Springe nei ynhâld

Sjong

Ut Wikipedy

Sjong is in Frysk sjongfestival foar jongerein fan 12 -18 jier dat sûnt 2007 hâlden wurdt.

Dielnimmers skriuwe harren eigen tekst op in besteand popnûmer. Dat bringe se foar it fuotljocht mei ‘live’-begelieding of mei in orkestbân. It doel is om jongerein yn it fuortset ûnderwiis oan te trunen om Fryske teksten te skriuwen en poplieten te sjongen. De foarrondes fan it festival binne yn de studio fan Omrop Fryslân. It festival wurdt by toerbeurt hâlden yn Dokkum, Snits, Frjentsjer en Drachten. It filmke dat op YouTube it faakst besjoen wurdt, wint de publykspriis. Njonken de prizen foar de útfiering binne der ek prizen foar de bêste tekst. De winner mei optrede op de finale fan sjongfestival Liet yn Ljouwert. Sjong wurdt organisearre troch Omrop Fryslân yn gearwurking mei it Taalsintrum Frysk fan Cedin.

List fan winners:

Jier Winner Nûmer Fan Skoalle
2017

1. Elske en Marten Algra
2. Nynke Gijsen
3. Rixt Rypma
YouTube-priis: Syta & Marije (Syta van der Pas en Marije Dijkstra)
1. Yn waar en wyn*
2. Myn nije thús
3. Myn dream fan ea

1. Common Linnets
2. Chantal Kreviazuk
3. Susan Boyle

1. Bornego College
2. Bogerman Snits
3. Friese Poort Snits

2015

1. Nynke Gijsen
2.Kings of diamond
3. Syta van der Pas en Marije Dijkstra
YouTubepriis: Marije Brouwer mei: Fyn dyn eigen wei
1. Foar no en altyd
2. Ik bin it sêd
3. Mei ik dan by dy

1. Carole King
2. Queen
3. Claudia de Breij

1. Bogerman Snits
2. Drachtster Lyceum
3. CSG Liudger

2013

1. Suzanna Pleiter
2. Amerens Jongsma
3. Jenny Semplonius
YouTubepriis: Piet Kroes Mei wat help fan in freon
1. Fiel my goed
2. Goodbye my lover
3. Strider yn 'e striid

1. Nina Simone
2. James Blunt
3. Sarah Mclachlan

1. CSG Gaasterlân
2. RSG Simon Vestdijk
3. Magister Alvinus

2011

1. Swalker
2. Piet Kroes
3. Jenny Semplonius
publykspriis: Hadzerr
1. Lit ús muzyk foar jimme meitsje
2. Mei wat help fan in freon
3. Eigen wei

1. 'eigen nûmer'
2. Robby Williams
3. Beatles

1. Singelland
2. Magister Alvinus
3. Bogerman

2010 1. Bente Groeneveld
2. Zebras can fly
3. Amerens Jongsma
Publykspriis: Marit Talens
1. Lúster
2. In moaie Simmerdei
3. Goudgiel maitiidsfjild

1. Beyoncé
2. Paolo Nutini
3. Eva Cassidy

1. Bogerman
2. Dockinga
3. Simon Vestdijk

2009 1. Nynke en Wiljo Sibrandy
2. Djoeke Boomsma
3. Albert van der Tuin / Hinke Bijma
Publykspriis: Judith Fledderus
1. Fanút myn hert
2. Myn fertriet
3. De Gitaar /Kabaret

1. Anouk
2. Ilse de Lange
3. Marco Borsato /Pia Douwes

1. ?
2. ?
3. ?

2008 1. Yldau Bylsma
2. Judith Fledderus
3. Jitse Zandhuis
Publykspriis: Fenne van der Meulen
1. Bysûnder
2. Wy hearre by elkoar
3. Hero
Sûnder dy
1. Anouk
2. eigen nûmer
3. Enrique Iglesias
Do
1. ?
2. ?
3. ?
?
2007 1. Mariëlle Osinga &Fetske van der Meulen
2. ?
3. ?
Publykspriis: ?
1. De Twastriid
2. ?
3. ?
.
1. Krezip
2. ?
3. ?
.
1. ?
2. ?
3. ?
?

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: