Eysingastate (Berltsum)

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Tsjalling fan Eysinga
States en pleatsen by Berltsum en Wier

Eysingastate ek Aesterfal en Oosterwal stie ten westnoardwesten fan Berltsum, gemeente Menameradiel, by de Wierstersyl.

It boujier is ûnbekend, mar al ier wie der sprake fan de state Aesterfal by de Wierstersyl. Dy stie oan de eastkant fan de feart, ot Moddergat neamd, dy't mei in syl útkaam yn de Middelsee. Nei de ôfbraak fan de state is de pleats dy't it hûs ferfong, oan de oare kant fan de feart boud, dus oan de westkant, mar hat de namme Oosterwal hâlden. De hjoeddeiske (wen)pleats stiet binnen de tsjintwurdige beboude kom fan Wier.

Yn 1640 wie de state eigendom fan de grytman fan Menameradiel, jhr. Tjalling fan Eysinga. Dy wene dêr sa no en dan ek en dêrtroch sil Aesterfal de namme Eysingastate krigen hawwe. Grytman Fan Eysinga wie ek eigener van Heringastate yn Marssum dat letter Poptaslot neamd wurde soe. Yn it stimkohier fan 1640 wurdt it hûs mei stim 1 fan Berltsum noch "Oosterwal" neamd. Yn 1700 is stim 1 eigendom fan "wed. van de hr. Bruinsveld, in leven schout bij nagt ter zee" en is dan 47 pûnsmiet grut wêrfoar't it rûne bedrach fan 20 floreen oan belesting betelle wurde moat.

Bewenners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Stinzen yn Fryslân
  • Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland, ± 1775
  • Skiednis fan Menameradiel" red. Oepke Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
  • Prekadastrale Atlas fan Fryslân, troch J.A. Mol en P.N. Noomen, 2000