Springe nei ynhâld

Bûnspartij foar Jonges

Ut Wikipedy
(Trochferwiisd fan Bûnspartij foar jonges)
Bûnspartij foar Jonges
sport Keatsen
organisator KNKB
earste edysje 1968
Temaside  Sport

De Bûnspartij foar Jonges is it Nederlânsk kampioenskip keatsen Frysk spul, organisearre troch it KNKB. It dielnimmen stiet iepen foar jongespartoeren (14, 15 en 16 jierrigen) fan de by it KNKB oansletten ferienings. Alle ferienings meie ien partoer ynskriuwe. It plak dêr't dizze partij hâlden wurdt wikselt. It winnende partoer is in jier hâlder fan de wikselpriis: de Thomas de Groot Wandelbal.

Dizze bûnspartij waard foar it earst spile yn 1968. Frjentsjer wie mei de keatsers Hennie Seerden, Anske de Boer en André Roosenburg de earste winner fan it jongesbûn. Yn it klassemint fan de measte oerwinnings stiet Frjentsjer mei mar leafst 8 seges al jierren op kop. Op it twadde plak steane Wytmarsum en Makkum mei 4 oerwinnings. Bysûnder dêroan is dat de Wytmarsumers de oerwinnings op rige hellen: yn 2000, 2001, 2002 en 2003. Der binne trije ferienings dy't it jongesbûn trije kear wûn hawwe: Ljouwert, Arum en Berltsum.

Yn de skiednis fan it Nederlânsk kampioenskip foar jonges binne der mar fiif keatsers yn slagge de partij trije kear te winnen: Joop Greuter en Tjeard van der Kooi (beide fan Ljouwert), Jasper Boomsma fan Berltsum en de Wytmarsumers Herman Sprik en Jacob Zaagemans.

List mei winners

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Jier Plak Keatsers
2023 Dronryp Brent Jesse van Beema,
Bjorn Idsardi,
Brent Timmerman
2022 Dronryp Jorrit Nanninga,
Bjorn Idsardi
Rick Minnesma
2021 Boalsert Dietmer Kuperus,
Yoram Kuperus,
Redmer Cnosen
2019 Dronryp Rick Minnesma,
Mark Minnesma,
Jorn-Lars van Beem
2018 Hommerts-Jutryp Aizo Veltman,
Jelger de Boer,
Jitze Floris
2017 Berltsum
2016 Eksmoarra Albert Feenstra,
Pieter Jan Leijenaar,
Jelmer Dijkstra
2015 Makkum Jurre Rinia,
Jouke Vlasbloem,
Klaas Pieter Folkertsma
2014 St, Jabik Sil Leystra,
Gideon Swanson,
Remco Schiphof
2013 Dronryp Sybren Blanksma
Sander Kingma
Wierd Baarda
2012 Frjentsjer Kars Zeinstra
Allard Hoekstra
Christiaan de Haan
2011 Arum Jan Bauke Tolsma
Kevin Jaarsma
Jan Schurer
2010 Wjelsryp Pieter Sijbren Scharringa
Gerrit Scharringa
Jelle Scharringa
2009 Sint Anna
2008 Tsjummearum Jeroen de Haan
Arnold Zijlstra
Oane Veltman
2007 Tsjummearum Arnold Zijlstra
Hans Wassenaar
Steven de Bruin
2006
2005 Makkum Lennart Adema
Hyltje Bosma
Jan Hiemstra
2004 Wommels Douwe de Boer
Erik Haitsma
Redmer Strikwerda
2003 Wytmarsum Jacob Zaagemans
Chris Anema
Gert Jan Meekma;
2002 Wytmarsum Jacob Zaagemans
Herman Sprik
2001 Wytmarsum Jacob Zaagemans
Herman Sprik
2000 Wytmarsum Herman Sprik
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970 Wommels
1969
1968 Frjentsjer Hennie Seerden
Anske de Boer
André Roosenburg