Behear fan meidoggerrjochten

Jump to navigation Jump to search
Behear fan meidoggerrjochten  
Meidochgroepen besjenViewing user rights of user Jelle (oerlis | bydragen)

Implicit member of: befêstige meidoggers

Rjochtenloch

  • 10 okt 2007, 20.23 Theun oerlis bydragen changed group membership for Jelle from (gjin) to behearder (ekstra behearder, neffens oerlis)