Oerlis:Kening Arthur

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Klaas Bruinsma hat yn syn oersetting Artur, yn stee fan Arthur. Binne der noch mear Fryske boarnen? Aliter 00.31, 21 jul 2006 (CEST)

Achte Aliter,

Der falt wat foar te sizzen om 'Artur' te brûken yn stee fan 'Arthur'. Dat wurdt yn it Nederlânsk ek wol dien. Lykwols, yn in oare oersetting fan Klaas Bruinsma (fan Karel ende Elegast), brûkt hy sels ek 'Arthur'. Wat is wiisheid? @te 12.20, 21 jul 2006 (CEST)

Elegast is âlder (1993), en Artur wurdt allinnich neamd by de opdieling fan de ridderromans. De Griene Ridder is resinter (2002), en no komt Artur yn it ferhaal foar, dat no hat Bruinsma der oer neitinke moatten. Ik soe hjir Artur kieze. Aliter 23.29, 21 jul 2006 (CEST)

Noch foar ik jo antwurd lies, hie ik hjoed tafallich De Griene Ridder efkes delladen by de Stifting Elektroanyske Letteren Fryslân (en it boek ek besteld, fansels). Der stiet yn de elektroanyske ferzje (2001) 'Arthur'. Mar ik set it krekt sa leaf oer nei 'Artur', hear! @te 16.57, 22 jul 2006 (CEST)

Noch nuverder. Ik wist der er skreau oer Artur, mar net dat er skreau fan Arthur. Wat oarsom as by Elegast. Ik wit it net. At jo it oan tiid hawwe moatte jo mar ris sjen wa't er Frysk staveret, en wa Ingelsk/Frânsk. Faaks is der in regel yn te finen. Aliter 02.51, 23 jul 2006 (CEST)

Grêf[boarne bewurkje]

Ik wit dat it "grêf" fan Artur nei gedachten fan nei syn tiid is, mar stiet der wier Here lies Arthur, former king, and future king by? Dat liket my wat al te hjoeddeisk. Aliter 00.54, 4 aug 2006 (CEST)

Dat grêfskrift komt út Le Morte d'Arthur fan Hear Thomas Malory. Fiktyf dus, nei alle gedachten, mar dat jildt fansels foar in protte saken út 'e Arthur-leginde. Der is noch wol in oar grêfskrift bekend dat op ‘e tombe fan Arthur en Guinevere stien soe hawwe: Hic iacet sepvltvs inclytvs rex artvrivs in insvla avalonia — "Here lies buried the famous King Arthur in the Island of Avalon". De mûntsen fan Glastonbury Abbey fûnen dit grêf yn 1191, mar de kâns is grut dat hja it sels makke hienen, om fan de abdij in toeristyske trekpleister te meitsjen. De tombe is yn ‘e tiid fan ‘e Reformaasje fernield. Ek dat grêfskrift is dus wierskynlik fiktyf.@te 20.21, 4 aug 2006 (CEST)

De omskriuwing fan it tema moat fansels net te folle ien ferzje folgje. Of oars koenen wy ek in side meitsje oer Le Morte d'Arthur. Mar hoe ek, neffens my is it grêfskrift by Malory/Caxton net oerset. Immen dy't lêze koe, koe skynber ek Latyn genôch. Aliter 23.56, 5 aug 2006 (CEST)

Jo hawwe alwer hielendal gelyk! Ik haw Le Morte der efkes op neislein en it Latyn is yndie net oerset nei it Ingelsk. Efkes sitearje:
Yet some men say in many parts of England that King Arthur is not dead... and men say that he shall come again... But many men say there is written upon his tomb this verse: HIC IACET ARTHURUS, REX QUONDAM REXQUE FUTURUS (Book XXI, chapter 7).

Myn ûntskuldigingen.@te 13.54, 8 aug 2006 (CEST)