Sân deugden

Ut Wikipedy
Allegoryske personifikaasje fan Caritas as in mem mei trije bern (Anthony van Dyck)

Neist de 7 haadsûnden fan de katolike tradysje binne der ek sân tsjinhingers: de sân deugden, dy't besteane út de fjouwer kardinale deugden en de letter taheakke trije godlike of teologale deugden. Dat binne:

 1. Prudentia: ferstannigens, wiisheid
 2. Iustitia: rjochtfeardigens
 3. Temperantia: selsbehearsking, evenredigens
 4. Fortitudo: moed, trochsettingsfermogen
 5. Fides: leauwe, yn Latynske teksten faak omskreaun as pietas ('fromheid'
 6. Spes: Hope
 7. Caritas: neisteleafde, goeddiedichheid

In oare list jout dizze sân deugden:

 1. Castitas: keinens
 2. Temperantia: selsbehearsking, evenredigens
 3. Caritas: neisteleafde, goeddiedichheid
 4. Industria: iver, trochsettingsfermogen
 5. Patientia: geduld
 6. Humanitas: freonlikens, begrutsjen
 7. Humilitas: beskiedenheid

De sân deugden binne faak troch keunstners útbyld, ferneamd binne de sân deugden ôfbyld yn de freskos fan Giotto, tegearre mei de 7 haadsûnden, yn de Cappella Scrovegni yn Padua.

De Sân deugden spylje ek in wichtige rol yn de Decamerone fan de Italjaanske skriuwer Giovanni Boccaccio.

De fjouwer kardinale deugden datearje út de klassike âldheid.