Wikipedy:Oerlisside/Argyf1

Ut Wikipedy

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf1, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn oant en mei 3 july 2004.


Oersetting fan de Wikipedy

Hoe binne de kop en 'kont' fan dizze site te bewurkjen? (yn it Frysk oer te setten?)

Zie vooral Ienfâldich begjinne; verder In nije side meitsje, It beneamen fan in side en eventueel Meiwurkje oan de Fryske Wikipedia. (Amarant)

Taal fan de Fryske Wikipedy

Dizze Wikipedia is begûn yn it Westerlauwersk Frysk, is der ek ferlet fan romte foar oare Fryske farianten? (en is der immen dy't dizze fraach yn dy farianten oersette kin?)

Als half-stadsfriese Hollander (spreek geen Fries helaas) is mijn mening dat het Westlauwers, het Bilts en andere varianten van het Fries hier een goede en uitgebreide beschrijving verdienen, maar dat de schrijftaal op Wikipedia FY het officiële Fries zou moeten zijn. Maar uiteindelijk moeten jullie Friezen hier zelf natuurlijk onderling over beslissen. Amarant
Aardiche fraach. (En Amarant neamt hjir noch stedsk.) Ik soe sizze: Westerlauwersk. Oars dien komt der mear as ien side oer itselde mêd, om't minsken it oars net maklik lêze kinne. As dizze Wikipdedia ien kear faasje hat, kinne wy wer het begjin foarmje foar in oare Fryske Wikipedia. (Aliter)

Namme fan de Wikipedy

Soe it net "Wikipedy" weze moatte? (Aliter)

Signatuur

Núver: Ik kin der gjin signatuur efter meitsje. (Aliter)

Haadside

Ik haw de HTML fan de haadside wat oanpast: By my functionearre it ding ek net goed. Kin immen dy't de âlde ferzje sjen koe sizze of't it sa inoarder is? (Of kin gewoan de earstfolgende minsk dy't dit lêst sizze of de hjoeddedeise verzje inoarder liket, want it is hjir net sa bot drok. (Aliter)

Oergong op nije programmatuer

WICHTIG:

By de Afrikaanse W stjit dat it in grif makliker is en begjin in nije fase III W, as set in fase II W oer. Allinnich moatte se dan harren siden op 'e nij skriuwe.

Is dat wier sa? Is it baas en wy doche dat ek sa? (Ik haw alle siden ek lokaal, dus ik soe se sa wer weromsette kinne.)

BELANGRIJK: Op de W in het Afrikaans staat dat het gemakkelijker is om een nieuwe fase III W te beginnen, dan om een fase II W over te zetten. Alleen moeten ze dan zelf hun pagina's opnieuw schrijven.

Is dat echt zo? Is het het beste als wij dat ook zo doen? (Ik heb alle pagain's ook lokaal staan, dus zou ik ze zo weer terug kunnen zetten.)

                       ~~ (Aliter) 

Ik heb het aan Brion Vibber gevraagd (die doet een hoop software-werk, en houdt onder meer zo ongeveer op z'n eentje de internationalisatie in stand...), en volgens hem moet een snelle overzetting mogelijk zijn, maar dan met een paar problemen die nadien nog met de hand moeten worden opgelost (in het bijzonder het gebruik van hoofdletters). Ik denk dat daar vanuit de Nederlandse Wikipedia wel hulpkrachten voor beschikbaar zullen zijn.

Zou jij ondertussen http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/wikipedia/phase3/languages/LanguageNl.php?rev=1.4.2.4 willen bekijken, en zien wat je daar in het Fries zou kunnen/willen vertalen? Het belangrijkste is meteen aan het begin, "Speciaal" t/m "Overleg_afbeelding". Deze leveren namelijk problemen op als ze later veranderd moeten worden. De rest kan eventueel voorlopig Nederlands (of Engels) blijven, maar het is natuurlijk wel hoe meer Fries, hoe liever. -- Andre Engels

Goed dat je trouwens aan de Friese Wiki wil werken. Tot nu is daar nog niemand die er echt wil aan werken. Giskart Walter


Dy snelle oersetting, is dat sa'n ien mei it sels weromsette van de siden? (As dat sa is moat it in it foar regele wurde, sa't ek de nijste feroarings opslein binne.) Haadletters? Binne de koppelings faaks gefoelicher yn fase III? Ik bin op it stuit healwei troch de ramt-oerset. Mar ik sil werom nei it begjin en jou spesjaal oandacht oan dat stik, om't it net feroare wurde kin. (It probleem mei in soad fan dy dingen is dat der neat stiet oer it doel derfan.) Kist oannimme dat der in earste Frysktalige ferzje beskikber is; sis mar hoe dy te plak komt.

Die snelle overzetting, is dat zo-een waarbij we zelf de pagina's terug moeten zetten? (In dat geval moeten dat van te voren geregeld worden, zodat ook de laatste veranderingen opgeslagen worden.) Hoofdletters? Zijn de links gevoeliger in fase III, of zo? Ik ben op het moment al halverwege dat Locale. Maar ik ga wel terug naar het begin om speciale aandacht te geven aan dat stuk, omdat het niet veranderd kan worden. (Het probleem met veel van die dingen is dat er niets bij staat over het doel ervan.) Maar je kunt aannemen dat er een eerste Friestalige versie beschikbaar is; zeg maar hoe die komt waar die wezen moet.

                                    (Aliter)

Nee, de pagina's terugzetten wordt automatisch gedaan, maar een aantal andere 'handigheidjes' niet. Links zijn in fase III inderdaad gevoeliger: In fase I wordt de eerste letter van elk woord automatisch in een hoofdletter omgezet, in fase III is dat alleen zo met de eerste letter van de titel. Dus in fase I kan deze pagina als 'oerlis side', 'Oerlis side' en 'Oerlis Side' gelinkt worden, maar in fase III zal de derde link naar 'Oerlis Side' gaan, en de eerste twee naar 'Oerlis side'. Het is de bedoeling het conversiescript dit te laten oplossen (het kijkt welke links er zijn, en bepaalt aan de hand daarvan wat wel en niet hoofdletters moeten zijn), maar de 'minimalistische' versie die we nu kunnen gebruiken let daar niet op, en we zullen dus elke pagina zelf naar het juiste hoofdlettergebruik moeten verplaatsen. Er zijn nog enkele wijzigingen die nu met de hand moeten gebeuren, die wellicht in de toekomst automatisch kunnen (bijvoorbeeld een Blabla/Talk pagina naar Oerlis:Blabla hernoemen), maar gezien de huidige grootte van de Friese Wikipedia moet dat heel snel te doen zijn.

Wat betreft de Friese versie van de teksten: Zend het per email naar mij (engels@uni-koblenz.de) en naar Brion Vibber (brion@pobox.com). Eventuele latere versies (verbeteringen van vertalingen, nieuwe vertalingen en weetikwat) kunnen naar mij gestuurd worden of je kunt aanvragen zelf toegang tot sourceforge te krijgen. - Andre Engels

Fryske talen tegearre yn ien Wikipedy?

Is der immen dy't wit of, yn in Fryske Wikipedia (Wikipedy?), ferskate beriken instelt wurde kinne foar ferskate Fryske talen? Dat soe it probleem fan al dan net West-Lauwers in stik lytser meitsje. (Mar as it net kin, dan moat it foar no mar West-Lauwers bliuwe.)

Weet er iemand of in een Friese Wikipedia (Wikipedy? (Wikipedie?)), verschillende bereiken aangemaakt kunnen worden voor verschillende Friesche talen? Dat zou het probleem van al dan niet alleen Fries zoals dat in Nederland gesproken wordt een stuk kleiner maken. (Maar als dat niet kan, dan moet het voorlopig maar beperkt blijven tot het Fries zoals het in Friesland gesproken wordt.)

                                ~~ (Aliter)           

Ik haw op 'e nij sjoen nei it earste part fan de ramt-oersetting: Beide kwestjes spilje mei yn de oersetting fan dy wurden. - De namme fan de W. Ik soe sizze dat wy in wikipedy binne, in wiki-ensyklopedy. Dan is allinich it hiele project de Wikipedia. Sa hawwe guon oare wikipedyen de oersetting skynber ek dien. Foar/Tsjin? - Der is in lege ingang foar eat wat net special, talk, user of image is. As dat de ingang foar de gewone siden is, soe dat mei "Frysk" romte reserfeare kinne foar in oare groep siden "Fraaisch", letter. Mar ik wit net of't it sa is. Immen?

Faaks is it simpelder en feroarje de taal-oantsjutting in fy-wl.


Ik heb opnieuw naar het eerste gedeelte van het locale gekeken: Beide kwesties spelen mee bij de vertaling van die woorden: - De naam van de W. Ik zou zeggen dat we een "wikipedy" zijn , een "wiki-ensyklopedy". Dan is alleen het project als geheel de "Wikipedia". Zo hebben meerdere andere wikipedie-en de vertaling blijkbaar ook gedaan. Voor/Tegen? - Er is een lege ingang voor iets dat geen special, talk, user of image is. Als dat de ingang voor de normale pagina's is, zou dat met "Frysk" ruimte kunnen reserveren voor een andere groep pagina's "Fraaisch", later. Maar ik weet niet of dat zo kan. Iemand?

Misschien is het eenvoudiger om de taalaanduiding in fy-wl te veranderen. Voor de niet-Friezen een korte uitleg: De aanduiding "fy" omvat alle Friese talen, niet alleen die die in Nederland gesproken wordt. Dus als je niet alle talen door elkaar wilt toelaten (Vergelijk met Duitse en Nederlandse pagina's door elkaar.) dan zou de huidge West-Lauwerse site op een of andere manier in overeenstemming ebracht moeten worden met de taalkode. Ofwel door de wikipedie aan te passen, ofwel door de taalkode aan te passen. (Oef, kinderziektes voor een project dat al een jaar draait. )-:)

Naar mijn mening is het het beste om "fy" te houden voor de 'belangrijkste' vorm van het Fries, en dat is toch duidelijk het Fries van de provincie Fryslân. Mocht iemand een Wikipedy willen opzetten in een andere vorm van het Fries, dan moet daar ter zijner tijd een nieuwe code voor gevonden worden, maar fy: hoeft zich daar niet mee te belasten. Net zo goed als dat nl: gebruikt wordt voor 'Algemeen Nederlands', en niet in Amsterdams, Vlaams of Surinaams-Nederlands. Of, nog duidelijker, nds: in plattdüüts geschreven wordt, en een eventuele Groninger toch ergens anders heen moet voor zijn Wikipedia.
Wat je andere voorstellen betreft: Wikipedy vind ik geen slecht idee, maar als niet-Friestalige zal ik niet meer zeggen dan dat er vanuit internationaal en technisch perspectief geen reden is om er bezwaar tegen te maken. Het gebruik van naamruimten voor de diverse varianten lijkt me niet zo'n goed idee; de software is ingesteld op bepaalde betekenissen van de naamruimten, als je daaraan gaat zitten sleutelen, kun je vreemde effecten krijgen (bijvoorbeeld is aan elke Afbeelding:-pagina in principe een afbeelding verbonden, en worden de andere naamruimten in veel van de speciale pagina's niet meebekeken). - Andre Engels

OK: "In wikipedy", "De Fryske Wikipedy", "It Wikipedia projekt", nammeromte "Wikipedy". Dat mei dy ferskate Fryske talen is net krekt sa's it hjir foarstelle wurdt, mar it argumint dat West-Lauers botte grutter is, grif mear as fjouwer kear sa grut as de oare talen tegearre, hat wol rjocht fan sprekken. Wel, de wrâld is net perfekt sei de man, en hij hie al sien jild fergokt. Dan moat it sa dochs mar wêze. Mei in dei moat ik wol in brûkbere ramt-oersetting hawwe.

