Oerlis:Grutte Wierd

  Ut Wikipedy

  Twifel[boarne bewurkje]

  Persoan wurdt net neamd yn de Ensyklopedy fan Fryslân. Ik kin ek gjin betroubere boarne foar dizze persoan fine. --Bouwe Brouwer 7 mrt 2009, 12.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hy wurdt beskreaun yn:
  • Geschied- en letterkundig mengelwerk, Jacobus Scheltema, Cornelis Adriaan Bergsma (1822) ([1])
  • Het Leeskabinet, Johan Gram, David François van Heyst, D. A. van Waalwijk (1852) ([2])
  • Fan Fryslâns ferline, H. Twerda (1981)
  Dêrmei liket my dúdlik, dat der foar it bestean fan dizze man wol oanwizings binne, yn elts gefal as mythyske figuer. Wutsje 7 mrt 2009, 16.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik wit net at de beskriuwing sa goed is; ik bin der sels net wis fan dat de Grutte Wierd wier in omkesizzer wie fan Grutte Pier, as dat dat út de sêge komt. Mar de skriuwer fan dizze side hat him net sels optocht, dat is wol wis. Aliter 9 mrt 2009, 23.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Stiet al yn de Ensyklopedy fan Fryslân, mar ûnder "Grote Wierd". Aliter 9 mrt 2009, 23.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Yn de Encyclopedie van Friesland (EvF) stiet yndie in artikel oer "Grote Wierd": Ik lês yn de EvF oer him: "GROTE WIERD, vrijheidsstrijder (Bolsward?-Lwd. 30.11.1528). Luitenant (niet neef) van Grote Pier, bleef de Geldersen trouw, te Lwd. onthoofd. Het zgn. zwaard van Grote Pier zou van hem kunnen stammen." De EvF jout gjin boarne en ek net folle ynformaasje. --Bouwe Brouwer 15 mrt 2009, 17.03 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Titel[boarne bewurkje]

  At wy Grutte Wierd brûke, dan hoege wy net te sizzen at er Jelckama as Donia as fan hie, útsein wy binne der wis fan. Aliter 10 mrt 2009, 21.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Voor bronnen[boarne bewurkje]

  Voor bronnen, kijk ook eens naar het boek "Grutte Pier van Kimswerd" van J.J. Kalma, waarin een hoofdstuk aan Jelckama (Grote Wierd) is gewijdt! 94.212.216.150 18 sep 2009, 16.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dea[boarne bewurkje]

  Neffens Herre Halbertsma soe Grutte Wierd oant syn lêste snik foar de Geldersen striden hawwe en sneuvele der yn 1524 ûnder it belis fan Sleat troch in leger fan keizer Karel V (sjoch: [3] yn de lêst alinea)--Geoffrey 18 jul 2011, 19.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Soan[boarne bewurkje]

  Grutte Wierd syn soan kin fansels net Jancko Douwes Jelckama hiten hawwe; it middelste is in patronym, dus dan soe syn heit ommers fan Douwe hiten hawwe!

  Dêr sil yndie noch efkes nei sjoen wurde moatte,--Swarte Kees (talk) 8 jun 2012, 11.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Boarne wie www.genealogy.com[1] Drewes (talk) 8 jun 2012, 18.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  1. Wijerd Jelckama Family Tree, Genealogy.com (sjoen op 14 septimber 2010)