Oerlis:Janko Douwama

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Ik bin op dit stuit dwaande mei de webside fan it Doumalien. Neffens it Doumalien hjitte de man Jancko (dus mei in c der yn). Kin neigien wurde hoe't soks krekt sit?--romke fan tomke 27 okt 2007, 18.30 (CEST) En sa stiet it yn de earste alinea ek oanjûn. Side werneame?Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik nim oan dat de man hjoeddedei Janko hjitte soe. Hoe dogge wy dat? Wy skriuwe ek net fan Greate Pier. Mysha
Dêr hast gelyk oan fansels. Fan de oare kant skriuwe wy Gysbert Japicx noch wol altyd mei in cx, tocht ik. Hoe dan ek, faaks ha ik wat te hastich west, mar ik ha hjir en dêr Janko al yn Jancko feroare en Janko trochferwiisd nei Jancko. Wol grappich nammers datst mei it foarbyld fan Grutte Pier komst. Dy haw ik yn in Dútske oersetting alris foarbykommen sjoen as 'Der Große Regenwurm'. Hoe't it mei nammen al net gean kin...--romke fan tomke 29 okt 2007, 19.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
ik soe de namme werneame ta Jancko. Ik bin noch noait de spelling Janko tsjinkaam, anders dan yn dit Wikipedy-lemma. Gysbert Japicx is in moai foarbyld. Myn stânpunt is, dat it modernisearren fan de stavering in anachronisme is.--Martha Kist (talk) 24 nov 2014, 15.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]