OK: "In wikipedy", "De Fryske Wikipedy", "It Wikipedia projekt", naamruimte "Wikipedy". Dat over die verschillende Friese talen is niet helemaal zo als het hier voorgesteld wordt, maar het argument dat het Fries zoals het in Nederland gesproken wordt veel groter is, waarschijnlijk meer dan vier keer zo groot als de andere talen samen, is wel steekhoudend. Wel, de wereld is niet perfect, zoals de man zei nadat hij zijn geld vergokt had. Dan moet het toch zo maar doorgaan. Ergens morgen moet ik wel een redelijke locale-vertaling hebben.

                                 (Aliter)

Siden oer Lokale Skiednis

Wit immen wat we oanmoatte mei dy Lokale-skienis siden, mei de tekst: "De op dizze side opnommen stikken binne (yn earste opset) diels ûntliend oan de websiden fan de doarpen of streken. As dat it gefal is stiet dat fermeld." Fan Reduzum wie wis dat it kopiearre wie, dus dat haw ik ferfongen. Mar wat mei de oare siden?

Weet iemand wat we aanmoeten met die Lokale geschiedenis pagina's, waarin staat: "De op deze pagina opgenomen stukken zijn (in eerste opzet) deels ontleeend aan de web-sites van de dorpen of streken. Als dat het geval is staat dat vermeld." (vertaald.) Van Reduzum was zeker dat het gekopieerd was, dus dat heb ik vervangen. Maar wat doen we met de andere pagina's?

                                   (Aliter)
Die teksten moeten zowiezo geredigeerd worden. De encyclopedische informatie erin zou als basis kunnen worden gebruikt voor nieuw geschreven, oorspronkelijke artikelen. Misschien is het een goed idee boven de teksten een vermelding te plaatsen. Wat eventueel ook kan is de teksten zolang naar de betreffende overlegpagina's verhuizen, zodat de informatie niet weg is, maar ze ook niet als Wikipedia-artikelen gepresenteerd worden. En dan maar hopen dat iemand ermee aan de slag gaat! Amarant 18.07, 23 okt 2003 (UTC)

Tekst "Tekstwiziging"

Vraag aan Aliter: Onder elke bewerkingspagina staat de optie 'Dit is in tekstwiziging'. Op de andere Wikipedia's kun je aanvinken: 'Dit is een kleine wijziging', wat de mogelijkheid geeft aan te geven dat het juist niet om een echte wijziging in de tekst gaat, hooguit herstel van een typefout, een grammatical foutje, een link en dergelijke. Is dit een bewuste keus om het om te draaien? Amarant 13.48, 28 okt 2003 (UTC)

Jo lêze yn 'Dit is in tekstwiziging' dat it betsjut dat de ynhâld fan in side feroare is, en dêrom wolle jo witte wêrom it hjir oars is as op oare wikipedyen. Mar fansels is it net oar: 'Dit is in tekstwiziging' wol sizze dat it allinnich it wizigjen fan de tekst is, net fan de ynhâld. As mear minsken hjir in probleem mei hawwe, dan moat it oars.
Je leest in 'Dit is in tekstwiziging' dat dat betekent dat de inhoud van de pagina is veranderd, en je wilt daarom weten waarom dat hier anders is dan op alle andere wikipedieën. Maar natuurlijk is het niet anders: 'Dit is in tekstwiziging' wil zeggen dat het alleen een wijziging van de tekst is, niet van de inhoud. Als hier meer mensen problemen mee hebben, dan moet het veranderd worden. Aliter 23.55, 28 okt 2003 (UTC)

