Springe nei ynhâld

List fan bylden yn Wymbritseradiel

Ut Wikipedy

Dit is in (ûnfolsleine) gronologyske list fan bylden yn Wymbritseradiel. Under in byld wurdt hjir ferstien elk trijediminsjonaal fisueel keunstwurk yn de iepenbiere romte fan de gemeente Wymbritseradiel, wêrby't byld brûkt wurdt as sammelbegryp foar skulptueren, stânbylden, ynstallaasjes en oare byldhouwurken.

Setten Omskriuwing Keunstner Strjitte Plak Materiaal Ofbyld
1947 Mr. S.M. van Haersma Buma Valk, WillemWillem Valk Stedsleane Drylts brûns
1982 Top en Twel Berg, Siep van denSiep van den Berg Walmastrjitte Toppenhuzen
1983 Libbensline Berg, Siep van denSiep van den Berg Terpstrjitte Turns metaal
1986 Frysk hynder mei foalle en bern Woudwijk, AnneAnne Woudwijk Stedsleane Drylts hurdstien
1994 Legendae fan de oksen Woudwijk, AnneAnne Woudwijk Tsjerkegrêft Nijlân hurdstien
1995 De Muontsen Haring, AnnetAnnet Haring Tsjaerddyk / Skeender Folsgeare brûns
1990 Reuzepapierprikker Linden, Andre van derAndre van der Linden De Draai Heech
1996 De Hoanne Valk, WillemWillem Valk Monumintwei Tsjalhuzum brûns
1996 De nonnen fan it Nijkleaster Haring, AnnetAnnet Haring Lege Dyk Skearnegoutum
1996 De trije reuzen Boer, Hennie deHennie de Boer Ferbiningswei Toppenhuzen roastfêst stiel
1996 Sibbeltje Gjaltema Dam, GosseGosse Dam Boeyengastrjitte Gau brûns
1997 It Bûterfabryk Kanselaar, A.A. Kanselaar & Makkinga Breksdyk Aldegea glês, metaal
2002 De Ielman Terpstra, GerritGerrit Terpstra Tollewei Heech
2002 Ridiel Terpstra, GerritGerrit Terpstra Hegemer Mar Heech
2004 Ielkearen Willemsma, IdsIds Willemsma De Burd Heech stiel
2005 Soalhout Boer, Hennie deHennie de Boer Jeltewei De Hommerts Cor-ten Stiel
Folle fan Frysk Hynder Everdingen, Maria vanMaria van Everdingen Vitusdyk Blauhûs brûns