List fan grytmannen fan Wymbritseradiel

Ut Wikipedy

List fan grytmannen van Wymbritseradiel fan 1626 oant 1853.

De âldste fernijing fan in grytman yn Wymbritseradiel is dy fan Jarich Epasoan yn 1374. Wymbritseradiel hie jierrenlang in yndykster en in bûtendykster grytman; letter waard dat ûnderskied net mear makke. Hoewol't grytmannen keazen waarden, waard it mei de komst fan de famylje Fan Burmania yn de praktyk in erflik amt. De list begjint yn 1626, at Sjuck fan Burmania as grytman keazen wurdt.

Persoan Ofbylding perioade opmerkings
Jarich Epasoan 1374
Homme fan Hettinga 1487 bûtendykster grytman
Syds fan Botnia 1578 - 1615
Douwe fan Botnia omtrint 1600
Doecke fan Botnia 1615 - 1621
Sjuck fan Burmania 1626 - 1647
Doecke Martena fan Burmania 1647 - 1671
Sjuck Gerrold Juckema fan Burmania 1671 - 1716
Duco Gerrold Martena fan Burmania 1716 - 1747
Sjuck Gerrold fan Burmania Rengers 1747 - 1773
Egbert Sjuck Gerrolt fan Burmania Rengers 1773 - 1795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
Bernard Walraad fan Welderen Rengers 1816 - 1823
Sjuck van Welderen Rengers 1823 - 1853

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt fan Sminia, Ljouwert 1837, siden 275-303