Ik vind het verwarrend. Een belangrijke wijziging in een artikel (aanvulling, herschrijving van een paragraaf, en dergelijke) kun je ook een tekstwijziging noemen. Toch? Amarant 01.12, 29 okt 2003 (UTC)

Jo sizze dat in omsetting of in oanfolling ek in tekstwiziging wêze kin. Dat is fansels sa, om't alle wizigings de tekst wizigje. Mar in oanfolling feroaret ek de ynhâld. As in omsetting dat wier net docht, dan leau ik dat it korrekt is en jou oan dat dit allinnich in tekstferoaring is. Mar faaks moat it "allinnich tekst feroare" wurde, of soksawat.
Je zegt dat een herschrijving of een aanvulling ook een tekstwijziging kunnen zijn. Dat is natuurlijk zo, omdat alle wijziginen de tekst wijzigen. Maar een aanvulling verandert ook de inhoud. Als een herschrijving dat werkelijk niet doet, dan geloof ik dat het correct is als aangegeven wordt dat dit alleen een tekstwijziging is. Maar misschien moet het "allinnich tekst feroare" worden, of zoiets.

Of zoiets, ja, want ook dat is nog verwarrend. Dit kan nog steeds een spellingscorrectie zijn of een hele paragraaf. Er schiet me helaas op dit moment geen alternatief te binnen. Is 'kleine wijziging' soms niet goed te vertalen in het Fries? Amarant 02.07, 29 okt 2003 (UTC)

As jo freege of't it in krekte oersettig is fan "This is a Minor Edit", ja dan hie ik sizze moatten dat it wier mei opsetsin oars dien is. As immen hoe dan ek der yn slagge is en skriuw in side yn haadletters, dan is it in grutte feroaring en meitsje der gewoane tekst fan. Mar de ynhâld feroaret net. Dan soe ik dat mei Tekstwiiziging oanjûn hawwe wolle. Oarsom, as immen earne "net" tafoegje soe, om't it oars neffens dy persoan ferkeard skreaun is, dan is dat in lytse feroaring, mar it feroaret wat de Wikipedy de wrald oer dat mêd seit. Ik soe net wolle dat dat samar trochgiet.
As je vraagt of het een nauwkeurige vertaling van "This is a Minor Edit" is, ja dan had ik moeten zeggen dat dat dat inderdaad met opzet anders gedaan is. Als iemand der op een of andere manier in slaagt een pagina in hoofdletters te schrijven, dan is het een grote verandering als daar gewone tekst van gemaakt wordt. Maar de inhoud verandert niet. Dat zou ik met Tekstwiiziging aangegeven willen zien. Andersom, als iemand ergens "niet" toe zou voegen, omdat wat daar staat anders volgens die persoon verkeerd is, dan is dat een kleine verandering maar het verandert wat de Wikipedy de wereld over dat onderwerp vertelt. Ik zou niet willen dat dat zomaar doorgaat. Aliter 22.37, 29 okt 2003 (UTC)

Utnoegings

Ik leau, wy binne no sa fier dat it tiid wurdt en freegje wat minsken en skriuw wat foar de Wikipedy. Immen dy't hjir ideeëen oer hat?

Ik geloof dat we nu zo ver zijn dat het tijd wordt om mensen te vragen die een stukje voor de Wikipedy kunnen schrijven. Heeft iemand hier nog ideeën over? Aliter 00.34, 29 okt 2003 (UTC)

Ferâldere seksjes

De saken oan it begjin fan dizze side binne no al dien of yn de FAQ oernaam. Wat is de wizânsje op de Wikipedia; kin dat fuorthelle wurde, sa't it allinnich noch yn de sideskiendis stiet, of moat dat op in oare wize argyfearre?

