Berjocht:Side fan de wike/wike 41

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Bern oan it muorrekeatsen.

Muorrekeatsen is in foarm fan keatsen dêr't in bal mei de hân of de fûst by tsjin in muorre slein wurde moat, sûnder dat de bal de grûn rekket. Doel is om de bal sa te slaan dat de tsjinstander de bal dêrnei net jildich weromslaan kin.

De sport wurdt sawol binnen- as bûtendoar spile en der bestean ferskate farianten fan muorrekeatsen. De meast-spile farianten binne ûntliend oan it tradisjonele Ierske "one-wall handball". Yn Frankryk, mar benammen ek yn Spanje en Itaalje besteane in tal farianten dy't in mjuks binne fan it muorrekeatsen en it plein- en fjildkeatsen.

Lês mear ...