List fan ryksmonuminten yn De Fryske Marren

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

De gemeente De Fryske Marren telt 274 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister, hjirûnder in oersjoch.

Aldegea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It plak Aldegea telt 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Herfoarme tsjerke en tsjerkhôf herfoarme tsjerke 1850 (jiertalankers)
1850-1875 (geveltoer)
Aldewei 6 Oudega-hervormde kerk - rm 21487-8.JPG
Hervormde tsjerke - klok klok 1692 Aldewei 6 Oudega-hervormde kerk - rm 21487-13.JPG

Aldehaske[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Aldehaske hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
De Greveling pleats Jousterdyk 140 Boerderij jousterweg-140 oudehaske.jpg
Tsjerke fan Aldehaske, oargel oargel 1869
1906 (pleatsing)
Badwei 140 Interieur, aanzicht orgel, orgelnummer 1191 - Oudehaske - 20369394 - RCE.jpg

Aldemardum[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Aldemardum hat 6 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Herfoarme tsjerke, ynventaris ynventaris 12e iuw, sark,
1458 (klok)
± 1650 (preekstoel)
1790 (tsjerke)
(fundearring âlder)
1900 (oargel)
Tsjerkestrjitte 1 Oudemirdum de Fontein - rm 15928.JPG
Kippenburch haadgebou bûtenpleats ± 1850 Kippenburch 5 Kippenburg1.jpg
Riniastate bûtenpleats 1843
1990-1999 (rest.)
Star Numanwei 7-9 Riniastate.jpg
tún, park en plantsoen tún, park en plantsoen 1843
1990-1999 (werynrjochting)
Star Numanwei 7-9 Overzicht voorgevel landhuis met tuin - Oudemirdum - 20345771 - RCE.jpg
Riniastate 3 eardere tsjinstwenning en stâl 1843 (wenning)
± 1900 (stâl)
1990-1999 (ferbouwing stâl)
Star Numanwei 7-9
Riniastate 4 grientetúnmuorre ± 1843 Star Numanwei 7-9

Aldeouwer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Alde Ouwer' hatt 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
klokkestoel mei helmdak klokkestoel 1700, oarspr. 1650-1700 by Jetze Veldstrawei 109a Klokkenstoel Oldeouwer 04w.JPG

Balk[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It plak Balk hat 33 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch List fan ryksmonuminten yn Balk foar n oersjoch.

De Broek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Broek hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel op ôffrede tsjerkhôf klokkestoel 1973 by It Noard Klokkenstoel Broek 05w.JPG
Lanlik pân ûnder skylddak mei hoekskoarstien boppe de yngong finsters mei skoramen wenhûs ± 1860 Plústerdyk 11
Kop-romp-pleats mei ûnderkeldere foarhûs mei seisrútsfinsters en topgevel. pleats ± 1870 Plústerdyk 9

Dunegea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Dunegea hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel klokkestoel 1901
1986 (rest.)
Wielwei 27 Klokkenstoel Doniaga 05w.JPG

Eagmaryp[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel op tsjerkhôf klokkestoel 1844 (oarspr.) Fjildwei 19 Klokkenstoel Akmarijp 02w.JPG
Kop-romp-pleats mei ûnderkeldere foarhûs mei tolwerútsfinsters ûnder sealdak tusken topgevels pleats ± 1850 Fjildwei 17 Overzicht van kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis en uilenbord aan het dak - Akmarijp - 20005464 - RCE.jpg
Grutte stjelppleats mei fjouwer seisrútsfinsters yn de foargevel, molkenkelder mei twa lytse finsters en topskoarstien mei boerd pleats ± 1870 Fjildwei 28 Overzicht van stelpboerderij - Akmarijp - 20005466 - RCE.jpg

Ealahuzen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ealahuzen telt 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Tsjerke fan Ealahuzen tsjerke 1832 Tsjerkewei 3 Elahuizen - herv kerk - rm21485-1.JPG
Pleats mei dwersboud foarhûs mei seisrútsfinsters ûnder skylddak mei dakkapel pleats 1810 Mardyk 21 Overzicht van kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis en uilenbord aan het dak - Akmarijp - 20005464 - RCE.jpg
oargel fan de Herfoarme tsjerke fan Ealahuzen oargel 1865 Tsjerkewei 3 Exterieur - Elahuizen - 20166291 - RCE.jpg

Eastersee[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Eastersee telt 7 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Lanlik wenhûs mei omliste yngong ûnder skylddak mei hoek skoarstiennen en mânske dakkapel wenhûs Buorren 10 Buren10 Oosterzee.jpg
Lanlik wenhûs mei omliste yngong, seisrútsfinsters en mânske dakkapel wenhûs ± 1850 Buorren 14 Buren14 Oosterzee.jpg
De Beverkooy bestjoersgebou 1782 Buorren 19 Buren19 Oosterzee.jpg
Kop-romppleats mei ûnderkeldere foarhûs mei seisrútsfinsters pleats 1800-1850 Buorren 23 Buren23 Oosterzee.jpg
Herfoarme tsjerke fan Eastersee tsjerke 1860 Buorren 29 Kerk van Oosterzee.jpg
De Beverkooy, efterdiel bestjoersgebou Molewei 2 Molenweg2 Oosterzee.jpg
Kop-romppleats mei ûnderkeldere foarhûs mei seisrútsfinsters tusken topgevels mei topskoarstiennen mei buorden der op pleats 1854 Westein 6 (?) Aanzicht - Oosterzee - 20175352 - RCE.jpg

Follegea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Follegea hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Tsjerkhôf mei oertûfte klokkestoel by Strjitwei 47 Klokkenstoel Follega 05w.JPG
Kop-romppleats ûnder sealdak tusken topgevels mei skoarstiennen wêrop buorden en mei seisrútsfinsters yn de kop en it wengedielte pleats 1858 Strjitwei 29 Overzicht voorgevel, boerderij met schuur - Follega - 20345863 - RCE.jpg
De Trije Kûgels doarpsherberch 18e iuw Strjitwei 45 Aanzicht - Follega - 20073608 - RCE.jpg

Goaiïngaryp[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Goaiïngaryp telt 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Tsjerke fan Goaiïngaryp tsjerke Datearring yn stichtingsstien
1770 (klokkestoel yn hjoeddeiske foarm)[1]
It Hôf 5 Klokkenstoel Goingarijp 03w.JPG

Harich[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Harich telt 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Idscke Popkesate pleats 1811 Lorbuorren 3 Idscke Popke Sathe Harich.jpg
Herfoarme tsjerke en toer tsjerke mog. 12e iiuw (toer)
mog. 1603 (spits)
1663 (werb. tsjerke)
Stinsenwei 16 Kerk van Harich1.jpg
De Wite Skuorre pleats 1805 neffens jiertalankers Stinsenwei 13 De Witte Schuur Harich.jpg

Haskerhoarne[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Haskerhoarne hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Tsjerke fan Haskerhoarne ynventaris 16e iuw (grêfsark)
17e iuw (preekstoel, doopstek, grêfsark)
± 1740 (oargelkast)
± 1760 (oargel, pleatst yn 1873)
18e iuw (3 grêfsarken)
Haulsterwei 1 Kerkje in Haskerhorne op een terp zoals zo veel kerkjes in Friesland.jpg

Ychten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It plak Ychten hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Laurenstsjerke herfoarme tsjerke oarspr. midden 13e iuw
1650-1700 (ommitseling)
iere 19e iuw (finsterdetaillearring)
± 1830 (preekstoel, tsjerkebanken, oargelgalerij)
1871 (oargel)
1879 (toer, ferb.)
1977 (rest.)
Haadwei 30 Echten laurentiuskerk-1.JPG
Gemaal Ychten gemaal 1913 Haadwei 27 Gemaal Echten 10.JPG

Jistergea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Jistergea hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminterigister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel mei helmdak klokkestoel 1956 (rest.) Strjitwei by 3 Klokkenstoel Eesterga 02.JPG

De Jouwer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Jouwer hat 24 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch de List fan ryksmonuminten op De Jouwer foar in oersjoch.

Langwar[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Langwar telt 15 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch de List fan ryksmonuminten yn Langwar foar in oersjoch.

Legemar[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Legemar hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.
Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel klokkestoel 1972 (werb.)[2] Legemarsterwei 6 Klokkenstoel Legemeer 05w.JPG

De Lemmer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Lemmer telt 29 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch de List fan ryksmonuminten yn De Lemmer foar in oersjoch.

Murns[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Murns hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel mei skylddak Fanwege ûnderdielen tsjerke werbou nei de WO2, al yn 1723 stie op dit plak in klokkestoel Murnserdyk 24 Klokkenstoel Mirns 05c.JPG
Wynmotor Murns yndustry en poldermole ± 1920 by de Wieldyk oan de râne
fan natoergebiet De Mokkebank
Windmotor Mirns 12c.JPG

Nijemardum[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Nijemardum hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Pleats mei trije seisrútsfinsters breed foarhûs ûnder sealdak tsjin topgevel pleats Lyklamawei 4 Aanzicht - Nijemirdum - 20166318 - RCE.jpg
Tjerketoer fan Aldemardum De tsjerke, dy’t út de Midsieuwen kaam, is yn de 18e iuw ôfbrutsen. 1400, mooglik 1350-1400
15e iuw;(ferh.)
1974 (rest.)
Lyklamawei 18 Nijemirdum Toren.JPG
't Swaantsje yndustry- en poldermole 1878. mooglik 1878,
1986 (rest.)
2007 (rest.)[3]
Stinsenwei 13 Zwaantje molen Nijemirdum 07.JPG

