Oerlis:Rjocht yn Fryslân

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Oanpast ûnder 'njoggentjinde ieuw': troch in wetswiziging hjitte de eardere arrondissementsrjochtbanken no gewoan rjochtbanken. T.M. Buma

Witte jo faaks ek de datums foar de oanpassings fan dy nammen, en oantallen? De stiet no allinnich "tsjinwurdich", mar dat is net botte presys. Aliter 03.38, 16 mai 2005 (UTC)
Ik sil my dêr ris yn ferdjipje. --T.M.Buma 14.46, 16 mai 2005 (UTC) Tjerk
Dat hat op 1 jannewaris 2002 west. De Wet op de Rechterlijke Organisatie is doe wizige mei de Wet organisatie en bestuur gerechten, publisearre yn Staatsblad 2001, 582. Sjoch kêst 47 fan dy wet. --T.M.Buma 15.04, 16 mai 2005 (UTC) Tjerk


Dêr is ek sa´n nij boekje útkommen, it giet oer Liifsraffen yn Fryslân yn de jierren 1500, ik ha it noch net in myn hân halden, mar dêr stiet miskien n´protte ynformaasje yn oer dy Skiednis fan´t Rjocht yn Fryslân. Groetnis, wübbo