Triemlist

Gean nei: navigaasje, sykje

Op dizze spesjale side binne alle tafoege triemmen te besjen. Standert wurde de lêst tafoege triemmen boppe oan de list werjûn. Klikken op in kolomkop feroaret de sortearring.

Triemlist
 
Earste sideSide weromFolgjende sideLêste side
Datum Namme Miniatuerôfbylding Grutte Meidogger Beskriuwing
16 sep 2017, 19.12 MinnemahuisLeeuwarden2 1603.jpg (triem) 119 KB Drewes Oernaam fan States en Stinsen in Friesland. Yndertiid tastimming krigen fan Jan leemburg.
13 sep 2017, 20.43 OrxmaState2 Bulthuis.jpg (triem) 61 KB Drewes Orxmastate tekene troch Jan Bulthuis. Oernaam fan www.stinseninfriesland.nl.
10 sep 2017, 00.38 Guy Gavriel Kay (bysnien).jpg (triem) 147 KB Ieneach fan 'e Esk In foto fan 'e Kanadeeske skriuwer Guy Gavriel Kay. Oernommen fan Commons, mar bysnien, sadat dúdlik is om hokker persoan oft it giet.
6 sep 2017, 13.05 Cpb logo.png (triem) 4 KB Ieneach fan 'e Esk It logo fan it Sintraal Planburo.
29 aug 2017, 00.09 Flagge fan Súd-Araabje.PNG (triem) 13 KB Ieneach fan 'e Esk De flagge fan Súd-Araabje (oare namme foar Súd-Jemen). Eigenmakke ôfbylding nei foarbyld fan in (slim fersmoarge) jpg-plaatsje op 'e UNPO-webside.
29 aug 2017, 00.08 Flagge fan Kabylje.PNG (triem) 14 KB Ieneach fan 'e Esk De flagge fan Kabylje (Berberske regio yn noardlik Algerije). Eigenmakke ôfbylding nei foarbyld fan in (slim fersmoarge) jpg-plaatsje op 'e UNPO-webside.
28 aug 2017, 23.57 Lânkaart UNPO-lidmaatskip 1-7-13.PNG (triem) 61 KB Ieneach fan 'e Esk update per 1 aug. 2017.
28 aug 2017, 17.03 De Waadhoeke (2018).png (triem) 122 KB Ieneach fan 'e Esk De lokaasje fan 'e nije gemeente De Waadhoeke yn Fryslân. Provisoarysk kaartsje makke troch mysels op basis fan in besteand kaartsje fan Commons.
27 aug 2017, 12.17 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Frjentsjerteradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1984 wiene. De gemeente Frjentsjerteradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
26 aug 2017, 16.28 Frjentsjerter Fiifdielen.png (triem) 10 KB Ieneach fan 'e Esk Ik bliuw sa oan 'e gong, mar goed: Noardeastpolder en Hearrenfean derút, Skoatterlân en Aenjewier deryn.
26 aug 2017, 12.17 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Frjentsjer read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1984 wiene. De gemeente Frjentsjer is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
25 aug 2017, 12.39 Fryslân-Gemeenten (1944-1971) - Barradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1971 wiene. De gemeente Barradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
25 aug 2017, 12.38 Fryslân-Gemeenten (1971-1984) - Barradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1971 en 1984 wiene. De gemeente Barradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
25 aug 2017, 00.48 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - It Bilt read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1984 wiene. De gemeente It Bilt is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
24 aug 2017, 15.18 Wegverbetering Dronrijp-Baijum door terp van D. Dijkstra, Hatzum, 16 juli 1934.jpg (triem) 218 KB Ieneach fan 'e Esk Wurk yn útfiering oan 'e wei tusken Dronryp en Baaium. Foto fan 16 july 1934.
24 aug 2017, 15.12 Menaam, de Rypsterdyk, sa. 1930.jpg (triem) 415 KB Ieneach fan 'e Esk De Rypsterdyk yn Menaam, omtrint 1930.
24 aug 2017, 15.09 Baaium yn swart-wyt.jpg (triem) 131 KB Ieneach fan 'e Esk Alde foto fan Baaium, datearjend fan nei skatting omtrint 1950.
23 aug 2017, 15.58 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Hinnaarderadiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1984 wiene. De gemeente Hinnaarderadiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
22 aug 2017, 21.55 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Baarderadiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1984 wiene. De gemeente Baarderadiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
22 aug 2017, 19.24 Fryslân-Gemeenten (1942-1944) - Ljouwerteradiel read.png (triem) 10 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy wiene tusken 1942 (Skylge en Flylân by Fryslân) en 1944 (Sudertrimdiel Ljouwerteradiel + Lekkum en Miedum by Ljouwert). De gemeente Ljouwerteradiel mei Noarder- en Sudertrimdiel is werjûn yn r...
22 aug 2017, 19.11 Fryslân-Gemeenten (1944-1971) - Harns read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1978 wiene. De gemeente Harns is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
22 aug 2017, 16.57 Súdwest-Fryslân 2018.png (triem) 125 KB Ieneach fan 'e Esk Grinzen tusken Ferwerderadiel, Dongeradiel en Kollumerlân fuorthelle (wurdt yn 2019 Noardeast-Fryslân).
22 aug 2017, 12.38 Lokaasje Wymbritseradiel (1984-2011).png (triem) 90 KB Ieneach fan 'e Esk De lokaasje fan 'e gemeente Wymbritseradiel (1984-2011) yn Fryslân. Eigenmakke ôfbylding op basis fan in besteand kaartsje fan Commons.
20 aug 2017, 22.31 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Wymbritseradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Wymbritseradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