Ouwsternijegea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ousternijegea hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
klokkestoel klokkestoel 1902
1975 (rest.) yn 1732 stie op dit stee de earste klokkestoel.
Jetze Veldstrawei 81a Klokkenstoel Ouwster Nijega 02w.JPG

Riis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Riis hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Fredestimpeltsje
Yn de Riisterbosk
fredesteken 1814
It timpeltsje waard boud yn neitins oan de befrijing fan de Frânsen
1945 (werboud)
1976-'77 (werboud)
Murnserleane Vredestempeltje Rijs.jpg

Rottum[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rottum hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
betonnen klokkestoel klokkestoel 20e iuw: hjir stie al yn 1732 in klokkestoel. foar Binnendyk 26 oer Klokkenstoel Rottum 07cw.JPG

Rotstergaast[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rotstergaast hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
klokkestoel op tsjerkhôf klokkestoel 1976 (rest.)
al yn 1722 stie op dit stee in klokkestoel
Skoatterwei 11a Klokkenstoel Rotstergaast 07c.JPG

Rûgehuzen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rûgehuzen hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Tsjerke fan Rûgehuzen, klokkestoel klokkestoel 1746 (klok)
1956 (werbou klokkestoel)
Tsjerkhofleane 2 Klokkenstoel Ruigahuizen 09c.JPG

Skarsterbrêge[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Skarsterbrêge hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Kop-romppleats mei ûnderkeldere foarhûs oan de rjochterside mei fersierde bopperamen boppe de kelderramen en mei skoarstien pleats 1868 Hollandiastrjitte 3
Fjildsicht pleats 1873 Hollandiastrjitte 72 Klokkenstoel Ruigahuizen 09c.JPG
Skarremûne yndustry- en poldermûne 1888 (werbou op tsjintwurdige stee)
1995 (rest.)[4]
by Hollandiastrjitte 7 Skarren molen 03.JPG

Sint Nyk[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sint Nyk hat 13 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch de List fan ryksmonuminten yn Sint Nyk foar in oersjoch.

Sint Jansgea[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sint Jansgea hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
kop-romppleats pleats Streek 2 Voorgevel - Sintjohannesga - 20120661 - RCE.jpg
De Hersteller yndustry- en poldermûne 1857
1979-'81 (rest.)[5]
Hege Syk 132 Sintjohannesga - Molen De Hersteller met zeilen.jpg

Sleat[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sleat hat 50 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. Sjoch List fan ryksmonuminten yn Sleat foar in oersjoch.

Sniksweach[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sniksweach hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
klokkestoel fan Sniksweach klokkestoel 1970 (restauraasje) Ljouwerterdyk 2 Klokkenstoel Snikzwaag 06w.JPG
Kop-hals-romppleats mei ûnderkeldere foarhûs mei seisrútsfinsters ûnder sealdak tusken topgevels mei skoarstiens mei buorden derop pleats Ljouwerterdyk 12 Boerderij met bomen ervoor - Snikzwaag - 20202194 - RCE.jpg

Sondel[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sondel hat 5 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Kop-hals-romppleats mei ûnderkeldere wengedielte en topgevel fan giele stien mei flechtingen fan reade stien pleats 18e iuw Beuckenswijkstrjitte 8 Overzicht - Sondel - 20202854 - RCE.jpg
Beuckenswyk, twa tinkstiennen wapenboerd 1780 en 1785
± 1890 (pleats)
Beuckenswijkstrjitte 11 Wapenborden - Sondel - 20202857 - RCE.jpg
Tsjerke fan Sondel, herfoarme tsjerke, preekstoel en famyljebank tsjerkeûnderdielen 17e iuw (preekstoel, famyljebank)
1870 (tsjerke)
Beuckenswijkstrjitte 2 Sondel, kerk 2006-07-31 14.39.JPG
Kop-hals-romppleats mei ûnderkeldere foarhûs mei topgevel mei seisrútsfinsters en byldhoude oansetkrollen pleats 18e iuw J. Boomsmastrjitte 5 Aanzicht - Sondel - 20202851 - RCE.jpg
Grutte stjelppleats mei ûnderkeldere hoekgedielte en yngong mei sydljochten pleats ± 1860 J. Boomsmastrjitte 16

Teakesyl[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Teakesyl hat 1 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister. [6]

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Joadsk begraafplak klokkestoel 1892 bouwjier
1802 (oankeap grûn)
1876 (útwreiding)
1994 (rest.)
Plattedyk 32 Tacozijl Joodse begraafplaats-1.JPG

Terherne[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Terherne hat 4 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Stjelppleats mei koarte skuorre en mei foarhûs mei seisrútsfinsters en goate op blokjes pleats 1840 (op gevelstien) Syl 3 Waterzijde - Terhorne - 20207543 - RCE.jpg
Wenning ûnder skylddak mei oanbou ûnder eigen skylddak en mei hege hielendal mei hout tichte skuorre oan de wetterkant pleats 1840 Syl 5 Aanzicht - Terhorne - 20207546 - RCE.jpg
Earder slûshûs mei ûnderkeldere foarhûs mei puntgevel ûnder sealdak wenning 18e iuw Syl 7 Aanzicht - Terhorne - 20207547 - RCE.jpg
Doopsgesinde tsjerke mei kosterswenning wenning 1864-1865 Buorren 35

Terkaple[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Terkaple hat 4 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Roordahûs (Oenema sathe) pleats ± 1910 (foarhûs) Oenemawei 28 Nummer 4, "Oenemastate", aanzicht - Terkaple - 20207577 - RCE.jpg
Tsjerkhôf en twa sarken yn tsjerke begraafplak 1570 (grêfsark)
1610 (grêfsark)
Tsjerkepôle Interieur naar het westen - Terkaple - 20207563 - RCE.jpg
Stjelppleats mei fjouwer wenhûsfinsters yn de foargevel wêrneist links de kelder mei opkeamer rjochts fan de ynrit pleats Oenemawei 15 Nummer 15, aanzicht - Terkaple - 20207578 - RCE.jpg
Grutte stjelppleats mei oan beide siden fan de yngong twa seisrútsfinsters en mei dakkapel pleats ± 1880 Buorren 5 Nummer 62, boerderij voorgevel - Terkaple - 20207582 - RCE.jpg

Teroele[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Teroele hat 2 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Klokkestoel klokkestoel mooglik 1723
rest. 1974
Troelstrawei 14 Klokkenstoel Teroele 06Cw.JPG
wynmotor yndustry en poldermûne tusken 1920 en 1925[7] by Troelstrawei Windmotor Teroele 17.JPG

Tsjerkgaast[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Tsjerkgaast hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Spannenburch
(Het Wapen van Friesland)
hoareka Strjitwei 5 Spannenburg-Tjerkgaast links.JPG
Tsjerke fan Tsjerkgaast tsjerke 1703 (werboud)
1941 (werboud, westgevel)
Gaestdyk 37 Tsjerkgaast kerkje in de bomen.jpg
Galama State pleats 1800-1850 Gaestdyk 61 Boerderij nummer 108, aan weg naar Sloten-Tjerkgaast, aanzicht - Tjerkgaast - 20209689 - RCE.jpg

Vegelinsoard[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Vegelinsoard hat 1 ynskriuwing yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Grevensmole (Deelsmole) yndustry en poldermole 1860
1993 (rest.)[9]
2006 (werst.)[10]
Deelswâl 4 Grevensmolen 04.JPG

Wikel[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Wikel hat 3 ynskriuwings yn it ryksmonuminteregister.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
Herfoarme tsjerke op tsjerkhôf
Yn dizze tsjerke is in prealgrêf foar de festingboukundige Menno van Coehoorn (1641-1704). It waard ûntwurpen troch de arsjitekt Daniël Marot (1663-1752) en makke troch de byldhouwer Pieter van der Plas (1647-1708).
(Fêste Burchttsjerke)
tsjerke 15e iuw (toer)
1671 (tsjerke, toer)
1821 (werstel toer)
Menno van Coehoornwei 2 Vaste Burchtkerk Wijckel.jpg
Húske mei tolwerútsfinsters ûnder sealdak tsjin topgevels mei flechtingen yn kopkes wenhûs 1831 Menno van Coehoornwei 13 Tsjerkgaast kerkje in de bomen.jpg
Kop-hals-romppleats mei ûnderkeldere wengedielte mei seisrútsfinsters pleats 1810 Iwert 10 Vooraanzicht - Wijckel - 20256075 - RCE.jpg

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Stenvert (2000): de klokkestoel wurdt yn 1543 foar it earst fermeld
  2. op dit stee stie mooglik al yn de 17e iuw in klokkestoel, mar yn elk gefal yn 1720
  3. Nederlandse Molendatabase - Zwaantje/Huitebuurstermolen
  4. De Hollandsche Molen - De Skarrenmûne yn Skarsterbrêge
  5. Nederlânske Moledatabank - De Hersteller
  6. Foar it Yr. D.F. Woudagemaal, sjoch List fan ryksmonuminten op De Lemmer
  7. De Hollandsche Molen - Wynmotor Teroele yn Teroele
  8. Stenvert (2000): it pân is boud mei ûnderdielen fan it eardere Douma State, dat fan 1793 -t 1845 yn Langwar stie.
  9. De Hollandsche Molen - De Deels- of Grevensmolen te Vegelinsoord
  10. Nederlandse Molendatabase - Deelsmolen