Jeropeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen

Ut Wikipedy

It Jeropeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen is in ferdrach fan de Rie fan Jeropa dat taalminderheden 48 mooglikheden jout om harren taal te beskermjen.
Yn 1996 hat de Nederlânske oerheid it Frysk opjûn ûnder Diel III fan dit Jeropeeske Hânfêst. As útfiering dêrfan waard yn 2001 it Konvenant Fryske Taal en Kultuer sletten tusken de Nederlânske oerheid en de provinsje Fryslân.

It Hanfest bestiet ut trije dielen.