Oerlis:Eagum

From Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Ik soe wol graach in foto ha wolle fan de stien fan 'it middelpunt fan de wrâld en Fryslân'. --Kening Aldgilles 17 jan 2010, 18.03 (CET)

Wie dat in fersin? Of wie Eagum te lyts en de muoite net wurdich? Wat der wol of net fan wier wie, der waard besluten dat op de begraffenis dochs, hoe dan ek, de klokken fan Eagum liede soene. Elkenien soe witte dat Eagum bestie. Op de dei fan de begraffenis letten de klokken al om acht oere moarns. De oare doarpen yn de gemeente begûnen net earder as om njoggen oere. Eagum hold him doe stil. Op it stuit dat de oare klokken opholden, begong Eagum wer, dat it lûd fan de klokken klonk oer de hiele gemeente.

Boarne? Spekulaas(je)? Kopke 'anekdoate'? Drewes 27 nov 2010, 19.29 (CET)

It komt fan de gemeenteside Boarnsterhim.nl, stie der noch net by, tanke. --Swarte Kees 27 nov 2010, 19.56 (CET)
Notta problema. Drewes 27 nov 2010, 20.03 (CET)