De zaken aan het begin van deze pagina zijn intussen gedaan of in de FAQ opgenomen. Wat is de gewoonte op de Wikipedia; kan dat weggehaald worden, waarmee het alleen nog in de paginageschiedenis te vinden is, of moet het op een andere manier gearchiveerd worden? Aliter 03.08, 30 okt 2003 (UTC)

Haadletter titels

Ik heb een stel redirects van oude 'alleen hoofdletters'-titels die ik eerder had verwijderd weer teruggezet. Op die wijze blijven oude taallinks en links vanaf Google werken. Andre Engels 10.31, 31 okt 2003 (UTC)

Ik haw ús koartlyn op 'e nij opjûn by Google, dus as it alles rint sa't it moat binne de haadletters ferzjes yn twa moannen tiid oerstallich, wêr't it Google oanbelanget. Ik sil ek ris sjen hokfoar siden noch mear mei ús keppelje binnen.
Ik heb ons onlangs opnieuw opgegeven bij Google, dus als alles goed gaat zijn de hoofdletter-versies binnen twee maanden overbodig, wat Google aangaat. Ik zal ook eens bekijken welke webpagina's nog meer naar ons verwijzen. Aliter 22.27, 31 okt 2003 (UTC)

100 siden!

Side 100 wie Gysbert Japiks. Is der immen dy't wit wat bysûnders we hjir mei dwaan kinne?

Pagina 100 is "Gysbert Japiks". Is er iemand die weet wat we hier voor bijzonders mee kunnen doen? Aliter 14.02, 8 nov 2003 (UTC)

Geen idee, maar van harte gefeliciteerd. Het eerste mijlpaaltje is niet niks en smaakt naar meer... :) Amarant 22.41, 9 nov 2003 (UTC)

Redirect

Ik haw foar "Margaretha Geertruida Zelle" in trochferwizing makke nei Mata Hari, mar ik haw der ek byskreaun werom ("x" is de wiere namme fan y.). En oarsom haw ik die namme skean skreaun. Is dit in idee dat algemien tapast wurde kin, sa't we by ûnderhâld noch witte wat de funksje fan in trochferwizing wie?
Ik heb voor "Margaretha Geertruida Zelle" een doorverwijzing gemaakt naar Mata Hari, maar ik heb er ook bijgeschreven waarom ("x" is de wiere namme fan y.) (("x" is de echte naam van y.)). En andersom heb ik die naam schuin geschreven. Is dit een idee dat algemeen toegepast zou knnen worden, zodat we bij onderhoud nog weten wat de functie van een doorverwijzing was? Aliter 22.35, 17 nov 2003 (UTC)

Taalflaterke

Graach efkes 'nijkommelings' ferbetterje ta 'nijkommelingen' op de side 'Koartlyn feroare'. Persoansoantsjuttingen op '-ling' krije noait gjin s-meartal. Algemiene opmerking: siden dêr't net troch in saakkundige foar goedsein is graach foar elkenien redigearber hâlde.

Is oanpast. It is technysk net mooglik eltse besiker automatysk skriuwrjochten te jaan foar de efterlizzende databank. B.
Ja, dit is wel mogelijk. Standaard zijn al deze pagina's alleen door sysops te bewerken, maar als sysop kun je per pagina dit opheffen door op "Side frij jaan" te klikken. Of het wenselijk is, laat ik aan jezelf over. Andre Engels 03.43, 21 feb 2004 (UTC)

Standaard Oansjen

Om't it Monobook oansjen nog bepaald net brekfrij is stel ik út om foar no werom te gean nei it Standaard oansjen.

Taal oantsjutting fan nammen yn oare talen.

Andre Engels en ik hawwe it hân oer wat de Wikipedy dwaan moat mei offisjele nammen yn oare talen. Der binne no ferskillen yn wat eltsenien docht, dat hjir moatte wy it al oer hawwe.

