Berjocht:Kolommen3

Ut WikipedyDe beskriuwing fan dit berjocht sa't dy hjirûnder stiet wurdt net ôfbylde as it berjocht earne pleatst wurdt.
Doel

Dit sjabloan wurd brûkt om in list yn gelikense kolommen ûnder te ferdielen

Gebrûk
{{Kolommen3
|Kolom1=
Tekst yn de earste kolom
|Kolom2=
Tekst yn de twade kolom
|Kolom3=
Tekst yn de trede kolom
}}