List fan Fryske jongesnammen

Ut Wikipedy

List fan Fryske jongesnammen:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Aaie
 • Aailt
 • Aalderik
 • Aaldert
 • Aaldrik
 • Aalse
 • Aaltsje
 • Aandert
 • Aandrik
 • Aant
 • Aarke
 • Aarnd
 • Aarnold
 • Abbe
 • Abe
 • Abel
 • Abke
 • Adde
 • Adel
 • Age
 • Agge
 • Aike
 • Aile
 • Aise
 • Ait
 • Aite
 • Aitse
 • Aldert
 • Aldrik
 • Ale
 • Alef
 • Alfert
 • Alke
 • Alle
 • Alof
 • Alsing
 • Alt
 • Alwin
 • Amel
 • Amele
 • Amme
 • Ammer
 • Andele
 • Andrys
 • Anne
 • Anse
 • Are
 • Arent
 • Arjen
 • Arse
 • Asing
 • Asse
 • Ate
 • Atte
 • Auke
 • Ay
 • Aye

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Baaf
 • Baard
 • Bale
 • Baling
 • Balle
 • Balling
 • Bareld
 • Barteld
 • Bartele
 • Bartle
 • Bauke
 • Bauwe
 • Bea
 • Beake
 • Bearend
 • Bearn
 • Bearnt
 • Beauwe
 • Beert
 • Beeuw
 • Beie
 • Bein
 • Beint
 • Beinte
 • Beintse
 • Belte
 • Bendert
 • Benne
 • Bense
 • Bente
 • Bessel
 • Bessele
 • Bienke
 • Biense
 • Biente
 • Bientse
 • Bieuwe
 • Bin
 • Bindert
 • Binnert
 • Biuwe
 • Bjinse
 • Bjintse
 • Blommert
 • Boaie
 • Boaien
 • Boaike
 • Boaitse
 • Boaitsen
 • Boate
 • Boeke
 • Boele
 • Boke
 • Bokke
 • Bole
 • Bolte
 • Bone
 • Bonne
 • Botse
 • Bouke
 • Bouwe
 • Brand
 • Broar
 • Broer
 • Bronger
 • Brucht
 • Brún
 • Buie
 • Buitsen
 • Buke
 • Bûntsje

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Daam
 • Dake
 • Danjel
 • Date
 • Dêde
 • Dedmer
 • Dene
 • Derk
 • Derre
 • Dider
 • Didert
 • Diede
 • Diedert
 • Dietert
 • Dieu
 • Dieuwer
 • Dieuwert
 • Diktus
 • Dimer
 • Ditert
 • Djurre
 • Doade
 • Doaie
 • Doaien
 • Doaite
 • Doaitse
 • Doaitsen
 • Doed
 • Doede
 • Doeie
 • Doeke
 • Doekele
 • Doekle
 • Doen
 • Doetse
 • Doke
 • Donke
 • Douke
 • Douwe
 • Drieuwe
 • Drieuwes
 • Drys
 • Duie
 • Duke
 • Durk

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Eabele
 • Eable
 • Eadse
 • Eadsge
 • Eadsger
 • Eage
 • Eale
 • Ealse
 • Ealtse
 • Eard
 • Earde
 • Eardsje
 • Earke
 • Earnse
 • Eart
 • Eartsje
 • Easse
 • Eate
 • Eatse
 • Eau
 • Ebbe
 • Ebbel
 • Ebbele
 • Ebel
 • Ebert
 • Ebke
 • Edde
 • Edme
 • Edou
 • Edse
 • Edser
 • Eedsge
 • Eeldert
 • Eelse
 • Eeltsje
 • Eemke
 • Eesger
 • Eetse
 • Egbert
 • Ege
 • Eger
 • Egge
 • Eggert
 • Eibe
 • Eibert
 • Eide
 • Eien
 • Eike
 • Eilt
 • Eise
 • Eite
 • Eje
 • Elbert
 • Ele
 • Ellert
 • Elmer
 • Eme
 • Emer
 • Ene
 • Engele
 • Eppe
 • Erd
 • Erre
 • Esge
 • Esger
 • Eske
 • Ete
 • Etse
 • Ewe

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Fabe
 • Falke
 • Falko
 • Fedde
 • Fedderik
 • Fêde
 • Feie
 • Feike
 • Feite
 • Feitse
 • Fekke
 • Felke
 • Felker
 • Felkert
 • Feltsert
 • Fetse
 • Fetsen
 • Fidde
 • Finne
 • Flip
 • Flippus
 • Foeke
 • Fôke
 • Fokke
 • Folkert
 • Folmer
 • Fongert
 • Fop
 • Foppe
 • Formert
 • Fouke
 • Franke
 • Frâns
 • Freark
 • Frids
 • Fridse
 • Fridsert
 • Frite
 • Fritske
 • Frytsen

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Gaaitse
 • Gabe
 • Gaitsen
 • Garbrant
 • Garke
 • Garmt
 • Garrelt
 • Gart
 • Gatse
 • Gauke
 • Geart
 • Geauke
 • Gelmer
 • Gelt
 • Gerben
 • Gerbren
 • Gerke
 • Gerlich
 • Germ
 • Germen
 • Germer
 • Gerre
 • Gerrolt
 • Gertsen
 • Girbe
 • Girben
 • Gjalt
 • Gjerryt
 • Gjorrelt
 • Gjosse
 • Goaiken
 • Goaitse
 • Goaitsen
 • Goarrelt
 • Goarryt
 • Goase
 • Goaslik
 • Goasling
 • Goatsen
 • Gorrelt
 • Gosling
 • Gosse
 • Gotse
 • Gouke
 • Gribbert
 • Gurbe
 • Gys
 • Gysbert

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Haaie
 • Habbe
 • Habe
 • Hade
 • Haike
 • Haise
 • Haite
 • Halbe
 • Halbert
 • Halke
 • Halle
 • Hamme
 • Hanne
 • Hannes
 • Hâns
 • Haring
 • Harke
 • Harm
 • Harmen
 • Harre
 • Hartgert
 • Hassel
 • Hatse
 • Hattum
 • Hauke
 • Heable
 • Hearing
 • Hearre
 • Hedde
 • Hains
 • Hede
 • Hedser
 • Hedsert
 • Heense
 • Heie
 • Heintse
 • Helke
 • Helmer
 • Hemke
 • Henke
 • Hense
 • Hepke
 • Herbert
 • Hermen
 • Herre
 • Hert
 • Hertman
 • Hertsen
 • Hesling
 • Hessel
 • Hetman
 • Hette
 • Hibbe
 • Hibbele
 • Hibe
 • Hidde
 • Hidser
 • Hilbert
 • Hilbrân
 • Hilbrân
 • Hilbren
 • Hilbren
 • Hildert
 • Hildwin
 • Hile
 • Hille
 • Hillert
 • Hindrik
 • Hink
 • Hinse
 • Hipke
 • Hitse
 • Hjerre
 • Hoaie
 • Hoaike
 • Hoatse
 • Hoeke
 • Hoite
 • Holbe
 • Homme
 • Hotse
 • Hotsje
 • Houke
 • Hubert
 • Húch
 • Huite
 • Hylke
 • Hyltsje

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Ibele
 • Idde
 • Ide
 • Ids
 • Idse
 • Idsge
 • Iede
 • Iene
 • Iep
 • Ige
 • Igle
 • Ije
 • Ije
 • Imke
 • Ine
 • Ingele
 • Ingelke
 • Inne
 • Inse
 • Inte
 • Ipe
 • Ipke
 • Ippe

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Jaaie
 • Jaap
 • Jabik
 • Jakkele
 • Jakob
 • Jakobus
 • Jaldert
 • Jalke
 • Jalle
 • Jan
 • Jane
 • Jannes
 • Japik
 • Jarich
 • Jaring
 • Jasper
 • Jaspert
 • Jean
 • Jeane
 • Jebbe
 • Jeen
 • Jeep
 • Jehan
 • Jehannes
 • Jeike
 • Jeip
 • Jeldert
 • Jelle
 • Jellert
 • Jelmer
 • Jelt
 • Jelte
 • Jemme
 • Jente
 • Jentsje
 • Jep
 • Jepke
 • Jerre
 • Jesse
 • Jetse
 • Jibbe
 • Jibbele
 • Jildert
 • Jilke
 • Jille
 • Jillert
 • Jilles
 • Jilt
 • Jimmele
 • Jink
 • Jinne
 • Jins
 • Jippe
 • Jis
 • Jisse
 • Jissele
 • Jit
 • Jitse
 • Joan
 • Joart
 • Joast
 • Jobbe
 • Jochem
 • Joeke
 • Joldert
 • Jolke
 • Jolle
 • Jolling
 • Jorke
 • Jorn
 • Jornt
 • Jorrit
 • Jort
 • Jotte
 • Jouke
 • Jouwert
 • Jubbe
 • Jukke
 • Julle
 • Jurre

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Kaaie
 • Kaay
 • Kanne
 • Karst
 • Kasper
 • Kees
 • Keimpe
 • Kerst
 • Kier
 • Kleis
 • Klies
 • Knelis
 • Knillis
 • Knjillis
 • Kobus
 • Koendert
 • Koop
 • Krine
 • Kryn

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Lammert
 • Lebbert
 • Lêbe
 • Leffert
 • Lemme
 • Leuke
 • Libbe
 • Liebe
 • Lieme
 • Liepke
 • Lieube
 • Lieuwe
 • Lieuwer
 • Likele
 • Lindert
 • Linse
 • Lippe
 • Liuke
 • Liuwe
 • Ljibbe
 • Ljippe
 • Ljomme
 • Loadewyk
 • Lochman
 • Loetse
 • Lokke
 • Lolle
 • Lomme
 • Lou
 • Louke
 • Lubbe
 • Lubben
 • Lubbert
 • Ludde
 • Ludser
 • Luerd
 • Luerdse
 • Lúk
 • Lukas
 • Lupke
 • Lute
 • Lútsen
 • Lutte
 • Luwe
 • Lykle

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Maie
 • Maile
 • Makke
 • Mâle
 • Markus
 • Marten
 • Maurus
 • Meart
 • Mearten
 • Meie
 • Meier
 • Meile
 • Meindert
 • Meine
 • Meinte
 • Meintse
 • Melchert
 • Melkert
 • Melle
 • Mendert
 • Mene
 • Mennelt
 • Mente
 • Merk
 • Mewes
 • Michiel
 • Mient
 • Mile
 • Mindert
 • Mink
 • Minne
 • Minnert
 • Minse
 • Minte
 • Mintsje
 • Molle
 • Monse
 • Monte
 • Mourens
 • Murk
 • Mylgert
 • Myn
 • Mynt

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Nalle
 • Namle
 • Nammele
 • Nane
 • Nanne
 • Nele
 • Nene
 • Nenne
 • Nikele
 • Ninge
 • Nis
 • Nol
 • Noldus
 • Nolle
 • Nuttert
 • Nykle

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Oade
 • Oark
 • Oate
 • Obbe
 • Obe
 • Odde
 • Oebele
 • Oeds
 • Oedse
 • Oege
 • Oekle
 • Oep
 • Oepke
 • Oept
 • Okke
 • Olke
 • Olle
 • One
 • Onke
 • Onne
 • Oude

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Pabe
 • Palle
 • Palse
 • Pebe
 • Peie
 • Peke
 • Pelle
 • Pibe
 • Pier
 • Pierke
 • Pyt
 • Piter
 • Popke
 • Poppe

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Radbod
 • Radmer
 • Ramke
 • Rapke
 • Rauke
 • Reamer
 • Redbad
 • Redlef
 • Redlof
 • Redmer
 • Reen
 • Reie
 • Reimer
 • Rein
 • Reinder
 • Reindert
 • Reiner
 • Reinout
 • Reinse
 • Reintsje
 • Reitse
 • Remmelt
 • Rendert
 • Rentsje
 • Retse
 • Riemer
 • Riemeren
 • Riemert
 • Rien
 • Riender
 • Rienk
 • Riens
 • Riense
 • Rient
 • Rients
 • Rikele
 • Rikelt
 • Rikus
 • Rimer
 • Rimmelt
 • Rimmer
 • Rimpke
 • Rinder
 • Rindert
 • Rink
 • Rinke
 • Rinse
 • Rintse
 • Rintsje
 • Rippert
 • Ritske
 • Roat
 • Rodmer
 • Roel
 • Rolf
 • Rombert
 • Romke
 • Rommelt
 • Rommert
 • Rouke
 • Rudmer
 • Ruerd
 • Rutger
 • Rutmer
 • Rykle

