Trochrinner

Ut Wikipedy
Fryske trochrinner

In trochrinner is in puzelsoarte sûnder swarte fakjes yn it diagram.

De wurden moatte yn ien rigel of kolom efter elkoar ynfold wurde. De omskriuwings fan de wurden binne ek per rigel of kolom oanjûn, sûnder oan te jaan hoe lang oft de wurden binne. Soms is sels de rigel of kolom net oanjûn, dit wurdt in folslein trochrinnende trochrinner neamd.

Taalpuzels

anagrampuzeldrûdelfilippinehynstesprongkryptogramkrúswurdpuzelpaspuzelpazurgorebussânglêspuzelscrabblesitaatpuzelspiraalpuzelSweedske puzeltrochrinnerwordfeudwurdfrisselwurdljedderwurdriuwenwurdsiker