Behear fan meidoggerrjochten

Jump to navigation Jump to search
Behear fan meidoggerrjochten  
Meidochgroepen besjenViewing user rights of user Geoffrey (oerlis | bydragen)

Sit yn group: Behearders

Implicit member of: befêstige meidoggers

Rjochtenloch

  • 10 okt 2007, 20.21 Theun oerlis bydragen changed group membership for Geoffrey from (gjin) to behearder (ekstra behearder, neffens oerlis)