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Sabe
 • Sake
 • Salling
 • Samme
 • Sander
 • Sanne
 • Sape
 • Seabele
 • Seakele
 • Seakle
 • Seekle
 • Segert
 • Seie
 • Selle
 • Seppe
 • Sibbe
 • Sibbele
 • Sibbelt
 • Sibe
 • Sibele
 • Sible
 • Sibolt
 • Sibout
 • Siebe
 • Siemen
 • Sierd
 • Sierk
 • Siert
 • Sies
 • Siete
 • Sietse
 • Siger
 • Sigert
 • Siik
 • Sije
 • Sikke
 • Simen
 • Sinse
 • Sint
 • Sip
 • Sipke
 • Site
 • Sjaard
 • Sjabbe
 • Sjamme
 • Sjard
 • Sjarre
 • Sjasse
 • Sjeark
 • Sjerp
 • Sjoek
 • Sjoerd
 • Sjolke
 • Sjolle
 • Sjolling
 • Sjouke
 • Skate
 • Skelte
 • Skolte
 • Soeke
 • Steffer
 • Steffert
 • Stoffer
 • Suwert
 • Sweitse
 • Swier
 • Swiert
 • Sybrân
 • Sybren
 • Syfke
 • Synke
 • Sys
 • Sytse
 • Sytze

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Taaie
 • Taatse
 • Tabe
 • Tade
 • Taling
 • Tamme
 • Tea
 • Teake
 • Teakle
 • Teartse
 • Teatse
 • Tedman
 • Teie
 • Teke
 • Temmen
 • Tere
 • Tet
 • Tete
 • Tetman
 • Tette
 • Teunis
 • Thiadmar
 • Thiadrik
 • Tidde
 • Tide
 • Tideman
 • Tie
 • Tiede
 • Tiedeman
 • Tiemen
 • Tiemolle
 • Tije
 • Tite
 • Titte
 • Tsjaable
 • Tsjaard
 • Tsjabbele
 • Tsjable
 • Tsjalf
 • Tsjalke
 • Tsjalle
 • Tsjalling
 • Tsjamme
 • Tsjapke
 • Tsjassing
 • Tsjeard
 • Tsjeark
 • Tsjêbele
 • Tsjêble
 • Tsjep
 • Tsjerd
 • Tsjerk
 • Tsjerp
 • Tsjibbe
 • Tsjibbele
 • Tsjible
 • Tsjidger
 • Tsjidsger
 • Tsjiebe
 • Tsjiets
 • Tsjinse
 • Tsjipke
 • Tsjirk
 • Tsjisger
 • Tsjisse
 • Tsjitse
 • Tsjitte
 • Tsjomme
 • Tsjumme
 • Tys
 • Tyske

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Ude
 • Ule
 • Ulfer
 • Ulke
 • Ultsje
 • Utger
 • Utse
 • Utsen

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Wabbe
 • Wabe
 • Wadse
 • Waling
 • Wâlt
 • Walte
 • Wander
 • Warnder
 • Wate
 • Watse
 • Watte
 • Weard
 • Webbe
 • Welmer
 • Wendel
 • Wessel
 • Wiard
 • Wibe
 • Wibolt
 • Wibren
 • Wichman
 • Widmer
 • Wieger
 • Wiegert
 • Wier
 • Wierd
 • Wietse
 • Wiger
 • Wigert
 • Wiggele
 • Wiggelt
 • Wiggert
 • Wigle
 • Wildrik
 • Wilfryd
 • Willem
 • Wilrik
 • Wilt
 • Wimele
 • Wiment
 • Wimer
 • Wimert
 • Winand
 • Windel
 • Windelt
 • Wintsje
 • Wisse
 • Wob
 • Wobbe
 • Wolfert
 • Wolter
 • Wop
 • Wopke
 • Wouter
 • Wubbe
 • Wudmer
 • Wupke
 • Wurdmer
 • Wybke
 • Wychman
 • Wyndel
 • Wynolt
 • Wynse
 • Wynsen
 • Wyntsen
 • Wypke
 • Wytse
 • Wytze

Y[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Yble
 • Yep
 • Yf
 • Ykle
 • Ymt
 • Ynse
 • Ynsen
 • Ysbert
 • Ytsen

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 • Frysk Puzelwurdboek, Douwe van der Meulen, Afûk, 1992
 • Fryske foarnammen / Friese voornamen, - R. de Haan & R. De Haan Friese Pers Boekerij/Uitgeverij Noordboek, augustus 2008