Oosthoeks Ensyklopedy

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Titelblêd fan de earste edysje fan de Oosthoek-ensyklopedy (1923)

De Oosthoek-ensyklopedy is in Nederlânsk neislachwurk dy't yn mear as ien útfieringen ferskynd is:

  • de lytse Oosthoek (2 edysjes: 1e 1964/65 yn 2 dln. en 2e 1976, ek yn 2 dln.).
  • de grutte Oosthoek (7 edysjes, sjoch hjirûnder).

Der binne ek útfieringen mei lûdsfragminte..

De Oosthoek-ensyklopedy is in útjefte fan Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V. te Utert, in bedriuw dat yn 1907 oprjochte waard troch A. Oosthoek (1876-1949) en yn 1970 fusearre mei de firma Kluwer. De ensyklopedy is in fuortsetting fan de troch Oosthoek oankochte "Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie" (11 dln., Amsterdam, 1899-1908) en ferskynde fan 1916 ôf as "Oosthoek's Geïllustreerde Encyclopaedie". Sawol "Vivat" as de edysjes fan foar 1940 fan Oosthoek binne wat ynhâld en yllustraasjes oanbelanget basearre op it Dútske "Meyers (Konversations-)Lexikon". De 7de en lêstferskynde druk (1976-81) wie yn oerienstimming mei de tiidsgeast "De Grote Oosthoek" titele.

By Oosthoek ferskynde ûnder oaren ek de paperbackrige "Oosthoeks Lexicons". Elts diel dêrfan wie oan ien ûnderwerp wijd.

Edysjes[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Lytse Oosthoek
Edysje Titel Dielen Jier
1 De Kleine Oosthoek 2 1964–65
2 De Kleine Oosthoek 2 1976
De Grutte Oosthoek
Titel Edysje Haadredaksje Dielen Utjouwer
Oosthoek's Geïllustreerde Encyclopaedie 1e druk Redakteur-Sekretaris: A.A. Pulle 11 dln. 1916-1923. Supplemint (dl. 12) 1925 Utert: Oosthoek
Oosthoek's Geïllustreerde Encyclopaedie 2e druk Redakteur-sekretarissen E.C.G. Brünner en H. F. Nierstrasz 12 dln. 1925-32. Supplemint (dl. 13) 1934 Utert: Oosthoek
Oosthoek's Geïllustreerde Encyclopaedie 3de bywurke en oanfolde druk Redakteur-sekretarissen: H.F. Nierstrasz en E.C.G. Brünner 12 dln. 1932-39 Utert: Oosthoek
Oosthoek's Encyclopaedie 4e druk 15 dln. 1947-53. Suppleminten (dln. 16 en 17) 1955 en 1957 Utert: Oosthoek.
Oosthoeks Encyclopedie 5e druk 15 dln. 1959-64. Supplemint (dl. 16) 1966 Utert: Oosthoek
Oosthoeks Encyclopedie 6e druk Jac L. Griep en J.A. van Houtte 15 dln. 1968-73. 4 Suppleminten (dl. 16-19) Utert: Oosthoek
De Grote Oosthoek. Ensyklopedy en wurdboek 7e útjefte Jac L. Griep en J.A. van Houtte 20 dln. 1976-81. Atlas (dl. 21), 1978. Suppleminten 1 en 2 1981, 1985 Utert: Oosthoek