Oerlis:Aaistôkkanker

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Myn (âld) wurdboek jout 'aaistok'. Drewes (oerlis) 7 feb 2018, 17.22 (CET)

Yn de nije wurdboeken en de hifker wurdt stok sûnder kapke allinne as earste fan twa ferbûne haadwurden brûkt. Rob. Staversma (oerlis) 23 mrt 2018, 14.06 (CET)
Dat yn beide gefallen moat it Aaistokkanker wêze? Mysha (oerlis)
Stôk heart hjir by aai, Mysha. Drewes (oerlis) 23 mrt 2018, 15.17 (CET)
En aaistôk, meie wy út it boppesteand oannimme wurdt sûnder kapke skreaun as it it as earste fan twa ferbûne haadwurden brûkt wurdt. Mar ik sil it efeks neifreegje. Ik moat dochs ek al wat oars freegje. Mysha (oerlis)
Ik haw it andert fan de Afûk en de Akedeemje: Lykas polsstôk by polsstôkspringe it kapke net kwytrekket, sa rekket aaistôk it kapke ek net kwyt yn aaistôkkanker. Ik haw der noch wat oer tocht, en ik tink dat it oars aai-stokkanker wurde soe, yn stee fan "aaistôk-kanker". Dat, wy sitte goed. Mysha (oerlis)