 1. Earst hie ik gjin oare nammen opnaam, Heechdyk, mar dêr't de Fryske namme net offisjeel wie, wienen der doe dy't fûnen dat wy de ferkearde namme brûkten.
 2. Doe haw ik allinne dy namme der by set, Heechdyk (Hoogdijk), mar it blykt dan is net dúdlik wêrom as dat der by stiet.
 3. Ien idee wie om dan der by te skriuwen dat dat de offisjele namme wie, Heechdyk (offisjeel: Hoogdijk), mar dan stiet der by has alle nammen "offisjeel", wat net sa folle ynformaasje jout.
 4. Andre woe graach dat wy yn stee dêrfan de taal neamme soenen, Heechdyk(Nederlânsk: Hoogdijk). Dat dat offisjeel is moat de lêzer dan dúdlik wêze om't it yn oare neislach ek sa dien wurdt.
 • Ik kin my op sich wol fyne yn dat lêste, mar as wy dat dogge, moat der dan net ek wat by offisjeel Fryske nammen komme? Oars krije we itselde probleem as by 2: Minsken foegje Nederlânske nammen ta om't dy der "noch" net by stean.
 1. Leechdyk
 2. Leechdyk(Leechdyk)
 3. Leechdyk (offisjeel)
 4. Leechdyk (Frysk)
 5. Leechdyk (offisjeel Frysk)
 6. Leechdyk (Frysk offisjeel)

Wat is de beste kombinaasje foar us? Aliter 11.39, 20 jun 2004 (UTC)

Ik fyn Heechdyk (Hoogdijk) en Leechdyk (offisjeel Frysk) it bêste en it moaiste kombinaasje. Allinnich de offisjele Hollândske nammen ekstra kursief en ek offisjeel frysk, als net de Hollânske namme de offisjele syn yn de gemeenten Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, ... Foar it bútenlân (búten Hollân) miskien ek de taalnamme, ik fyn it dúdliker. (- Berlyn (Dútsk: Berlin) -). Nikio 14.04, 26 jun 2004 (UTC)

Op sich is dat wol in goed útstel. Ien ding: ik wol oannimme dat in protte fan de ierdrykskundige begripen dy't wy yn de Fryske Wikipedy opnimme sille in offisjele Nederlânske nammen hawwe, mar is dat reden genôch om Nederlânske nammen oars te behanneljen as útlânske? Aliter 22.00, 27 jun 2004 (UTC)

Titels mei staveringsflaters

Andre Engels hat op de Wikipedy:Siden wiskje side utsteld en wiskje gjin titels mei staveringsflaters. Nei't de titel feroare is ta de krekte stavering, soe de âlde side, mei de trochferwizing, bliuwe kinne, dat oaren dy't deselde flater meitsje dochs te plak komme.

Ik wit net of dit in soad útmakket by tikflaters; as de fingers net wolle, dan kin in wurd op wit-hoefolle wizen ferkeard skreaun wurde. Mar foar oare skriuwflaters koe it, tink, al funtionearre. Aliter 16.14, 24 jun 2004 (UTC)

Foarstanners? Tsjinstanners?

Untwikkelings ynwennertal

Om't ús earste sifers fan 2003 wienen, binne der no gefallen dêr't wy in koarte skiednis fan de ynwennertallen hawwe, op it stuit 2003 en 2004. Ik haw ek ris oare getallen opnaam doe't ik die tsjinkaam. Mar moat hjir in maksimum oan, of is it gjin probleem om hjir en dêr by in goed dokumentearre gemeente alle ynwennertallen sûnt de oarloch op te nimmen? Aliter 22.00, 27 jun 2004 (UTC)

Alle inwoneraantallen lijkt me een beetje 'overkill'. Als je 'alles' hebt lijkt me een overzicht per 10 jaar, of misschien 5 jaar, nuttiger dan een vermelden van elk jaar apart - André Engels 22.51, 6 jul 2004 (UTC)

