Kariljon (Drachten)

Ut Wikipedy
It kariljon yn Drachten

It Kariljon yn Drachten is ûntwurpen troch arsjitekt Gunnar Daan en waard boud yn 1996.

It kariljon stiet op it plak dêr't yndertiid de brêge oer de Drachtster Kompanjonsfeart lei. Op de draachbalken stiet in tekst fan de skriuwer en dichter Harmen Wind. Dy tekst, yn it Nederlânsk (bûtenkant) en it Frysk (binnenkant), ferwiist nei de fjouwer eleminten; ierde, fjoer, wetter en loft.

De tekst yn it Nederlânsk is: Uit de aarde zijn wij geboren, het vuur staken wij uit de grond, het water droeg ons welvaart, lucht legt ons een lied in de mond. Yn it Frysk: 'Ut ierde binne wy berne, it fjoer stutsen wy út de grûn, ta wolfeart woe it wetter ús drage, de loft hat in tankliet ús jûn'.