Gesta Fresonum

Ut Wikipedy

De Gesta Fresonum is in Aldfryske kronyk út de Kodeks Furmerius en giet oer de dieden fan de Friezen. De Gesta is in bewurking fan de Latynske Historia Frisiae, ‘De skiednis fan Fryslân’. Nei alle gedachten is dy tekst skreaun om 1300 hinne, omdat de Historia einiget mei it bemasterjen fan de keizerstêd Aken troch de Friezen yn 1248.

It is net bekend wa't de skriuwer wie fan de Historia Frisiae, mar it moat wol in geleard man west ha, omdat er it Latyn goed yn 'e fingers hie en in protte sitaten brûkt út oare skreaune boarnen, as de Bibel, it Romeinske Misboek, hilligenlibbens en kroniken.

Ynhald[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn de Gesta steane mytysk-legindaryske ferhalen oer de oarsprong fan de Friezen en har rjocht. Sa soenen de Friezen oarspronklik fan in eilân Frisa komme by Yndia. Neffens in oar ferhaal wie Redbad kening fan Denemarken en hied er in twakamp mei Karel Martel dy't sûnder geweld besljochte waard. Fieders komt de sêge fan de tolve asega's der yn foar.

Boarne[bewurkje seksje | boarne bewurkje]