Meidogger oerlis:82.73.40.94

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Goeie, Betanke foar jo bydrage Getal, ik haw de stavering neisjoen.
Wat bedoele jo mei Dat binne alle erige getallen. Ik koe my net betinke wat ik dêr fan meitsje moast.Theun 20.11, jan 26, 2006 (UTC)


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.