Springe nei ynhâld

Ymprint

Ut Wikipedy

In ymprint is in hannelsmerk fan in útjouwerij dat brûkt wurdt om boeken ûnder út te jaan. Ien en deselde útjouwerij kin in ferskaat oan ymprints yn 'e hannen hawwe, en sa ûnder ferskillende nammen boeken op 'e merk bringe. Sa'n soarte fan konstruksje komt bygelyks faak ta stân troch it oernimmen fan 'e iene útjouwerij troch de oare. De oernommen útjouwerij hat dan faak in fêstige namme, dy't bekend en fertroud is by syn lêzers, en de oernimmende útjouwerij wol dy lêzers net ferlieze en giet dêrom troch mei it útjaan fan itselde soarte boeken ûnder de âlde namme, ek al is dat dan net mear in selsstannige útjouwer. It komt sadwaande gauris foar dat útjouwerijen boeken fan ferskillende sjenres ûnder ferskillende ymprints útjouwe. Ek is it mooglik dat ien ymprint wer oaren ûnder him hat.

In goed foarbyld is de Amerikaanske útjouwerij Macmillan Publishers, dy't û.m. de ymprint Tor Books yn 'e hannen hat, wat foarhinne in selsstannige útjouwerij wie. Tor Books sels hat dan as ymprints wer û.m. Tor Books, Forge Books, Orb Books en Tor Teen. Yn Nederlân is in bekend foarbyld Uitgeverij Het Spectrum, dy't njonken eigen ymprints as Prisma en Aula ek de nammen fan 'e oernommen útjouwers Van Holkema & Warendorf en Van Goor noch altiten brûkt.