20 aug 2017, 21.28 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Drylts read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Drylts is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
20 aug 2017, 18.18 Lokaasje Wûnseradiel.png (triem) 91 KB Ieneach fan 'e Esk De lokaasje fan 'e eardere gemeente Wûnseradiel yn Fryslân. Eigenmakke ôfbylding op basis fan in besteand kaartsje fan Commons.
20 aug 2017, 18.17 Lokaasje Nijefurd.png (triem) 91 KB Ieneach fan 'e Esk + Knikje yn de Ofslútdyk.
20 aug 2017, 18.16 Ljouwert-Gemeente (2018).png (triem) 121 KB Ieneach fan 'e Esk Knikje yn 'e Ofslútdyk.
20 aug 2017, 14.56 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Warkum read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Warkum is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
20 aug 2017, 12.55 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Hylpen read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Hylpen is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
19 aug 2017, 22.25 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Starum read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Starum is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
19 aug 2017, 12.05 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Himmelumer Aldefurd read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Himmelumer Aldefurd is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
18 aug 2017, 21.10 Noardeast-Fryslân (2019).png (triem) 82 KB Ieneach fan 'e Esk Provisoarysk lânkaartsje foar de lokaasje fan Noardeast-Fryslân oanmakke op basis fan in ôfbylding fan Commons.
18 aug 2017, 16.12 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Idaerderadiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Idaerderadiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
18 aug 2017, 15.44 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Raerderhim read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Raerderhim is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
18 aug 2017, 15.20 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Utingeradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Utingeradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
18 aug 2017, 12.44 Wapen fan Gaasterlân-Sleat.png (triem) 88 KB Ieneach fan 'e Esk It wapen fan Gaasterlân-Sleat. Oernommen fan Commons om't it systeem it net op de juste grutte toane wol. Dan helje wy it nei ús eigen site ta om 'e problemen op te lossen.
17 aug 2017, 22.38 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Sleat read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Sleat is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 22.16 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Gaasterlân read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Gaasterlân is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 21.07 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Doanjewerstâl read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Doanjewerstâl is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 20.30 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Haskerlân read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Haskerlân is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 18.44 Fryslân-Gemeenten (foar 1934) - Aenjewier read.png (triem) 10 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy foar 1934 wiene. De gemeente Aenjewier is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 17.53 Fryslân-Gemeenten (foar 1934) - Skoatterlân read.png (triem) 10 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy foar 1934 wiene. De gemeente Skoatterlân is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
17 aug 2017, 14.34 Wapen fan Achtkarspelen.png (triem) 22 KB Ieneach fan 'e Esk It Wapen fan Achtkarspelen. Ferzje fan ôfbyld fan Commons om't dat net goed funksjonearje wol.
16 aug 2017, 21.18 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - West-Dongeradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente West-Dongeradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
16 aug 2017, 21.17 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - East-Dongeradiel read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente East-Dongeradiel is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
16 aug 2017, 19.01 Fryslân-Gemeenten (1944-1984) - Dokkum read.png (triem) 11 KB Ieneach fan 'e Esk In lânkaart fan Fryslân mei de gemeentegrinzen sa't dy tusken 1944 en 1948 wiene. De gemeente Dokkum is werjûn yn read. Eigenmakke ôfbylding.
16 aug 2017, 15.44 Streekflagge fan Aenjewier (1998).PNG (triem) 6 KB Ieneach fan 'e Esk De streekflagge fan Aenjewier, fêststeld troch de Fryske Rie foar Heraldyk yn 1998. Boarne: Douwe Wijbrands, ''Streekvlag nieuw begin voor Aengwirden'', yn: de ''Ljouwerter Krante'', 9 april 1998.
16 aug 2017, 15.42 Wapenbanier fan Skoatterlân.PNG (triem) 5 KB Ieneach fan 'e Esk De wapenbanier fan Skoatterlân (d.w.s. it wapen fan Skoatterlân útsmaard oer it oerflak fan in flagge). Eigenmakke ôfbylding.
16 aug 2017, 15.38 Flagge fan Wymbritseradiel (foar 1984).PNG (triem) 4 KB Ieneach fan 'e Esk De flagge fan Wymbritseradiel (oant 1984). Eigenmakke ôfbylding.
Earste sideSide weromFolgjende sideLêste side