Springe nei ynhâld

Trekfûgel

Ut Wikipedy
In foarbyld fan in trekfûgel: de boereswel.

In trekfûgel is in fûgelsoarte dêr't (hast) alle yndividuen fan út it briedgebiet weilûke om in hiel ein fierder te oerwinterjen.

Troch yn de hjerst nei in waarmer oerwinteringsgebiet te lûken, ûntflechtet se de minne omstannichheden (ûnder oaren fiedselgebrek) yn har broetgebiet. Soarten as bygelyks de Boereswel, dy't hielendal ôfhinklik binne fan fleanende ynsekten, hawwe dan yn Fryslân en omkriten neat mear te sykjen.

De oare helte fan it jier wurdt der wer weromflein.

In trekfûgel wurdt ek wol trekker of migrant neamd. It tsjinoerstelde fan in trekfûgel is in stânfûgel. Dy bliuwt wol yn syn broedgebiet oerwinterjen.