Springe nei ynhâld

PC 2003

Ut Wikipedy

Op woansdei 30 july 2003 waard de 150e jubileum-edysje fan de PC ferkeatst. In jubileum fanwegen it 150-jierrich bestean fan de Permanente Commissie. Johannes G. Dijkstra dy't al jierren oan de PC meidien hie mar noch nooit wûn, kaam mei syn maten de dei goed troch en hiene yn de finale harren maklikste partij fan de dei.

List fan dielnimmers oan de PC fan 2003[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1
Simon Minnesma Dronryp
2
Jan Dirk de Groot Holwert
Kor Zittema Bitgum
René Tiesma Boalsert
Marten Feenstra Berltsum
Willem Rienks Wageningen
   
   
3
Johan van der Meulen Broeksterwâld
4
Johan Meirink Hallum
Jacob Wassenaar Minnertsgea
Michel van der Veen Frjentsjer
Cornelis Terpstra Grins
Pier Piersma Ljouwert
   
   
5
Klaas Berkepas Hoarnstersweach
6
René Janse Grins
Dirk-Jan van der Woud Goutum
Pieter Scharringa Dronryp
Daniël Iseger Húzum
Johannes Boersma Winsum
   
   
7
Pieter Bakker Ljouwert
8
Ronald de Boer Sint Nyk
Peter Dijkstra Bitgumermole
Gerrit Flisijn Tersoal
Andre Iedema Menaam
Anno Wijtsma Jirnsum
   
   
9
Sjirk Gjalt de Groot Snits
10
Rutmer van der Meer Wergea
Herman Sprik Wytmarsum
Henk Vlietstra Frjentsjer
Pieter Tienstra Winsum (Grinslân)
Teake Triemstra Sint Jabik
           
11 Sibbele Lootsma Snits 12 Johan Abma Gau
  Tjitte Bonnema Frjentsjer   Arie den Breejen Arum
  Auke van der Graaf Berltsum   Jochum Bouma Easterlittens
           
13 Klaas Anne Terpstra Minnertsgea 14 Pieter van Tuinen Bitgumermole
  Jan Willem van Beem Dronryp   André Kuipers Bitgumermole
  Douwe Groenendijk Grins   Chris Wassenaar Minnertsgea
           
15 Pieter Otte Kingma Berltsum 16 Johannes G. Dijkstra Húzum
  Johan Binnema Akkrum   Karel Nijman Ljouwert
  Peter de Boer Frjentsjer   Folkert van der Wei Wytmarsum

Utslaggen 1e list[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1 - 2: 5-2 (6-6)
 • 3 - 4: 5-0 (6-6)
 • 5 - 6: 5-2 (6-0)
 • 7 - 8: 5-5 (4-6)
 • 9 -10: 5-5 (6-6), partoer 10 giet troch
 • 11 - 12: 5-5 (6-4)
 • 13 - 14: 4-5 (6-6)
 • 15 - 16: 4-5 (6-6)

Utslaggen 2e list[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1 - 3: 5-4 (6-6)
 • 5 - 8: 5-1 (6-4)
 • 10- 11: 2-5 (4-6)
 • 14- 16: 4-5 (4-6)

Utslaggen heale finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1 - 5: 1-5 (2-6)
 • 10 - 16: 5-5 (6-6), partoer 16 wint

Utslach finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 5 - 16: 2-5 (4-6)

Kening PC 2003[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Johannes G. Dijkstra