Unlân fan Jelsma en Kobbelân

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Unlân fan Jelsma

It Unlân fan Jelsma en it Kobbelân binne natoergebieten yn it Lege Midden benoarden Aldeboarn. De gebieten binne byinoar sa'n 20 hektare grut en wurde beheard troch It Fryske Gea. It binne oerbliuwsels fan blaugerzen middenyn it kultuerlânskip mei raaigers.

Eartiids wie it in boezemlân yn in ferfeante lânskip. Nei ruilferkavelings bleaune in pear stikjes blaugerzen oer, wêrûnder it Unlân fan Jelsma. Hjir binne ek noch petgatten te finen dy't fierhinne ferlâne binne. Der groeie in soad siggesoarten en gerssoarten as bjint, rûkersgers, spanjer en harregers, op de kanten groeit feanrûkersgers. Letter yn it jier bloeit dêr soldatekwaste, mei de blauwe knoop en it skieppeklokje.

It Kobbelân sjocht der wat oars út: it is djipper ferfeante en de petgatten binne sadwaande djipper en dêrtroch is der mear wetter. Der binne kampkes mei moark, fjildfioeltsje en wetterierdbei. Yn de petgatten groeie swanneblommen en giele plomp.

Yn de rûge ouwerbegroeiïng briede fûgels as túfein, slobein, hjerringslynder en mûzebiter en ek it ree fynt beskûl yn de rûchten. De blaugerzen fan it Unlân fan Jelsma wurde bedrige troch de djipûntwettering fan it kultuerlân deromhinne.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: