Klausuer

Ut Wikipedy
Non yn de klausuer fan in kleaster

De klausuer (ôflaat fan it latynske clausura ‚ "sluting", claudere, "slute') fan in kleaster is dat diel, dat allinne foar de leden fan de kleasteroarder ornearre is.

De klausuer is ôfsletten foar it gewoane folk. Bûtensteanders (lykas medysk persoaniel, famylje of ambachtsfolk) meie allinne ûnder betingst tydlik yn de klausuer komme.

De klausuer fan in kleaster tsjinnet de kleastermienskip as plak fan ôfsûndering en it loslitten fan wrâldske ynfloeden. De klausuer ferfangt de woastyn as libbensromte fan de eardere hearremiten.