List fan keatstermen

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

[1]Op de list fan keatstermen steane wurden dy't mei de keatssport te krijen hawwe:

 • aai
 • achterynse
 • akkoartsje
 • allee
 • alles oan de hang
 • amsterdammerke
 • baanhear
 • bal
 • balbespuie
 • balkearder
 • balopstekke
 • beker
 • belleman
 • bêst
 • bikkeler
 • bikkelpartij
 • Biltske telling
 • blokjerinder
 • boazumer
 • boppe
 • boppeline
 • boppeman
 • boppeslach
 • boppestuit
 • breakeatser
 • broekjesaaier
 • broekslaan
 • bûkelpartij
 • bûten
 • bûtenline
 • bûtenslach
 • bûtse
 • bylotsje
 • dakkeatsen
 • deadsklok
 • delflapper
 • distinktyf
 • doarpspriis
 • draaibal
 • draaier
 • driuwer
 • driuwerke
 • earekrús
 • earepeinje
 • earsteklasser
 • earsten
 • effekt
 • efterkwea
 • efterkwealine
 • efterline
 • efteroerslaan
 • efteryn
 • efterynse
 • fergean
 • fiertje
 • fiktoariaslach
 • finale
 • findel
 • fjouweremeneat
 • fjouwermeneat
 • flarde
 • foar
 • foarbal
 • foarbêstestuit
 • foarby
 • foarbyslaan
 • foarline
 • foarslach
 • foarstreek
 • foarynse
 • fokseslach
 • formaasje
 • freule
 • freulekeatsen
 • freulepartij
 • Frjentsjer
 • fuilak
 • gersmiger
 • goud
 • grutkeatsen
 • grutmaster
 • grutspul
 • haarbal
 • hâlder
 • handbal
 • hang
 • heinderbal
 • heinebal
 • heinebalje
 • herkules
 • herkulesslach
 • hoekpeal
 • houtsje
 • hurk
 • ynslaan
 • jildprizen
 • jongesbûn
 • jongeskeatsen
 • junioaren
 • kaartsjeman
 • kanonnier
 • kânspartoer
 • karmaster
 • keatsbaan
 • keatsbal
 • keatsbalmelker
 • keatsbûn
 • keatsmof
 • keatsoanmerker
 • kening
 • keninginne
 • keningspartoer
 • kietembal
 • klaverbledsje
 • knapper
 • knikkert
 • koartstreek
 • koekbal
 • koekepanne
 • koekje
 • kommisje
 • kram
 • krânse
 • kriteman
 • kruk
 • kuierbal
 • kwea
 • kweabal
 • kwealine
 • kweaslach
 • kweastreek
 • leanekeatsen
 • lauwerkrâns
 • lauwerkrânse
 • lauwertûke
 • leafhawwer
 • ledekeatsen
 • line
 • linekeats
 • list
 • listeman
 • Lytse premy
 • luchtbal
 • lutjes
 • lyntsje
 • maaislach
 • maat
 • masseur
 • master
 • matsjedoar
 • meander
 • meettouwen
 • mehear
 • meneat
 • menhear
 • merkekeatsen
 • merker
 • middelline
 • mietstôk
 • misser
 • misslach
 • mjitline
 • mjitlint
 • moaibalje
 • moaiwaarskeatser
 • nap
 • nikkel
 • oan west
 • ôfdieling
 • omloop
 • op 'e dea stean
 • oppasser
 • opropper
 • opslach
 • opslachfak
 • opslagger
 • park
 • partoer
 • partoerje
 • paternoster
 • pc
 • perk
 • perkpartoer
 • perkspiler
 • pjuk
 • pleinkeatsen
 • pôltsjekeatsen
 • potsjekeatsen
 • preemje
 • pripper
 • probearring
 • prom
 • pronkpeinje
 • prop
 • pryske
 • punteklassemint
 • ramt
 • reap
 • retoerslach
 • rubberbal
 • rypmabal
 • saaier
 • sealkeatsen
 • seismeneat
 • sitbal
 • Sjûkelân
 • skiter
 • skoalkeatsen
 • skoslach
 • skroeier
 • skytkeatske
 • slaanweibal
 • smearlap
 • Snitser telling
 • souder
 • spatskerm
 • spatter
 • spul
 • spylfjild
 • stander
 • stedspriis
 • stekbal
 • stekker
 • stjonkert
 • strafkommisje
 • streek
 • strjitkeatsen
 • strûper
 • stuiten
 • stuitfak
 • stuitline
 • stuitlinen
 • stuitstrepen
 • suvelkeatsen
 • swijn
 • Switsersk systeem
 • sydkwea
 • sydlinen
 • sydslach
 • telegraaf
 • telegrafist
 • tillegraaf
 • tillegrafist
 • tomkekeatser
 • torpedist
 • torpedo
 • touwen
 • toverbal
 • treffer
 • triktrak
 • triktrakslach
 • triuwerij
 • tûk
 • tuskenspul
 • tuskenynse
 • twameneat
 • twiskenman
 • ûnderhâns
 • útslach
 • útslagger
 • wannelbal
 • want
 • wedstriidbal
 • weeskebal
 • welpen
 • weromslach
 • wikselpriis
 • windbal
 • winder
 • winnersrûnte
 • wyk
 • wytmarsumer

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. Belangrykste boarne: Pieter Breuker. Keatserstaal (1983)