Oerlis:Sjitsport op de Olympyske Simmerspullen

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Utstel:

  • Snelfjoerpistoal - hurdfjoerpistoal
  • Beweagjend doel - beweegjend doel
  • Militair pistoal - militêr pistoal
  • Rinnend hert - rinnend hart
  • Skeet - sil hjir wol net ôfskite betsjutte, as wol? (ik wit neat fan sport ôf, dat..)

Drewes 25 okt 2011, 19.31 (CEST)

In hurdfjoerpistoal liket my mear in wapen om fjoer yn de iepen hurd te meitsjen.. en skeet is Ingelsk foar klaaido-sjitten. --Swarte Kees 25 okt 2011, 19.37 (CEST)
Goed Kees-en-dy, dan soe ik fluchfjoerpistoal oanrikke wolle; en at skeet neat te krijen hat mei de gefolgen fan it iten fan wâldbeantsjes, soe ik klaaidowesjitte foarslaan wolle. Drewes 25 okt 2011, 19.50 (CEST)
Goeiejûn jimme binne mar wer rap. Ik wie noch fan plan in oantal fan dizze dissiplines op de oerlisside te setten mar dat is no net mear nêdig. gr, Wikiice 25 okt 2011, 19.59 (CEST)
Snelfjoerpistoal - hurdfjoerpistoal - fluchfjoerpistoal hokker fan dizze trije moat der brûkt wurde as hat dit wapen in hiel oare namme. Wikiice 25 okt 2011, 20.03 (CEST)

As hat dit wapen in hiel oare namme? Jawis wol ---> Mitrailleur, masinegewear, masinepistoal

De Ingelske Wikipedy seit: rapid fire pistol en de Dútske seit: Schnellfeuerpistole dan soe ik hast sizze ik meitsje der in fluchfjoerpistoal fan, mar ik haw it idee dat dit wapen ek wol in sportpistoal neamd wurd. Wikiice 25 okt 2011, 20.55 (CEST)
It wurd snelfjoer wurdt brûkt yn de side oer it ferrin fan de Earste Wrâldkriich. --Geoffrey 25 okt 2011, 23.52 (CEST)
Myn ferwarring wurd hyltyd grutter want it wapen is dochs wat oars as in Sportpistoal, it Sportpistoal wurd brûkt troch de froulju sawol by de Olympyske as de Paralympyske Spullen. Wikiice 26 okt 2011, 10.29 (CEST)
Nochris wat: alle pistoalen, sportpistolen, legerpistolen as fluchfjoerpistolen binne op it heden fluchfjoerwapens, sûnt de âlde pistolen Schrotpistole MKL1888.png dy't mar ienris ôfsketten wurde koene, ferfongen waarden mei pistolen mei in magazyn, ---> SigP220.jpg Drewes 26 okt 2011, 19.14 (CEST)
Fluchfjoerpistoal slacht dan as in tange op in baarch. Soe Sportfluchfjoerpistoal net kinne? Drewes 26 okt 2011, 19.30 (CEST)
It wurdsje 'snel' is in germanisme. Dochs brûke de measte Friezen it wurdsje yn de deistige omgongstaal en ek yn it Frysk Hânwurdboek (it Frysk-Frysk wurdboek) stiet it wurdsje 'snel'. Ik soe samar net in reden betinke kinne om it wurdsje net te brûken. Groetnis --Kening Aldgilles 26 okt 2011, 19.54 (CEST)

Mar: fluch is dochs ek hiel gewoan en net ferfjemdzjend? Drewes 26 okt 2011, 19.57 (CEST)

Dat bin ik mei Drewes iens. Brûk leafer it wurd fluch. Al stiet it wurd Snelfjoerpistoal noch op de siden oer de sjitsport op de Olympyske Simmerspullen oant we in goed wurd fûn hawwe. Wikiice 26 okt 2011, 21.11 (CEST)

Doch no mar Sportfluchfjoerpistoal of Fluchfjoerpistoal, makket neat út, dan hawwe dat geëamel mar hân. It kin ommers letter noch feroare wurde. Dat wêr hawwe wy it oer? Gr. Drewes 27 okt 2011, 19.29 (CEST)

inne minne mutte ik meitsje der in Sportfluchfjoerpistoal fan, fyn ik wol in moai wurd. Wikiice 27 okt 2011, 20.09 (CEST)

Utstel:

  • Frije pistoal ----> Frij pstoal
  • Frije gewear ----> Frij gewear

Groetnis, Drewes 27 okt 2011, 20.30 (CEST)

Jo hawwe gelyk mar dat sil ik pas nei ôfrin echt oanpasse om't ik ek kategory:Sjitsport op de Paralympyske Simmerspullen oanpasse moat. Dêr stiet dat Frije ek. Wikiice 27 okt 2011, 21.28 (CEST)