Jurjen van der Meer

Ut Wikipedy
Jurjen van der Meer

Jurjen van der Meer (Skearnegoutum, 9 july 1957), is in Frysk (tekst)skriuwer en ûnderwizer út Terkaple/Eagmaryp. Op syn ûnderwizersoplieding oan P.A. De Him te Snits krige er ûnder oaren les fan minsken as Jan de Jong (Frysk) en Hindrik van der Meer (muzyk), leararen dy’t by him ynteresse yn de Fryske taal wekker makken.

Syn earste fers Reservaat ferskynt yn (1978), it earste fan in tal fersen yn de Lyrische Courant, dy’t as bylage fan de Leeuwarder Courant ferskynde. It fers waard pleatst, foar Jurjen van der Meer in stimulâns om troch te gean mei skriuwen. Syn earste dichtbondel, Yn ‘e fierte ferskynde yn 1986. 'Tsien jier letter folget de bondel, Freedtemiddei frij. Syn fersen blieken ek tige geskikt te wêzen om op muzyk te setten. Sjonger en muzikant Nanne Kalma wie de earste dy’t dat die, hy makke in meldij by it fers ‘Rûngong’. Ek Piter Wilkens ("Knoopkes"), Adri de Boer, Anneke Douma en Bauke van der Woude hawwe lieten op tekst fan Van der Meer op har repertoire stean. Mei lietkomponist Hans Wempe foarmet er al lange jierren in kreatyf en produktyf duo, yn de rin fan de tiid steane op hiel wat yn Fryslân útbrochte cd’s ferskes dy’t ûntstien binne troch de gearwurking op it mêd fan tekst en muzyk. Mei oare dichters en dichteressen as Jelle Bangma, Tsjits Peanstra, Sjoerd Palstra, Anneke Gerbrandy en Baukje Tsjerkje de Jong foarmet Jurjen van der Meer al jierren in dichtersrûnte. Se hawwe twaris mei-elkoar in bondel útjûn. Wykblêd Frysk en Frij naam yn de perioade 1982-1990 geregeldwei in fers fan Jurjen van der Meer op, krekt as de Fryske Skriuwerskalinder en de jongereinblêden De Holder en Switsj. Foar it taalsintrum Frysk fan útjouwerij Afûk wurket Van der Meer mei oan de útjefte fan in taalmetoade; Studio F : taalmetoade foar it primêr ûnderwiis (mei Jelle Bangma).

Wurk[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Poëzij[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Yn ’e fierte (1986)
  • Wy jouwe in rûntsje (mei oaren, 1987)
  • De twadde sirkel (mei oaren, 1993)
  • Freedtemiddei frij (fersen, 1996)

Ferskaat[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Studio F (taalmetoade foar it primêr ûnderwiis, 2006)
  • Studio F (taalmetoade foar it primêr ûnderwiis, 2007)
  • De hutte (Studio F: taalmetoade foar it primêr ûnderwiis, 2010)

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: