Springe nei ynhâld

Underrjocht fan de Apostels

Ut Wikipedy
Underrjocht fan de Apostels
algemiene gegevens
auteur anonimus
taal Aldgryksk
foarm non-fiksje
sjenre religiosa
skreaun ±230 n.Kr.

It Underrjocht fan de Apostels (Latyn: Didascalia Apostolorum) is in ier kristlik traktaat dat heart ta it sjenre fan 'e tsjerkeregels. Yn 'e tekst sels wurdt útholden út dat er skreaun is troch de tolve oarspronklike apostels, en yn dat opsjoch is it besibbe oan it Nije Testamint fan 'e Bibel, mar moderne wittenskippers binne it deroer iens dat it eins gearstald is yn 'e trêde iuw, wierskynlik om it jier 230 hinne. Sadwaande kin it as pseudepigrafysk en apokryf beskôge wurde. It is dúdlik basearre op 'e eardere Didachê, ek wol it Underrjocht fan de Tolve Apostels neamd, dêr't it net mei betize wurde moat. De wiere auteur is ûnbekend, mar men is fan tinken dat it foar 't neist in biskop west hat, mooglik út Antiochië.

Oerlevering[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It Underrjocht fan de Apostels waard foar it earst neamd yn 'e geskriften fan Epifanius fan Salamis, dy't miende dat it in wier apostoalysk wurk wie. De pear sitaten dy't hy jout komme net alhiel oerien mei de tekst sa't dy oerlevere is, mar Epifanius stiet derom bekend dat er der mei sitaten mar in slach nei sloech. It ferlern giene orizjineel fan it Underrjocht fan de Apostels moat perfoarst yn it Gryksk skreaun west hawwe, mar yn syn folsleinens is it inkeld oerlevere yn it Syrysk, hoewol't der in koart fragmint fan haadstik 15 yn it Gryksk bestiet en der yn 1996 noch in wierskynlik fragmint yn it Koptysk weromfûn waard. Yn 'e njoggentjinde iuw waard de tekst yn it Westen op 'e nij ûntdutsen troch Paul Lagarde, dy't yn 1854 de Syryske tekst publisearre. Yn 1900 publisearre Edmund Hauler de Palimpsest fan Verona, dy't in Latynske oersetting fan it Underrjocht omfettet.

Ynhâld[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Krekt as de measte tsjerkeregels út 'e Aldheid is it Underrjocht fan de Apostels min en ûnlogysk gearstald. De tekst besteget gjin inkele oandacht oan 'e tsjerkelear, mar konsintrearret him ynstee folslein op 'e praktisearring fan it leauwe. It geskrift kin sa gearfet wurde:

  • Fermoannings oangeande kristlik libben, gebedens en martelderskip: de haadstikken 1-3, 13, 17, 19-20.
  • Regels oangeande de easken dy't oan biskoppen steld wurde en harren hâlden en dragen, plichten en jelmissen: de haadstikken 4-11, 18.
  • Regels oangeande manlike en froulike diakens en widdowen: de haadstikken 14-16.
  • Liturgyske regels oangeande it foechsume plak fan alles yn it tsjerkegebou en oangeande fêstjen: de haadstikken 12, 21.
  • It ûnderrjocht fan bern en it ôfwizen fan ketterij: de haadstikken 22-23.
  • De bewearing dat de tekst troch de apostels skreaun is en de ôfwizing fan joadske religieuze praktiken: de haadstikken 24-26.

Keppelings om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

(in) *Oersetting fan Underrjocht fan de Apostels yn it Ingelsk

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Bradshaw, Paul F., The Search for the Origins of Christian Worship, Oxford, 2002 (Oxford University Press), ISBN 978-0 19 52 17 32 2.
  • Funk, F.X. von (red.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum (2 dielen), Paderborn, 1906.
  • Johnson, Lawrence J., Worship in the Early Church: An Anthology of Historical Sources Vol. 1, 2002 (Liturgical Press), ISBN 978-0 81 46 61 970.
  • Woolfenden, Gregory W., Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, 2004 (Ashgate Publishing), ISBN 978-0 75 46 16 016.
Apokrife teksten besibbe oan de Bibel
Apokrife boeken besibbe oan it Alde Testamint
Gebedens: Joazef | Manasse | Salomo | Geheime Boeken: Ezechiël | Jeremia | Himelfearten: Jesaja | Mozes | Iepenbierings: Abraham | Adam | Daniël (Gryksk) | Elía | Ezra (Gryksk) | Ezra (Joadsk) | Mozes | Sedrach | Sefanja | Serûbbabel | Psalmen: Lieten foar it Sabbatsoffer | Oaden | Psalm 151 | Psalmen 152–155 | Psalmen fan Salomo | Testaminten: Abraham | Adam | Izaäk | Jakob | Job | Mozes | Salomo | Tolve Aartsfaars | Oar: 1 Barûch | 2 Barûch | 3 Barûch | 4 Barûch | Boete fan Jamnes en Mambres | Brief fan Jeremia | Ester (Gryksk) | Ezra (Gryksk) | Ezra (Latyn) | Fizioen fan Ezra | Fragen fan Ezra | 1 Henoch | 2 Henoch | 3 Henoch | De Jakobsljedder | Jezus Sirach | Joazef en Asnat | Josippon | Jubileeën | Judit | Kommentaar op Habakuk | It Libben fan Adam en Eva | De Libbens fan de Profeten | 1 Makkabeeërs | 2 Makkabeeërs | 3 Makkabeeërs | 4 Makkabeeërs | 5 Makkabeeërs | Makkabeeërs (Etiopysk) | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan | Mienskipsregel | Noäch | Oarlochsrôle | Pseudo-Ezechiël | Pseudo-Filo | Regel fan de Gemeente | Regel fan de Seinging | Reuzen | Skeel fan Adam en Eva mei Satan | Skiednis fan de Babyloanyske Ballingskip | Skiednis fan de Rekabiten | It Swurd fan Mozes | Taheakken op it Boek Daniël (Azarja • Suzanne • Bel en de Draak) | Tobit | Wysheid fan Salomo
Apokrife boeken besibbe oan it Nije Testamint
Berne-evangeeljes: Jakobus | Mattéus | Syrysk | Tomas | Brieven: Aleksandrinen | Apostels | Barnabas | 1 Klemins | 2 Klemins | 3 Korintiërs | Korintiërs oan Paulus | Laodikers | Oan de Romeinen | Petrus oan Filippus | Pseudo-Titus | Seneka de Jongere | Smyrneeërs | Strange Brief | Trallessiërs | Evangeeljes: Barnabas | Bartoloméus | Basilides | Diatessaron | Ebioniten | Egyptners (Gryksk) | Egyptners (Koptysk) | Filippus | Hebreeërs | Jakobus | Judas | Many | Marije Magdalena | Markus (Geheim) | Marsion | Mattias | Nazareners | Nikodémus | Petrus | Pilatus | Pseudo-Mattéus | Tomas | Wierheid | Geheime Boeken: Jakobus | Jehannes | Hannelingen: Andréas | Andréas en Mattias | Barnabas | Filippus | Jehannes | Ksantippe, Polyksena en Rebekka | Paulus | Paulus en Tekla | Petrus | Petrus en Andréas | Petrus en Paulus | Petrus en de Tolve | Pilatus | Timóteüs | Tomas | Iepenbierings: Paulus | Paulus (Koptysk) | Petrus | Petrus (Gnostysk) | Petrus (Koptysk) | Tomas | Underrjocht: Didachê | Kanons fan de Apostels | Underrjocht fan de Apostels | Oar: Boek fan Tomas | Boete fan Origenes | It Delkommen fan Marije | Fragen fan Bartoloméus | Hanneling fan Petrus | De Hoeder fan Hermas | It Libben fan Jehannes de Doper | Nepos | Passy fan Petrus en Paulus | De Skatspelonk | Traktaat oer de Weropstanning | Twadde Traktaat fan de Grutte Set | Underrjocht fan Silvanus | Weropstanning (Bartoloméus) | Wysheid fan Jezus Kristus