Springe nei ynhâld

SI-foarheaksel

Ut Wikipedy

De SI-foarheaksel binne de foarheaksels dêr't de ferskate SI-ienheden fan grutte mei feroare wurde kinne. Troch in foarheaksel foar in SI-ienheid te skriuwen wurdt de ienheid grutter as lytser. Sa is in nanometer gelyk oan 0,000.000.001 meter. It folsleine systeem rint fan kwadriljoen (jotta) ta in kwadriljoenste (jokto).

10n foarheaksel symboal naam desimaal ekwifalint
1024 jotta Y kwadriljoen 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 setta Z triljard 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 eksa E triljoen 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biljard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T biljoen 1 000 000 000 000
109 giga G miljard 1 000 000 000
106 mega M miljoen 1 000 000
103 kilo k tûzen 1 000
102 hekto h hûndert 100 (ûnoffisjeel net mear tastien)
101 deka da tsien 10 (ûnoffisjeel net mear tastien)
100 ien 1
10−1 desi d tsiende 0,1 (ûnoffisjeel net mear tastien)
10−2 sinti c hûndertste 0,01 (ûnoffisjeel net mear tastien)
10−3 mili m tûzenste 0,001
10−6 mikro µ miljoenste 0,000 001
10−9 nano n miljardste 0,000 000 001
10−12 pico p biljoenste 0,000 000 000 001
10−15 femto f biljardste 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a triljoenste 0,000 000 000 000 000 001
10−21 septo z triljardste 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 jokto y kwadriljoenste 0,000 000 000 000 000 000 000 001