Eksakte wittenskip

Ut Wikipedy

Mei Eksakte wittenskippen wurde alle foarmen fan wittenskip bedoeld, dêr't op grûn fan natuerwetten en teoryen bewiislevering op tapast wurde kin. Dat omfettet wiskunde, en al wat mjitber is en wêrop dêrtroch wiskunde tapast wurde kin. It wurdt meast útwreide ta al dy wittenskip, dy't foar in part mjitber is. Simpel sein: yn de eksakte wittenskippen is in bewearing oantoanber korrekt of ynkorrekt.

De eksakte wittenskippen binne as folget yn te dielen: