Lykwols, om't de Nije Fryske Bibeloersetting noch altyd de foarmen mei é brûkt foar dy nammen (ek al is de rest fan 'e tekst omset nei de nije stavering), hawwe wy dat hjir mar oernommen. Mar tink derom: dêrby giet it om eigennammen, en dat leit justjes oars as de stavering fan 'gewoane' wurden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 jan 2020, 18.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Tige tank foar de útlis, ik sil besykje it te ûnthâlden. Dus yn prinsipe wurdt by de transliteraasje de letter "у" yn it Russysk en it Oekraynsk eins ek as "oe" ynstee fan "û" omset? Yn dat gefal haw ik nochal wat ferkeard dien bin ik bang want oant no ta sette ik de letter nei in û om....--RomkeHoekstra (oerlis) 12 jan 2020, 08.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Graach dien, hear. Uhm, transliteraasje is eins wer hiel wat oars. Dan giet it oer útlânske wurden of nammen dy't per definysje net ta de Fryske taal hearre en dus yn prinsipe ek net ûnder de Fryske stavering falle. Op 'e Wikipedy wurdt almeast de regel oanholden om 'e û-klank yn wurden en nammen út talen dy't it Syrillysk skrift brûke (lykas it Russysk en it Oekraynsk), te transliterearjen as "û" (dus bgl. "Vladimir Pûtin" of de stêd "Tûla"), behalven as sa'n klank foar in "r" stiet (bgl. "Ivan Toergenjev" of de stêd "Moermansk"). Dat hat dermei te krijen dat de û yn 'e Fryske útspraak dan automatysk in twaklank wurdt, lykas yn "koel". En sa'n twaklank moat neffens de Fryske Akademy altyd as "oe" skreaun wurde (dêrom bgl. "entoeraazje" en net "entûraazje"). It leit (neffens my, mar miskien tinke oaren der oars oer) yn 'e reden om dy spesifike regel troch te lûken nei de transliteraasje. Neffens my hawwe jo dat, miskien ynstinktyf, al goeddien, teminsten, ik kin my wat dat oangiet yn jo wurk net folle steurende dingen tebinnenbringe. Ik leau, dêr hoege jo net oer yn te sitten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jan 2020, 17.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moai, en oars ferbetterje jo it mar. Tige tank foar de útlis.--RomkeHoekstra (oerlis) 14 jan 2020, 06.20 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ofbyld:Heap of Birds Wheel.jpg[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, ik vroeg me af of je deze afbeelding bij commons kan plaatsen. Ik maakte een category aan. Thnks. :-) Lotje (oerlis) 6 feb 2020, 09.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Goeienavond, Lotje. Dat zou ik graag doen, maar het is helaas niet een foto die ik zelf heb gemaakt. Ik heb 'm overgenomen van en:File:Heap_of_Birds_Wheel.jpg, en volgens de tekst daar is het "a two-dimensional representation of a copyrighted sculpture, statue or any other three-dimensional work of art" en zit er daarom copyright op. Ik vind dat persoonlijk 'n idiote redenatie en een goed voorbeeld van hoe de moderne auteursrechtwetgeving totaal is doorgeschoten. Als je als beeldhouwer niet wilt dat mensen foto's van je werk maken, moet je 't in je eigen achtertuin zetten met een hoge schutting eromheen. Maar goed. Het is niet anders. Dus, ik kan je in dit geval helaas niet helpen. :-( Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 feb 2020, 22.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  P.S.: Ik zal trouwens de omschrijving hier op fy: even aanpassen... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 feb 2020, 22.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Inderdaad, Ieneach fan 'e Esk, de moderne auteursrechtwetgeving is totaal doorgeschoten. De enige manier om dit op te lossen, zou er kunnen in bestaan de beeldhouwer in kwestie te contacteren en 'em zijn mening (lees toeestemming) te vragen. :-) Lotje (oerlis) 7 feb 2020, 05.38 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Tsja, Lotje. Dat vind ik wel èrg veel moeite voor één foto, die we hier op fy: sowieso al gebruiken. Maar als jij die tijd en moeite erin wilt steken, krijg je van mij alle lof. :-) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 feb 2020, 23.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Harlequin Enterprises[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, misschien heb je hier iets aan. :-) Lotje (oerlis) 30 mrt 2020, 12.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Jazeker, Lotje. :-) Bedankt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 mrt 2020, 23.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Cor Ket[boarne bewurkje]

  Goedemiddag; je hebt in het verleden enige bemoeienis gehad met het artikel Cor Ket. Vandaag is het ook in de Nederwiki aangemaakt. Uit de rouwadvertenties van toen blijkt dat Kor Ket gangbaarder was dan Cor Ket.Leeuwarder Courant. Zijn vrouw Truus is ook een beetje beroemd; dochter van Adema. Zoon Jaap Ket maakte schildering in Leeuwardens Zwembad,Ceescamel (oerlis) 3 apr 2020, 12.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Ceescamel: Dank voor het opmerkzaam maken op de foute spelling van Kets naam. Ik heb ons artikel over hem aangevuld met info van nl:. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 apr 2020, 23.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  File:Lânkaart_terreinferlies_Frysk_Magna_Frisia.png[boarne bewurkje]

  Ha goeie! Wêr hesto disse kaart (File:Lânkaart_terreinferlies_Frysk_Magna_Frisia.png) op baseard? It stiet der net by, efkes nijsgjirrich. Servien (oerlis) 17 mai 2020, 12.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Servien: Goeie. Dy is basearre op in kaartsje dat oait ris yn 'e Ljouwerter Krante stien hat. Dat moat yn 1989 of dêromtrint west hawwe, mar yn dy tiid sette ik, as ik wat út 'e krante knipte, de datum der noch net op, dat wannear't dat krekt west hat, is spitigernôch net mear nei te gean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mai 2020, 20.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Aah okee, tanke wol foar de ynformaasje! Servien (oerlis) 21 mai 2020, 18.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fan fan[boarne bewurkje]

  Goeie, jo hawwe fansels gelyk, tank foar de korreksjes. De konstruksje "A is fan fan B", bin ik ferskate kearen tsjinkommen (kepp) en de measte kearen is dat goed gien, mar dy fjouwer kear dus net. Fan fan wie oars yn fierhinne de measte gefallen (>160x) wól mis. Mar ik bin der wiis mei dat jo (en Drewes) meisjogge. Wutsje 26 mai 2020, 19.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Wutsje: Goejûn. De konstruksje 'fan fan' fertsjinnet ek gjin 'schoonheidsprijs', fyn ik, mar it is net maklik om der in oare omskriuwing foar te betinken. Sa't ik earder al sei, ik kontrolearje net alles wat jo dogge, mar as it om artikels giet dy't iksels skreaun haw, sjoch ik stekproefsgewiis eefkes oer jo skouder mei. It is suver net te leauwen hokfoar domme flaters oft der soms yn stean bleaun binne, dat ik woe der fierder ek gjin drokte om meitsje dat jo hjir no ek inkele kearen in folslein begryplike flater makke hawwe. Mei-inoar komme we der wol út. Súkses mei jo fierdere wurk. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 mai 2020, 20.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Universal Code of Conduct[boarne bewurkje]

  Hi Ieneach fan 'e Esk

  I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

  Best regards --Holder (oerlis) 12 aug 2020, 14.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wikimediavrijwilligers werken nu al meer dan 18 jaar samen om de grootste verzameling vrije kennis sinds mensenheugenis te bouwen. In die tijd zijn we gegroeid van een kleine groep bewerkers tot een diverse gemeenschap van bewerkers, ontwikkelaars, Wikimedia-organisaties, lezers, donateurs en partners.

  Maar we beseffen dat we nog veel werk moeten verzetten om onze ambitieuze visie te verwezenlijken: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot een overzicht van alle kennis.

  Soms hebben onze projecten en de gemeenschap van bijdragers geleden aan een gebrek aan richtlijnen die ons allen verbinden en die ons helpen om samen een omgeving te creëren waarin vrije kennis veilig, en zonder angst, gedeeld kan worden. Om dichter bij die visie te komen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die belangrijke kennis op onze projecten wil delen, zich prettig en welkom voelt. We hebben richtlijnen nodig die ons kunnen helpen om een constructieve en inclusieve plek te bouwen die aanmoedigt om vrije kennis te delen.

  Verschillende gemeenschappen hebben het al eerder gehad over de nood aan universele gedragsregels. In mei 2020 heeft het bestuur van de Wikimedia Foundation een ‘Community Culture Statement’ gepubliceerd, dat de expliciete opdracht geeft om te werken aan nieuwe standaarden om om te gaan met intimidatie en om inclusiviteit in onze projecten te bevorderen. [3]

  Deze universele gedragsregels zullen een aantal bindende, minimale standaarden bevatten die gelden voor alle Wikimediaprojecten, voor ieder van ons, voor medewerkers en vrijwilligers over heel de wereld. Dit zal impact hebben op ons werk als groepen, individuen en projecten, en het is dus cruciaal dat we allen deelnemen en onze mening delen over de universele gedragsregels, over hun aard, over wat deze gedragsregels horen te dekken en wat niet; en ook hoe dit onze groepen kan helpen, stimuleren of hinderen.

  Nu is het moment om hierover te praten. Jullie gemeenschap is een deel van de Wikimediabeweging en jouw stem telt. Om te garanderen dat de stem van jullie gemeenschap gehoord wordt, nodigen we je uit om meer te lezen over de universele gedragsregels (universal code of conduct / UCoC) [4] en om vervolgens je mening en feedback te delen op de overlegpagina [5]. Voor meer flexibiliteit en om de taalbarrière te verkleinen: je bent van harte welkom om de Engelstalige hoofdpagina over de universele gedragsregels te vertalen naar je eigen taal [6]. Vervolgens kan jijzelf en je gemeenschap ervoor kiezen om meningen en feedback aan te bieden in je eigen taal. Bovendien: ook als de informatie over de universele gedragsregels nog niet vertaald is in je eigen taal, dan verwelkomen we antwoorden en reacties in verschillende talen bij discussiedraadjes die begonnen zijn in het Engels.

  Thanks for informing me, Holder. I have to say, though, my imagination fails my in trying to visualise a "universal code of conduct", and I can't find anything in this text or the referenced pages about what such a thing actually looks like. It seems like a lot of fluffy language to me, and another unnecessary project thought up by the growing burocrasy that is slowly eating Wikipedia from the inside. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 aug 2020, 22.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ofbyld:Lânkaart UNPO-lidmaatskip 1-7-13.PNG[boarne bewurkje]

  Now would be a great time to update Ofbyld:Lânkaart UNPO-lidmaatskip 1-7-13.PNG for two reasons: UNPO has some new members since July 2020 (see en:Unrepresented Nations and Peoples Organization) and because I'm going to export the file to Wikimedia Commons (as soon as this gets fixed: mw:Extension talk:FileImporter/Data/fy.wikipedia#Failed import. Finnusertop (oerlis) 13 aug 2020, 03.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thanks for the heads up, Finnusertop. I'll update the map shortly. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 aug 2020, 22.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wikipedia:WikiProject Frisia[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, ik vroeg ma af of dit misschien ook iets voor jou is. :-) Lotje (oerlis) 1 sep 2020, 08.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: Hoi Lotje. Leuk dat je aan me denkt. Ik was me al min of meer bewust van het bestaan van deze club omdat er op en: op de talk page van Fries-gerelateerde artikels vaak naar wordt verwezen. Ik was echter nog nooit op deze pagina geweest. Interessant. Ik heb wel 'ns iets op en: gedaan (bijv. de artikels over de en:Brothers Halbertsma, alle drie, en van en:Fedde Schurer zijn van mij), maar je kunt nu een keer niet alles en ik vind dat ik op hier op fy: nuttiger werk doe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 sep 2020, 22.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hallo Ienach fan 'e Esk, leuk je weer eens te lezen, je komt als geroepen :-) Zonet was ik hiermee bezig en ik hoopte dat de persoon in kwestie Sjuck Gerold Juckema fan Burmania is. Dan hebben namelijk een plaatje klaarstaan. Thanks. :-) Lotje (oerlis) 3 sep 2020, 06.32 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: Tsja, Lotje, dat is erg moeilijk te zeggen. Ik heb de man uiteraard zelf niet gekend, en zelfs al was dat wel zo, dan betwijfel ik of ik 'em van deze prent had kunnen herkennen. (Wel knap, trouwens, dat je wolken kunt maken door wat schuine lijntjes te tekenen.) Ik weet wel dat de naam Sjuck, die vreemd genoeg tegenwoordig (voor zover ik weet) niet meer voorkomt, historisch in bepaalde Friese adellijke geslachten, waaronder Burmania, bijna in elke generatie opdook. En verscheidene van deze Sjucks waren grietman. Ik ben bang dat je hiermee zonder jaartallen of een volledige naam (gewoonlijk hadden dit soort lieden drie of meer voornamen) niet verder komt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 sep 2020, 23.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  P.S.: Drewes heeft denk ik 'n betere kandidaat gevonden: Sjuck fan Burmania (1597-1650). Dan gaan we zo ver terug in de tijd dat zelfs de edellieden nog maar één voornaam hadden -- zoals goede Friezen betaamt. :))
  Ek wat ta myn fernuvering blykt de namme Sjuk dochs noch wol brûkt te wurden, sjoch bgl. hjir. Wutsje 4 sep 2020, 20.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Wutsje: Huh. Apart. No ja, wer wat leard. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 sep 2020, 00.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bocko fan Burmania[boarne bewurkje]

  Hallo Ieneach fan 'e Esk, zou dit 'em kunnen zijn denk je? De naam gravearre troch Theodorus Matham komt alleszins overeen. Thanks. Lotje (oerlis) 3 sep 2020, 10.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Lotje: en 1each. Ik bin mar sa frij west om it plaatsje by it artikel te setten. It is it portret dat yn de tekst beskreaun wurdt. Drewes (oerlis) 3 sep 2020, 17.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hartstikke bedankt Drewes. Ik ben maar zo vrij geweest om het plaatje bij het artikel te zetten. Dit is het portret dat in de tekst beschreven werd. (oef!) Lotje (oerlis) 3 sep 2020, 17.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Lotje: 't Helpt ook dat dit 'n veel minder vaak voorkomende naam is. Dat maakt identificatie een stuk makkelijker. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 sep 2020, 23.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynfoboks[boarne bewurkje]

  Goeie, soene jo in ynfoboks foar in paus oanmeitsje wolle? --RomkeHoekstra (oerlis) 25 sep 2020, 12.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Jawis wol. Ik haw foar jo de ynfoboks Berjocht:Ynfoboks kristlik lieder oanmakke. Jo hawwe it oer in paus, mar ik haw besocht om it wat rommer te hâlden, sadat dizze ynfoboks ek takin foar bgl. de patriarch fan Moskou of Konstantinopel, of de Koptyske paus fan Aleksandrië. Ik haw foar de lemma's en:Template:Infobox Christian leader as foarbyld brûkt. Ik hoopje dat er nei 't sin is. As der noch wat oars moat, of oft ik noch wat fergetten bin, skromje dan net om it te sizzen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 sep 2020, 23.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Tige tank. Ik sil der moarn efkes nei sjen mar ik tink dat it sa goed is. Wat binne dat trouwens foar nuvere berjochten hjirûnder? Ik hie ek al sok skriuwen--RomkeHoekstra (oerlis) 26 sep 2020, 21.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Dy berjochten binne om 'e meidoggers yn 't sin te bringen dat se in wike of sa lyn in e-mailberjocht krigen hawwe om diel te nimmen oan 'e jierlikse 'survey' (opinypeiling of sokssawat) fan Wikimedia. As je dêr noch net oan dielnommen hawwe, sette se sa'n berjocht op jo oerlisside. Dan sjochst direkt ek hoe anonym oft dat is. Dy hiele survey koene se om my wol litte, want se dogge by it bestjoer fan Wikimedia dochs har eigen sin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 sep 2020, 21.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  We sent you an e-mail[boarne bewurkje]

  Hello Ieneach fan 'e Esk/argyf2,

  Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

  You can see my explanation here.

  MediaWiki message delivery (oerlis) 25 sep 2020, 20.50 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kategory:Film fan de Walt Disney Animation Studios[boarne bewurkje]

  Hello. I have noticed that most pages in Kategory:Film fan de Walt Disney Animation Studios are rather short. Could they be longer? Also, there are more than 17 of them. There are 58. I would like to start a stub about Frozen II. However, it will be short. I noticed that Zootopia and Moana are the only movies whose articles are well developed. Most of the others are not. While some films are obscure (like The Rescuers and Robin Hood), others are well known (The Lion King, Beauty and the Beast, Snow White and the Seven Dwarfs, Frozen, The Little Mermaid, Lady and the Tramp, Dumbo, Bambi, and Pinocchio). And some well known movies don't yet have a page (like One Hundred and One Dalmatians, The Jungle Book, Mulan, and Aladdin for example). Also, Pixar has well known movies that are popular, such as Toy Story, Inside Out, Up, and Finding Nemo. There are also films from other Disney movie studios, including sequels to some of these movies and remakes of them. There are plenty of movies associated with Disney and Disney Channel. Disney Channel also has some shows. I didn't see very many articles about shows. Liv and Maddie was the only one I saw besides Jessie. Also, the cast of Jessie had better articles than Dove Cameron. It seems like Liv and Maddie is only known to certain people. It's not the most popular Disney Channel show. That would be Gravity Falls, which doesn't seem to have an article. There may be more kinds of shows and movies like these that aren't written that may be known. Which ones have you heard of? A lot of people have never heard of or seen these movies and shows, or they don't want to write about them. Most people don't seem to think Disney is that interesting anymore. I am interested in these kinds of things though. I have seen all 58 films from Walt Disney Animation Studios and various other movies from Disney. I've seen a lot of the shows as well. I've heard how small Wikipedias like this are, and they often don't have much interest in these types of things. But I always like seeing certain shows where they talk about family values. Liv and Maddie is one of those shows. People say it's cheesy though. I just like the fact that it's a show to watch about family and friendship. Maybe if it was better known, people would care. Or if there weren't so many other things to talk about that haven't been written yet. Everyone's wondering what the world will be like in the next few years, and I am too. But I'd rather talk about these movies and shows than the world's problems. Because with the world's problems, it's really depressing knowing what's happening. One of the songs in The Fox and the Hound talks about the inevitable pain of parting ways with our friends and loved ones. This is especially true now. "Goodbye May Seem Forever" is what the song is called. It's a sad song, but it means so much right now. The Dutch version is translated as "Farewell, I will miss you", and in it, she says that she'll never forget Frey (the fox, named Tod in the original English version) no matter how long it will be. I always think of this when I remember what it's like now. But back to the point, I have watched each movie from Walt Disney Animation Studios and I enjoy many of them. As I realize that this Wikipedia is very small, they may not matter much right now. But if you ever feel like editing articles or watching movies, I recommend these kinds of movies to watch and write about. Same for the shows. Thank you. 2600:1700:53F0:AD70:F9DD:170A:F1D7:E03D 8 okt 2020, 01.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hello. There is a lot of truth to what you say. But like you said, we are a very small Wikipedia, and we can't do everything, there just isn't time! I like Disney films, too, and I've written the articles on Zootopia en Moana, but there is just so much else to write about. So, I do plan on doing the other films, but it's going to be quite a while before I can get to them all. You're free to make stubs about them, but please don't try machine-translating stuff from English, because that never yields good results. Regards, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 okt 2020, 22.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Now that Frozen is better, when will Frozen II be improved? But also, which ones that haven't been improved or written yet have you heard of? There are still several more articles missing. I plan to start the stubs, but without the use of Google as it never works well. But also, while it's true that you may not know Liv and Maddie, does it sound interesting? What's funny is that they always say "Sisters by chance, friends by choice", which sounds like Frozen. Yet Liv and Maddie came first. But if you haven't heard of Liv and Maddie, what about Gravity Falls and other Disney Channel shows people like? And since Debby Ryan and other Jessie actors and actresses have pages, do you know them or Jessie? One thing though, is that pages like Liv and Maddie don't have infoboxes like Frozen does. Is there a way to do the infobox television template like there is with movies? But meanwhile, I thought that maybe by adding infoboxes to the current stubs, they'll be better. So Frozen II can have an infobox like Zootopia, Moana, and the first film Frozen. Also infoboxes on other stubs like The Lion King and Dumbo. I will be doing that next. Wish me good luck on it. Thank you. 2600:1700:53F0:AD70:2D8F:C744:BFD5:7124 13 mrt 2021, 02.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  I like Disney animation films as much as the next guy, but I'm not going to work on Disney articles fulltime. There are so many other interesting subjects to write about. What's holding up Frozen II is that I haven't seen that one yet. Liv and Maddie I don't think I've ever seen and Jessie only while zapping past. Children's television is not one of the things that have my attention, I'm afraid. We do have a TV series infobox, see for instance Xena: Warrior Princess, Magnum, P.I. or Star Trek: The Original Series. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 mrt 2021, 22.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  One other thing: In the infobox of Frozen you changed opbringst ("box office") from "$1.291 miljoen" to "$1.291 miljard" (miljoen being Frisian for "million" and miljard being Frisian for "billion"). An understandable mistake: while English writes a point before a decimal, most other European languages write a comma and vice versa. So Frisian "$1.291 miljoen" means in English "1,291 million", and Frisian "$1,291 miljoen" means in English "$1.291 million". This must seem very strange to you, as it did to me when I learned that English wrote a point before a decimal, and it is obviously a pitfall for anyone not familiar with both languages. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 mrt 2021, 23.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Film Valzer[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you?

  Me and my family are very well. A lot afraid caus the virus, but everyone well. In my small village, Caselle Landi, we had 22 deaths, sigh....

  Please, I opened this short film-page, taken a little bit from English page. I ask you 4 minutes, please, just to translate the first line and the plot. I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese.

  Thanks a lot for your very important help, see you soon

  Rei Momo (oerlis) 13 okt 2020, 14.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Rei Momo: Done. Hi, Rei Momo, I'm glad to hear you en your family are doing all right. Overhere in Friesland the first wave of the virus passed us by for the most part, but it looks like the second wave is going to hit us a lot harder. We're all worried for the future. My mother is 87, so it's scary, you know? But we'll just have to deal the situation as it turns out. Stay save, friend, and don't take unnecessary risks. Together we'll get through this. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 okt 2020, 23.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Grazie mille!!! Wowowow, great translation. And about "mr virus", let's stay joined, we will win against "him"!!! See you soon Rei Momo (oerlis) 13 okt 2020, 23.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Maurizio Micheli[boarne bewurkje]

  Dearest friend, dont kill me!!! Ah ah ah.... I opened also this page about this great actor. I tried to ask the help of Mr Google Traslator, is it all correct? There's only a thing I would like to ask you: I lived a new category in red colour, because I don't know how do you write in Frysk. Can you write correct (as Kategory:Lombardysk persoan)? Thank you again, and see you very soon! Rei Momo (oerlis) 14 okt 2020, 00.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Rei Momo: Done again. Don't worry, Rei Momo, I will refrain from killing you, this time. I can't make promises for the future, though. ;-) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 okt 2020, 21.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ok, ok, my dear. I promise that, for the nex 3 months, I'll not take your time, ok? Thank you again.... and if you need something, I'm here! Rei Momo (oerlis) 14 okt 2020, 23.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Rei Momo: Good to know, Rei Momo. Keep the good work up! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 okt 2020, 23.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  I just sended also an e-mail 2 minutes ago! Rei Momo (oerlis) 14 okt 2020, 23.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Gemeente Westerkertier[boarne bewurkje]

  Sûnt 1 jannewaris 2019 is de gemeente Westerkertier troch gearfoeging fan de gemeentes Mearum, De Like, Súdhorn en (in diel fan) Winsum ûnstien. Ik wie no dêr efkes dwaande en seach dat alles noch yndield is neffens de âlde gemeentes. Bin yntusken al hjir en dêr oan it omneamen west, mar tocht ynienen dat jo it miskien wol hiel oars ha wolle. Yn Fryslân lieten wy de kategoryën fan de âlde gemeentes yntakt en foegen nije katoryën ta. It liket my sels op den doer by te hâlden as wy dat no ek bûten de Fryske grinzen dogge, mar ik wol it dochs efkes oan jo foarlizze.--RomkeHoekstra (oerlis) 9 nov 2020, 07.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Goejûn. Tige tank dat jo my dêr even yn kenne. Ik haw it ris eefkes in pear minuten yn my omgean litten. It liket my eins dat soks bûten de grinzen fan Fryslân net nedich is. Sjoch, ik fyn, as Fryske Wikipedy besteegje wy dochs wat mear oandacht oan Fryslân as oan oare provinsjes, dat ik fyn it net gek om dy âlde gemeentekategoryen (mei bekende sij it no bestjoerlik yn ûnbrûk rekke nammen) foar Fryslân eefkes by te hâlden, ek al om't dy kategory-yndieling dochs al op oarder is. Dus it iennichste wat der dan dien wurde moat, is by nije artikels der even om tinke. Bûten Fryslân skoarret der noch wolris wat oan 'e kategory-yndieling yn gemeenten. Ik haw dêr in tal jierren lyn ris wat mei oan 'e gong west, mar, sa't jo no wol sjogge, haw ik dat letter net byholden. Om alles by te hâlden, dêr is eins ek gjin tiid foar. Dat, doch mei kategoryen fan ophefte gemeenten bûten Fryslân mar wat jo goedtinkt. It is yn elts gefal goed dat der wer ris in fertroud each oer giet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 nov 2020, 22.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik ha de boel no reorganisearre. Alle plaknammen steane ûnder de hjoeddeiske gemeente. Buorskippen ha ik njonken de "Kategory:plak yn it Westerkertier" ek tafoege oan de katory fan it doarp dêr't it buorskip ûnder falt. Ik kaam ek de "Kategory:Persoan berne yn Frysktalich Grinslân" en de "Kategory:Persoan stoarn yn Frysktalich Grinslân" tsjin. Ik ha dêr fjierder neat oan feroare, mar it fernuvere my al wat. Om earlik te wêzen tink ik dat dy kategoryën better ferwidere kinne, fral ek om't Mearum net frysktalich is. Oerbleaun binne no in pear lege kategoryën. Kinne jo my fertelle hoe't dy ferwidere wurde moatte?--RomkeHoekstra (oerlis) 10 nov 2020, 13.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Moai sa. Bêst genôch. De kategorysiden en oare siden dy't wiske wurde moatte, kinne jo dêrfoar nominearje op Wikipedy:Siden_wiskje ûnderoan, ûnder it kopke 'Siden dy't neamd binne om wiske te wurden'. Eefkes noch oer de "Kategory:Persoan berne yn Frysktalich Grinslân" en de "Kategory:Persoan stoarn yn Frysktalich Grinslân": dy haw ik oanmakke doe't ik okkerjiers foar alle Fryske doarpen en stêden sokke kategoryen oanmakke, dy't ik allegear opburgen haw yn "Kategoryen:Persoan berne/stoarn yn Fryslân". Ik wit net hoe't de sitewaasje dêr no is, want ik wenje persiis oan 'e oare kant fan Fryslân, dat ik bin dêr net bekend, mar histoarysk wiene Mearum, De Wylp en De Grinzer Pein yn elts gefal trije Frysktalige doarpen yn Grinslân. Sa stiet dat yn alle útjeften fan û.o. de Afûk fermelden. Om't wy de Frysktalige Wikipedy binne, haw ik dy trije doarpen doe mei-iens mar meinommen yn 'e "berne/stoarn"-kategoryen , mar ik koe se fansels net yndiele by "berne/stoarn yn Fryslân". Dat haw ik doe op dizze manier oplost. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 nov 2020, 22.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Wolle jo sjen oft it sa goed is? Yn de Grinzer Pein en De Wylp wurdt noch in soad Frysk praat, mar oer Mearum haw ik sterke twifels. Ik kom dêr wol út en troch, mar hear eins hast gjin Frysk mear op de strjitte, ek al wenje dêr noch wol in soad Friezen dy't it thús wol prate sille. Neffens ús mem (dy't tichteby de grins grutbrocht is) waard sa'n 50 jier lyn yn grutte dielen fan it Westerkertier noch in hiel soad "heit en mem" sein (oant Tolbert en De Like ta), mar dat wie doe. Plakken lykas Mearum en De Like/Tolbert hawwe sûnt ek in soad ymport krige.--RomkeHoekstra (oerlis) 12 nov 2020, 11.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @RomkeHoekstra: Ik haw der even nei sjoen, en it liket my sa wol bêst, al sil ik de kategoryen mei de oantsjutting "Frysktalich Grinslân" der wol eefkes úthelje, om't dy frijwat oanstjit lykje te jaan (sjoch hjirûnder Drewes syn cri de cœur). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 nov 2020, 23.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik haw famylje wenjen yn dy omkriten en dy sizze dat der om en by Mearum noch in soad Frysk sprutsen wurdt. Miskien yn it doarp sels minder. Soks is yn Fryslân sels ek geande want ik hear dêr ek wol in soad Nederlânsk Kneppelfreed (oerlis) 12 nov 2020, 20.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Kneppelfreed: Tankewol foar dy bydrage oan 'e diskusje. Ik begûn my al ôf te freegjen oft de Afûk en sa mis wiene mei harren bewearing dat Mearum oarspronklik in Frysktalich doarp wie. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 nov 2020, 23.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Kategory:"Persoan berne yn Frysktalich Grinslân" en de "Kategory:Persoan stoarn yn Frysktalich Grinslân"? Frysktalich Grinslân bestiet net (mear) al soene de 'Fryske bewegers' dat wol wolle. Yn Amsterdam tilt it op fan de Frysktaligen, mar om dy stêd Frysktalich te neamen liket my safolle as fleanen. Fuort mei dy kategoryen! Drewes (oerlis) 12 nov 2020, 20.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Sa't ik hjir boppe oan RomkeHoekstra útlein haw, haw ik de trije fan oarsprong Frysktalige doarpen yn Grinslân even meinommen doe't wy in pear jier lyn al dy kategoryen oanmakken fan "berne/stoarn yn". Om't dêr ek Frysk sprutsen wurdt/waard, liek my dat wol aardich, en der siet amper wurk yn. De oare "berne/stoarn yn"-kategoryen hiene wy ûnderbrocht yn in oerkoepeljende "berne/stoarn yn Fryslân"-kategory. Om't dy trije doarpen dúdlik net yn Fryslân lizze, wie dat yn har gefallen net fan tapassing. Doe haw ik se mar bondele yn in "berne/stoarn yn Frysktalich Grinslân"-kategory, om't dat no ien kear de reden wie dat ik dy pear doarpen oer de grins even meinaam. De oantsjutting "Frysktalich Grinslân" hat foar my lykwols hielendal gjin wearde -- ik koe gewoan sa gau fierders gjin oare omskriuwing betinke. As ik witten hie dat jo dêr sa'n argewaasje fan hiene, hie it wol folle earder oara kinnen. Ik sil it wol even oanpasse. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 nov 2020, 23.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik woe der noch even ien opmerking oan taheakje. Dizze Wikipedy is fansels ek foar de Frysktaligen yn Grinslân en fansels ek oare Friezen om utens en net allinnich foar Fryslân. Om't it Frysktalich gebiet yn Grinslân in hiel oansletten gebiet foarmet mei dy yn Fryslân soe dat deselde behanneling hawwe moatte as Fryslân yn dizze Wikipedy, sa't de Nederlânsktalige wiki ek ornearre is foar Flamingen en de Dútske wiki foar Eastenryk en Dútsktalich Switserlân ensfth.Kneppelfreed (oerlis) 13 nov 2020, 19.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Kneppelfreed: Mei iens! It binne trije doarpen; dy hawwe fansels net in hiele aparte ynfrastruktuer lykas Flaanderen, mar ik bin it alhiel mei jo iens dat it Frysktalige gebiet yn Grinslân deselde behanneling krije moat as Fryslân sels. Dêrfandinne dat ik dy trije doarpen ek meinommen hie yn 'e "berne/stoarn"-kategoryen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 nov 2020, 22.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Ieneach fan 'e Esk: Goeie. Safolle argewaasje hie der no ek wer net fan. It sin is no folle better as justerjûn, mei't myn koroanatest ,sa't hjoed blike die, negatyf wie! Ik haw kontakt hân mei freonen dy't Covid-19 hawwe heite. Ik seach it al foar my: Drewes trije wiken yn karantêne of op de IC fan Nij Smellinghe. Gelokkich is my dat besparre bleaun.
  @Drewes: Goed dat jo negatyf test binne en mar foarsichtich oan.Kneppelfreed (oerlis) 13 nov 2020, 19.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: Dat is goed nijs! Lokwinske mei de negative test. Litte we hoopje dat dy aaklike sykte gau de wrâld útholpen wurde kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 nov 2020, 22.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Herman van der Heide[boarne bewurkje]

  Tige tank foar dyn hulp! De foto's op'e Nederlânke pagina krij ik net oerset. Hesto miskien tiid dêr nei te sjen? Mlh 8861 (oerlis) 8 des 2020, 10.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Mlh 8861: Graach dien! Wat jo fraach oer de foto's oangiet, dat leit deroan dat jo it Nederlânske "Bestand:" even oersette moatte nei "Ofbyld:" of "File:", dus wêr't op 'e Nederlânsktalige side stiet "Bestand:", moat dat hjir "Ofbyld:" of "File:" wurde. "Bestand:" wurket hjir net. Ik haw de foto's fan 'e Nederlânske side trouwens al by it Frysktalige artikel set. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 des 2020, 22.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Masinefertaling (goarre)[boarne bewurkje]

  Goeie Ieneach. Ik tink dat wy it iens binne as ik sis dat ik skjin myn nocht ha fan de minne bydragen yn it kompjûterfrysk. Wat sille wy dwaan? Drewes (oerlis) 14 des 2020, 19.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Om my kin dy prakke fuortsmiten wurde en dy persoanen blokkearre wurde--Kneppelfreed (oerlis) 15 des 2020, 02.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @Drewes: Tsja, Drewes, wat kinne we dwaan dat we dochs al net dogge? @Kneppelfreed: Ik soe graach fan de soai ferlost wêze wolle, mar (spitigernôch, soms) kinne we net samar lju blokkearje. It is ommers gjin fandalisme. We moatte derfan útgean dat sokke lju it goed bedoele. Yn it ferline haw ik almeast begryp fan sokken krigen as ik útlei dat masinefertalings útsoarte rommel opsmite en dat wy de mankrêft net hawwe om al dy artikels hielendal op 'e nij te skriuwen, want dêr komt it yn 'e regel op del. As se dêrnei dochs noch trochgeane mei it oanmeitsjen fan sokke siden, soene je oergean kinne ta blokkearring, mar dat haw ik noch net meimakke. Wat we àl dwaan kinne soene, is ôfprate dat we fan no ôf oan sokke bydragen standert fuortendaliks wiskje sûnder noch ûnderling te oerlizzen, lykas we hjirre dogge. Dat skeelt daliks yn 'e tiid en muoite. We soene ek in standertberjochtsje opstelle kinne dat we op 'e oerlissiden fan sokke meidoggers pleatse. Ik haw sels no al in pear kear dit brûkt:

  Dear anonymous contributer of namme ynfolje. I'm not sure which language I should use to communicate with you, so I'll try English. You uploaded a page to the Frisian Wikipedia today that is obviously a machine translation of an article from another Wikipedia, about titel artikel ynfolje. However, the text of the translation was grammatically and lexically so poor that it would have taken a rewrite of the entire article to fix it. As we are a very small Wikipedia with a very limited number of users, we just don't have the time to do that. Therefore, we had to delete it. I hope you can understand our reasons for doing so. Please do not upload any other machine translated articles in the same sort of broken Frisian. If you do so despite this request, we will have to delete those, as well. Best regards, ûndertekening

  Neffens my kin it der sa wol mei ta. Wat tinkt jim? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 des 2020, 22.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bêst genôch :-) --Kneppelfreed (oerlis) 16 des 2020, 06.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dat liket derop Ieneach, dy tekst. Fansels bedoele de measten it goed, mar it paad nei de hel...., ensf. Der sitte lykwols ek lju tusken dy't witte kinne wat foar broddelgoed se leverje as se it effekt, allinne wat opmaak oangiet al, efkes serieus besjoen hiene. Dat hinget wol tsjin fandalisme oan fyn ik. Drewes (oerlis) 16 des 2020, 16.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  @Drewes: No, Drewes, dêr hawwe jo dan ek wol wer gelyk oan. Lykas mei dy fan fan 't wike dy't, ik nim oan by fersin, hjirre yn 'e Wikipedy in titel yn Arabysk skrift foar syn artikel ynfierde. Ik fermoedzje dat dat kaam om't er syn masinefertaling op meardere Wikpedyen ynfierde en der op in stuit sels yn fersloech. Ja, dat je dat dan net eefkes better neisjogge, rekket yndie oan it fandalisme. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 des 2020, 21.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Nammen Eastenrykske dielsteaten[boarne bewurkje]

  Ik ha juster in stikje skreaun oer Karintië. Dêr is Karinsje fan makke. Dat makket my net sa'n soad út en al komme sokke nammen my somtiden wat keunstmjittich oer, ik begryp dat ek foar uniformiteit wat te sizzen is. Mar ik sjoch der ûnder no ek sa'n moai trochferwiisbalkje (ik wit net hoe't sa'n balkje hjit), mei allegear ferfryske nammen fan de Eastenrykske dielsteaten. Yn it artikel Eastenryk, dêr't it eins dan goed moat stean, steane wer de nammen sa't ik se earder skriuwe soe. Dus bygelyks Salzburg ynstee fan Salzburch (of Sâltboarch?). Ek hjir wurdt wer fan alles troch inoar brûkt. It minste is dat keppelings sa net wurkje. Om wat grip te krijen op de nammekwestsje soe dan teminsten yn it artikel oer it lân yn it stikje oer de bestjoerlike yndieling de goede nammen brûkt wurde moatte.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 des 2020, 09.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  @RomkeHoekstra: Hielendal mei iens, Romke, dêr hawwe jo folslein gelyk oan. Ik sil der ris even nei sjen. Even foar de dúdlikheid: it wie my der inkeld om te dwaan om konsekwint te bliuwen. En om't hjir op 'e Wikipedy foar alles fierder de útgong -je brûkt wurdt ynstee fan -ië, liek it my de baas dat ek mar by Karinsje/Karintië te dwaan. Ik snap dat dat wat keunstmjittich foarkomme kin. Mar Karintië hat presiis deselde útgong as Kroätië en Fenetië, dat we as Kroaasje en Feneesje skriuwe, dus it wie dúdlik wat dat wurde kinne soe. Tank foar jo begryp. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 des 2020, 22.42 (CET)