Healrym

Ut Wikipedy

Fan healrym sprekt men by likense lûden (rym) de lûden fan de beklamme wurdlidden. Healrym wurdt ek wel assonânsje neamd.

Healrym fan twa wurden:

  • behimmelje - ferhinderje
  • beker - segel
  • skier - giel
  • heal - gear

Healrym yn gearstallings:

  • Soarremoarre
  • letterfretter
  • hookstrooks
  • reakhea
  • harrebarre