Oerlis:De Boarn

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Etymology[boarne bewurkje]

[omneamd fan Meidogger:213.10.123.6]


Oer de etymology fan "Boarn" (rivier):

Van Berkel en Samplonius (Nederlandse plaatsnamen verklaard) leauwe net oan it komôf "boarne". (Sjoch hjirûnder.)

Ik tocht dat it algemien ferwurpen is.

Ik soe dy sin oar "boarne" gewoan weilitte of nei literatuer ferwize.


Aldeboarn (Heerenveen, Fr) Ndl. Oldeboorn. 1243 jn Bornde1 , 1281 de Bornde1 , 1350 in Borne1 , 1467 van Boern1 , 1492 Alda Boern2 , 1502 Auwenborn2 , 1573 Oldenborn3 , 1579 Aldeboren4 , 1840 Oudeboorn5 , 1936 Oldeboorn6; Gelegen aan het water de Boorne, 1e helft 8e eeuw kopie ca. 900 super Bordine uit germ. *Burdana, waarin burd ‘rand, oever’7 . Met old, ald ‘oud’, mogelijk ter onderscheiding van →Oosterboorn. Lit. 1NGN 4 (1899) 114, 2Gildemacher 2007 24, 3krt Sgroten,

213.10.123.6 8 aug 2020 20.10 (CEST)