Sybren fan Ropta

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Sybren fan Ropta wie in soan fan Focke fan Ropta I en Beyck Ndr. Hy wie troud mei Fedt Ndr. Se krigen twa bern: Eeth fan Ropta (†1538, sjoch Stinstrastate) en Jouck fan Ropta. Hy troude letter wer mei Kinsck Sapes fan Sythjema fan Boarnwert.