Kodeks

Ut Wikipedy

Mei in kodeks wurdt in bûn boek út de Lette Aldheid of midsiuwen oantsjut. It wurd kodeks is ôflaat fan it Latynske caudex wat houtblok betsjut. De oarspronklike betsjutting fan kodeks yn de âldheid wie bedoeld as ûnderskied mei in papyrusrôle. In kodeks is ynbûn, lykas ek hjoeddeiske boeken en jo kinne der yn blêdzje. In rôle, lykas de Toara, rôlje jo lêzendewei ôf. In kodeks is dus in publikaasje yn bûne boekfoarm.

It binen fan boeken waard al lang foar it begjin fan ús jiertelling útfûn yn de sted Byblos (no yn Libanon. De Bibel hat syn namme dêr fan. De oarspronklike betsjutting fan it wurd Bibel is: ‘in boek lykas yn Byblos makke’.

Kodeks betsjut net manuskript. It wurd manuskript betsjut simpelwei: mei de hân skreaun. Likegoed wurdt it wurd kodeks in soad brûkt yn kombinaasje mei âlde manuskripten, om dêrmei oan te jaan dat se de foarm fan in ynbûn boek hiene.

De oantsjutting kodeks fine wy ûnder oare yn de folgjende publikaasjes: