Springe nei ynhâld

Bûging (grammatika)

Ut Wikipedy

De bûging, ferbûging of deklinaasje fan wurden kin feroarje neffens de grammatikale kategoryen namfal, oantal, of geslacht. Net eltse taal brûkt alle kategoryen. It Frysk is dêr ek wat oars yn as it Sealterfrysk of Noardfrysk. Yn dy farianten feroaret bygelyks by oantal of geslacht it lid- en haadwurd.


Frysk Sealterfrysk Noardfrysk
manlik de man die mon di man
froulik de mem ju muur jü mam
iental it bern dät bäiden dåt bjarn
meartal de bern do bäidene da bjarne