List fan boargemasters fan Ljouwert

Ut Wikipedy

List fan boargemasters fan Ljouwert fan 1821.

perioade namme boargemaster partij of streaming
1821 - 1840 Thijs Feenstra
1840 - 1851 Jan Hendrik van Boelens
1851 - 1865 J.H. Beucker Andreae
1866 - 1871 Dirk Zeper
1871 - 1877 Johannes Bieruma Oosting
1877 - 1883 Wilco Julius van Welderen baron Rengers
1883 - 1891 Piter Lycklama à Nijeholt
1892 - 1898 Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten
1898 - 1904 Antonie baron Röell
1904 - 1911 A.E. Zimmerman
1911 - 1918 Jacob Adriaan Nicolaas Patijn
1918 - 1943 Julius Matthijs van Beyma
1943 - 1945 W.J. Schönhard
1945 - 1946 Jacob Algera
1946 - 1966 A.A.M. van der Meulen
1966 - 1966 W. Harmsma
1967 - 1983 J.S. Brandsma
1983 - 1993 G.J. te Loo
1993 - 1998 Haijo Apotheker D66
1999 - 2001 Loekie van Maaren-van Balen PvdA
2001 - 2004 Margreeth de Boer PvdA
2004 - 2007 Geert Dales VVD
15 novimber 2007 - 26 augustus 2019 Ferd Crone PvdA
26 augustus 2019 - no Sybrand van Haersma Buma CDA