Strykstôk

Ut Wikipedy
Strijkstokken fan altfioele, kontrabas, gdulka en kementsje
Strykstôk fan in cello

In strykstôk is in konstruksje dêr't de snaren fan in strykynstrumint mei yn trilling brocht wurde. Dizze trilling produsearret in klank sadat in yn muzyk brûkber lûd ûntstiet.

In strykstôk is ek de stôk dêr't in maatfet foar drûge stoffen mei ôfstrutsen wurdt; troch it earst mei in kop derop te foljen en dêrnei ôf te striken is it presys fol. Dit is de strykstôk dêr't, nei de siswize, in soad oan hingjen bliuwt.