Gemeente-listen op gemeente-siden

De Gemeenten fan Oerisel hawwe, nei de opset fan de Nederlânske siden, ûnderoan de side in list fan alle gemeenten. De Fryske gemeenten hawwe dat net. Om my hoecht sa'n list ek net : it is gjin ynformaasje oer de gemeente op dy side, en deselde ynformaasje stiet withoefaak yn de Wikipedy. Ik hie leaver in keppeling nei de list Oerisel#Gemeenten, of nei in aparte side Gemeenten yn Nederlân#Oerisel. Aliter 18.41, 1 jul 2004 (UTC)

Ik binne foar de side Gemeenten yn Oerisel, miskien ek mei de eardere gemeenten. Nikio 11.34, 3 jul 2004 (UTC)

Ja, dêr bin ik ek wol foar. As der nimmen in probleem mei hat, dan kinne dy listen op eltse side ferfongen wurde troch in keppeling mei sa'n list-side. Aliter 14.24, 3 jul 2004 (UTC)

Ik sjoch dat der no ek foar Fryske Gemeenten sa'n list ferskynt. It is net sa slim as ik earst tocht: dy listen binne template-s, sa't de ynformaasje net folle duplisearre wurdt. Mar ik sjoch gewoan net wêrom der sa'n list op de gemeentesiden moat. Dat is gjin ynformaasje oer dy spesifyke gemeente. It is as frege immen om wat oer Harns te fertellen, mei it antwurd wat de oare gemeenten fan Fryslân binne. Aardich, mar nee. Dan haw ik leaver in eksplisiete keppeling nei de gemeentenlist-side ûnder Sjoch ek. Soe immen dat wolle, dan kin dy dan de keppeling folgje. Aliter 02.21, 12 jul 2004 (UTC)

Aliter, Ik bin it mei dy iens, om ek - Sjoch ek - en Gemeenten yn ... foar de gemeenten te brûken. Mar dochs die listen, foar in flugge sykfunksje as ekstra en miskien foar mear ienheid mei de oare gemeenten in de provinsje moat de listen dochs wollen. En ik fyn it toch wol in moaie Wiki-funksje. Miskien hie ik net de nije list brûke moatte foar de Fryske gemeenten, sûnder dit oerlis mei dy. Soest ek yn it Nederlândsk antwurde wolle. Dit maakt voor me toch wat duidelijker. Groetnis Nikio 12.14, 12 jul 2004 (UTC)

Ik hie leaver hân dat de oerienkomst wie dat net ien fan de gemeenten sa'n list hie. Ik leau net dat der sa'n soad minsken binne dy't fan de iene nei de oare gemeenteside moatte, útsein der stiet wat oer yn de tekst, en dan is der al in keppeling. Dy berjochten binne aardich, mar dizze tapassing hoecht om mij net. Mar dit is in frije ensyklopedy. (Ja, ik kin ek yn it Nederlânsk skriuwe, mar ik tocht jo hienen allinnich problemen mei it skriuwen. Faaks eat foar jo brûkersside?)
Ik had liever gehad dat de eenheid eruit bestond dat geen enkele gemeente zo'n lijst had. Ik verwacht niet dat er veel mensen zullen zijn die van de ene gemeentepagina naar de andere zouden willen, tenzij er iets over die gemeente in de tekst staat, en dan is er al een koppeling. Die templates zijn wel een mooie funktie, maar wat mij betreft zouden we zonder deze toepassing kunnen. Maar dit is in vrije encyclopedie. (Ja, ik kan ook in het Nederlands antwoorden, maar ik had aangenomen dat je alleen problemen had met Fries schrijven. Misschien iets voor je gebruikerspagina?) Aliter 16.43, 12 jul 2004 (UTC)

Wisk-warskôging

Wit immen wêrom Template:Wiskwarskôging al keppelings hat, mar se by Wikipedy:Siden_wiskje#Wisk-warskôging net sichtber binne? Aliter 14.24, 3 jul 2004 (UTC)

Dit is in brek: In keppeling yn in berjocht wurdt yn de Wikipedy nammeromte en de Wiki nammeromte net goed ôfbylde. Aliter 12.47, 5 jul 2004 (UTC)