Gouden Liuwke

Ut Wikipedy

It Gouden Liuwke is in earespjelde fan de stêd Ljouwert foar persoanen of fertsjintwurdigers fan organisaasjes dy't har foar de gemeente Ljouwert dan wol foar de Ljouwerter befolking fertsjinstlik ynsetten hawwe. De priis bestiet út in gouden spjeldsje yn de foarm fan in liuwke. De priis wurdt sûnt 2001 útrikt.

Jier Winner Fertsjinste foar mar ek foar
2011 Jan van Olffen Riedslid PvdA ANBO
2010 Piet van der Wal Aed Levwerd Iepen Monumintedei
2009 Gert van Meegdenburg Sinteklaasyntocht Ljouwert
2008 Hendrik ten Hoeve
Sjoerd Boonstra
Iepen Monumintedei
fiedselbank
2007 Ad Fahner
Jesse Wassenaar
Kees Engelmoer
Klaas Hoekstra
Jan Rauwerda
Aed Levwerd
Aed Levwerd
Fersetsmuseum
Sjauffeursferiening
wykferiening Frijheidswyk
2006 Theun de Vries
Sije Holwerda
Taptoe
folkshûsfêsting
2005 Meindert de Wal buert- en boarterstúnferiening Insulinde
2004 Folkert Fennema blaasmuzyk
2003 Lute Spandaw Kommersjele Klup Ljouwert
2002 Chris Nieuwenhuisen Digitaal Traapfjildsje Frijheidswyk
2001 Gryt van Duinen Simmer 2000

En oan

 • Bearn Bilker, inisjator, promotor, ferteller, rûnlieder en publisist oangeande de skiednis fan Ljouwert en de bân mei de Oranje-Nassaus.
 • Margreeth de Boer, âld-boargemaster en foarsitter fan de rie fan tafersjoch fan wettertechnology - ynstitút Wetsus
 • Jannie Bourgonje, ‘moeke’ fan de Jûnfjouwerdeiske
 • Derk Bouwes, maatskiplike belutsenheid Skipsbuert
 • Suze de Bruin, wykferiening ‘de Blokkedoaze’
 • Ate Damstra, 50 jier aktyf foar behâld en renovaasje (Stichting) Bonifasiustsjerke
 • Hein Ehrhardt, wetterbehear en ôffalwettersuvering
 • Gerrit Fokkema, provinsjale 4 maaie betinking, foarljochting Blokhûspoarte / WOII, ynrjochting Potmargegebiet, kennisoerdracht bijehâlderij, Scoutinggroep Burmania, Koepeltsjerke, Fryske Fesper
 • Peter de Haan, inisjator histoaryske fieringen en betinkingen, Stichting Poëzijtableaus Ljouwert, Pleatslike Kommisje Doarpstsjerke Huzum
 • Sip de Haan, wykferiening Skipsbuert
 • Kees ’t Hart, Stichting Literêre Aktiviteiten Ljouwert (SLAL)
 • Gerk Koopmans, û.o. Natoermuseum Fryslân, Fersetsmuseum, provinsjale 4 maaie betinking / 5 maaie fiering, meiauteur en -skriuwer fan ferskate boeken oer Ljouwert
 • Siep Lijzenga, materiaalman en kaaihâlder Cambuur
 • William Lord, frijwilliger HCL, ‘oppertoerwachter’ Aldehou, rûnlieder, ambassadeur
 • Elzeline van Riesen, û.o. Feriening Handikeptebelangen
 • J. Schalekamp, û.o. Handikeptesport
 • Joop Sierkstra, protokol byldzjende keunstregeling
 • Saco Velt, projekten fanút de dûnswrâld
 • Geart de Vries, û.o. mei-oprjochter st. Poëzijtableaus Ljouwert, ynset kultureel, histoarysk en literêr mêd en eartiidsk direkteur Histoarysk Ljouwert.
 • Harry Wiersma, Sinterklaas, trouamtner, wykwurker, ynlieder provinsjale 4 maaie betinking
 • Sip van der Weide, buerthûs Rengerspark, Transvaalwyk e.o., Liwwadderdei


Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: