Springe nei ynhâld

List fan Profilen Fryske Taal (Fuortset Underwiis)

Ut Wikipedy

Oer de profilen foar de brêgeklassen (2018)[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn it “Provinciaal Blad” jiergong 2015 nû. 3671 is te lêzen wat de ferskate profilen foar de Fryske Taal krekt ynhâlde. Hjir in koarte gearfetting.

 • De skoallen mei profyl A biede harren bern alle kearndoelen foar it ûnderwiis yn de Fryske Taal.
 • De skoallen mei profyl D hawwe in folsleine ûntheffing foar it fak Fryske Taal.
 • Foar skoallen mei de profilen B, C1 en C2 jildt dat dy in tydlik profyl hawwe foar fjouwer jier. Alle fjouwer jier wurde sokke profilen nei ûnderen bysteld, om sa troch te groeien nei profyl A.

Sykje op doarp of stêd[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Damwâld - Dantumadiel
  • Chr School De Saad – profyl A
 • Dokkum - Noardeast-Fryslân
  • OSG Piter Jelles (Dalton) – profyl B
  • Dockingacollege VMBO GT – profyl A
  • Dockingacollege VMBO Vak-school – profbyl B
  • Dockingacollege HAVO/VWO – profyl A
  • J.J. Boumanschool – profyl C1
 • Drachten - Smellingerlân
  • CSG Liudger loc. Raai – profyl A
  • CSG Liudger loc. De Splitting – profyl A
  • CSG Liudger loc. De Ring – profyl C2
  • Gomarus College Drachten – profyl C1
  • OSG Singelland Het Drachtster Lyceum – profyl A
  • OSG Singelland Van Haersmasingel – profyl A
  • OSG Singelland De Venen – profyl C1
  • OSG Singelland Int. Schakel Klassen – profyl D

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Harns - Harns
  • Maritieme Academie (VMBO) – profyl D
  • RSG Simon Vestdijk loc. Harlingen – profyl C1
 • It Hearrenfean - It Hearrenfean
  • OSG Sevenwolden Buitenbaan – profyl C1
  • OSG Sevenwolden De Compagnie – profyl C2
  • OSG Sevenwolden Kingcollege – profyl C1
  • OSG Sevenwolden Fedde Schurer – profyl C1
  • OSG Sevenwolden Vakcollege – profyl C1
  • Bornego Beugel – profyl C1
  • Bornego Junior – profyl B
  • Bornego Lyceum – profyl net bekend
  • Nordwin College Heerenveen VMBO/MBO – profyl A
 • Hurdegaryp - Tytsjerksteradiel
  • SvPO Tjalling Koopmans College – profyl net bekend

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • De Lemmer - De Fryske Marren
  • Zuyderzee Lyceum loc. Lemmer – profyl C2
 • Ljouwert - Ljouwert
  • Chr. Gymnasium Beyers Naude – profyl A
  • CSG Comenius loc. Esdoorn (TL) – profyl C1
  • CSG Comenius loc. Knoopstr. – profyl B
  • CSG Comenius loc. Mariënburg (Havo/Ath.) – profyl B
  • CSG Comenius loc. Zamenhof (Pro/Vmbo ) – profyl C2
  • OSG Piter Jelles De Brêge – profyl C2
  • OSG Piter Jelles Montesori College – profyl C2
  • OSG Piter Jelles YnSicht – profyl B
  • OSG Piter Jelles De Dyk – profyl A
  • OSG Piter Jelles ISK – profyl net bekend
  • OSG Piter Jelles ISK – profyl D
  • OSG Piter Jelles Impulse – profyl B
  • OSG Piter Jelles Stedelijk Gymnasium – profyl A
  • Gomarus College Leeuwarden – profyl C1
  • Nordwin College Leeuwarden (VMBO/MBO) – profyl A

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Sint Anne - Waadhoeke
  • CSG Comenius loc. St Annapar. (Havo/Ath) – profyl B
  • OSG Piter Jelles De Foorakker – profyl A
 • Skiermûntseach
  • Inspecteur Boelensschool – profyl D
 • Snits - Súdwest-Fryslân
  • Bogerman loc. Hemdijk 2 – profyl A
  • Bogerman loc. Hemdijk 47 – profyl B
  • Nordwin College Sneek VMBO/MBO – profyl A
   • Nordwin College – profyl net bekend
  • RSG Magister Alvinus – profyl A
   • RSG Magister Alvinus – profyl net bekend
   • RSG Magister Alvinus – profyl net bekend
  • De Zuiderpoort loc. De Diken – profyl C2
  • Praktijkschool Sneek loc. De Diken – profyl C2
 • Surhústerfean - Achtkarspelen
  • OSG Singelland Surhuisterveen – profyl B

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

(Foar ' Y ', sjoch ûnder 'I'.)

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

• Onderwijsmonitor Provinsje Fryslân